نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی


آشنایی با بدهکارترین کشورهای جهان

reset

به گزارش "صدای بانک" ، طبق اعلام سایت بدهی آمریکا، تا پایان ماه ژوییه، ایرلند بیشترین نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی را در جهان داشته است؛ به گونه‌ای که این کشور اکنون بیشتر ۱۰ برابر اندازه اقتصاد خود بدهی خارجی دارد.
در ادامه با ۱۰ کشوری که بیشترین نسبت بدهی به اندازه اقتصاد خود را دارند آشنا می‌شوید:
۱- ایرلند
جمعیت: چهار میلیون و ۸۱۸ هزار نفر
میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به ژوییه: ۲۵۶ و ۹۷۴ میلیون دلار
نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۱۰۲۳.۸۳ درصد
نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۸۸.۵۵ درصد
۲- هلند
جمعیت: ۱۷ میلیون و ۱۱۹ هزار نفر
میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به ژوییه: ۸۲۱ میلیارد و ۳۱۹ میلیون دلار
نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۶۳۴.۲۰ درصد
نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۷۳.۷۵ درصد
۳- سوئیس
جمعیت: هشت میلیون و ۶۲۹ هزار نفر
میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به ژوییه: ۷۴۱ میلیارد و ۷۶۸ میلیون دلار
نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۲۸۳.۳۸ درصد
نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۴۷.۳۳ درصد
۴- بلژیک
جمعیت: ۱۱ میلیون و ۵۷۲ هزار نفر
میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به ژوییه: ۵۲۱ میلیارد و ۷۴۷ میلیون دلار
نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۲۸۲ درصد
نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۱۲۰.۷۰ درصد
۵- یونان
جمعیت: ۱۱ میلیون و ۵۷۲ هزار نفر
میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به ژوییه: ۲۱۴ میلیارد و ۲۲ میلیون دلار
نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۲۵۶.۹۸ درصد
نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۲۰۹.۸۳ درصد
۶- پرتغال
جمعیت: ۱۰ میلیون و ۲۰۸ هزار نفر
میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به ژوییه: ۲۲۲ میلیارد و ۱۰ میلیون دلار
نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۲۳۲.۵۵ درصد
نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۱۴۸.۵۴ درصد

رتبه دیگر کشورها:
- آمریکا
جمعیت: ۳۲۹ میلیون و ۹۷۹ هزار نفر
میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به ژوییه: ۱۹ تریلیون ۴۷۵ میلیارد و ۱۰۹ میلیون دلار
نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۱۲۶.۰۵ درصد
نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۱۰۲.۴۶ درصد
- چین
جمعیت: یک میلیارد و ۴۳۷ میلیون و ۳۵۷ هزار نفر
میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به ژوییه: ۱۴ تریلیون و ۵۵۸ میلیارد نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی و ۸۵۲ میلیون دلار
نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۱۵.۸۵ درصد
نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۵۰.۰۵ درصد
- ژاپن
جمعیت: ۱۲۶ میلیون و ۶۶۰ هزار نفر
میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به ژوییه: چهار تریلیون و ۵۳۵ میلیارد و ۷۳۴ میلیون دلار
نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۹۱.۳۲ درصد
نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۲۶۶.۷۶ درصد
- آلمان
جمعیت: ۸۳ میلیون و ۷۴۵ هزار نفر
میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به ژوییه: سه تریلیون و ۷۵۸ میلیارد و ۵۷۵ میلیون دلار
نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۱۶۵.۸۷ درصد
نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۷۷.۶۳ درصد
- انگلیس
جمعیت: ۶۷ میلیون و ۷۵۶ هزار نفر نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی
میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به ژوییه: سه تریلیون ۴۵۹ میلیارد و ۸۱۲ میلیون دلار
نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۲۸۲.۹۱ درصد
نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۱۰۰.۵۱ درصد

حجم بدهی های دولت، معادل 60 درصد تولید ناخالص داخلی!

یکی از معضلاتی که گریبان اقتصاد ایران را گرفته است موضوع بدهی ها و مطالبات دولتی است. بدهی هایی که شاید در مقایسه با بدهی سایر دولت های جهان عدد قابل توجهی نباشد اما مشخص نبودن میزان دقیق و ترکیب آن و همچنین روند رو به رشد آن، معضلی بسیار جدی برای اقتصاد ایران است.

یکی از معضلاتی که گریبان اقتصاد ایران را گرفته است موضوع بدهی ها و مطالبات دولتی است. بدهی هایی که شاید در مقایسه با بدهی سایر دولت های جهان عدد قابل توجهی نباشد اما مشخص نبودن میزان دقیق و ترکیب آن معضلی بسیار جدی برای اقتصاد ایران است. در گزارش نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی های اخیر وزارت اقتصاد و دارایی میزان بدهی های دولتی 700 هزار میلیارد تومان عنوان شده است که به گفته وزیر اقتصاد عمده این بدهی ها متعلق به دولت قبل بوده است.

به گزارش تابناک اقتصادی، وزارت امور اقتصاد و دارایی در گزارشی که اخیراً منتشر نمود سعی کرد تا به شفاف سازی وضعیت مطالبات و بدهی های دولتی بپردازد و به همین منظور اعلام کرد که رقم بدهی های دولتی کشور تا دی ماه سال 1395 به 700 هزار میلیارد تومان رسیده است که این رقم شامل بدهی های دولت، بدهی های شرکت های دولتی و بدهی دولت به شرکت های دولتی است. بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار تولید ناخالص داخلی کشور در سال 94 حدود 1160 میلیارد تومان بوده است و این ارقام گویای این مسئله هستند که حجم بدهی های دولت حدود 60 درصد تولید ناخالص داخلی کشور است.

وزارت اقتصاد معتقد است که حجم بدهی ها معضل اصلی اقتصاد نیست بلکه معضل اصلی مشخص نبودن میزان دقیق بدهی های دولت و ترکیب آن است. معضلی که می تواند موجب رکود در نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی بازپرداخت بدهی ها و تعمیق کمبود نقدینگی در اقتصاد شود؛ بنابراین صرف وجود بدهی های دولتی به عنوان صورت مسئله محسوب نمی شود بلکه برآورد دقیق از حجم بدهی ها و به تبع آن اتخاذ راهکارهایی نظیر تهاتر، اوراق خزانه اسلامی و به طور کلی ایجاد بازار بدهی دارای اهمیت و اولویت است.

آن گونه که در گزارش وزارت اقتصاد و دارایی عنوان شده است نسبت بدهی های دولتی به تولید ناخالص داخلی در ایران بین 30 تا 50 درصد می باشد، این در حالی است که بر اساس داده های مربوط به "گزارش رقابت پذیری جهانی" مجمع جهانی اقتصاد در سال 2016 این میزان بسیار کمتر از میزان اعلام شده و 17.1 درصد می باشد. همچنین نسبت بدهی های دولتی نسبت به تولید ناخالص داخلی در سال 2016 در هنگ کنگ (کشور اول) 0.1 درصد و نسبت بدهی های دولتی نسبت به تولید ناخالص داخلی در ژاپن (آخرین کشور) 248.1 درصد بوده است. هر چند که شاید این نسبت با توجه به گزارش رقابت پذیری جهانی در ایران در مقایسه با سایر کشورها کمتر باشد اما با بررسی روند آن در کشور طی 5 سال اخیر شاید بتوان دید بهتری نسبت به این موضوع پیدا کرد.

با بررسی نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی نسبت بدهی های دولتی به تولید ناخالص داخلی در ایران طی 5 سال اخیر ملاحظه می شود که این نسبت در سه سال اخیر همواره سیر صعودی داشته است. این نسبت در سال 2012 حدود 12.7 درصد بوده و در سال 2016 به 17.1 درصد رسیده است. یعنی طی 5 سال این نسبت به میزان 4.4 درصد افزایش داشته است.

اما این افزایش از کجا نشات گرفته است و چه پیامدی می تواند نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی داشته باشد؟ معمولاً دولت ها زمانی که در شرایط رکود اقتصادی قرار می گیرند یکی از راهکارهایشان برای خروج از آن افزایش هزینه های بخش عمومی است. تامین این افزایش هزینه ها برای دولت ها در شرایط رکودی از طریق افزایش میزان مالیات ها امکان پذیر نیست چرا که ممکن است این کار باعث تشدید رکود شود. در نتیجه دولت ها سعی می کنند تا از طریق استقراض، منابع لازم را برای این افزایش هزینه ها تامین کنند. این استقراض ها باعث می شود تا میزان بدهی دولت ها بالا برود و اگر این راهکار افزایش هزینه های بخش عمومی نتواند باعث تغییری آنچنانی در وضعیت رکودی شود، تولید ناخالص داخلی تقریبا ثابت مانده و در نتیجه نسبت بدهی ها به تولید ناخالص داخلی افزایش می یابد. پیامدی که این افزایش نسبت بدهی ها به تولید ناخالص داخلی می تواند داشته باشد این است که دولت در بازپرداخت وام های قبلی خود ناتوان است و همچنین توان بازپرداخت وام های جدید را نیز ندارد، در نتیجه این امر باعث افزایش ریسک و کاهش علاقه سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در اقتصاد خواهد شد. با به وجود آمدن این شرایط باز هم رکود تعمیق خواهد شد.

به هر صورت جهت جلوگیری از عمیق تر شدن رکود و رفع موانع تولید اقداماتی نیز جهت شفاف سازی مطالبات و بدهی ها صورت گرفته است که از آن جمله می توان نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی به راه اندازی سامانه مطالبات و بدهی ها (سماد) اشاره نمود. اما باید صبر کرد و دید برنامه دولت برای کاهش بدهی ها چه خواهد بود و چگونه می شود روند رو به رشد آنرا متوقف کرد.

کشورهای جهان چه قدر بدهی دارند؟

کشورهای جهان چه قدر بدهی دارند؟

به گزارش خط بازار، طبق اعلام سایت بدهی آمریکا، تا پایان ماه آوریل، ایرلند بیشترین نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی را در جهان داشته است؛ به گونه‌ای که این کشور اکنون بیشتر از هفت برابر اندازه اقتصاد خود بدهی خارجی دارد.

در ادامه با میزان بدهی کشورهای مختلف آشنا می شوید:

جمعیت: ۳۳۲ میلیون و ۹۹۶ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به آوریل: ۲۲ تریلیون ۱۰۷ میلیارد دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۱۳۲.۱۹ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۹۹.۳۴ درصد

جمعیت: یک میلیارد و ۴۴۱ میلیون نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به آوریل: ۱۴ تریلیون و ۸۷۹ میلیارد دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۱۲.۸۹ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۵۴.۱۱ درصد

جمعیت: ۱۲۶ میلیون و ۴۰۴ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به آوریل: پنج تریلیون و ۴۱۷ میلیارد دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۷۹.۴۳ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۲۷۲.۴۰ درصد

جمعیت: ۸۴ میلیون و ۴۰ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به آوریل: سه تریلیون و ۷۷۸ میلیارد دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۱۷۱.۴۵ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۸۵.۴۲ درصد

جمعیت: ۶۸ میلیون و ۴۸ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به آوریل: سه تریلیون ۲۶۹ میلیارد دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۳۱۷.۲۳ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۱۱۰.۶۴ درصد

جمعیت: ۶۵ میلیون و ۳۱۴ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به آوریل: دو تریلیون و ۶۹۶ میلیارد دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۲۵۳.۱۲ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۱۱۸.۰۸ درصد

جمعیت: ۳۷ میلیون و ۸۶۰ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به آوریل: یک تریلیون و ۶۹۶ میلیارد دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۱۳۶.۴۳ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۱۱۱.۲۹ درصد

جمعیت: ۱۱ میلیون و ۶۱۴ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به آوریل: ۵۰۵ میلیارد و ۷۴۸ میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۳۰۳.۲۳ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۱۳۴.۱۸ درصد

جمعیت: ۱۷ میلیون و ۱۴۷ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به آوریل: ۸۲۴ میلیارد و ۷۲۱ میلیون دلار

نسبت بدهی خارجی به اندازه اقتصاد: ۵۹۱.۱۷ درصد

نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی: ۸۱.۱۳ درصد

جمعیت: هشت میلیون و ۶۷۸ هزار نفر

میزان تولید ناخالص داخلی در ۱۲ ماه منتهی به آوریل: ۶۷۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار

بدهی خارجی ایران ۱.۶ درصد تولید ناخالص داخلی

یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه آمریکا غرق در بحران بدهی خارجی است نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی و بدهی آن چندین برابر تولید ناخالص داخلی‌اش است، گفت: نسبت بدهی خارجی کشورمان به تولید ناخالص داخلی ۱.۶درصد است.

بدهی خارجی ایران ۱.۶ درصد تولید ناخالص داخلی

حمیدرضا جیهانی در مورد بدهی ۸ میلیارد دلاری خارجی ایران گفت: اگر بدهی خارجی ایران نسبت به رقم تولید ناخالص داخلی کشور که به حدود ۵۰۰ میلیارد دلار رسیده را مقایسه کنیم، رقم بدهی خارجی کل ارزش تولید ناخالص داخلی کشور ۱.۶ درصد است که این بدهی با توجه به قدرت تولیدی در اقتصاد به راحتی قابل پرداخت است.

وی افزود: یکی از نقاط مثبت اقتصاد کشور ما جمعیت تحصیل‌کرده و جوان و همچنین منابع مختلف معدنی، نفت و گاز و انرژی در کشور دانست که به راحتی با به کارگیری نیرو‌های متخصص و روش تولید دانش‌بنیان می‌توان بدهی‌های خارجی کشور را پرداخت کرد.

این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: الان طبق آمار‌های رسمی بدهی خارجی آمریکا از ۲۲ هزار میلیارد دلار هم گذشته است که این رقم در مقایسه با تولید ناخالص داخلی آن کشور بیش از ۵ برابر است. یعنی به عبارت دیگر ملت آمریکا باید چندین سال به کار و تلاش و تولید بپردازند تا بتوانند بدهی خارجی کشور را پرداخت کنند و اصولاً هر کودکی که در آمریکا به دنیا می‌آید با حدود ۶۳ هزار دلار بدهی همراه است؛ بنابراین بحران بدهی در آمریکا مسئله‌ای بسیار مهم است.

جیهانی گفت: در انگلیس بدهی خارجی ۸ هزار میلیارد دلار و در ترکیه نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی ۴۵۰ میلیارد دلار است و بحث نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی رقم بسیار مهمی است که خوشبختانه در کشور ما ۱.۶ درصد است، اما در کشور‌های دیگر این نسبت بالا است و کشور‌ها به راحتی نمی‌توانند از بحران بدهی خارج شوند.

وی گفت: ایران در بین ۳۰ کشور دارای اقتصاد بالا در جهان کمترین نسبت بدهی خارجی نسبت به بدهی داخلی را دارد و با توجه به جمعیت تحصیل‌کرده و همچنین شرکت‌های بزرگی که در کشور به تولید دانش‌بنیان می‌پردازند، این مسئله به راحتی قابل جبران است.

این کارشناس اقتصادی این را هم گفت: در حال حاضر کشور ما از محل فروش نفت بیش از ۸ میلیارد دلار طلب از خریدداران دارد که بالاخره این طلب وصول خواهد شد. البته این نکته را هم نباید فراموش کرد که اگر گشایشی در وصول مطالبات نفتی اتفاق افتاد، این منابع باید صرف زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های مهم در کشور شود، نه اینکه منابعی که آزاد خواهد شد، صرف واردات کالا‌های مصرفی شود، بلکه باید صرف واردات ماشین‌آلات و تجهیزات تولید که در آینده به ارزش افزوده می‌انجامد، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی شود.

جیهانی یادآور شد: کشور‌ها در آینده با دو بحران بدهی خارجی و همچنین پیری جمعیت مواجه می‌شوند که خوشبختانه در کشور ما مسئله بدهی خارجی اصلاً مسئله دست اول نیست. در زمینه جمعیت هم گرچه نرخ رشد جمعیت در سال‌های اخیر به دلیل سیاست‌های غلط گذشته کاهش یافته، اما با سیاست‌های تشویقی دولت نسبت به ترمیم نرخ رشد جمعیت امیدواری وجود دارد که نرخ رشد جمعیت و نرخ جایگزینی جمعیت جوان رو به بهبود نهد.

وی افزود: در حال حاضر میزان امید به زندگی در کشور ما افزایش یافته، اما در عین حال میانه سن جمعیت در کشور ما کمتر از اکثر کشور‌های دارای جمعیت پیر است و این امیدواری وجود دارد که نرخ رشد جمعیت به زودی ترمیم شود.

مقایسه بدهی خارجی دولت نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی ایران با دیگر کشورها

گروه بین الملل بازارنیوز: صندوق بین المللی پول در ارزیابی جدید خود از وضعیت بدهی در جهان اعلام کرد که میزان بدهی در بسیاری از کشورها افزایش محسوسی نسبت به سال قبل داشته است و با وجود بهبود نسبی شرایط نسبت به ماه های قبل، انتظار نمی رود میزان بدهی ها در بخش بزرگی از جهان به سطح قبل از بحران کرونا برسد.

بالاترین بدهی های دولتی

نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی: ۲۶۶.۲ درصد

نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی: ۲۵۹.۴ درصد

نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی: ۲۰۵.۲ درصد

نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی: ۱۸۵.۸ درصد

نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی: ۱۷۱.۷ درصد

نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی: ۱۶۱.۸ درصد

نسبت بدهی نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی دولت به تولید ناخالص داخلی: ۱۳۷.۲ درصد

نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی: ۱۳۱.۲ درصد

نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی ایران و کشورهای همسایهاشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.