مهمترین اشتباهات سرمایه‌گذاری


با توجه به نکات مطرح شده می‌توان گفت که سرمایه‌گذاران بلندمدت دید استراتژیک و راهبردی‌تری از سرمایه‌گذاری دارند. آن‌ها صرفا به دنبال کسب سود در مدت زمان کوتاهی نیستند، ریسک کمتری را متحمل می‌شوند و میزان بازگشت سرمایه‌شان هم حداقل بیشتر از یک سال است.

سرمایه گذاری خارجی در ایران

براساس اين گزارش سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در جهان با 38 درصد افزايش در سال 2006 نسبت به سال قبل مواجه شد و به 306/1 تريليون دلار رسيد.
اين سومين سال متوالي است كه رقم سرمايه‌گذاري‌ مستقيم خارجي در جهان افزايش مي‌يابد.
ركورد سرمايه‌گذاري خارجي ثبت شده براي جهان مربوط به سال 2000 است كه طي آن 411/1 تريليون دلار سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در جهان به ثبت رسيد.
كارشناسان افزايش سرمايه‌گذاري‌ خارجي طي سال‌هاي اخير را دليلي بر شرايط مساعد و روبه‌رشد اقتصادي در كشورهاي توسعه يافته، در حال توسعه و سنتي مي‌دانند.
كشورهاي توسعه يافته همچنان كانون مهم سرمايه گذاري‌ مستقيم خارجي در سال 2006 شناخته شده‌اند. حجم سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي در اين كشورها با افزايش 45 درصدي در سال 2006 نسبت به سال قبل از آن به 857 ميليارد دلار رسيد.
سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در كشورهاي در حال توسعه نيز طي سال 2006 با رشد 21 درصدي مواجه شد و به 379 ميليارد دلار رسيد. كشورهاي سنتي نيز با رشد قابل توجه 68 درصدي در سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي مواجه شدند. حجم سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي در كشورهاي سنتي طي سال 2006 به 69 ميليارد دلار رسيد.

*تركيه، عربستان و امارات كانون جذب سرمايه‌گذاري‌ مستقيم خارجي خاورميانه

منطقه خاورميانه يكي از كانون‌هاي سرمايه‌گذاري در طي سال‌ 2006 بود. حجم سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي در اين منطقه همچون سال‌هاي گذشته با افزايش مواجه شد. رشد بالاي اقتصادي، تنوع بخشيدن به اقتصاد و انجام اصلاحات اقتصادي و خصوصي سازي از جمله علل افزايش سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در خاورميانه عنوان شده است.
در مجموع حجم سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي در خاورميانه با 44 درصد افزايش در سال 2006 مواجه شد و به 60 ميليارد دلار رسيد. سهم اين منطقه از كل سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي انجام شده در جهان طي سال 2006 بالغ بر 16 درصد بوده است. اين رقم در سال 2005 تنها 13 درصد اعلام شده بود.
سه كشور تركيه، عربستان و امارات كانون جذب سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي در اين منطقه بوده‌اند. در مجموع 78 درصد از سرمايه گذاري‌هاي مستقيم خارحي وارد شده به منطقه وارد اين سه كشور شده است.
تركيه با جذب 20 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در رتبه اول منطقه قرار داشته است. پس از آن عربستان با جذب 3/18 ميليارد دلار و امارات با 9/10 ميليارد دلار به ترتيب در رتبه‌هاي دوم و سوم جاي گرفته‌اند.
كشورهاي منطقه خاورميانه همچنين در سال 2006 در حدود 14 ميليارد دلار در كشورهاي ديگر سرمايه‌گذاري انجام دادند. اين رقم نسبت به سال قبل از آن پنج درصد رشد داشته است. كويت بزرگترين كشور سرمايه‌گذار در اين منطقه شناخته شده است. اين كشور در سال 2006 بالغ بر 8 ميليارد دلار در كشورهاي ديگر سرمايه‌گذاري مستقيم انجام داد. امارات با 5/2 ميليارد دلار و بحرين با يك ميليارد دلار به ترتيب در رتبه‌هاي دوم و سوم قرار گرفته‌اند.
نفت و گاز مهمترين هدف سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي در خاورميانه بوده است. بيش از 50 درصد سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي در اين بخش انجام شده است. بخش خدمات در رده دوم قرار دارد.
كارشناسان با توجه به تداوم رشد اين منطقه، ادامه اصلاحات اقتصادي و بالا بودن قيمت نفت پيش‌بيني مي‌كنند روند رشد سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي در اين منطقه همچنان ادامه يابد.

* بهبود دو پله‌اي ايران در جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي

گزارش آنكتاد در ادامه به بررسي موردي وضعيت سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي در 141 كشور مختلف جهان پرداخته است. اين گزارش شاخص عملكرد سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در ايران طي سال 2006 را 133 اعلام كرده است.
در حالي شاخص عملكرد سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در ايران طي سال 2006، 133 اعلام شده است كه اين رقم در سال 2005، 135 و در سال 2004، 138 اعلام شده بود.
بدين ترتيب عملكرد سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي در ايران طي سه سال گذشته روندي رو به افزايش را تجربه كرده است
ايران از نظر عملكرد سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي در خود طي سال 2006 رتبه 133 را كسب كرده است كه بدين ترتيب دو پله نسبت به سال قبل و پنج پله نسبت به دو سال قبل از آن ارتقاء داشته است.
سازمان كنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل در اين گزارش اعلام مي كند كه ايران با تمام قابليتهاي اقتصادي كه دارد از جمله ذخاير عظيم نفت و گاز مي تواند به رتبه هاي بسيار عالي در حد 10 تا 13 برسد.

*لوكزامبورگ، جذاب‌ترين كشور جهان براي سرمايه‌گذاران خارجي

لوكزامبورگ با كسب نمره يك در شاخص عملكرد سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي نخستين كشور از نظر عملكرد سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در سال 2006 شناخته شده است. اين كشور در سال 2005 رتبه پنجم را به خود اختصاص داده بود.
ايرلند نيز با كسب نمره 141 در شاخص سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي با پايين‌ترين عملكرد سرمايه‌گذاري در ميان 141 كشور مورد مطالعه طي سال 2006 مواجه بوده است.
پنج كشور نخست دنيا مهمترین اشتباهات سرمایه‌گذاری از نظر عملكرد سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي طي سال 2006 عبارتند از لوكزامبورگ، هنگ كنگ، سورينام، ايسلند و سنگاپور.

* شاخص سرمايه‌گذاري خارجي ايران در ديگر كشورها 19 پله بهتر شده است

شاخص «عملكرد سرمايه‌گذاري مستقيم در ديگر كشورها» نيز نشاندهنده عملكرد هر كشور در مورد سرمايه‌گذاري در كشورهاي ديگر است. نمره ايران در اين شاخص طي سال 2006، 76 اعلام شده است. اين نمره در سال 2005، 95 و در سال 2004، 114 اعلام شده بود.
اين شاخص از عملكرد رو به افزايش ايران براي سرمايه‌گذاري مستقيم در ديگر كشورها خبر مي دهد.
ايسلند با كسب نمره يك در جايگاه نخست جهاني از اين نظر قرار دارند.هنگ كنگ، لوكزامبورگ، سوئد و بلژيك در رده هاي دوم تا پنجم قرار دارند. كنيا نيز در انتهاي جدول رده‌بندي جهاني از اين نظر قرار دارد.

*جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در ايران با رشد سه برابري به 901 ميليون دلار رسيد

حجم كل سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي در جهان از 945 ميليارد دلار در سال 2005 به 3/1 تريليون دلار در سال 2006 رسيد.
سهم ايران از اين رقم در سال 2006 بالغ بر 901 ميليون دلار بود است. به عبارت ديگر در سال 2006، 901 ميليون دلار سرمايه گذاري مستقيم خارجي جذب ايران شد. اين رقم نسبت به سال قبل از آن تقريبا افزايشي سه برابري داشته است. در سال 2005 تنها 360 ميليون دلار در ايران سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي انجام شده بود. اين رقم براي سال 2004 نيز 282 ميليون دلار اعلام شده بود.
تعداد پروژه هاي جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران از دو پروژه در سالهاي 2002 و 2003 به هشت پروژه در سال 2004، هفت پروژه در سال 2005 و هشت پروژه در سال 2006 رسيده است. پروژه هاي سرمايه گذاي مستقيم خارجي كه ايران در ديگر كشورها انجام داده است، طي سالهاي 2002 تا 2006 ميلادي به ترتيب 10، 29، 23، 10 و 9 پروژه بوده است.

*ايران نهمين كشور جذاب خاورميانه براي سرمايه‌گذاران خارجي

ايران در ميان 14 كشور خاورميانه از نظر حجم سرمايه‌هاي جذب شده مستقيم خارجي در رتبه نهم قرار گرفته است. در اين منطقه تركيه با جذب 20 ميليارد دلار سرمايه مستقيم خارجي در سال 2006 در جايگاه اول قرار گرفته است.
ميزان سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در ساير كشورهاي منطقه به شرح زير بوده است: بحرين 9/2 ميليارد دلار، عراق 272 ميليون دلار، اردن 1/3 ميليارد دلار، كويت 110 ميليون دلار، لبنان 7/2 ميليارد دلار، عمان 952 ميليون دلار، فلسطين 38 ميليون دلار، قطر 7/1 ميليارد دلار، عربستان 18 ميليارد دلار، سوريه 600 ميليون دلار، امارات 8 ميليارد دلار و يمن 385 ميليون دلار.

*آمريكا، بيشترين سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي را جذب كرد

آمريكا، انگليس و فرانسه سه كشور نخست دنيا از نظر ميزان جذب سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي در سال 2006 هستند. در اين سال 175 ميليارد دلار در آمريكا، 139 ميليارد دلار در انگليس و 81 ميليارد دلار در فرانسه سرمايه‌گذاري شد.
ميزان جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در برخي ديگر از كشورهاي جهان به اين شرح بوده است. آلمان 42 ميليارد دلار، ايتاليا 39 ميليارد دلار، كانادا 69 ميليارد دلار، ژاپن 6 ميليارد دلار، ليبي 7/1 ميليارد دلار، نيجريه 4/5 ميليارد مهمترین اشتباهات سرمایه‌گذاری دلار، ونزوئلا 543 ميليون دلار، چين 69 ميليارد دلار،كره جنوبي 9/4 ميليارد دلار پاكستان 2/4 ميليارد دلار اندونزي 5/5 ميليارد دلار، سنگاپور 24 ميليارد دلار، آذربايجان 601 ميليون دلار و روسيه 28 ميليارد دلار.

* ايران ششمين كشور سرمايه‌گذار در خاورميانه است

براساس اين گزارش ايران همچنين 386 ميليون دلار در سال 2006 در ديگر كشورها به طور مستقيم سرمايه گذاري كرد. اين رقم نسبت به سال قبل از آن در حدود 60 ميليون دلار كاهش داشته است.
در سال 2005، 425 ميليون دلار توسط ايران در ديگر كشورها سرمايه گذاري شده بود.
ايران از نظر ميزان سرمايه گذاري مستقيم در ديگر كشورها در ميان 14 كشور خاورميانه در جايگاه ششم قرار گرفته است. در اين منطقه كويت با 8/7 ميليارد دلار در جايگاه اول قرار گرفته است. اين رقم براي ساير كشورهاي منطقه عبارت است از بحرين 980 ميليون دلار، لبنان 71 ميليون دلار، عمان 247 ميليون دلار، فلسطين دو ميليون دلار، قطر 379 ميليون دلار، عربستان 753 ميليون دلار، سوريه 55 ميليون دلار، تركيه 943 ميليون دلار، امارات 3/2 ميليارد دلار و يمن 36 ميليون دلار.
امريكا با 216 ميليارد دلار بزرگترين كشور سرمايه‌ گذار در سال 2006 شناخته شده است. فرانسه با 115 ميليارد دلار و اسپانيا با 89 ميليارد دلار در رتبه‌هاي دوم و سوم جاي گرفته‌اند.

* 57 شركت خارجي در ايران فعالند

براساس اين گزارش در سال 2006 تعداد شركت‌هاي بزرگ فعال در ايران 46 عدد و تعداد شركت‌هاي خارجي وابسته به آنها 57 عدد بوده است. به طور كلي در خاورميانه دو هزار شركت بزرگ و 16 هزار شركت وابسته خارجي در سال 2006 به فعاليت در اين منطقه پرداختند‌.
در اين منطقه تركيه بيشترين تعداد شركت هاي فعال در خود را تجربه كرده است. در سال 2006 تعداد 1600 شركت بزرگ و 14 هزار شركت وابسته خارجي در تركيه فعاليت داشته‌اند. يمن نيز با كمترين تعداد فعاليت شركت‌هاي خارجي مواجه بوده است. در سال 2006 تنها 6 شركت بزرگ و 4 شركت وابسته خارجي در يمن فعاليت داشته اند.

* جذب 5/4 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در ايران طي 17 سال

حجم كل سرمايه گذاري هاي مستقيم خارجي انجام شده در ايران از سال 1990 تا پايان سال 2006 به 5/4 ميليارد دلار رسيده و در ميان 14 كشور خاورميانه ايران از نظر حجم جذب سرمايه هاي مستقيم خارجي در اين مدت در جايگاه نهم قرار گرفته است. در اين منطقه تركيه با 79 ميليارد دلار بيشترين رقم و يمن با 562 ميليون دلار كمترين رقم را به خود اختصاص داده‌اند.
در سطح جهان نيز امريكا با 7/1 تريليون دلار بيشترين رقم و تنگو با يك ميليون دلار كمترين رقم را به خود اختصاص داده‌اند.
حجم سرمايه گذاري‌هاي مستقيم ايران در ديگر كشورها نيز به 17/1 ميليارد دلار از سال 1990 تا 2006 رسيد. از اين نظر ايران در خاورميانه در جايگاه هفتم قرار گرفته است. در اين منطقه امارات با سرمايه گذاري 11 ميليارد دلاري در جايگاه نخست قرار داشته است. عراق نيز كمترين رقم سرمايه گذاري مستقيم در ديگر كشورها را داشته است.
امريكا با 3/2 تريليون دلار بيشترين حجم سرمايه گذاري مستقيم در اين مدت را در جهان انجام داده است.

*سهم اندك سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در تشكيل سرمايه‌هاي ثابت و خالص ايران

براساس اين گزارش سهم سرمايه گذاري‌هاي خارجي ورودي به ايران در تشكيل سرمايه‌هاي ثابت و خالص در اين كشور بسيار اندك بوده است. در سال 2006 تنها 9/1 درصد از تشكيل سرمايه هاي ثابت و خالص در ايران از محل سرمايه گذاري هاي مستقيم خارجي تامين شده است. در منطقه خاورميانه اردن بيشترين وابستگي به سرمايه گذاري هاي خارجي را داشته است. بيش از 99 درصد از تشكيل سرمايه ها در اين كشور شامل سرمايه‌هاي خارجي ورودي بوده است.
اين رقم براي ساير كشورهاي منطقه به ترتيب عبارت است از بحرين 98 درصد، عراق 5/11 درصد، كويت 7/0 درصد، لبنان 72 درصد، عمان 8/6 درصد، فلسطين 4/3 درصد، قطر 12 درصد، عربستان 32 درصد، سوريه 6/10 درصد، تركيه 23 درصد، امارات31 درصد و يمن 13 درصد.
بيشترين رقم ثبت شده در جهان مربوط به جزاير انگليسي ويرجين با دو هزار درصد و كمترين آن مربوط به اريتره با 4/1 درصد است.

۱۰ اشتباه مرگبار معامله گران چیست؟

معامله گری هیجان انگیز و بسیار سخت است. برخی می گویند که بیش از 10000 ساعت طول می کشد تا افراد بر معامله گری تسلط یابند. برخی دیگر معتقدند که معامله گری راهی برای سریع ثروتمند شدن است. ممکن است هر دو اشتباه کنند. آنچه مهم است بدانید این است که مهم نیست که چقدر تجربه دارید، بلکه اشتباهات شما بخشی از روند معاملاتی شما خواهند بود. به همین دلیل است که همیشه باید آماده باشید که در صورت وقوع وضعیت مشابه در صورت امکان مجددا مرتکب آن اشتباهات نشوید . در این مقاله از آکادمی G2O ما لیستی از اشتباهات معاملاتی را جمع آوری کرده ایم که باید سعی کنید از آنها اجتناب کنید. پیشنهاد میکنیم این مقاله را تا انتها مطالعه کنید .

۱) معامله بدون داشتن برنامه معاملاتی از پیش تعریف شده

برای آگاهی از آخرین دوره های آکادمی g2o و مهمترین اشتباهات سرمایه‌گذاری ثبت نام، با شماره ۰۲۱۲۸۴۲۲۶۸۸ تماس بگیرید.

برای دریافت آموزشهای رایگان تیم g2o و همچنین دریافت مشاوره رایگان، شماره تماس خود را در فرم زیر وارد نمایید تا مشاوران ما در اسرع وقت با شما تماس حاصل نمایند.

اولین اشتباه مهلک معامله گران معامله بدون برنامه است. داشتن یک برنامه معاملاتی از پیش تعریف شده مکتوب به دو دلیل به شما کمک می کند. معاملات به جنبه های مختلفی بستگی دارد که شامل وضعیت بازارهای سراسر جهان، وضعیت بازارهای خارج از کشور، وضعیت معاملات آتی شاخص مانند صندوق های بورسی نزدک ۱۰۰ می شود. در نظر گرفتن معاملات آتی شاخص یک گزینه عاقلانه برای ارزیابی شرایط کلی بازار است. فهرستی از کارهایی که باید انجام دهید تهیه کنید و قبل از انجام کارهایتان عادت به تحقیق در بازار داشته باشید. این نه تنها شما را از ریسک‌های غیرضروری باز می‌دارد، بلکه احتمال از دست دادن پول را نیز به حداقل می‌رساند.

۲) اهرم بیش از حد بالا

اهرم بیش از حد بالا دومین مرگبار معامله گران است. اهرم بیش از حد بالا یک شمشیر دو لبه است. به طوریکه در یک بازی برنده می تواند بهترین دوست شما باشد، اما مهمترین اشتباهات سرمایه‌گذاری وقتی روند تغییر می کند، تبدیل به بزرگترین دشمن شما می شود. نتیجه صحبت‌های اخیر در مورد ممنوعیت اهرم‌های بالاتر از ۱:۵۰ برای معامله‌گران با تجربه و ۱:۲۵ برای معامله‌گران آماتور در بریتانیا، این بود که بسیاری از معامله‌گران پول خود را خیلی سریع از دست دادند. علاوه بر این خبر خوبی برای اکثر معامله‌گران بی‌تجربه است، زیرا به نوعی قرار گرفتن در معرض آن‌ها را محدود می‌کند. این به آنها اجازه می دهد تا قوانین مدیریت سرمایه خود را راحت تر دنبال کنند. برای معامله گران حریص تر و بی حوصله تر،خبر وحشتناکی است. خوشبختانه، این ممکن است منجر به نتایج بهتر در عملکرد آنها در بلند مدت نیز شود.

اهرم بیش از حد بالا یک روش خطرناک برای این باور است که می توانید سریعتر پول بیشتری به دست آورید. بسیاری از معامله گران با این طرز تفکر گمراه می شوند و در نهایت در مدت کوتاهی تمام پول خود را از دست می دهند. برخی از بروکرها مقادیر دیوانه‌واری از اهرم (مانند ۱:۲۰۰۰) را ارائه می‌کنند که نمی‌تواند به چیزی بیش از فراموشی منجر شود. بنابراین، هنگام انتخاب سطوح و بروکر هایی که آنها را نمایندگی می کنند، باید بسیار مراقب باشید. به همین دلیل است که تنوع در میان بروکرهای مختلف احتمالا بهترین استراتژی است.

۳) استفاده از رایانه

الف) قوانین ورود را تنظیم کنید

سیستم‌های رایانه‌ای برای انجام معاملات مؤثرتر هستند، زیرا نسبت به عواملی که در معاملات رخ می‌دهد احساسی ندارند و از نظر عاطفی به عواملی که از یک جهت مرتبط با معامله است، وابسته نیستند. علاوه بر این، کامپیوترها در مقایسه با معامله گران قادر به انجام کارهای بیشتری در یک زمان هستند. این یکی از دلایل متعددی است که بیش از ۵۰ درصد از معاملاتی که در بورس نیویورک انجام می‌شود با برنامه رایانه‌ای صورت می گیرد.

یک قانون ورودی معمولی را می‌توان در جمله‌ای مانند این قرار داد: «اگر سیگنال A صادر شد و حداقل هدفی سه برابر حد ضرر من وجود داشت و معامله ما در مسیر درستی بود و حمایت می شد، پس از اینجا قراردادها یا سهام X را خریداری کنید.» وقتی صحبت از تصمیم گیری سریع با پیروی از مجموعه ای از قوانین می شود، رایانه ها منطقی تر هستند. مهم نیست که معامله گران چقدر با تجربه هستند، گاهی اوقات آنها در تصمیم گیری بدون توجه به قوانین آنها تردید دارند.

ب) قوانین خروج را تنظیم کنید

به طور معمول، معامله گران ۹۰ درصد از تلاش خود را در جستجوی سیگنال های خرید صرف می کنند، اما هرگز به زمان خروج توجه نمی کنند. گاهی اوقات، بستن یک معامله زیانده دشوار است، اما قطعاً عاقلانه تر است که ضرر کوچکی را متحمل شوید و به دنبال فرصتی جدید باشید.

معامله‌گران حرفه‌ای هر روز معاملات زیادی را از دست می‌دهند، اما پول خود را مدیریت می‌کنند و ضرر خود را محدود می‌کنند، که منجر به یک روش معاملاتی سودآور برای آنها می‌شود.

قبل از ورود به معامله، باید از زمان و سطح خروج خود آگاه باشید. حداقل دو مورد برای هر معامله وجود دارد. اول، اگر معامله علیه شما انجام شود، حد ضرر شما کجاست؟ این سطح باید نوشته شود. سطح دوم حد سود شماست. هنگامی که به آنجا رسیدید، بخشی از معامله خود را بفروشید و حتی در صورت تمایل کل معامله را ببندید. همانطور که در بالا توضیح داده شد، هرگز بیش از درصد مشخصی از پرتفوی خود را در هیچ معامله ای ریسک نکنید.

۴) تلاش برای یکنواخت شدن یا بیش از حد صبر بودن

قانون شماره ۴ صبر است. صبر در معاملات فارکس در نهایت نتیجه می دهد زیرا به شما این امکان را می دهد که کمی منتظر بمانید مسیر مناسب معاملات خود را بیابید . اکثر معامله گران بیش از حد بی صبر هستند به طوریکه هر زمان فرصتی پیش آمد وارد بازار شوند و معامله کنند. این احتمالاً به دلیل طبیعت انسانی ما و اشتیاق به کسب ” سریع پول” است. اما اگر یک چیز وجود دارد که احتمال برنده شدن را تضمین می کند، این است که صبر داشته باشید تا قبل از معامله، تمام اطلاعات لازم را درک کنید. ظاهراً این امر زمان می برد زیرا عوامل زیادی در آن دخیل هستند، مانند شکل گیری روندها، اصلاحات روند، اوج و پایین. بی حوصلگی برای بررسی این مسائل می تواند منجر به از دست دادن پول شود. گاهی اوقات می تواند مفید باشد که به جای تمرکز بیش از حد بر روی یک جنبه، استراحت کنید، به خود اجازه دهید زمان بگذرد تا به تصویر واضحی دست یابید. به یاد داشته باشید که اگر یک معامله در لحظه اشتباه اجرا شود، ممکن است منجر زیان بالایی شود . صبر کردن برای اصلاح بازار، قبل از اینکه وارد معامله شوید، به زمان و انتظار نیاز دارد.

اما زمان می برد… برخی از معامله گران متوجه نمی شوند که موفقیت به زمان نیاز دارد. آنها اغلب به امید کسب درآمد سریع طعمه بی صبری خود می شوند. این می تواند یک محیط نوسانی باشد، و نمودارها ممکن است به سختی خوانده شوند، بنابراین مهمترین اشتباهات سرمایه‌گذاری عاقلانه است که گاهی اوقات برای جلوگیری از اشتباهات پرریسک منتظر بمانید. برای انجام کارها عجله نکنید، یا سعی نکنید به هر قیمتی شده وارد معامله شوید و فقط از دل خود پیروی کنید. بازار می تواند بسیار مشکل باشد و اغلب سیگنال های اشتباهی را ارسال می کند. صبورانه منتظر بهترین فرصت ها باشید.

5 خطای رفتاری که بر معاملات شما اثر میگذارد!

اساس نظریه های اقتصاد کلاسیک بر منطقی بودن انسان بنا شده بود و فرض میکردند که سرمایه‌گذاران در زمان تصمیم‌گیری به‌صورت کاملاً عقلایی و بر اساس اصول اقتصادی عمل می‌کنند. با این فرض، افراد در هنگام انتخاب‌های خود تمامی جوانب را در نظر می‌گیرند و عقلانی‌ترین تصمیم را اتخاذ می‌کنند.

اما در طي دهه هاي اخير، حوزه مالي و اقتصاد وارد دوران فكري جديـدي شـده و برخـي مفروضـات منطقي بودن سرمايه گذاران را به چالش كشانده است و موجب تقويت اين موضوع شده است كه قيمتها بيشتر توسط نگرشها و عوامل رواني تعيين ميشوند، بنابراين مطالعه روانشناسي بازار اهميت بيشتري پيدا كرد و مطالعات زيادي به اين مقوله پرداختند.

بر اساس آنچه گفته شد سرمایه‌گذاران همواره منطقی تصمیم نمی‌گیرند و در برخی از اوقات احساسی و تحت تأثیر شرایط موجود عمل می‌کنند. گرایش‌های احساسی و طبیعی افراد باعث می‌شود که واکنش‌هایی کم یا زیاد رخ دهد. مالی رفتاری نشان می‌دهد که نگاه سرمایه‌گذار به بازار سرمایه و تصمیمات او ناشی از روانشناسی سرمایه‌گذار و میزان ریسک‌پذیری او است. همچنین عوامل خرد و کلان کمی و کیفی در الگوهای رفتاری سرمایه‌گذار تأثیرگذار است.

سوگیری‌های رفتاری

یکی از مهم‌ترین مباحث مطرح‌شده در مالی رفتاری از گذشته تاکنون، سوگیری‌های (خطاهای) رفتاری بوده است. سوگیری‌های رفتاری اشتباهات سیستماتیکی تعریف شده‌اند که در فرآیند تصمیم‌گیری و همچنین هنگام قضاوت روی می‌دهند. این امر موجب بروز خطا در ادراک و درنهایت خطا در تصمیم‌گیری می‌شود.
این دست سوگیری‌ها در بازارها بسیار مشاهده می‌شوند، برای مثال سرمایه‌گذاران به تبعیت از یکدیگر و بدون بررسی کافی درخصوص یک سهم خاص اقدام به خرید و یا فروش آن سهم می‌نمایند که در نتیجه این رفتار، صف‌های خرید و یا فروش طولانی شکل می‌گیرد. این رویداد از مصادیق الگوهای رفتاری خاص حاکم بر بازار است.

محققين حوزه مالي رفتاري، فهرستي از انواع سوگيريهاي سرمايه گـذاران را شناسـايي كرده و در طبقه بنديهاي متعددي آنها را معرفي نموده اند. بـر مبنـاي بررسـي مقـالات مالي رفتاري، سوگيريهاي سرمايه گذاران در بازار سـرمايه در دو گـروه؛ سـوگيريهـاي شناختي و عاطفي معرفي ميشوند، كه در ادامه به آنها پرداخته شده است.

تجربه نشان داده است که سوگیری‌های شناختی در مقایسه با سوگیری‌های احساسی، آسان‌تر تصحیح می‌گردند. سوگیری‌های شناختی را می‌توان به‌عنوان نقاط کور یا تحریف‌های موجود در ذهن آدمی نیز قلمداد کرد. ازآنجاکه سوگیری‌های شناختی ناشی از استدلال معیوب هستند، بنابراین با آموزش، ارائه اطلاعات و مشاوره‌های بهتر غالباً می‌توان آن‌ها را اصلاح کرد. در عرصه سرمایه‌گذاری، هیجانات می‌توانند افراد را به سمت اتخاذ تصمیم‌های نابهینه سوق دهند. کنترل هیجانات اغلب ناممکن است، ازاین‌رو فقط می‌توان یک سوگیری احساسی را تشخیص داد و با آن کنار آمد. سرمایه‌گذاران هنگامی‌که با سوگیری‌ها کنار می‌آیند، درواقع این سوگیری‌ها را پذیرفته و تصمیم می‌گیرند آن‌ها را بازشناخته و تعدیل کنند (نه اینکه درصدد کاهش یا حذف آن‌ها باشند).

این مقاله را حتما بخوانید: 5 اشتباه رایج در سرمایه گذاری

مهم‌ترین سوگیری‌ها در معاملات بورس

در ادامه 5 مورد از انواع سوگیری ها توضیح داده میشود.

اثر هاله‌ای

اثر هاله‌ای سوگیری شناختی خاصی است که در آن یک جنبه از موضوعی، روی درک ما از جنبه‌های دیگر تاثیر می‌گذارد.

مثلا تحقیقات نشان داده است که در ناخودآگاه افراد، آدم‌های خوش‌پوش یا خوش‌تیپ قابل‌اعتمادتر هستند. آدم‌ها به افراد خوش‌تیپ بیشتر اعتماد می‌کنند و اگر کمک لازم داشته باشند، احتمالا اینکه به فردی خوش‌تیپ کمک کنند بیشتر است.

دقیقا هم این سوگیری شناختی است که باعث می‌شود تجار، افراد سیاسی و کسانی که به دنبال جلب اعتماد دیگران هستند، خوش‌لباس باشند. درصورتی‌که معلوم است خوش‌لباسی دلیلی بر قابل‌اعتماد بودن هیچ‌کسی نیست.

سوگیری محافظه‌کاری

نوعی فرآیند ذهنی است که باعث می‌شود فرد به دیدگاه و پیش‌بینی قبلی خود متکی بوده و تمایلی برای دریافت اطلاعات جدید نداشته باشد. چنین فردی در برابر اطلاعات جدید واکنشی سریع از خود نشان نداده و یا دیر عکس‌العملی نشان می‌دهد، لذا در هنگام مواجهه با تصمیم‌های پرمخاطره تمایل دارد تا با پیش‌بینی و برآورد شرایط موجود، خود را در ایمن‌ترین قسمت موجود نگه داشته و در نتیجه نتواند به‌عنوان یک فرد منطقی در مواجهه با اطلاعات و شواهد جدید واکنش سریع و مناسب داشته باشد که سبب می‌شود اصطلاحاً از بازار عقب بماند. گاهی محافظه‌کاری بیش ‌از حد می‌تواند حتی خطرناک‌تر از احتیاط نکردن باشد.
بدیهی است که با رخ دادن سوگیری مزبور، سرمایه‌گذار رفتاری غیر‌منعطفانه نسبت به اطلاعات جدید خواهد داشت و ترجیح می‌دهد آسان‌ترین گزینه یعنی پایبندی به اطلاعات و عقاید قبلی خود را برگزیند. همچنین، سوگیری محافظه‌کاری باعث می‌شود سرمایه‌گذار فرصت‌های سودآور بسیاری را از دست داده و این تصمیم‌گیری منجر به ایجاد ضرر برای وی شود.

سوگیری پس‌نگری

این خطای رفتاری یکی از رایج ترین سوگیری های شناختی در میان مردم است. برخی افراد تمایل دارند پس از روی دادن موضوعی، خود را در پیش‌بینی آن موفق اعلام کنند. این افراد بعد از اینکه موضوعی اتفاق ‌افتاد این‌گونه بیان می‌کنند که «پیش‌بینی من هم همین بوده» و یا مثلاً «از اولش می‌دانستم که این‌جوری می‌شود». این باور غلط باعث ایجاد سوگیری پس‌نگری می‌شود. سرمایه‌گذارانی که در معرض این سوگیری قرار می‌گیرند، در زمان تصمیم‌گیری با خیال راحت دست به اقداماتی می‌زنند که از احتمال موفقیت در آن اطلاعات مناسبی ندارند، در اصطلاح در حالتی از امنیت دروغین دست به اتخاذ تصمیم می‌زنند. هرچند این افراد خود را در این تصمیم‌گیری موفق ارزیابی می‌کنند، اما اگر فردی از توانایی خود در پیش‌بینی به‌درستی آگاهی داشته باشد، می‌تواند در مواردی که اشتباه کرده و اشتباه خود را نیز قبول کرده، یادگیری داشته باشد و برای رویدادهای آتی، موارد مشابه را درست پیش‌بینی کند. این موارد مربوط به حالتی است که فرد دچار سوگیری مزبور نباشد، اما زمانی‌که فرد دچار این سوگیری می‌شود، فرصت یادگیریِ پس از اشتباه خود را از دست می‌دهد.

سوگیری توانمند‌پنداری (توهم کنترل)

انسان به‌طور کلی بر محیط اطراف خود اثرگذار است و هرچه دایره اطلاعات او از پدیده‌های اطرافش وسیع‌تر شود، این کنترل نیز بیش‌تر می‌شود. در چنین شرایطی، ممکن است فرد در مواجهه با برخی پدیده‌ها دچار اشتباه شده و آن‌ دسته از پدیده‌هایی که کنترل چندانی بر آن‌ها ندارد را نیز تحت کنترل خود تصور کند که بر همین اساس باید حوزه قابل‌کنترل و غیرقابل‌کنترل را از هم تفکیک کند. تمایل انسان به این ‌باور که بر تمامی پدیده‌ها کنترل دارد یا حداقل می‌تواند بر آن‌ها اثرگذار باشد، درحالی‌که واقعیت چنین نیست، «سوگیری توهم کنترل» نامیده می‌شود. به عبارت دیگر، افراد گرایش به پذیرش مطلبی دارند که پردازش و کنترل آن برایشان راحت‌تر است و البته به آن اعتماد بیشتری نیز پیدا می‌کنند. در نتیجه، ابتلای سرمایه‌گذار به این سوگیری باعث می‌شود بیش ‌از حدِ لازم معامله کند و پرتفوی غیرمتنوعی را تشکیل دهد.

این مقاله را حتما بخوانید: 8 توصیه برای تشکیل سبد سهام

سوگیری اتکا و تعدیل

برای تخمین مقدار یک متغیر، افراد عموماً فرآیند تخمین را با مبنا قرار دادن یک رقم اولیه ذهنی به‌عنوان «نقطه اتکا» آغاز و سعی می‌کنند روی این رقم، تعدیل مثبت یا منفی موردنظر را انجام دهند. این تعدیل غالباً ناقص بوده و نتیجه آن سوگیرانه است.
فرض کنید از شما سؤال شود جمعیت کانادا بیش از ۲۰ میلیون نفر است یا کمتر. روشن است که پاسخ شما دو حالت دارد، یا بالای ۲۰ میلیون و یا کمتر از آن. این در حالی است که اگر از شما خواسته شود میزان جمعیت کانادا را حدس بزنید، تخمین شما به احتمال زیاد نزدیک ۲۰ میلیون نفر خواهد بود، زیرا افراد عموماً در معرض سوگیری اتکا ناشی از پاسخ قبلی خود قرار می‌گیرند. «اتکا و تعدیل» یک فرآیند روان‌شناختی است که شیوه برآورد احتمالات توسط افراد را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
لذا سرمایه‌گذارانی که تحت تأثیر این سوگیری واقع می‌شوند معمولاً مقدار شاخص قیمت بازار را به‌نحوی پیش‌بینی می‌کنند که به سطوح فعلی آن بسیار نزدیک باشد. این افراد گاهی وضعیت اقتصادی کشور یا وضعیت مالی شرکت خاصی را مرجع قرار می‌دهند یا در هنگام مواجه با اطلاعات جدید در مورد سود یک شرکت، قیمت آتی سهم آن را بسیار نزدیک به برآوردهای اولیه خود تخمین می‌زنند.

سرمایه گذاری بلندمدت یا کوتاه‌مدت؟ انتخاب شما کدام است؟

سرمایه - گذاری - بلند مدت - کوتاه مدت - بورس

با شنیدن واژه سرمایه‌گذاری، موضوعات بسیاری پیرامون خرید ارز و سکه، ورود به بورس یا خرید ارز‌های دیجیتال، خرید ملک و غیره در ذهنمان شکل می‌گیرد. اما پرسش اینجاست برای موفق بودن در سرمایه‌گذاری باید چه کارهایی انجام داد؟ سرمایه گذاری بلندمدت بهتر است یا کوتاه مدت؟ استراتژی ما چگونه باید باشد؟ و سوالاتی از این قبیل که پاسخ به آنها می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در موفقیت ما داشته باشد.

یکی از تعریف‌های رایج در مورد سرمایه‌گذاری (investment) را ارزش از دست رفته دارایی در زمان حاضر، برای به دست آوردن ارزش بیشتر در زمان آینده می‌دانند. به این معنا که سرمایه‌گذار به جای آنکه سرمایه خود را اکنون صرف امور مشخصی کند و از آن منفعت ببرد، تلاش می‌کند با قرار دادن آن در حوزه‌ای خاص، به ارزش بیشتری در زمان آینده برسد.

اما در تعریف دیگری از سرمایه‌گذاری اینگونه گفته شده است که افراد، منابع مالی و پس‌انداز خود را در جایی به کار گیرند که بعد از مدتی هم اصل پول را داشته باشند و هم به سود مشخصی برسند.

سرمایه‌گذاری دلالی نیست

سرمایه‌گذاری را نباید با بسیاری از فعالیت‌های دلالی یا موارد مشابه آن اشتباه گرفت. بسیاری از افرادی که به دنبال نوسان‌گیری از بازارهای مختلف ارز، خودرو، مسکن، طلا و سایر بازارها هستند، اساسا سرمایه‌گذار نیستند.

هر چند استراتژی نوسانگیری، می‌تواند در سرمایه‌گذاری استفاده شود ولی ممکن است با معنای واقعی سرمایه‌گذاری فاصله داشته باشد. نوسان‌گیر به افرادی گفته می‌شود که دارایی را خریداری کرده و در مدت زمان بسیار کوتاه بلافاصله با اولین تغییر قیمت آن را می‌فروشند تا به سود نسبی برسند. البته نوسان‌گیرها همیشه سود نکرده و گاهی هم ضرر شناسایی می‌کنند.

از طرفی، نباید خرید یک کالا یا محصول را به قصد مصرف، سرمایه‌گذاری دانست. مگر آنکه خرید کالا به نحوی باشد که بعد از مدتی، بتوانید سود خوبی به دست آورید.

البته سرمایه‌گذار بدون هیچ تعارفی، به دنبال کسب سود و حفظ دارایی‌های خود در برابر تورم است. به طور کلی سرمایه‌گذاری را از منظر مدت زمان نگهداری آن دارایی، می‌توان به دو دسته سرمایه‌گذاری کوتاه‌‌مدت و بلندمدت طبقه‌بندی کرد. در ادامه هرکدام از این نوع سرمایه‌گذاری‌ها را به‌صورت کامل تشریح شده است.

سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت

سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت، همانگونه که پیداست به مدت زمان نگهداری دارایی برمی‌گردد. معمولا این زمان را بین 3 تا 12 ماه در نظر می‌گیرند ولی می‌تواند با توجه به استراتژی معاملاتی افراد، کمتر یا بیشتر باشد. معمولا در این نوع سرمایه‌گذاری، دارایی طوری انتخاب می‌شود که ‌میزان نقدشوندگی آن بالا باشد که سرمایه‌گذار بتواند در مدت زمانی کوتاه منابع و دارایی‌های خود را به پول نقد تبدیل کند. از مهم‌ترین انواع سرمایه‌گذاری‌های کوتاه می‌توان به سپرده‌های بانکی کوتاه‌مدت، خرید برخی از اوراق بادرآمد ثابت و همچنین بعضی از اوراق بهادار با هدف نگهداری کوتاه مدت، اشاره کرد.

این نوع از سرمایه‌گذاری‌ها پیچیدگی‌های خاص خودش را دارد. چرا که سرمایه‌گذار باید در لحظه تصمیم بگیرد تا ضرر و زیان نشود. به همین خاطر است که سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت استرس بیشتری دارد. زیرا ممکن است در بازه زمانی خاصی متحمل ضرری شود که آرامشش را خدشه‌دار کند.

این استراتژی مختص افراد حقیقی با سرمایه کم یا شرکت‌های کوچک نیست، بلکه شرکت‌های بزرگی مانند مایکروسافت و اپل هم گاهی اوقات، این نوع از سرمایه‌گذاری را انتخاب کرده‌اند. شرکت مایکروسافت در صورت مالی 3 ماهه خود که در 31 مارس 2018 منتشر شد، عنوان کرده که 135 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت انجام داده است. شرکت اپل هم در این برهه زمانی، استراتژی سرمایه‌گذاری کوتاه مدت اتخاذ کرده بود که سرمایه‌گذاری او بالغ بر 254 میلیارد دلار بوده است.

سرمایه گذاری بلندمدت

افرادی که استراتژی سرمایه‌ گذاری بلندمدت را انتخاب می‌کنند، معمولا بازه زمانی حداقل یک سال را در برای نگهداری دارایی خود، در نظر می‌گیرند. این افراد، انتظار سود بیشتری از سرمایه‌گذاری خود دارند. این نوع سرمایه‌گذاری مناسب افرادی است که قصد دارند با حفظ ارزش دارایی خود، بازدهی بیشتری کسب کنند و در کنار درآمد اصلیشان درآمد مکملی نیز داشته باشند. به عبارتی، سرمایه‌گذار انتظار زیادی برای بازگشت زودهنگام سرمایه به‌صورت نقدی ندارد.

سرمایه‌گذاران براساس اهداف خود در سرمایه‌گذاری، میزان سرمایه، زمان مورد نظر، شرایط اقتصادی کشور، وضعیت بازارهای موازی، این گونه سرمایه‌گذاری را انتخاب می‌کنند. نکته قابل توجه اینجاست که بازدهی بورس در بازه‌های زمانی 5 ساله و بیشتر، از بازارهای دیگری مثل مسکن، سکه و طلا و دلار بیشتر بوده است.

با توجه به نکات مطرح شده می‌توان گفت که سرمایه‌گذاران بلندمدت دید استراتژیک و راهبردی‌تری از سرمایه‌گذاری دارند. آن‌ها صرفا به دنبال کسب سود در مدت زمان کوتاهی نیستند، ریسک کمتری را متحمل می‌شوند و میزان بازگشت سرمایه‌شان هم حداقل بیشتر از یک سال است.

با این حال، معمولا میزان سودآوری در سرمایه‌ گذاری بلندمدت بیشتر از سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت است. ا ز نمونه‌های این نوع از سرمایه‌گذاری می‌توان به سپرده‌های بانکی بلندمدت، املاک و مستغلات و برخی سهام بورسی اشاره کرد. استراتژی لشکر در خرید و فروش سهام نیز نمونه‌ای از استراتژی‌های بلندمدت بورسی می‌توان در نظر گرفت.

تفاوت سرمایه‌گذاری بلندمدت و کوتاه‌مدت

سرمایه گذاری بلندمدت برخلاف سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ساده است!

البته این برداشت اشتباه نشود که سرمایه‌گذاری کار راحتی است. این جمله از این جهت در کشور ما صدق می‌کند که در شرایط تورمی اقتصاد، قیمت هر دارایی در بلند مدت رشد خواهد کرد. مسئله‌ای که در اینجا خودنمایی می‌کند، بحث هزینه فرصت است. به این معنی که شما با انتخاب یک گزینه، از منافع دیگر گزینه‌ها بی‌بهره خواهید بود.

تیم متخصص و حرفه‌ای مدیریت ثروت مانو، با در نظر گرفتن، درجه ریسک‌پذیری افراد، با ارائه طرح‌های متنوع سرمایه‌گذاری، همواره تمام تلاش خود را می‌کند که بهترین گزینه‌های سرمایه‌گذاری را برای مشتریان خود انتخاب می‌کند.

  • همانطور که گفته شد، یکی از مزایای سرمایه گذاری بلندمدت کاهش استرس و عدم نیاز به بررسی مداوم سبدهای سرمایه‌گذاری است. نوسان‌های بازار در مدت زمان کوتاه تاثیری بر احوال سرمایه‌گذار ندارد. همین موضوع به او آرامش خواهد داد.
  • نکته دیگری که در سرمایه‌گذاری بلندمدت به چشم می‌خورد، این است که امکان جبران و اصلاح اشتباه برای سرمایه‌گذار وجود دارد. همه افراد حتی با تجربه‌ترین آن‌ها در سرمایه‌گذاری اشتباهاتی دارند که سرمایه گذاری بلندمدت به آن‌ها اجازه اصلاح را خواهد داد.
  • معمولا بازدهی در سرمایه گذاری بلندمدت بیشتر از سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت است.

سخن پایانی

داشتن استراتژی، آگاهی از درجه ریسک‌پذیری خود، توان اقتصادی خود، تحلیل و پیگیری اخبار مهم، نقش حیاتی در سرمایه‌گذاری موفق شما خواهد داشت. اگر زمان کافی برای کسب دانش تخصصی و انجام تحلیل‌های اقتصادی ندارید، مهمترین اشتباهات سرمایه‌گذاری مانند تمام کشورهای پیشرفته، سرمایه‌گذاری غیرمستقیم بهترین انتخاب خواهد بود.

اشتباهات رایج در سرمایه گذاری

تماس با ما

معاملات می تواند به یکی از بهترین راهها برای ساخت ثروت تبدیل شود، به ویژه هنگامی که شما یک معامله گر با تجربه هستید و شما می دانید که چگونه به تجزیه و تحلیل بازار بپردازید. وقتی شما معامله می کنید یعنی امکان اشتباه وجود دارد و شما باید بسیار مراقب باشیدتا از آن اجتناب کنید زیرا یک اشتباه کوچک می تواند منجر به زیان های بزرگ شود. در زیر رایج ترین اشتباهات که توسط اغلب معامله گران انجام می شود، ارائه شده است. آنها را با دقت بخوانید و سعی کنید ازانجام آن اجتناب کنید

1.معامله ی بیش از حد
معامله کردن واقعا بسیار جذاب هست بخصوص هنگامی که شما سود می سازی.
ولی بعد از تعدادی سودهای ثابت، وقتی شروع به معامله ی بیشتر و بیشتر می کنید شما احتمالا توقف را فراموش کنید.این وضعیت اورتریدینگ(معامله ی بیش از حد) نامیده می شود.
بمانند تحت فشارقراردادن شما برای بدست آوردن پول زیاد است.البته اورتریدینگ چیز بدی نیست وقتی شما با یک حساب آزمایشی کارمی کنید و بدنبال افزایش مهارت و و سطح آگاهی خود هستید ،اما در زمانی که شما با پول واقعی کار می کنید شما باید از اورتریدینگ صرف نظر کرده و حرکت خود رو در پیگیری از سیستم معامله ی تان نگه دارید و اجازه دهید بازار بجای شما تصمیمات بگیرد.

2.معامله ی بدون برنامه
اشتباه متدوال دیگر معامله گران، معامله بدون داشتن سیستم معاملاتی دقیقی هست.
ممکن است شما بپرسید چرا من نیاز به یک سیستم معاملاتی دارم؟ آن به من چه خواهدداد؟
در حقیقت،آن یکی از مهمترین اجزای معامله هست.
سیستم معاملاتی بهترین دوست یک معامله گر موفق هست.داشتن یک استراتژی معاملاتی دقیق به شما کمک می کند تا منظم تر باشید.به یک نوعی، شانس داشتن سودهای ثابت را به شما می دهد.
برای اینکه ممکن باشد تا خود و احساساتتان را کنترل کنیدشما باید یک استراتژی معاملاتی دقیق ایجادکنید.البته هیچ استراتژی دقیق همگانی وجود ندارد اما جنبه هایی وجود دارد که برای هرکس عمومی و همگانی است.وقتی شما برنامه ریزی می کنید می توانید به سادگی آنها را هم در ملاحظات خود در نظر بگیرید.

3.معامله همراه با احساسات

اشتباه رایج بعدی که در طول معاملات روی می دهد معامله با احساسات است.
وقتی شما ذهن خود را برای سرمایه گذاری آماده می کنید باید مطمئن باشید که میتوانید احساسات خود را تحت کنترل در بیاورید.عموما نه تنها در معاملات، بلکه در هر حوزه ای از زندگیتان احساسات مانع شده و در پیشبرد نتایج تاثیر خواهد گذاشت.
البته هرکسی توانایی کنترل احساسات خود را ندارد.اما معامله ی آنلاین یک حوزه ی مالی جدی است و از زمانی که شما معامله را شروع کردید شما باید روی خود برای پیشرفت مهارت مدیریت احساسات کار کنید.
اغلب هر کس در شروع کار با یک حساب آزمایشی معامله را آغاز می کند، در معامله موفق هست اما وقتی به حساب واقعی وارد می شود و با پول واقعی، با مشکلاتی مواجه می شود.
وقتی ضرر می کنیم احساس سرخوردگی می کنیم و بعضی وقتها مایوس می شویم.
برنده شدن هم به نوبه ی خود می تواند منجر شود تا کنترل بر احساساتمان را از دست بدهیم و معاملاتمان را به سمت قمار تغییر جهت دهیم یا باعث ایجاد مشکل اور تریدینگ شود.
همانطور که می بینید شما چه بازنده باشید چه برنده ،باید از احساسات در هر موضوعی اجتناب کنید .آن فقط میتواند اثرمنفی بگذارد.

دسته بندی : آموزشی

  • چهارشنبه بیست و ششم آذر ۱۳۹۹
  • نویسنده: سرمایه گذار

» فروش پک سیمکارت ( پنجشنبه هفدهم شهریور ۱۴۰۱ )
» لیست خرید ( یکشنبه سیزدهم شهریور ۱۴۰۱ )
» برای سرمتیه گذاری با حداکثر بازدهی و تحلیل های من به ( یکشنبه شانزدهم مرداد ۱۴۰۱ )
» قیمت ارزهای دیجیتال صفر میشود ( سه شنبه بیست و چهارم خرداد ۱۴۰۱ )
» نه به دلار ( یکشنبه بیست و دوم خرداد ۱۴۰۱ )
» پیشنهاد خرید ( یکشنبه بیست و دوم خرداد ۱۴۰۱ )
» سیگنال رایگان ،نگهداری با حد صرر ( چهارشنبه یازدهم خرداد ۱۴۰۱ )
» سیگنال ( دوشنبه نهم خرداد ۱۴۰۱ )
» سیگنال خرید ( دوشنبه نهم خرداد ۱۴۰۱ )
» پیشنهاد طلایی ( یکشنبه بیست و پنجم اردیبهشت ۱۴۰۱ )
» نمادهای در کف مناسب نوسان ( سه شنبه بیستم اردیبهشت ۱۴۰۱ )
» توصیه به خرید نمادهای مبتنی بر طلا ( دوشنبه نوزدهم اردیبهشت ۱۴۰۱ )


سرمایه گذار ٍ
نوشته های اقتصادی و بورسی و ارزهای دیجیتال، سعید پوراحمدی معامله گر و مدرس بازار سرمایه ایران با بیش از 20سال سابقه معاملاتی و تدریس و مشاوره در بازار بورس تهران.تحلیگر روزنامه اقتصادی فرصت امروز و گروه همفکران و گروه سهم آشنا و مدیر گروه تحلیلی اداف تحلیلاشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.