تغییر روند به چه معنا است؟


طبق ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی، احکام صادره در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون ریال بیشتر باشد.کلیه احکام غیر مالی قابل تجدید نظر خواهی هستند.حکم به متفرعات دعوا، مانند قرار تامین خواسته و دستور موقت و غیره، در صورتی که اصل حکم قابل اعتراض باشد، قابل رسیدگی تجدید نظر خواهی است.

روند نزولی بیت کوین ادامه دارد

قیمت بیت کوین مهمترین ارز دیجیتال بازار کریپتو در 24 ساعت گذشته با 0.31 درصد کاهش به ۱۹ هزار و ۳۸۶.۵۹ دلار رسید.

بر اساس اظهارات تحلیلگر سایت کریپتو کوانت برخی از سکه‌ها در محدوده سنی دو تا سه ساله همچنین سه تا پنج ساله اخیراً به صرافی‌ها سپرده شده‌اند.

به گزارش ایسنا، «ورودی صرافی» شاخصی است که کل مقدار بیت‌کوین منتقل شده به کیف پول تمام صرافی‌های متمرکز را اندازه‌گیری می‌کند؛ وقتی ارزش این معیار بالا باشد، به این معنی است که سرمایه‌گذاران در حال حاضر مبالغ زیادی را به صرافی‌ها واریز می‌کنند. چنین روندی، زمانی که طولانی شود، می‌تواند برای ارزش کریپتو نزولی باشد زیرا نشانه دامپینگ از سوی دارندگان خواهد بود.

نسخه اصلاح شده این شاخص، جریان ورودی مبادله «دسته‌های سنی خروجی خرج شده» (SOAB) است که به ما در مورد سهم فرد در کل جریان‌های ورودی از گروه‌های مختلف عرضه در بازار می‌گوید.

این گروه‌ها بر اساس مدت زمانی که سکه‌هایشان ثابت مانده است، دسته‌بندی می‌شوند. دسته‌های سنی مربوطه در اینجا دو تا سه ساله و سه تا پنج ساله هستند. بر اساس نمودار SOAB، طی چند روز گذشته جریان ورودی صرافی بیت‌کوین برای این گروه‌های سکه افزایش بیشتری یافته است به این معنی که برخی از سرمایه‌گذاران مقادیر قابل‌توجهی از سکه‌های بین دو تا سه سال و بین سه تا پنج سال را سپرده‌گذاری کرده‌اند.

چنین عرضه سکه قدیمی، عرضه دارنده بلندمدت نامیده می‌شود. به‌طور کلی، هر چه سکه‌ها قدیمی‌تر باشند، احتمال حرکت آنها در هر نقطه کمتر است بنابراین، هرگونه حرکت از این سکه‌ها، به ویژه آنهایی که به سمت صرافی‌ها می‌روند، ممکن است پیامدهای قابل‌توجهی بر قیمت بیت‌کوین داشته باشد.

مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر ۹۳۳.۵۱میلیارد دلار برآورد می‌شود که این رقم نسبت به روز قبل ۱.۰۸ درصد بیشتر شده است. در حال حاضر ۳۹.۸۴ درصد کل بازار ارزهای دیجیتالی در اختیار بیت‌کوین بوده که در یک روز ۰.۰۴ درصد کاهش داشته است.

حجم کل بازار ارزهای دیجیتال در ۲۴ ساعت گذشته ۴۶.۹۸ میلیارد دلار است که ۴۱.۷۴ درصد افزایش داشته است. حجم کل در امور مالی غیر متمرکز در حال حاضر ۲.۵۹ میلیارد دلار است که ۵.۵۱ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال است. حجم تمام سکه‌های پایدار اکنون ۴۲.۵۲ میلیارد دلار است که ۹۰.۵۰ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال است.

احتمال تغییر رای در دادگاه تجدیدنظر

احتمال تغییر رای در دادگاه تجدیدنظر

عمومی

ما در این مقاله سعی داریم به بررسی احتمال تغییر رای در دادگاه تجدید نظر بپردازیم. در ابتدا به این موضوع که دادگاه تجدید نظر کجاست؟ می‌پردازیم. زمانی که در دادگاه‌های بدوی رایی صادر شد برای بازنگری بیشتر آن، به دادگاه تجدید نظر فرستاده می‌شود. تعداد قضات دادگاه تجدید نظر دو قاضی از سه نفر قاضی است. هدف از تاسیس این دادگاه‌ این است که حقی از کسی در دادگاه بدوی ضایع نشود. بنابراین طبق قانون زمانی که در دادگاه، رای به ضرر فردی صادر شد، آن فرد می‌تواند به این رای اعتراض وارد کند و این پرونده برای بازبینی و بازنگری بیشتر به دادگاه تجدید نظر فرستاده می‌شود. برای پیگیری رای دادگاه تجدید نظر باید درخواست تجدید نظر داده شود.

زمانی که در دادگاه بدوی به رای صادره اعتراض گذاشته و درخواست شود که مجدد بررسی شود، به آن تجدید نظرخواهی می‌گویند. این کار به دو صورت انجام می‌گیرد.

اعتراض به رای دادگاه ‌های بدوی

 • اعتراض گذاشتن به رای دادگاه بدوی که به صورت رای حقوقی انجام می‌شود.
 • اعتراض گذاشتن به رای دادگاه بدوی که در غالب رای احکام کیفری انجام می‌شود.

همانند دادگاه‌های بدوی، در آرای شورای حل اختلاف را نیز می‌توان تجدید نظر کرد. که مرجع این تجدید نظر، دادگاه عمومی هر شهرستان است.

این نکته را نیز باید بگوییم که در زبان محاوره ای به نقض رای در دادگاه، شکستن رای در تجدید نظر می‌گویند.

حال به این سوال می‌پردازیم که:

کدام آرای صادر شده از دادگاه بدوی را می‌توان تجدید نظر کرد؟

همان گونه که در بالا به آن اشاره کردیم، آرای حقوقی و کیفری که دادگاه‌های بدوی صادر می‌شوند، قابل تجدید نظر هستند.

در ابتدا به این نکته باید توجه کرد که آرای صادره در دادگاه به صورت حکم یا قرار هستند. که حکم دادگاه، قاطع دعوی است و رسیدگی به پرونده مربوطه فیصله پیدا می‌کند. ولی قرار، قاطع دعوی نیست و به صورت موقت پرونده مختومه اعلام می‌شود.

کدام قرارها قابل تجدید نظر خواهی هستند؟

ماده 331 قانون آئین دادرسی مدنی، قرارهای قابل تجدید نظر خواهی را مشخص نموده است.

عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا، رد، سقوط یا عدم استماع دعوا، ابطال یا رد دادخواست صادره از دادگاه، قرارهای قابل تجدید نظر خواهی به حساب می‌آیند.

آرا قابل تجدید نظر در امور حقوقی

طبق ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی، احکام صادره در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون ریال بیشتر باشد.

کلیه احکام غیر مالی قابل تجدید نظر خواهی هستند.

حکم به متفرعات دعوا، مانند قرار تامین خواسته و دستور موقت و غیره، در صورتی که اصل حکم قابل اعتراض باشد، قابل رسیدگی تجدید نظر خواهی است.

آرا قابل تجدید نظر در امور کیفری

طبق ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری، آراء دادگاه‌های کیفری هر شهرستان، جز در دو مورد که قطعی است، سایر آراء در دادگاه‌های فوق الذکر استان مربوطه، قابل تجدید نظر است. که این دو مورد شامل:

 • آرایی که در مورد جرائم تعزیری درجه هشتم صادر شده باشد.
 • جرائم مربوط به دیه وارش، در صورتی که میزان یا جمع آن کمتر از یک دهم دیه کامل باشد.

واخواهی به چه معنا است؟

واخواهی نوعی دیگر از بازنگری در رای صادر شده از دادگاه و یا شورای حل اختلاف است. که فقط خود دادگاه و یا همان شورای حل اختلاف مربوطه، به آن رسیدگی می‌کند.

برای تجدید نظرخواهی چه دلایلی وجود دارد؟

 1. ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه: یعنی زمانی که دادگاه رای خود را به استناد موضوع یا قانونی صادر کرده باشد، ولی آن قانون به جهتی از جهات اعتبار قانونی خود را از دست داده باشد. در این صورت می‌توان نسبت به رای صادره تقاضای تجدید نظر خواهی کرد.
 2. ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود: در صورتی که شهود، شرایط قانونی شهادت را نداشته باشند و حکم دادگاه به استناد شهادت آن ها صادر شده باشد، می‌توان نسبت به آن رای تجدید نظرخواهی کرد.
 3. ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابزاری: زمانی که قاضی به دلایل اصحاب دعوا توجهی نکند و این دلایل طوری ارائه شده باشد که توانایی اثبات دعوا را در خود داشته باشند، می‌توان به رای صادره تجدید نظرخواهی کرد.
 4. ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای: در صورتی که قاضی پرونده صلاحیت رسیدگی به دعوا را نداشته باشد، و تجدید نظرخواه بتواند عدم صلاحیت وی را ثابت کند، میتوان نسبت به رای صادره تقاضای تجدید نظرخواهی کرد.

احتمال تغییر رای در دادگاه تجدید نظر چقدر است؟

احتمال تغییر رای در دادگاه تجدید نظر و همچنین موفقیت آن بستگی به این دارد که، چه میزان دلایل قانونی ارائه شده است و طرح لایحه تجدید نظرخواهی چگونه است و اینکه به دلایل ارائه شده در دادگاه بدوی توجهی نشده و یا اصلا به آن اشاره نشده باشد. بنابراین احتمال تغییر رای در دادگاه تجدید نظر بسته به تجربه و توانمندی وکیل و همچنین پیگیری‌های خود شخص یا وکیل آن دارد.

درخواست اصلاح رای دادگاه تجدید نظر چگونه است؟

اصلاح رای دادگاه تجدید نظر

به این شکل است که اگر در محاسبه اشتباهی رخ دهد، یا به صورت سهوی کلماتی در رای اشتباه یا جا انداخته شود، ذینفع آن می‌تواند تقاضای اصلاح برای رای صادر شده از دادگاه را بدهد. در این مواقع دادگاه می‌تواند رای صادر شده را تصحیح کند و آن را به طرفین ابلاغ کند.

برای ثبت دادخواست تجدید نظر خواهی چه مراحلی لازم است؟

باید گفت امروزه به دلیل الکترونیکی شدن ثبت پرونده‌ها، باید برای ثبت دادخواست تجدید نظر، از طریق دفاتر خدمات قضایی اقدام کرد. دادخواست باید به زبان فارسی و روی برگه مخصوص نوشته شود و سپس باید تجدید نظرخواه آن را امضا کند.

طبق ماده 341 قانون آیین دادرسی باید نکات زیر در دادخواست تجدید نظر لحاظ شود:

الف) نام و نام خانوادگی و آدرس دقیق محل سکونت تجدید نظر خواه و وکیل او، در صورتی که وکیل حقوقی داشته باشد

ب) نام و نام خانوادگی و آدرس دقیق محل اقامت تجدید نظر خوانده

ج) حکم و قراری که از آن تجدید نظر درخواست شده است.

د) دادگاه صادر کننده رای

ه) تاریخ ابلاغ رای

ی) دلایل تجدید نظر خواهی

چقدر زمان برای تجدید نظر خواهی نیاز است؟

وقت رسیدگی در دادگاه تجدید نظر:

برای افرادی که مقیم ایران هستند، 20 روز از زمان صدور رای؛ و برای افرادی که در خارج از ایران ساکن هستند، دو ماه از زمان صدور رای.باید به این نکته توجه داشت که روز صدور رای جزء این مدت به حساب نمی‌آید. همچنین اگر در یک دعوا محکوم علیه چند نفر باشند و یکی از آن‌ها مقیم تغییر روند به چه معنا است؟ خارج باشد، برای تمامی آن‌ها دو ماه زمان در نظر گرفته می‌شود.

آیا رای دادگاه تجدید نظر قابل اعتراض است؟

بله برای این کار باید در دیوان عالی کشور، به رای صادره اعتراض گذاشت.

مدت زمان رسیدگی به پرونده کیفری در دادگاه تجدید نظر:

باید بدانید که زمان رسیدگی به پرونده‌های کیفری در دادگاه تجدید نظر زیاد مشخص نیست و معمولا این زمان طولانی نیست. ولی به دلیل حجم بالای پرونده‌ها و تعدد آن‌ها ممکن است این زمان طولانی شود. گاهی اوقات رسیدگی به برخی پرونده‌ها تا 3 سال طول می‌کشد.

در آخر باید بگوییم که طبق آخرین آمار که از سمت مراجع قضایی منتشر شده است، احتمال تغییر رای در دادگاه تجدید نظر معادل 10 درصد تمامی درخواست‌ها است.

جمع بندی:

همان‌طور که خواندید ما در این مقاله به بررسی احتمال تغییر رای در دادگاه تجدید نظر پرداختیم. شما با مطالعه این مقاله به این موضوع پی بردید که اگر در دادگاه بدوی رایی صادر می‌شود، آن‌جا پایان کار نیست و می‌توان به رای صادره اعتراض کرد. امیدوارم این مقاله اطلاعات کافی راجع به این موضوع را در اختیار شما قرار گذاشته باشد. در صورت احتیاج به مشاوره و یا بروز هر گونه سوال می‌توانید با وکلای خبره ما در این زمینه مشورت کنید.

نویسنده : تیم تحریریه

در صورتیکه به دنبال موضوع و یا مقاله خاصی هستید، می توانید از طریق مکاتبه با تیم تحریریه آن را درخواست کرده و مقاله خود را بصورت آنلاین مطالعه نمایید و همچنین اگر مسلط به نویسندگی و ترجمه مقالات حقوقی هستید، می توانید به تیم تحریریه تغییر روند به چه معنا است؟ بپیوندید.

مطالب مشابه

20 دیدگاه

سلام، در سال ۹۷ براساس رأی دادگاه سمنان دو دانگ از ملک من به طرف مقابل داده شد (با ادعای مشارکت در ساخت) و دادگاه انکار اینجانب را نپذیرفت. رأی بدوی در تجدیدنظر تأیید شد و اجرا شد.
پس از یکسال دادگاه بدوی و تجدیدنظر تهران مالکیت من بر شش دانگ را در دعوای ثالث تایید کرد و احکام اجرا شد.
طرف مقابل در سه لایحه مجزا در سه پرونده مجزا با ذکر شماره پلاک ثبتی مالکیت من بر شش دانگ را اقرار و اعتراف کرده .
شعبه بازپرسی تهران هم ادعای طرف را اخیرا منع تعقیب صادر کرد. با توجه به ماده ۱۸ قانون آیین کیفری آیا امکان طرح دعوی و نقض رای اولیه وجود دارد و شما میتوانید با قبول وکالت رأی را نقض کنید؟
موبایل من: ۰۹۰۲۹۰۸۹۸۰۰

با سلام اینجانب یک دستگاه خودرو فروختم۴۵میلیون بعد از فروختن متوجه شدم قیمت ماشین حدود ۶۵ میلیون است و شکایت کردم آن شخص هم شکایت الزام به انتقال سند کرد در دادگاه الزام به انتقال سند گفتم من پرونده ای در شعبه ۱دارم بابت فسخ این خودرو پرونده دارم اما قاضی توجهی نکرد و دستور به انتقال سند داد بعد از انتقال سند قاضی شعبه ۱هم گفت با توجه به اینکه در شعبه ۲ شما سند انتقال داده آید و آنجا اعلام کرده آید که فسخ معامله شکایت کرده ام شکایت شما در اینجا قابل بررسی نیست آیا بنده میتوانم اعتراض کنم آیا فایده ای دارد

باسلام واحترام دادگاه تجدیدنظررای قطعی بنفع تجدیدنظرخواندگان صادرکردورای دادگاه بدوی برای اجرا ارجاع شد.خواسته های تغییر روند به چه معنا است؟ دادخواست اولیه ناقص بودیعنی درخواست تنفیذوصیت نامه وابطال اسنادمالکیت تقاضاشده بودولی درخواست نشده بودکه پس ازابطال اسنادمالکیت تجدیدنظرخواهان اسنادبه قدرالسهم تجدیدیدنظرخواندگان مشخص وتنظیم سندرسمی گردد.چه کاربایدکرد؟

سلام
رای در دادگاه تجدید نظر استان به ضرر ما شد ولی ما می‌توانستیم ادله دیگری رو به دادگاه بدیم و رای رو تغییر بدیم چکار باید بکنیم که پرونده بازم تجدید نظر بشه محکم اجرا نشه

سلام ما درکوچه ای زندگی می کنیم که عرضش ۴متره وطولش حدود۲۰۰متر ودو طرف کوچه بازهستش ،همسایه روبرویی ماکه پارکینگ هم داره ماشینشو جلو درخونه خودش پارک میکنه ومانع ورود وخروج ماشین من از پارکینگم میشه چون ماشینش با در پارکینگ من۲متر بیشتر فاصله نداره ومن از ایشون باعنوان مزاحمت وممانعت ازحق شکایت کردم وکلانتری پرونده مارابه دادگاه کیفری ارجاع نمودو قاضی قرار منع تعقیب به دلیل عدم سوء نیت وساختار کوچه صادر نمود در صورتی که ایشون پارکینگ دارندواز قصد اونجا پارک میکنندومزاحمت ایجاد میکنندآیامیشه تجدیدنظر کرد ویا از طریق حقوقی پیگیری کرد.؟

سلام دوست عزیز لطفا با شماره های روی سایت تماس بگیرید.

سلام
سال 93 خودروی خریداری کردم صاحب خودرو سند برایم نمیزد ومبالغی ازمن باکلک گرفته است/با الزام به سندشکایت کردم/سند به نام بنده زده شد/امامن مطالبه تخفیفات بیمه طلب وخسارت وارد شده بامدرک محکم پسندازدادگاه خاستار شدم/اما دادگاه رای رابه فروشنده داده است/ومن توانایی وکیل راندارم/اما ایشان چون که کارش است توانست قاضی……صحبت کند ورای را گرفته// اما ما اجازه صحبت به حق نداریم///من مدرک دارم نتوانستم حقم بگیرم/حال به من بگید باید چه کاری کنم/من نیاز به دادراس دارم که حق واقعی مرابگیرد

سلام دوست عزیز لطفا با شماره های روی سایت تماس بگیرید.

منظور از ۲۰ روز، ۲۰ روز کاری هست یا ایام تعطیل هم حساب میشه؟

20 روز کاری دوست عزیز

سلام
من دادخواست استرداد حهیزیه زدم و رای به نفع من صادر شد ولی زوج با منشی دفتر قاضی آشنا در اومد چند روزی از رای صادرشده میگذره ولی هنوز برای از ثنا ابلاغیه ایی نیامده چند بار مراجعه کردم و دفتر قاضی پرینت رای صادره را به من داد و گفت سیستمی هم به شما ابلاغ زدم ولی ثنا ابلاغیه ایی دریافت نکردم چرا اینطوری شده ؟

سلام، لطفا با شماره های سایت تماس حاصل نمایید.

سلام میخوام بپرسم بعد اینکه حکم دادگاه اومد و زمان تجدیدنظر هم تموم شد چقد طول میکشه تا جواب دادگاه تجدیدنظر بیاد .میدونم احتمالا زمان معینی نداره ولی میخوام بدونم حدودن چقد طول میکشه؟؟

سلام، لطفا با شماره های روی سایت تماس حاصل نمایید.

سلام سال ۹۷ یک واحد آپارتمان داشتیم که بفروش گذاشتیم به چند تا ازمشاورین املاک سپردیم برامون بفرشن که یکی ازآن بنگاه ها مشتری میآوردن برای خونه تماس که خونمون یکی میخواد باید به بنگاه بریم بر صحبت کنیم ما رفتیم به توافق رسیدیم یه مبایعه نامه نوشته شدبعدطرف مقابل گفتن که من پول قسطی میتونم پرداخت کنم که من قبول نکردم قرار بر این شد که املاکی به من خبر بده که ایشون چطور پول میارن تا یکی دو روزه بعداً من رفتم بنگاه گفتن که طرف پول نیاورده منم گفتم عیب ندارن من نمی‌فروشم منم بعد یک سال یعنی سال ۹۸ برج ۲ همون خونه را به یک بنده خدا فروختم مجدداً ۹ ماهم بخاطر بچه مدرسه ایم نشستم الان بعد دو سال همون خانم اومده جلودرخونمون ادعای صاحب خونه ام من این ملک خریدم همون موقع همون املاک از قول من رهن اجاره داد دوسال خلاص بعد کلی حرف کشمکش املاکی تو کار جعل اسناد بود الآنم مغازه شون خالی کرده چندتا شاکی داره اون خانمم از من شکایت کرده که فروش غیر مال متهمم کرده رأی قطعی داده به من سه تا بچه کوچک دارم خودم یه کار گرهستم آیی نمیشناسم ساکن جاده ساوه هستم بچه شهرستانم لطفاً یک نفر منو راهنمایی کنه بخدا سه تا بچه کوچک دارم داروندارم یه واحد ۶۸ متریه که اونم املاکی فروخته

با سلام لطفا با شماره های روی سایت تماس حاصل نمایید.

در مملکی یک باب مغازه احداث شده از قدیم ی
به صورتی که زمان تحویل به ما مغازه بوده و پدرم خریداری کرده و گاز و برق جدا خریدم و اجاره سرقفلی را هم پر گداخت کردی دم و الان به بهانه تعدی و تفریط ملک مجاور معازه من رو هم تخلیه کردند و تامین دلیل هم گرفتم با نظر کارشناس من باید چکار کنم

سلام من شکایت ممانعت از حق و مزاحمت ملکی داشتم دادگاه بدوی بعلت عدم ارائه ادله اثباتی از طرف من منع تعقیب داده بود البته من شهود و گزارش مرجع انتظامی داشتم تجدید نظر خواستم رأی نقض شد وبرای رسیدگی به همان بدوی عودت شد بد. ی بعد از یک جلسه رسیگی که محتویات پرونده هیچ تغییری نیافت با همان متن قبلی اینبار برائت داده باز تجدیدنظر خواهی کردم لایحه دلیل جدید ( ورود متشاکی به آپارتمان البته خالی و تخریب لوله کشی گاز) دادم چقدر ممکن است رأی تجدید نظر به فع من باشد

با سلام لطفا با شماره های روی سایت تماس بگیرید.

سلام.من یک پرونده داشتم که قاضی با وکیل بنده از قبل مشکل داشته منو رد کردند…اعتراض کردیم و پرونده به مشهد فرستاده میشود..اگه کارمند یا شخصی در شورای تجدید نظر هست که بتونه کمکم کنه ممنون میشم…بخاطر یه چیز الکی…اگه کسی شناس داره.شیرینیش محفوضه..لطفاً تماس 09351890232

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

وقتی که بحث انتخاب یک وکیل خوب و خبره مطرح باشد، باید به نکاتی توجه داشته باشید که گرچه در ابتدا ساده و بدیهی به نظر می آیند اما بسیار حائز اهمیت می باشند.

وزنه اعتماد سنگین‌تر شد

از تابستان سال 1399 ریزش بورس آغاز شده و همچنان ادامه دارد؛ یعنی ریزش‌های این روزهای بازار دنبال ریزش‌های دوسال اخیر است.

وزنه اعتماد سنگین‌تر شد

از تابستان سال 1399 ریزش بورس آغاز شده و همچنان ادامه دارد؛ یعنی ریزش‌های این روزهای بازار دنبال ریزش‌های دوسال اخیر است. در این دوسال و اندی پیش بورس روز خوش به خود ندیده و تا به امروز رخت قرمز را از تن خود در نیاورده است. کاری به گذشته و علت ریزش بازار سرمایه نداریم اما زمانی که دولت تغییر کرد رییس دولت سیزدهم وعده ترمیم بورس را داد ولی بیش از یکسال از این وعده‌ها می‌گذرد و هنوز رییس دولت کاری برای این بازار نکرده است.

اگر ما نیمه اول کارکرد دولت را بررسی اقتصاد و اعمال سیاست‌های جدید در نظر بگیریم (یعنی در 6 ماهه نخست سال دولت به فکر اعمال سیاست‌های جدید در بازارها بوده و نتوانسته سیاست ترمیمی برای هیچ بازاری استفاده کند) شش ماهه دوم زمان کافی و لازم برای تغییر وضعیت است. اما بازدهی شاخص بورس در نیمه دوم حرفی دیگر می‌زند، شاخص کل بورس تهران از ابتدای سال تا پایان شهریور ماه بازدهی منفی 2.5 درصدی را ثبت کرد که با توجه به تورم حدودا 40 درصدی بیش از اندازه عدد کمی است.

بورس تهران در شرایطی سال ۱۴۰۱ را آغاز کرد که رکود سنگینی در زمستان ۱۴۰۰ بازار و سهامداران را دچار نخوت و ناامیدی کرده بود. اما با آغاز سال جدید و رشد غافلگیرکننده شاخص کل در فروردین و اردیبهشت، اهالی بازار نسبت به آینده سرمایه‌گذاری در بورس ترغیب شدند. اما این روند تداوم نداشت و ورق برای سهامداران در طول تابستان به کلی برگشت.

شاخص کل از ابتدای فروردین ۱۴۰۱ تا همین ماه قبل نوسانات شدیدی را تجربه کرد. با وجود اینکه شاخص کل تا محدوده یک میلیون و ۶۰۶ هزار واحدی هم رشد کرده بود اما در آخرین روز کاری شهریور به سطح یک میلیون و ۳۵۵ هزار واحدی برگشت. همین وضعیت بود که فرار پول حقیقی از بازار را موجب شد و سرمایه‌های ورودی نیز به اندازه‌ای نبود که بتواند خلأ به وجود آمده را پوشش دهد. البته وضعیتی توصیف شده هنوز هم در بازار سرمایه ادامه دارد و موجب فرار نقدینگی و اعتماد از بازار سهام شده است.

به‌طور کلی مهم‌ترین علت ریزش بورس بی‌اعتمادی است، زمانی که اعتماد نباشد مردم نیز در آن بازار سرمایه‌گذاری نمی‌کنند و ترجیح می‌دهند سرمایه خود را به یک بازار قابل اطمینان و مطمئن ببرند. برای نمونه بخش عمده‌ای از سهامداران و فعالان بازار سرمایه عقیده دارند که تصمیمات یک شبه در بورس باعث می‌شود که سرمایه آنها از بین برود پس در یک بازار با ثبات‌تری سرمایه‌گذاری می‌کنند. این منطق تصمیم‌گیری باعث شده که سرمایه‌های تغییر روند به چه معنا است؟ در گردش و پارک شده نیز به آرامی از چرخه معاملات خارج شوند و این یعنی ضربه بیشتر به بورس و نزول ادامه‌دار آن.

درحال حاضر این رویه در بازار سرمایه وجود دارد و باعث آسیب بیش از پیش به ذات بازار شده است. تغییر روند سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری می‌تواند کمک شایانی به وضعیت بازار سرمایه و در نهایت اقتصاد کشور کند. با رشد بورس اقتصاد کشور نیز آرامش می‌گیرد و علت آن این آرامش نیز به شفافیت باز می‌گردد، بخش عمده‌ای شرکت و صنایع اثرگذار در اقتصاد کشور در بازار سرمایه فعال هستند و با رشد و سودآوری این شرکتها پس از سودآوری در بورس اقتصاد کشور نیز توسعه می‌یابد.

میوه سیاست‌گذاری ناکارآمد دولت برای بورس

مجتبی شهبازی، کارشناس بازار سرمایه گفت: هیچ یک از سیاست‌های دولت در راستای حمایت از بخش تولید نبوده است و ابهاماتی که سرمایه‌گذار و تولید‌کننده اقتصادی با آن مواجه است در چند دهه اخیر بی‌سابقه بوده و نرخ ارز، نرخ بهره، تورم، سرانجام برجام و در مجموع هیچ چیزی را نمی‌تواند پیش‌بینی کند و از هیچ جهتی با هیچ اطمینانی برای کاهش ریسک روبرو نیست. بنابراین عدم امکان برنامه‌ریزی و پیش‌بینی ناپذیری اقتصاد، افزایش ریسک در اقتصاد را بالا می‌برد مانند فرار سرمایه.

این کارشناس بازار سرمایه بیان داشت: در حال حاضر سیستم بازار سرمایه در شرایط نرمالی به سر می‌برد اما از آنجایی که بازار سرمایه بخشی از اقتصاد کلان کشور است، به سبب شرایط فعلی اقتصادی و سیاسی با مشکلات بسیاری مواجه هستیم. بازار سرمایه بخش منفک شده از اقتصاد نیست. برای اینکه بتوانیم چشم‌انداز بازار سرمایه را ترسیم کنیم، باید به کل اقتصاد توجه کنیم چون بورس آینه اقتصاد کشور است. هرچند از سوی شرکت‌ها گزارش‌های امیدوار‌کننده‌ای ارسال شده اما در مقابل از سوی دولت سیگنال‌هایی داده می‌شود که نشان می‌دهد دغدغه حمایت از تولید را وجود ندارد. چرا دولت به دنبال نرخ‌گذاری دستوری و سهمیه‌بندی کالاهایی است که واردات آن می‌تواند این موضوع را تجمیع تغییر روند به چه معنا است؟ کند؟ چرا دولت در همه امور دخالت دارد؟ هنوز این موارد درس عبرت نشده. فعالیت بسیاری از صنایع توجیه پذیر نیست و زیان ده هستند. این زیان انباشته باید از سوی دولت و از جیب ملت جبران شود. وجود مافیا در بخش صنعت تیشه به ریشه اقتصاد زده است و تمام فعالان اقتصادی با آن درگیر هستند.

مجتبی شهبازی در پایان با بیان اینکه اغلب مشکلات امروز فعالان ناشی از سیاست‌های غلط اقتصادی است به فردای اقتصاد گفت: در بخش سیستماتیک، نقش دولت در این خسارت‌ها سنگین است. دولت در هیچ یک از بخش‌های سیاسی و اجتماعی و موضوعات اقتصادی هیچ گونه توصیه‌ای را نمی‌پذیرند. در سخنرانی سیاست‌گذاران تنها به شعار بسنده شده و در نهایت ناکارآمدی‌ها و خسارت‌های مربوطه را به تحریم نسبت می‌دهد.

معاملات بورس در هفته اخیر

شاخص کل در آخرین هفته مهر ماه نیز بازدهی منفی کسب کرد. بازدهی شاخص کل در چهارمین هفته مهر ماه به منفی 0.7 درصد رسید و شاخص هم‌وزن نیز افت 0.4 درصدی را ثبت کرد. مهم‌ترین نکته بازار سهام این هفته به سقوط ارزش معاملات خرد باز می‌گشت. حقیقی‌ها در این هفته بیش از یک هزار میلیارد تومان از بازار خارج کردند که بیش از ۱۱ درصد ارزش کل معاملات خرد بود. این هفته هم شاخص کل و شاخص هم‌وزن هر دو نزولی بودند، میانگین ارزش معاملات خرد روزانه به پایین‌ترین میزان از ابتدای سال رسید و خروج پول حقیقی هم همچنان ادامه داشت.

شاخص روز شنبه را صعودی آغاز کرد ولی هرچه پیش رفت برتری تقاضا بر عرضه کمرنگ‌تر شد تا نهایتا قبل از رسیدن به میانه بازار شاخص در مدار منفی قرار گیرد. در پایان معاملات روز شنبه شاخص کل با افتی هزار و ۸۹۵واحدی همراه شد و کانال یک میلیون و۳۱۸ هزار واحدی را از دست داد. شاخص هم وزن هم افتی ۶۹۸هزار واحدی را ثبت کرد. ارزش معاملات خرد نهایتا به حدود هزار و ۸۳۰میلیارد تومان رسید و حقیقی‌ها ۲۳۴ میلیارد تومان از بازار خارج کردند.

روز یکشنبه بازار از همان ابتدای با فشار فروش همراه شد و شاخص کل بورس با بیش از ۶هزار و ۶۰۰واحد افت همراه شد و نهایتا در پایان معاملات در کف کانال یک میلیون و ۳۱۱هزار واحدی قرار گرفت. شاخص هم وزن هم با افتی بیش از سه هزار واحد به کار خود پایان داد. ارزش معاملات خرد به حدود هزار و۹۰۰ میلیارد تومان رسید و ۲۰ درصد از این مقدار سهم خروج پول حقیقی‌ها از بازار بود.

بورس سومین روز هفته را هم قرمز آغاز کرد و قرمز به پایان برد ولی نه به پررنگی همیشه. در نهایت شاخص بورس در پایان معاملات روز دوشنبه کاهشی ۱۹۸ واحدی را ثبت کرد.شاخص هم وزن هم با ۳۳۵ واحد افت همراه بود. ارزش معاملات خرد هم به حدود هزار و۹۰۰ میلیارد تومان رسید و حقیقی‌ها در مجموع ۱۸۱ میلیارد تومان از بازار خارج کردند.

روز سه شنبه بازار تا حدودی امیدوارکننده بود. در پایان معاملات روز سه شنبه شاخص کل رشدی هزار و ۴۵۲ واحدی از خود به جای گذاشت و نهایتا توانست تا ارتفاع یک میلیون و۳۱۲ هزار واحدی بالا بیاید. با این وجود نگاهی به روند ساعتی شاخص کل نشان از آن داشت که از میانه‌های بازار، شاخص کل روند نزولی به خود گرفته است. شاخص هم وزن نیز با هزار و۷۲۱ واحد افزایش همراه بود. ارزش معاملات خرد روز سه‌شنبه هم دوباره کم‌تر از ۲هزار میلیارد تومان بود و به حدود هزار و ۷۴۰ میلیارد تومان رسید و حقیقی‌ها مجموعا ۸۰ میلیارد تومان از بازار خارج کردند.

در پایان معاملات بورس در آخرین روز هفته شاخص کل بورس با ۲هزار و ۳۹۶واحد افت همراه بود و تا ارتفاع یک میلیون و۳۱۰ هزار واحدی پایین آمد. شاخص هم وزن اما در خلاف جهت شاخص کل، افزایشی ۶۵۱واحدی را به جای گذاشت. ارزش معاملات خرد با ثبت رکوردی جدید یکی از کمترین مقادیر خود در سه ماهه اخیر را ثبت کرد و نهایتا به هزار و۴۸۰ میلیارد تومان رسید.

بازگشت دوباره بورس به مدار نزولی

شاخص کل پس از آنکه در هفته گذشته پس از ۷هفته متوالی اصلاح با افزایش ۰.۵ درصدی این امید را ایجاد کرد که شاید بازگشت بازار نزدیک باشد اما دوباره این هفته شاخص کل ۰.۷ واحد کاهش یافت؛ به‌طور کلی در ۳۰ هفته سال ۱۴۰۱، در ۲۰ هفته شاخص کل بازدهی منفی هفتگی را ثبت کرد.

شاخص هم‌وزن این هفته هم بازدهی منفی را ثبت کرد تا در ۷ هفته متوالی گذشته و از اواسط شهریور شاخص هم وزن به‌طور هفتگی همواره در حال کاهش باشد. مهم‌ترین نکته بازار این هفته کاهش دوباره ارزش معاملات خرد بود؛ این هفته ارزش معاملات خرد حدود ۸هزار و ۸۵۰ میلیارد تومان بود که به معنای میانگین ارزش معاملات خرد روزانه یک هزار و ۷۷۰ میلیارد تومانی است که کمترین میزان طی ۳۰ هفته سال ۱۴۰۱ محسوب می‌شود. موضوعی که به خوبی نشان از عمق رکود بازار سهام دارد.

خروج پول حقیقی‌ هم همچنان در این هفته ادامه داشت و در تمام روزهای معاملاتی این هفته، ‌حقیقی‌ها پول از بازار خارج کردند. به‌طور کلی این هفته شاهد خروج حدود یک هزار و ۲۰ میلیارد تومان پول حقیقی از بازار بودیم که به معنای خروج روزانه میانگین ۲۰۴ میلیارد تومان است.

ارتوپد کیست و ارتوپدی چیست

ارتوپد کیست و ارتوپدی چیست

ارتوپدی Orthopedics شاخه ای از جراحی است که در حیطه سیستم حرکتی بدن فعالیت دارد. سیستم حرکتی شامل استخوان ها، مفاصل، عضلات و دیگر بافت هایی است که در اندام های حرکتی وجود دارند.

ارتوپدی گرچه یک شاخه از علم جراحی است ولی این بدان معنا نیست که کار متخصص ارتوپد فقط جراحی باشد. او هر بیماری که به نحوی بر سیستم حرکتی یا لوکوموتور بدن انسان تاثیر میگذارد را مورد توجه قرار میدهد.

دست ها و پاها و کمر و گردن و لگن و دردهای این مناطق و محدودیت های حرکتی و تغییر شکل اندام ها و لنگش همه و همه در دایره فعالیت ارتوپدی است.

وظیفه اصلی ارتوپدی چیست

متخصص ارتوپدی که به آن متخصص استخوان و مفاصل یا جراح استخوان و مفاصل یا ارتوپد هم میگویند سعی میکند تا با استفاده از روش های جراحی و غیر جراحی به تشخیص و درمان مشکلات سیستم حرکتی بدن اهتمام ورزد. مشکلاتی مانند :

 • آسیب های استخوان ها و مفاصل بدنبال ضربات مثل شکستگی، در رفتگی، کشیدگی و رگ به رگ شدن، پاره شدن تاندون ها و رباط ها و …
 • آسیب‌های ورزشی
 • خراب شدن مفاصل بدن مثل آرتروز و ساییدگی مفصل
 • عفونت اندام‌ها
 • تومورهای استخوان و بافت‌های نرم اندام
 • بیماری‌های مادرزادی اندام‌ها

روند درمان به توسط ارتوپد چیست

بیماران معمولا با یک علامت به پزشک ها مراجعه میکنند. شایعترین این علامت ها درد است. در ارتوپدی هم همینطور است. بیمار معمولا در مراجعه به پزشک ارتوپد به او میگوید مثلا کمرش درد میکند یا دچار درد زانو است.

خوب قطعا میدانید که درد زانو یک علامت است و بیماری نیست. بیماری های زیادی هستند که موجب دردر زانو میشوند و درمان هر کدام از این بیماری ها متفاوت است. پس برای هر کسی که درد زانو دارد نمیتوان درمان ثابتی را در نظر گرفت.

پزشک ارتوپد ابتدا باید تشخیص دهد چه بیماری است که موجب درد زانو شده است. یک متخصص ارتوپدی این کار را با صحبت با بیمار و گرفتن اطلاعات از او و سپس معاینه او و بعد از آن انجام آزمایش های خاص و روش های تصویربرداری انجام میدهد.

پس از تشخیص بیماری درمان صورت میگیرد. حالا این درمان میتواند جراحی یا غیر جراحی باشد. بنابراین با وچود اینکه نام ارتوپد با نام جراحی قرین شده است ولی درمان هایی که او ارائه میدهد لزوما جراحی نیست.

اتفاقا غالب بیمارانی که مشکلاتی در سیستم حرکتی خود دارند را میتوان با روش های غیر جراحی مانند انجام نرمش های طبی خاص، مصرف دارو، فیزیوتراپی و دیگر روش ها درمان کرد. ولی گاهی اوقات هم نیاز به عمل جراحی ارتوپدی وجود خواهد داشت.

بنابراین پزشک ارتوپد باید ارتباط نزدیکی با دیگر همکاران حوزه تشخیص و درمان داشته باشد. او برای تشخیص بیماری ها نیاز به همکاری با متخصصین ازمایشگاه و پاتولوژی و تصویربرداری هایی مانند رادیوگرافی ساده، سی تی اسکن، ام آر آی، اسکن رادیوایزوتوپ و سونوگرافی دارد.

همچنین در حوزه درمان باید از کمک همکارانی مانند فیزیوتراپ ها و متخصصین روماتولوژی کمک بگیرد.

تشخیص و درمان همه بیماری های اندام

بسیاری فکر میکنند متخصص ارتوپدی یا جراح ارتوپد فقط جراح استخوان بوده و مسئول رسیدگی به استخوان های اندام ها است. این غلط است.

بسیاری از دردهایی که در دست و پا احساس میشوند به علت مشکلاتی در بافت های غیر استخوانی اندام ایجاد شده اند.

بطور مثال تاندون ها از علل مهم دردهای اندام هستند. تاندون ها طناب های بافتی هستند که بین عضلات و استخوان ها قرار گرفته و آنها را به هم متصل میکنند.

در حین ورزش و حتی کارهای روزمره این تاندون ها میتوانند کشیده شوند که نتیجه آن ایجاد التهاب در آن و در نتیجه درد است.

اعصابی که در دست و پا قرار دارند میتوانند منشا درد باشند. این اعصاب میتوانند بر اثر فشار بافت های مجاور بر آنها کشیده و تحریک شوند و این تحریک موجب درد میشود.

عضلاتی که در دست و پا و کمر وجود دارند میتوانند منشا درد باشند. این عضلات در هنگام ورزش یا کارهایی که ممکن است کمی برای ما سنگین باشند میتوانند کشیده شوند و این کشیدگی موجب اسپاسم و درد میشود.

کشیدگی های شدید حتی میتوانند منجر به پارگی عضلات گردند. از طرف دیگر ضعف عضلات هم میتواند موجب بروز درد شود.

وقتی عضلات قدرت کافی برای نگه داشتن مفاصل و استخوان ها در وضعیت مناسب را نداشته باشند فشار زیادی به آنها آمده و موجب بروز درد میشوند.

لیگامان ها هم میتوانند منشا درد باشند. لیگامان ها نوارهای بافتی محکمی هستند که دو سر استخوان ها را در محل مفاصل به هم متصل میکنند. وقتی فشار زیادی به مفصل وارد میشود این لیگامان ها کشیده و ملتهب میشوند و موجب بروز درد میشوند.

پس میبینیم علل فراوانی میتوانند درد در دست و پا ایجاد کنند. همه این عوامل را یک متخصص ارتوپد بررسی میکند. هر کدام علت درد بود آن را پیدا میکند ولی این لزوما به معنای جراحی تغییر روند به چه معنا است؟ نیست.

اینطور نیست که هر کدام از بافت هایی که گفته شد مشکل داشته باشد درمان آن عمل جراحی باشد. اتفاقا درمان غالب دردهای دست و پا وکمر با عمل جراحی نیست.

تنها درمان معدودی از مشکلات استخوان، مفصل، تاندون ها یا اعصاب اندام ها نیاز به عمل جراحی دارد. اگر درمان نیازمند جراحی باشد این کار را جراح ارتوپد انجام میدهد ولی اگر درمان با روش های غیر جراحی قابل درمان باشد این را هم جراح ارتوپد انجام میدهد.

پس میبینیم با وجود اینکه عنوان یک ارتوپد، جراح است و به او جراح ارتوپد میگویند ولی دامنه فعالیت او بسیار وسیع تر بوده و طیف وسیعی از مشکلات دست و پا و کمر و گردن را در بر میگیرد که مهمترین آنها درد هایی هستند که در این نواحی ایجاد میشوند.

ریشه کلمه ارتوپدی

کلمه ارتوپدی ریشه یونانی داشته و اولین بار آنرا آقای نیکولاس آندری Nicolas Andry در سال ۱۷۴۱ میلادی از ادغام دو لغت ارتو Orthos به معنای صاف و مستقیم و لغت پدی Paideion به معنای کودک و بچه درست کرد.

علت این ترکیب آن بود که در ابتدا کسانی که این حوزه از فعالیت درمانی را پایه گذاری کردند کارشان صاف کردن اندام‌ها در بچه هایی بود که دست و پا یا ستون فقرات کج داشتند.

آموزش ارتوپدی

در ایران افرادی که مدرک دکترای پزشکی دارند با طی یک دوره تخصصی چهار ساله در دانشکده های پزشکی مدرک تخصصی ارتوپدی را دریافت می‌کنند.

دوره چهار ساله تخصصی ارتوپدی را دوره رزیدنتی Residency میگویند و پزشکی که در حال طی این دوره است را رزیدنت Resident می‌نامند.

پس از طی این دوره چهار ساله از فرد رزیدنت امتحانی به نام بورد تخصصی ارتوپدی Orthopedic board گرفته می‌شود و کسانی که در این امتحان قبول می‌شوند را صاحب بورد تخصصی می‌نامند.

تا حدود بیست سال قبل کسی که در رشته ارتوپدی فارغ التحصیل میشد میتوانست مشکلات مربوط به هر اندام حرکتی را درمان کند ولی اوضاع به سرعت تغییر کرد.

تغییرات در رشته ارتوپدی

به علت گسترش انفجارگونه علوم در همه شاخه ها من جمله ارتوپدی، پزشکی ارتوپدی به زیر شاخه هایی تقسیم شده است و بسیاری از متخصصین ارتوپدی فعالیت کاری خود را به یک زیر شاخه محدود کرده‌اند.

آنها به این طریق سعی می‌کنند بیشترین تمرکز خود را در یک زمینه بگذارند تا علم و تجربه بیشتری را در آن زمینه کسب کنند.

دانشی که در هر روز در هر کدام از زیر شاخه ها ایجاد میشود چنان با شتاب در حال افزایش است که ممکن است دسترسی به همه آنها حتی برای کسی که فقط در آن زیرشاخه کار میکند هم مقدور نشود. بنابراین خود زیرشاخه ها هم به سرعت در حال شکسته شدن و تقسیم شدن به زیرشاخه های دیگر هستند.

زیر شاخه های اصلی ارتوپدی عبارتند از

 • جراحی دست
 • جراحی شانه و آرنج
 • جراحی ستون مهره
 • جراحی لگن و مفصل ران
 • جراحی زانو
 • جراحی پا
 • جراحی ارتوپدی کودکان
 • حراجی تومورهای سیستم حرکتی
 • جراحی تروما و آسیب‌های اسکلتی
 • جراحی آسیب‌های ورزشی

با این حال همانطور که ذکر شد اوضاع به سرعت در حال تغییر است. بطور مثال کسی که در حوزه جراحی لگن و مفصل ران کار میکند ممکن است فعالیت خود را تنها در زمینه شکستگی های این ناحیه یا در زمینه تعویض مفصل ران یا آرتروسکوپی مفصل ران متمرکز کند.

هم پوشانی در رشته های جراحی

گاهی اوقات زیرشاخه های رشته های جراحی با هم تداخل پیدا میکنند. در ارتوپدی هم همین وضعیت وجود دارد.

بطور مثال متخصصین جراحی عمومی یک زیر شاخه تخصصی بنام جراحی دست دارند. بنابراین یک پزشک میتواند متخصص جراحی عمومی بشود و بعد فوق تخصص درست بگیرد و در آن قسمت فعالیت کند و یا میتواند متخصص ارتوپدی شود و سپس فوق تخصص دست بگیرد.

همین وضعیت در مورد جراحی های ستون فقرات وجود دارد. این اعمال جراحی را هم متخصصین جراحی اعصاب و هم متخصصین ارتوپدی انجام می‌دهند.

در بعضی از این زیر شاخه ها و در بعضی از کشورها دوره های تخصصی چند ماهه تا یک ساله ای وجود دارد که به آنها فلوشیپ Fellowship میگویند. متخصصین ارتوپدی با گذراندن این دوره ها در دانشکده های پزشکی، سعی می‌کنند مهارت‌های عملی خود را در درمان بیماری‌های یک زیر گروه تخصصی خاص بیشتر کنند.

انواع اعمال جراحی ارتوپدی

همانطور که گفته شد یکی از روش های درمانی که یک متخصص ارتوپد از آن استفاده میکند جراحی است. انوع مختلفی از اعمال جراحی وجود دارد که از هرکدام از آنها میتوان در جای مناسب استفاده کرد.

تلاش پوتین برای تغییر روند جنگ اوکراین

اقتصاد نیوز : هفته پیش ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، دستور «بسیج محدود» مردم روسیه برای رفتن به جنگ بی‌رمقش علیه اوکراین صادر کرد. امّا ادعای این‌که این بسیج محدود ‌است شبیه به آن ادعای‌اش است که جنگ با اوکراین تنها «یک عملیات ویژه نظامی» است.

تلاش پوتین برای تغییر روند جنگ اوکراین

میخائیل کیماژ و ماریا لیپمن با انتشار یادداشتی در پایگاه تحلیلی فارن افرز با عنوان «بسیج برای روسیه به چه معناست؛ پایان بده‌بستان پوتین با مردم» پیامدهای این کار را بررسی کرده‌اند.

پس از این دستور پوتین وزیر دفاع سرگی شایگو گفت که ۳۰،۰۰۰ مرد با سابقه‌ی نظامی به اوکراین اعزام خواهند شد. ولی بعضی گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهند که این میزان در حکم پوتین ذکر نشده است و وزارت دفاع عملاً محدودیتی در اعزام مردم به جنگ ندارد. بنا به بعضی گزارشات ممکن است تا یک میلیون نفر هم نام‌نویسی شوند و همین حالا هم بعضی پادگان‌های نظامی در حال اعزام افراد بدون هیچ محدودیتی هستند.

خدمت اجباری در جنگ نشان دهنده‌ی یک نقطه عطف دراماتیک در جنگ و همچنین حکمرانی پوتین است. پوتین انتظار داشت که جنگ کوتاه باشد ولی وقتی که این اتفاق نیفتاد پوتین راهی برای ادامه آن یافت که با سبک حکمرانی‌اش از زمان به قدرت رسیدن در سال ۲۰۰۰ تناسب داشت. عده‌ای از روس‌ها که با وعده‌های امپریالیستی اقتدارآمیز جنگ به هیجان می‌آمدند می‌توانستند پرچم‌هایی با حرف Z –سمبل رسمی جنگ- در دست بگیرند، کسانی که در مورد جنگ مطمئن نبودند می‌توانستند تردیدشان را پیش خودشان نگه‌دارند و کسانی که مخالفت خود را بیان می‌کردند طبق معمول تنبیه می‌شدند. هزاران نفر برای راهپیمایی و نگه داشتن تابلو‌هایی نظیر «نه به جنگ» بازداشت شدند.

مشروح این گزارش را در اقتصادنیوز با تیتر «گزینه‌های پوتین ته کشید؟/جنگ به خانه می‌آید» بخوانید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.