استراتژی پوشش ریسک مالی نفتی


جزئیات راه‌اندازی قراردادهای آتی انرژی

بازار آتی به تولیدکنندگان و خریداران این امکان را می‌دهد که در معاملات حامل‌های انرژی از مزایای این بازار مانند پوشش ریسک و شاخص‌سازی قیمت استفاده کنند.

به گزارش بازار به نقل از روابط عمومی بورس انرژی ایران، علی نقوی با تاکید بر این که راه‌اندازی قراردادهای آتی با همکاری هیئت‌مدیره سازمان بورس بررسی و تصویب شد، افزود: در فاز نخست عرضه‌ انواع فرآورده‌های نفتی مانند متانول، میعانات گازی، نفتا، بنزین و گازوئیل در دستور کار قرار دارد و در فازهای بعدی معاملات نفت خام و نفت کوره اجرایی می‌شود.

او در توضیح ریسک بالای قراردادهای آتی، تشریح کرد: معاملات آتی در مقایسه با معاملات سهام، ریسک‌پذیری بالاتری برای سرمایه‌گذاران دارد، این درحالی است که همین معاملات ابزاری برای پوشش ریسک تولیدکنندگان به حساب می‌آید. به بیان دیگر کسانی که سهم را خرید و فروش می‌کنند، اگر تصمیم به ورود به بازار آتی بگیرند ریسک بالاتری را نسبت به خرید و فروش سهم متحمل می‌شوند، چراکه ابزار پیچیده‌تری است.

به گفته مدیرعامل بورس انرژی ایران استفاده از ابزار آتی مستلزم آشنایی حرفه‌ای‌تر با بازارهای جهانی و هم‌چنین جزئیات معاملاتی این ابزار است، به بیان دیگر ورود به این بازار دانش مالی بالاتری نسبت به معاملات سهام می‌طلبد.

نقوی در پاسخ به این پرسش که آیا زیرساخت‌ها برای بازار معاملات آتی در بورس انرژی آماده است، نیز گفت: نرم‌افزار مرتبط با انجام معاملات توسط شرکت مدیریت فناوری بورس از چندماه گذشته آماده و تست‌های طرح نیز انجام شده‌است. ضمن آن‌که هم‌اکنون نیز با ابلاغ دستورالعمل در حال انجام تست‌های نهایی هستیم و پس از اطمینان یافتن از نظر زیرساختی این بازار را افتتاح خواهیم‌کرد.

نقوی در پایان با بیان این نکته که یکی از مطالبات دیرینه مدیران وزارت نفت راه‌اندازی بازار آتی بود، ادامه داد: این بازار یک فرصت تاریخی برای وزارت نفت است که از آن برای فروش بیش‌تر نفت و هم‌چنین پوشش ریسک خود استفاده کند، مسئولان شرکت ملی نفت نیز از این موضوع استقبال کردند و امیدواریم که با همکاری وزارت نفت عمق این بازار را افزایش دهیم.

ارائه مدلی جدید برای مدیریت ریسک در انتخاب پروژه‌های سرمایه‌گذاری با استفاده از تجزیه و تحلیل خطا و فرآیند تحلیل شبکه فازی

به دلیل اهمیت بحث ریسک در انتخاب پروژه‌های نفتی، پژوهشگران بسیاری بر موضوع بهینه‌سازی انتخاب پروژه‌ها و بالا بردن امنیت توسعه منابع انرژی متمرکز شده‌اند. پژوهش‌های زیادی از تکنیک‌های بهینه‌سازی برای کاهش ریسک منابع انرژی استفاده کرده‌اند. در این مقاله ‌با انتخاب شرکت ملی نفت ایران به عنوان مطالعه موردی، ریسک‌های موجود در انجام پروژه‌های نفتی در دو بخش توسعه و تولید تقسیم‌بندی شده و وزن هر ریسک با توجه به تکنیک تجزیه و تحلیل شکست و اعداد فازی مشخص شده است. تأثیر نسبی هر ریسک بر بازده از طریق رویکرد تحلیل شبکه فازی به دست آمده است و با توجه به وزن هر ریسک و تأثیر نسبی آن بر بازده و با استفاده از مدل استخراجی مبتنی بر مدل مارکوویتز، میزان تأثیر کلی ریسک‌ها بر بازده نهایی پرتفولیو مشخص و نتایج آن در سه حالت خوشبینانه، محتمل و بدبینانه ارائه شده است. نتایج نشان می‌دهد در شرایط خوشبینانه سرمایه‌گذاری در پروژه‌های توسعه سودآور و در شرایط بدبینانه، برای سرمایه‌گذار ریسک‌پذیر، سرمایه‌گذاری در بخش تولید و برای سرمایه‌گذار ریسک‌گریز، سرمایه‌گذاری در بخش توسعه پیشنهاد می‌شود.
JEL: G11, G21, G32
نحوه استناد به این مقاله : صالحی، م. و حسین‌پور، ز. (1395). ارائه یک مدل جدید برای مدیریت ریسک در انتخاب پروژه‌های سرمایه‌گذاری با استفاده از تجزیه و تحلیل آنالیز خطا و فرآیند تحلیل شبکه فازی. فصلنامه مدلسازی ریسک و مهندسی مالی، 1(2)، 244-263.

کلیدواژه‌ها

 • تجزیه و تحلیل خطا
 • پروژه‌های نفتی
 • تحلیل شبکه فازی
 • شرکت ملی نفت ایران
 • مدیریت ریسک

موضوعات

 • مدلسازی ریسک در نهادهای مالی (اعتباری، بازار، عملیاتی و نقدینگی)

عنوان مقاله [English]

A New Model for Risk Management in Investment Projects Selection by Fuzzy FMEA and ANP

نویسندگان [English]

 • Mojtaba Salehi 1
 • Zahra Hoseinpour 2

Since the risk is an important subject in the selection of oil projects, many researchers focus on the optimization of project selection and enhancement of the security of energy supplies development. Previous studies have been widely developed using optimization techniques to somewhat reduce the risk of energy resources. This study selected National Iranian Oil Company as a case study and classified the risks of the development and production projects and then the weight of each risk was determined using the failure analysis techniques and fuzzy numbers. Then, the relative impact of each risk on return of projects was obtained by fuzzy analytical hierarchy process. Then using the weight of each risk, its relative impact on return and the proposed model based Markowitz model, the overall effect of risks on the portfolio final return was determined. The results show in optimistic situation investment in developing projects will be profitable but in pessimistic situation, it suggests investment in production projects for risky investor and investment in development projects for risk-averse investor.
JEL: G11, G21, G32
How to cite this paper: Salehi, M., & Hoseinpour, Z. (2016). A New Model for Risk Management in Investment Projects Selection by Fuzzy FMEA and ANP. Quarterly Journal of Risk Modeling and Financial Engineering, 1(2), 244–263. (In Persian)

کلیدواژه‌ها [English]

 • Failure Mode Effects Analysis
 • Oil projects
 • Fuzzy Network Analysis
 • National Iranian Oil Company
 • Risk Management

مراجع

ابراهیمی، م.، و قنبری، ع. ر. (1388). پوشش ریسک نوسانات درآمدهای نفتی با استفاده از قراردادهای آتی در ایران. پژوهشنامه اقتصادی. 3(34)، 173-204.

اصولی، س. ح. (1384). راهنمای پیکره دانش مدیریت پروژه. انتشارات مرکز تحقیقات و توسعه مدیریت پروژه شرکت ملی صنایع پتروشیمی، تهران.

اکبریان،ر.، دیانتی، م. ح.، (1385). مدیریت ریسک در بانکداری بدون ربا. مجله اقتصاد اسلامی، 6(24)، 153-170.

جواهری، ب.، و رضایی، س. (1389). بررسی عوامل موثر بر تقاضای نفت کشورهای در حال توسعه (مطالعه موردی هندوستان) و پیش‌بینی کوتاه‌ مدت فروش نفت ایران به این کشور (دوره زمانی 1970-2005). مجله دانش و توسعه، 17(34)، 51-68.

دری، ب. و حمزه­ای، ا. (1389). تعیین استراتژی پاسخ به ریسک در مدیریت ریسک به وسیله تکنیک ANP (مطالعه موردی: پروژه توسعه میدان نفتی آزادگان شمالی). نشریه مدیریت صنعتی،2(4)، 75-92.

دری، ب.، و معزز، ه.، و سلامی، ه. (1387). رویکرد تلفیقی در تحلیل ریسک با استفاده از روش‌های تجزیه و تحلیل شکست و آثار آن(FMEA) و فرآیند تحلیل شبکه‌ای(ANP). نشریه پژوهش‌های مدیریت در ایران، 14(4)، 107-136.

صدیق رئیسی، ا.، و ماکوئی، ا. (1390). طراحی مدل ترکیبی چند معیاره به منظور انتخاب پروژه‌های شش سیگما. مجله تحقیق در عملیات و کاربردهای آن، 8(4)، 71-92.

کریم‌زاده‌ فرد، ر. (1385). انتخاب پروژه‌های مطلوب در بنگاه‌های اقتصادی حمل و نقلی با استفاده از روش تصمیم‌گیری برنادو. پژوهشنامه حمل و نقل، 4(4)، 108- 117.

Akbariyan, R., & Diyanati, M. H., (2006). Risk Management in Non-Riba Banking. Journal of Islamic Economics, 6(24), 153-170. (In Persian).

Chapman, C. B. (1991). Risk, in Investment, Procurement and Performance in Construction. E. & F.N. Spon (Chapman and Hall), London.

Ching Chow, Y. (2003). A MCDM Approach for Six Sigma Project Selection. The Conference of Knowledge and Value Management.

Dorri, B.& Hamzei, A. (2010). Strategies Determination of Response to Risk in Risk Management Techniques by ANP (Case Study: North Azadegan Oil Field Development Project). Journal Industrial Management, 2(4), 75-92. (In Persian).

Dorri, B., Moazzez, E.,& Salami, H., (2008). Hybrid Approach in Risk Analysis Using Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) and Analytic Network Process (ANP). Iranian استراتژی پوشش ریسک مالی نفتی Management Research Journal, 14 (4), 107-136. (In Persian).

Ebrahimi, M. & Ghanbari, A. R. (2009). Risk Coverage in Oil Revenues Using Futures Contracts in Iran. Economic Bulletin,3(34), 173-204. (In Persian)

Huang X. (2007), Optimal project selection with random fuzzy parameters. International Journal Production Economics, 106(2), 513–522.

Javaheri. B., & Rezaei S. (2010). Effective Factors on Oil Demand in Developing Countries (Case Study: India) and Short Term Forecasting of Iranian Oil Sales to India. (1970-2005). Journal of Knowledge & Development, 17(34), 51-68. (In Persian)

Karimzadeh fard, B. (2006). Favorite Project Selection in Transport Firms Using Bernado Decision Making Technique. Transportation Letters, 4(4), 108-117. (In Persian).

Lee, E., Park, Y., & Gye Shin, J. (2008). Large Engineering Project Risk Management Using a Bayesian Belief Network. Expert Systems with Applications, 36(3), 5880-5887.

Lorie, J. H., & Savage, L. J. (1955). Three Problems in Rationing Capital. The Journal of Business, 28(4), 229–239.

Nasrabadi, A., Hosseinpour, M. H., & Ebrahimnejad, S. (2013). Strategy-Aligned Fuzzy Approach for Market Segment Evaluation and Selection: A Modular Decision Support System by Dynamic Network Process (DNP). Journal of Industrial Engineering International, 37(9), 1-17.

Osouli, S. H. (2005). Guide to the Project Management Body of Knowledge. Research and Development Center of Project Management, Petrochemical National Company, Tehran. (In persian).

Pakdin Amiri, M. (2010). Project Selection for Oil-Fields Development by Using The AHP and Fuzzy TOPSIS Methods, Department of Accounting استراتژی پوشش ریسک مالی نفتی and Industrial Management, I.A.U. Babol Branch, Expert Systems with Applications, 37(9), 6218-6224.

Seddigh Raisi, A. & Makouyi, A. (2011). Combine Multiple Criteria Hybrid Model Design for Six Sigma Projects Selection. Journal of Operations Research and Applications, 8 (4), 71-92. (In Persian).

Su, C. T., & Chou, C. J. (2008). A Systematic Methodology for The Creation of Six Sigma Projects (A Case Study of Semiconductor Foundry(, Expert Systems with Applications, 34(4),2693–2703.

Tka, c. M., & Lyocsa, S. (2009) On The Evaluation of Six Sigma Projects. Qualification Reliability Engineeing International, 26(1), 115-124.

Wanga, Y. (2009). Risk Evaluation in Failure Mode and Effects Analysis Using Fuzzy Weighted Geometric Mean. Expert Systems with Application, 36(2), 1195–1207.

Weingartner, H. M. (1963). Mathematical Programming and The Analysis of Capital Budgeting Problems. Prentice-Hall Press, Englewood.

Weingartner, H. M. (1966). Criteria for Programming Investment Project Selection. The Journal of Industrial Economics, 15(1), 65–76.

پوشش ریسک نوسانات درآمد نفتی با استفاده از قراردادهای آتی در ایران

پوشش ریسک نوسانات درآمد نفتی با استفاده از قراردادهای آتی در ایران

در اين مطالعه با استفاده از روشهاي مختلف اقتصادسنجي حالات مختلفي براي استراتژي پوشش ريسك بدست آمد كه براي انتخاب بهترين حالت، كارايي و مطلوبيت هر كدام محاسبه شده و نتايج نشان ميدهند كه با استفاده از قراردادهاي آتي ميتوان ريسك درآمدهاي نفتي را حداقل ۸۵ درصد كاهش داد كه دربهترين حالت به ۹۶ درصد […]

در اين مطالعه با استفاده از روشهاي مختلف اقتصادسنجي حالات مختلفي براي استراتژي پوشش ريسك بدست آمد كه براي انتخاب بهترين حالت، كارايي و مطلوبيت هر كدام محاسبه شده و نتايج نشان ميدهند كه با استفاده از قراردادهاي آتي ميتوان ريسك درآمدهاي نفتي را حداقل 85 درصد كاهش داد كه دربهترين حالت به 96 درصد نيز ميرسد.


مطالعات متعدد اقتصاد سنجي نشان ميدهد قيمت نفت يك متغير تصادفي است كه در طول زمان بطور گسترده نوسان ميكند. نوسان قيمت نفت باعث نوسان درآمدهاي نفتي و بروز ريسك در اينگونه درآمدها ميشود. از آنجايي كه اقتصاد ايران بشدت به درآمدهاي نفتي وابسته است و تمام بخشها و متغيرهاي اقتصادي به ميزان قابل توجهي از بخش نفت متأثر هستند، تثبيت و پوشش ريسك درآمدهاي نفتي به منظور دستيابي به يك اقتصاد باثبات، ضروري و لازم است كه بايد در جهت آن تلاش شود. در جهان، از روشهاي مختلفي براي پوشش ريسك نوسانات درآمدهاي نفتي استفاده ميشود كه شكل گيري انواع صندوقهاي نفت يكي از آنها است. اما راهبرد مكمل و نويني كه امروزه براي مقابله با ريسك قيمت نفت بكار ميرود، استفاده از ابزارهاي مشتقه مالي است. با اينكه كمتر از سه قرن از تأسيس بورسهاي نفتي و عرضه انواع مشتقات مالي در بازار نفت نميگذرد، اما مشتقات مالي چنان مورد استقبال قرار گرفته اند كه امروزه تا چندين برابر خريد و فروش واقعي نفت معاملات كاغذي نفت صورت ميگيرد. معاملات مشتقات مالي نفت با اهداف و مقاصد مختلفي انجام ميگيرد و معامله گران كاغذي نفت هر يك با انگيزة مشخص وارد اين بازار ميشوند. پوشش ريسك نوسانات قيمت نفت يكي از اين اهداف است كه اغلب فروشندگان نفت از آن بهره ميبرند و بوسيلة آن ريسك نوسانات نامطلوب قيمت را كاهش و پوشش ميدهند.

اين مقاله به بررسي پوشش ريسك نوسانات قيمت نفت با استفاده از قراردادهاي آتي مي پردازد.

در قسمت اول مباني نظري پوشش ريسك مطرح مي شود. در قسمت دوم مدل هاي مختلف اقتصاد سنجي كه ميتوانند در استراتژي پوشش ريسك مورد استفاده قرار گيرند معرفي شده و در بخش سوم نتايج تجربي استراتژي پوشش ريسك نوسانات قيمتهاي اسپات ايران با استفاده از قراردادهاي آتي يك تا چهار ماهه بورس نفتي نايمكس محاسبه ميشوند؛ در پايان نيز نتايج و پيشنهادات ارائه خواهد شد.

«مشتقات و مدیریت ریسک در بازارهای نفت»

«مشتقات و مدیریت ریسک در بازارهای نفت»

موسسه مطالعات بین المللی انرژی، به تازگی کتابی با عنوان «مشتقات و مدیریت ریسک در بازارهای نفت» به قلم دکتر مسعود درخشان، منتشر کرده است. کلیات و مفاهیم اساسی در بازارهای نفت، بازار اختیارات، حساسیت ها و استراتژی ها در اختیارات، قیمت گذاری اختیارات، روابط بین قیمت های اسپات وسلف و آتی ها، بورس ها، مسائل حقوقی و ریسک از سرفصل های این کتاب است. هدف از نگارش این کتاب، توسعه مطالعات مدیریت ریسک در اقتصاد و مدیریت مالی است.

عنوان کتاب: مشتقات و مدیریت ریسک در بازارهای نفت سال چاپ : آبان 1383 ناشر:موسسه بین المللی انرژی نویسنده :دکتر مسعود درخشان تعداد صفحات: 744 از دیدگاه ریاضی،اصول مدیریت ریسک در بازار نفت تفاوت چندانی با مدیریت ریسک در بازار سایر کالاها و یا در بازارهای مالی ندارد. از این رو، علاوه برمثال هایی از معاملات نفت، به مدیریت ریسک در معاملات طلا، نقره، گندم، سهام ارز و نظایر آن نیز اشاره شده است . مباحث این کتاب به معاملات در بورس ها محدود است. در پیشگفتار این کتاب آمده است: «فعالیت بورس ها در کشورمان رو به گسترش است اما متاسفانه تاکنون از روش های نوین در پوشش ریسک استفاده نشده است،به این سبب راه اندازی بورس های آتی ها و بورس اختیارات کاملا ضروری است . امید است این کتاب زمینه های لازم را برای توسعه دانش مدیریت ریسک فراهم آورد و راه را برای تاسیس بورس های تخصصی چون آتی ها و اختیارات هموار سازد». فصل استراتژی پوشش ریسک مالی نفتی نخست این کتاب با ذکر مقدمه ای به مفهوم مدیریت ریسک و حذف، قبول، پوشش ریسک، استقبال از ریسک برای سفته بازی و گوناگون سازی ریسک می پردازد. در این فصل از کتاب نویسنده به بررسی بازار، ویژگی های بازار نفت خام مروری بر تحولات بازار جهانی نفت، عرضه، امنیت عرضه و بحران قیمت، انواع بازارهای معاملات نفت، روش های تحویل مانند روش فوبFOB) )، روش سیف (CIF)، روش فاس (FAS )، روش های ای.دی.پی زADPs))، روش های ای.اف.پی ز(EFPs ) و روش EXW پرداخته شده است. در این فصل همچنین با فرآورده های نفتی وحمل ونقل آن و کرایه حمل و اجاره انواع کشتی ها آشنا می شویم. معرفی مشتقات و مقدمه ای بر بازارهای سلف این عنوان دومین فصل از کتاب است که در آن به تعریف مفاهیم، مقایسه میان انواع بازارها، چگونگی بازارهای سلف بازده و نواقص قراردادهای سلف و بازارهای سلف فرآورده در اروپا،بازارهای سلف نفت خام و فرآورده درآمریکا،بازار سلف در خاورمیانه و خاور دور پرداخته شده است. فصل سوم از این کتاب با عنوان «بازار آتی ها» ابتدا به تعریف اصطلاحات و مفاهیم پایه ساختار و نحوه انجام معامله در بورس می پردازد، سپس استراتژی های خرید وفروش و انواع استراتژی های ممکن در بازار آتی ها و چگونگی سفته بازی در این نوع بازارها را بررسی می کند. بازار اختیارات انواع اختیارات، اختیار آتی ها بازده اختیارات، قیمت اختیار، پوشش ریسک و سفته بازی در بازار اختیارات فروش اختیار آتی ها و در پایان چند مثال غیر نفتی از استراتژی های خرید و فروش اختیار آتی ها را بررسی می کند. در فصل پنج کتاب با عنوان «روابط آربیتراژ و ساختار قیمت اختیارات» ساختار قیمت اختیارهای خرید و فروش اروپایی و آمریکایی به اختصار بررسی شده است فرصت های آربیتراژ در معاملات اختیار،تعیین کرانه های بالا و کرانه های پایین قیمت برای اختیارهای خرید و فروش، اجرای اختیارهای خرید و فروش آمریکایی قبل از سررسید را بررسی می کند. در فصل ششم این کتاب آمده است: «متغیرهایی چون مدت زمان باقیمانده تا انقضای اختیار،قیمت توافقی،درجه تغییر پذیری قیمت دارایی پایه و نرخ بهره به طور مستقیم بر قیمت اختیارات تاثیر می گذارند. اگر تغییر قیمت دارایی پایه را نیز بر این مجموعه اضافه کنیم می توان نتیجه گرفت که طراحی استراتژی های مناسب در بازاراختیارات مستلزم آن است که میزان تغییر قیمت اختیارات نسبت به تغییر در متغیرهای فوق الذکر به دقت محاسبه شود. تغییر در قیمت اختیارات به ازای یک واحد تغییر در هریک از متغیرهای این مجموعه را به اصطلاح حساسیت می گویند. «در این فصل با ترکیب اختیارات، معاملاتی در بازار دارایی پایه،گستره های تقویمی، جمع بندی استراتژی های معامله اختیارات،استراتژی های مبتنی بر معاملات همزمان در بازار. آشنا می شویم. در فصل هفتم به قیمت گذاری اختیارات بررسی مدل ها، فرآیندها و فرمول های قیمت گذاری می پردازد. در فصل هشتم روابط میان قیمت های اسپات و سلف وآتی ها، مقایسه بین آنها و ویژگی هریک به تفصیل بررسی شده و در اختیار خواننندگان قرار گرفته است. فصل نهم که آخرین فصل این کتاب نیز هست، مروری دارد بر تاریخ تحول بورس ها،همکاری آنها با یکدیگر، چگونگی معاملات در آنها، پذیرش سفارش، نقش اتاق پایاپای، ساختار و ترکیب اعضا،برخی از مسائل حقوقی بورس ها، چگونگی نظارت بر بورس ها، جایگاه پوشش دهندگان ریسک و سفته بازان ریسک اعتباری و سازمان های تخصصی سنجش اعتبارات.

ریسک درآمد مربوط به استراتژی های آپشن

ابزارهای مالی

ریسک آپشن ها: امروزه به منظور دستیابی به حداکثر سود ممکن، کال ها و پوت ها به صورت ترکیبی مورد استفاده قرار می گیرند. به همین دلیل آشنایی با این استراتژی استراتژی پوشش ریسک مالی نفتی ها برای فعالین حوزه مالی اهمیت زیادی دارد. در ادامه چهار استراتژی مبنایی توضیح داده می شود:

خرید یک کال (Buying a Call)

این استراتژی مبنایی ترین استراتژی آپشن می باشد. این استراتژی ریسک نسبتا پایینی دارد، چرا که حداکثر میزان ریسک به اضافه پرداختی محدود می باشد که به منظور خرید کال پرداخت می شد؛ این در حالی است که میزان حداکثری درآمد به صورت بالقوه نامحدود می باشد. با این وجود احتمال اینکه این تجارت سودآور باشد، یک احتمال کاملا پایینی است. در حالت ریسک پایین فرض بر این است که کل هزینه آپشن یک درصد بسیار کوچکی از سرمایه تاجر باشد. ریسک کردن در مورد کل سرمایه در یک کال آپشن ریسک آن را زیاد می کند، چرا که در صورت منقضی شدن بدون ارزش آپشن، کل پول فرد از دست خواهد رفت.

خرید یک پوت (Buying a Put)

خرید یک پوت (خرید اختیار فروش) دومین استراتژی می باشد و ریسک نسبتا پایینی دارد، ولی در صورتیکه این تجارت انجام شود، دارای سود بالقوه زیادی خواهد بود. خرید یک پوت یک جایگزین مناسبی برای استراتژی ریسک دارتر فروش شورت دارایی می باشد. همچنین پوت می تواند برای هج کردن ریسک مربوط به کاهش ارزش پرتفوی به کار گرفته شود. ولی به دلیل اینکه شاخص های دارایی در طول زمان رشد پیدا می کند (به این معنا که میزان افزایش ارزش سهام در اغلب مواقع بیشتر از میزان کاهش ارزش آنها می باشد)، پروفایل ریسک – پاداش خریدار پوت محبوبیت کمتری نسبت به پروفایل ریسک – پاداش خریدار کال دارد.

نوشتن یک پوت (فروش اختیار فروش)

نوشتن پوت یک استراتژی مناسبی برای تاجران پیشرفته آپشن ها می باشد چرا که در سناریوی غربی، سهام مختص نویسنده پوت است (آنها ملزم به خرید سهام هستند)؛ این در حالی است که در بهترین سناریوی ممکن نویسنده کال اضافه ارزش آپشن را برای خودش نگه می دارد. بزرگترین ریسک مربوط به نوشتن پوت عبارت از این است که در صورتیکه نویسنده مقدار زیادی سهم داشته باشد، ممکن است هزینه زیادی را بابت آن پرداخت کند. پروفایل ریسک – پاداش مربوط به نوشتن پوت محبوبیت کمتری نسبت به خرید پوت یا کال دارد، چرا که حداکثر سود معادل اضافه ارزش دریافت شده می باشد ولی حداکثر زیان شامل مقادیری به مراتب بیشتر است. به همین دلیل گفته می شود که احتمال بدست آوردن سود بیشتر می باشد.

نوشتن یک کال

نوشتن کال دارای دو حالت پوشش داده شده و بدون پوشش می باشد. نوشتن کال پوشش داده شده یک استراتژی محبوب دیگری برای تاجران پیشرفته آپشن می باشد و معمولا برای ایجاد درآمد اضافی از یک پرتفوی بکار گرفته می استراتژی پوشش ریسک مالی نفتی شود. این مورد شامل نوشتن کال سهامی می باشد که در پرتفوی وجود دارند. نوشتن کال بدون پوشش یا عادی معمولا توسط تاجران ریسک پذیر و خبره آپشن مورد استفاده قرار می گیرد، چرا که پروفایل ریسک آن مشابه حالت فروش شورت در سهام می باشد. حداکثر سودی که می توان از نوشتن یک کال بدست آورد برابر با اضافه ارزش دریافت شده می باشد.

بزرگترین ریسکی که برای استراتژی کال پوشش داده شده وجود دارد، عبارت از “فراخوانده شدن” یا اجرا شدن آن می باشد. این در حالی است که در مورد نوشتن کال بدون پوشش، بیشترین ریسک ممکن از لحاظ نظری نامحدود است؛ این شرایط دقیقا همان حالتی است که در مورد فروش شورت وجود دارد.https://www.cnbc.com/

اسپریدهای آپشن ها

در اغلب مواقع تاجران یا سرمایه گذاران با استفاده از یک استراتژی اسپرید (Spread) آپشن ها را ترکیب می کنند و اقدام به خرید و فروش یک یا چند آپشن مختلف می کنند. اسپرید کردن یا گسترش دادن منجر به کاهش اضافه پرداختی می شود، چرا که اضافه ارزش آپشن فروخته شده از طریق اضافه ارزش آپشن های خریداری شده کاهش می یابد. علاوه بر این، پروفایل ریسک و سود مربوط به یک اسپرید دارای حداکثر میزان سود یا زیان بالقوه می باشد. می توان گفت که به منظور بهره مند شدن از تمامی اقدامات قیمتی پیشبینی شده (در حالت تقریبی) می توان اسپریدهایی را ایجاد کرد و این اسپریدها می توانند از حالت ساده تا حالت پیچیده متغیر باشند. هر یک از استراتژی های اسپرید همانند تمامی آپشنهای فردی می توانند مربوط به فروش یا خرید باشند.

دلایل مربوط به معامله کردن آپشن ها

سرمایه گذاران و تاجران هم به منظور هج کردن پوزیش های باز (برای مثال، خرید پوت ها برای هج کردن پوزیشن لانگ، یا خرید کال ها به منظور هج کردن پوزیشن شورت) یا به منظور سفته بازی کردن در مورد احتمالات مربوط به نوسانات قیمت دارایی مورد نظر از آپشن ها استفاده می کنند.

مهمترین مزین استفاده از آپشن ها عبارت از ویژگی اهرم (leverage) می باشد. این ویژگی باعث می شود که شما با مقدار پول کمتر بتوانید یک سری معاملاتی را انجام دهید که ارزش آنها چند برابر دارایی شما می باشد.https://markettaker.com

انتخاب کردن یک آپشن مناسب

در ادامه یک سری راهنماهایی بیان می شود که می تواند در انتخاب بهترین آپشن برای شما مفید باشد.

گاوی یا خرسی

آیا شما در سهام، یک بخش، یا یک بازار گسترده ای که می خواهید در آن معامله کنید، روحیه گاوی یا خرسی دارید؟ در صورتیکه یکی از روحیه ها را داشته باشید، آیا این حالت شما افراطی، متوسط یا محدود می باشد؟ مشخص کردن این مورد به شما کمک خواهد کرد تا بهترین استراتژی آپشن، بهترین قیمت استرایک و بهترین تاریخ سررسید را مشخص کنید.

نوسان

آیا بازار نوسانی است یا دارای حالت آرامتری است؟ در صورتیکه نوسان اعمال شده برای یک سهمی بیش از حد بالا نباشد (مثلا در حدود 20% باشد)، در این صورت خرید کال در مورد این سهم یک استراتژی مناسبی خواهد بود، چرا که این کال ها نسبتا ارزانتر می باشند.

قیمت استرایک و انقضاء

در صورتیکه شما یک حالت گاوی در مورد یک سهمی داشته باشید، خرید کال های پولی برای شما مناسب خواهد بود. فرض کنید که شما نمی خواهید بیش از 0.5 دلار را بابت هر کال آپشن صرف کنید و گزینه های در دسترس شما عبارت از یک کال دو ماهه با قیمت سررسید 49 دلاری باشد که باید 0.5 دلار برای آن بپردازید یا یک کال سه ماهه ای باشد که قیمت استرایک آن 50 دلار است و هزینه آن 0.47 دلار می باشد. شما گزینه دوم را انتخاب خواهید کرد، چرا که معتقد خواهید بود که قیمت استرایک بالاتر، بیشتر از مقدار کاهش ارزش ناشی از مقدار ماه های سررسید اضافی تر می باشد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.