ماتریس رشد‌سهم بازار (BCG)


ماتریس بوستون BCG

ماتریس گروه مشاوران بوستون (BCG)

در اواخر دهه ۱۹۶۰ گروه مشاور بوستون، روش جديدي را براي بررسي فعاليتهاي برنامه ريزي استراتژيك پيشنهاد دادند. اين ماتريس به وسيله بروس هندرسون مدير گروه مشاور بوستون ارائه و توسعه داده شد. هندرسون در ابتدا به وسيله مفهوم جديدي به نام منحني تجربه اي كه نسبت به منحني يادگيري تفاوت هاي عمده اي داشت، شناخته شد. منحني يادگيري مفهومي بود كه ساليان پيش فرمول بندي شده بود و به اين موضوع اشاره مي كرد كه بهره وري يك كارمند به نسبت تعداد دفعات انجام يك وظيفه خاص، افزايش مي-يابد(اعرابی و ایزدی، ۱۳۸۶).

منحني تجربي بيان مي كند كه هنگامي كه يك وظيفه مشخص، مشابه سازي شود، هزينه انجام در بار دوم ۲۰ درصد نسبت به بار اول كاهش مي يابد. پس با دو برابر كردن نيروي فروش، هزينه هاي فروش مشتري ۲۰ درصد كاهش خواهد يافت. چنين مفهومي مي تواند در توليد و ساير فعاليت ها صادق باشد (ابراهیمی و همکاران به نقل از روبرت، ۱۳۸۵).

ديگر مفهوم مهم ماتريس BCG سهم نسبي بازار بوده كه نسبت به بزرگترين رقيب در آن بازار يا صنعت سنجيده مي شود(آنسوف، ۱۹۹۰).

منحني تجربي با سهم نسبي بازار و منحني چرخه عمر تركيب شده و ماتريس معروف بوستون را به وجود مي آورد. سگ ها، گربه هاي وحشي یا علامت سوال، ستاره و گاو شیرده، اين نشانه ها هستند كه هر يك معرف يك وضعيت خاص در اين ماتريس مي باشد.

در رويكرد ماتريس بوستون، يك شركت مي¬تواند به راحتي موقعيت هر يك از واحدهاي كسب و كار خود را مشاهده كند و با توجه به موقعيت هر يك اقدام استراتژيك متناسب با آن را در جهت رشد و سودآوري آن واحد به كار بندد.

در محور افقي سهم بازار هر واحد كسب و كار نسبت به بزرگترين رقيب موجود در آن صنعت سنجيده مي شود. در حقيقت به اين وسيله مي توان به قدرت يك واحد كسب و كار در آن صنعت پي برد. محور عمودي نشان دهنده درصد رشد بازار در طي ساليان اخير مي باشد .در حقيقت ميزان جذابيت يك صنعت بدين ترتيب معرفي مي شود (فرد آر، ترجمه پارسائيان و اعرابي، ۱۳۸۸).

شايد يكي از مهم ترين مشخصه هاي ماتريس سهم رشد ساده بودن آن باشد. به اين صورت كه اين ماتريس سعي مي كند پيچيدگي هاي پورتفوليوي يك شركت را در قالب يك نمايش گرافيكي ارائه دهد تا درك آن براي مخاطب ساده تر شود.

علامت سوال

واحدهايي كه در اين خانه قرار دارند در وضعي هستند كه سهم نسبي بازار آنها اندك است ولي در صنعتي كه رشد بسيار بالايي دارد، به رقابت مي پردازند. معمولا، اين شركت ها نياز بسيار شديدي به پول نقد دارند و توان آنها در تهيه پول نقد اندك است .از آن جهت اين واحدها يا شركت ها را علامت سوال مي نامند كه شركت مادر بايد در اين باره تصميم بگيرد كه آيا از طريق اجراي استراتژي هاي تمركز از رسوخ در بازار، توسعه بازار يا توسعه محصول بايد در صدد تقويت آنها برآید يا اينكه تصميم به فروش آنها بگيرد.

ستاره

اين خانه نمايانگر بهترين فرصت هاي بلند مدتي است كه موجب رشد و سودآوري شركت مادر مي شوند. اين واحدها داراي سهم نسبي بالايي از بازار و نرخ رشد صنعت بالا مي باشند كه در نتيجه شركت مادر بايد سرمايه گذاري قابل ملاحظه اي در آن بنمايد و آن را تقويت كند كه بتوانند موضع برتر خود را حفظ كنند. شركت مادر بايد براي اين واحدها استراتژي هاي زير را مورد توجه قرار دهد: يكپارچگي عمودي به بالا، يكپارچگي عمودي به پايين، يكپارچگي افقي، رسوخ در بازار، توسعه بازار، توسعه محصول و مشاركت.

گاو شيرده

واحد هايي كه در يك قسمت قرار مي گيرند، داراي سهم نسبي بازار نسبتا زيادي هستند، ولي در صنعتي كه آهنگ رشد بسيار كندي دارد به رقابت مي¬پردازند .از آن جهت آن را گاو شيرده مي نامند كه مي تواند وجوه نقد مازاد بر نياز خود را تامين نمايند. اغلب مي¬توان شير آنها را دوشيد. بسياري از گاوهاي شيرده امروز “ستارگان” ديروز هستند.

واحدهايي كه در اين خانه قرار مي گيرند سهم نسبي بازار اندك دارند و در صنعتي به رقابت مي پردازند كه آهنگ رشد بسيار كندي دارند و يا هيچ رشدي ندارند .به سبب ضعف داخلي و خارجي كه اين واحدها دارند، بايد آنها را منحل نمود، از حجم فعاليت آنها كاست يا با كاهش دادن هزينه ها بخش هايي از آنها را به فروش رساند. هنگامي كه يك واحد براي نخستين بار به صورت يك “سگ” در مي آيد، بهترين استراتژي اين است كه مقداري از فعاليت آن را كاهش داد. تجربه نشان داده است كه”سگ ها” پس از مدتي واكنش مناسب نشان مي دهند و با كاهش دادن دارايي ها و هزينه ها به صورت واحدهايي فعال و سودآور در مي آيند(فرد آر، ترجمه پارسائيان، و اعرابي ۱۳۸۸).

ماتریس رشد‌سهم بازار (BCG)

مدل ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک (SPACE)

در این نوشته به دنبال معرفی مدل ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک یا SPACE (Strategic Position and Action Evaluation) به عنوان یکی از ابزارهای برنامه‌ریزی سبد کسب‌وکار هلدینگ هستم. در مقاله «برنامه‌ریزی راهبردی هلدینگ» سطوح مختلف استراتژی را توضیح دادم. آنجا گفتم که طرح‌ریزی راهبردی هلدینگ دو بخش اساسی دارد: برنامه‌ریزی سبد و راهبردهای سرپرستی. هر یک از این دو موضوع را در مقالات جداگانه‌ای توضیح دادم. در مقاله ماتریس رشد‌سهم بازار (BCG) مربوط به برنامه‌‎ریزی سبد سه منطق حاکم بر استراتژی‌های سبد هلدینگ معرفی شد: منطق کسب‌وکار، منطق ارزش‌آفرینی و منطق بازار سرمایه. در مقاله دیگری ۹ ابزار برنامه‌ریزی سبد کسب‌وکارهای هلدینگ را به طور مختصر توضیح دادم. یک از این ابزارها مدل ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک است که در این مقاله می‌خواهم آن را بیشتر توضیح دهم.

معرفی مدل ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک

ماتریس Space با هدف غلبه بر محدودیت‌های روش‌های موجود به عنوان شکل توسعه‌یافته‌تری از ماتریس BCG ارائه شده است. (ماتریس BCG را اینجا کامل توضیح داده‌ام.) محورهای ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک نشان‌دهنده دو بعد درونی و بیرونی صنعت می‌باشد. توان مالی (FS) و مزیت رقابتی (CA) به عنوان شاخص‌های اصلی عوامل داخلی و ثبات محیط (ES) و توان یا استحکام صنعت (IS) به عنوان شاخص‌های اصلی عوامل خارجی در این ماتریس تحلیل می‌شوند. برای تعیین وضعیت کلی واحدهای کسب‌وکار بر اساس ماتریس Space این چهار عامل باید ارزیابی شوند.

شاخص‌های تحلیل

برای ارزیابی صنعت از نقطه نظر هر یک از شاخص‌های گفته شده فوق عوامل مختلفی را در نظر می‌گیرند. این عوامل بسته به نوع صنعت و واحد کسب‌وکار می‌تواند متفاوت باشد، اما به طور کلی می‌توان موارد زیر را برای آن در نظر گرفت:

 • قدرت مالی (FS): نرخ بازگشت سرمایه، میزان سرمایه، میزان سرمایه در گردش، نسبت‌های مالی و قدرت نقدینگی، جریان نقدینگی، سهولت خروج از بازار و میزان ریسک‌پذیری تجارت.
 • مزیت رقابتی (CA): سهم بازار، کیفیت تولیدات و محصولات، دوره عمر محصول، میزان وفاداری مشتریان، ظرفیت رقابتی، دانش فنی و میزان کنترل بر منابع تأمین کالا و توزیع‌کنندگان.
 • ثبات محیط (ES): تغییرات تکنولوژیک، روند تغییر تقاضا، نرخ تورم، قیمت محصولات رقبا، موانع ورود به بازار، فشارهای رقابتی و کشش قیمتی تقاضا.
 • قدرت صنعت (IS): پتانسیل رشد و سودآوری، ثبات مالی، آگاهی تکنولوژیک، سرمایه و منابع مورد استفاده، سهولت ورود به بازار، و ظرفیت‌های مورد استفاده.

پس از ارزیابی هر یک از عوامل فوق و کمی‌سازی آنها، ارزش میانگین هر گروه از عوامل را محاسبه می‌کنیم. سپس مقادیر بدست آمده را به نمودار Space منتقل نموده و درنتیجه موقعیت استراتژیک شرکت مشخص می‌شود.

نحوه تهیه ماتریس Space

تشکیل ماتریس Space در پنج گام انجام می‌شود:

گام اول: محاسبه قدرت مالی (FS)

از جدول IFE عواملی نظیر: بازده سرمایه، نقدینگی، سرمایه جاری و جریان نقدینگی و … که در قدرت مالی یک شرکت تأثیرگذارند را استخراج کنید. در ادامه به هر یک از آنها بر حسب میزان شدت و ضعف عددی بین ۱ تا ۶ نسبت داده شود. برای عوامل قوی‌تر عدد بالاتر و برای عوامل ضعیف‌تر عدد پایین‌تر تعیین شود. میانگین این اعداد مقدار کمی قدرت مالی شرکت (FS) را مشخص می‌کند.

گام دوم: محاسبه قدرت صنعت (IS)

از جدول EFE عواملی نظیر: پتانسیل سودآوری، پتانسیل رشد و ثبات مالی را که در قدرت صنعت تأثیرگذارند، استخراج کرده و به هر یک از آنها بر حسب میزان شدت و ضعف، عددی بین ۱ تا ۶ نسبت دهید. برای عوامل قوی عدد بالاتر و برای عوامل ضعیف‌تر عدد پایین‌تر تعیین شود. میانگین این اعداد، مقدار کمی قدرت صنعت (IS) را مشخص می‌سازد.

گام سوم: محاسبه مزیت رقابتی (CA)

از جدول IFE عواملی نظیر: سهم بازار، کیفیت محصولات، وفاداری مشتریان و نوآوری را که در مزیت رقابتی تأثیرگذارند استخراج کرده و به هر یک از آنها بر حسب میزان شدت و ضعف، عددی بین -۱ تا -۶ نسبت دهید. برای عوامل قوی‌تر عدد بزرگتر (نزدیک به -۱) و برای عوامل ضعیف‌تر عدد کوچک‌تر (نزدیک به -۶) تعیین کنید. میانگین این اعداد، مقدار کمی مزیت رقابتی شرکت (CA) را نشان می‌دهد.

گام چهارم: محاسبه ثبات محیطی (ES)

از جدول EFE عواملی نظیر: تحولات فناوری، نرخ تورم و تغییرات تقاضای بازار که در ثبات محیطی تأثیرگذارند استخراج کرده و به هر یک از آنها بر حسب شدت و ضعف عددی بین -۱ تا -۶ نسبت دهید. برای عوامل قوی‌تر، عدد بزرگتر (نزدیک به -۱) و برای عوامل ضعیف‌تر عدد کوچک‌تر (نزدیک به -۶) تعیین کنید. میانگین این اعداد مقدار کمی ثبات محیطی شرکت (ES) را مشخص می‌کند.

گام پنجم: رسم نمودار Space

مقادیر کمی قدرت مالی، قدرت صنعت، مزیت رقابتی و ثبات محیطی را بر روی محور مختصات مشخص کرده، حاصل تفاضل قدرت صنعت و مزیت رقابتی و همچنین قدرت مالی و ثبات محیطی را به عنوان دو نقطه نهایی محاسبه کنید. برداری که از وصل کردن مبدأ مختصات به این دو نقطه به دست می‌آید، بردار وضعیت شرکت است و متناسب با این که در کدام ربع ماتریس قرار گیرد، استراتژی‌های متناسب با شرایط شرکت را تعیین می‌‎کند..

موقعیت‌های راهبردی

بر حسب اینکه شرکت در کدام یک از نواحی ماتریس Space قرار بگیرد، چهار استراتژی زیر پیشنهاد می‌شود که هر کدام توصیه‌های مربوط به خود را دارد:

 1. تهاجمی
 2. رقابتی (ترکیبی)
 3. محافظه‌کار
 4. تدافعی

تهاجمی

استراتژی تهاجمی بین قوت مالی و جذابیت صنعت واقع شده است. در اینجا، سازمان یک سازمان پایدار است که به طور فعال برای رقابت با شرکت‌های مشابه تصمیم می‌گیرد. کسب و کار می تواند از استراتژی تهاجمی به عنوان ابزاری برای قدرت بخشیدن به فرصت‌های در دسترس استفاده کند. اقدامات زیر توصیه‌های راهبردی برای یک شرکت در این موقعیت است:

 • روی محصولاتی متمرکز شوید که واقعاً با سایر شرکت‌ها رقابت می‌کنند.
 • یک کارزار بازاریابی متمرکز برای به دست آوردن سهم بازار بزرگتر به راه بیندازید.
 • بر ارائه پایین‌ترین قیمت در مقایسه با رقبا، متمرکز شوید.
 • به دنبال شرکت‌های بالقوه برای تملیک و افزایش سهم بازار از طریق ادغام عمودی و افقی باشید.
 • از نوآوری برای برای حمایت از مزیت‌های رقابتی موجود حمایت کنید.
 • از طریق ایجاد نوآوری سریع در محصول برای رقبا ریسک درست کنید.
 • به سمت بازارهای مرتبطی که مکمل شرایط موجود هستند حرکت کنید.

استراتژی تهاجمی، حضور در بازار را برای رقبا سخت می‌کند و رقبا برای باقیماندن در عرصه رقابت مجبور به صرف هزینه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی هستند.

رقابتی (ترکیبی)

استراتژی رقابتی تحلیل SPACE بین جذابیت صنعت و ثبات محیط است. در اینجا شرکت‌هایی هستند که رقابتی هستند اما پایدار نیستند. اقدامات زیر گزینه‌های راهبردی پیشنهادی برای یک شرکت در این موقعیت است:

 • به دنبال فرصت‌های شراکت با شرکت‌های با ثبات باشید.
 • بهره‌وری را تا می‌توانید بیشتر کنید تا اطمینان بیشتری حاصل شود.
 • علاوه بر کسب‌وکار اصلی، به دنبال محصولات دیگری برای تقویت فروش باشید.
 • بر مزایای رقابتی متمایز خود تأکید کنید.

محافظه‌کار

استراتژی محافظه‌کارانه بین قوت مالی شرکت و مزیت رقابتی قرار دارد. این موقعیت معمولاً برای یک سازمان پایدار و دارای رشد کم است. در این حالت کسب‌وکار ما در یک موقعیت ضعیف و در یک بازار بی‌تحرک محصور شده است. این موقعیت معادل وضعیت سگ در ماتریس BCG است که با سهم بازار کم و رشد بازار کم همراه است. اقدامات زیر گزینه‌های بالقوه برای یک شرکت در این موقعیت است:

 • روی محصولات موفق موجود متمرکز شوید و از آنها لذت ببرید.
 • کم‌کم به فکر توسعه محصولات جدید بوده و زمینه‌های لازم را برای آن بوجود آورید.
 • عرضه محصولات بالقوه از طریق گسترش بازار

نکته‌ مطلوبی که در مورد استراتژی محافظه‌کارانه در ماتریس SPACE وجود دارد این است که بنگاه تحت تأثیر تهدیدهای بزرگ موجود در محیط بواسطه‌ نقاط قوت مالی‌اش نیست.

تدافعی

استراتژی تدافعی بین ثبات محیط و مزیت رقابتی واقع شده است. در اینجا شرکت‌هایی هستند که اگر اقدامی نکنند، درنتیجه رقابت موجود کنار گذاشته می‌شوند. توصیه‌های زیر گزینه‌های راهبردی بالقوه برای یک شرکت در این موقعیت است:

 • هزینه‌ها را برای تحقق موقعیت رقابتی قوی‌تر کاهش دهید.
 • با تولید بیشتر به کاهش هزینه‌ها کمک کنید.
 • بر کسب‌وکار اصلی متمرکز شوید و فعالیت‌های جانبی را واگذار کنید.

شرکت‌های موفق تدافعی در طی‌ زمان‌ قادر بوده‌اند، جایگاه محدود خود را در صنایعی که‌ نفوذ در آن‌ برای‌ رقبا مشکل‌ بوده‌، به‌ خوبی‌ حفظ کنند.

مطالعه بیشتر

برای دسترسی به مجموعه مقالات در خصوص مدیریت هلدینگ اینجا کلیک کنید.

برای دسترسی به مجموعه مقالات در خصوص برنامه‌ریزی سبد کسب‌وکار و ابزارهای آن اینجا کلیک کنید.

رایا گرافیک

رایاگرافیک را اگر شرح بدهیم : رایا به معنای فکر و اندیشه، تأمل ، نوعی حالت فرا احساسی می باشد. که انسان را قادر میسازد، به ورای مسائل توجه کند و ازاین طریق، ایده های جدید را بر اساس انتظارات جوامع پیشرفته از قوه به فعل در آورد. در دنیای تجارت، رایاگرافیک نقش ایده پردازی و متفکرانه سطح اقتصاد امروز را بازی می کند و بعنوان یک محرک موثر، مشاغل را در راه انتخاب بهترین روش های کسب و کار هدف دار راهنمائی مینماید.

Alt

خدمات برندینگ

اگر نمی­توانید پیامتان را واضح به مشتریان خود القا کنید، یا در برقراری ارتباط با مخاطبان ضعف دارید و برند شما ناشناخته است، به این دلیل است که برندینگ را به درستی بر روی کسب و کارتان پیاده­ سازی نکرده­ اید. در واقع، برند یک ماهیت است که توسط آن می­توانید مخاطبان هدفتان را جذب کنید. بدین ترتیب آن­ها با کسب و کار شما آشنا خواهند شد. اما توجه داشته باشید در صورتی برند شما شناخته می­شود که فرآیند برند سازی را به صورت حرفه­ ای انجام دهید. هرچه برندینگ شما بهتر و حرفه­ ای تر باشد، تصویری شفاف در ذهن مخاطب ایجاد می­کنید.

برندینگ یکی از بخش­های اصلی هر کسب و کاری است. برخی به اشتباه فکر می­کنند که برندینگ تنها تعیین نام و طراحی لوگو است. برندسازی حرفه ­ای به شما کمک می­کند که ماهیت کسب و کارتان را تعیین کنید و بتوانید به درستی با مخاطبان هدفتان ارتباط برقرار کنید و محصول یا خدمت خود را به آن­ها معرفی کنید.

چنانچه برای کسب و کار خود به خدمات برندینگ و مشاوره برند نیاز دارید و می­خواهید برندتان را به صورت حرفه­ ای به مخاطبان هدف نشان دهید، می­توانید با رایا گرافیک تماس بگیرید و سولاتتان را مطرح کنید. رایا گرافیک به تمامی سوالات شما در خصوص برندینگ پاسخ خواهیم داد . همین حالا تماس بگیرید!!

Alt

خدمات طراحی وب سایت

امروزه، با گسترش دیجیتال مارکتینگ هر کسب و کاری به وب سایت نیاز دارد. چرا که وب سایت نقش موثری بر تکنیک­ها و استراتژی­ های دیجیتال مارکتینگ دارد. به­ علاوه، طراحی یک وب سایت، دید واضحی از برند و ارزش­ های تجاری به مخاطب هدف می­دهد. یکی از نکاتی که باید در نظر داشت این است که مصرف­ کنندگان پیش از خرید کالایی، برای خرید یا کسب اطلاعات بیشتر در اینترنت جستجو می­کنند؛ بنابراین بدون داشتن وب­ سایت، مصرف­ کنندگان هیچ­گاه نمی­ توانند کالای شما را ببینند. حتی اکر بهترین کیفیت یا قیمت مناسبی داشته باشید.

توجه داشته باشید که برای موفقیت تنها یک وب­ سایت کافی نیست. بلکه وب­ سایت باید به­ صورت حرفه­ ای ساخته شود. داشتن وب سایتی حرفه­ ای شما را از رقیبتان متمایز می­کند و باعث می­شود که کاربران در چرخیدن در سایت شما لذت ببرند؛ بنابراین وب­ سایت باید به­ صورت حرفه­ ای و کارآمد طراحی شود. مهم­ترین دلایل طراحی وب­ سایت عبارتند از:

 • وب­سایت تاثیر مثبتی بر کابران می­گذارد.
 • یک وب­ سایت با رابط کاربری حرفه­ای کاربران را به خود جذب می­کند.
 • خدمات سئو به بیشتر شدن مشتری شما کمک می­کند.
 • وب­سایت به شناخته شدن برند شما کمک می­کند.

تیم رایا گرافیک تلاش می­کند تا نیاز دقیق مشتری را بشناسد و طبق تجربه­ های قبلی بهترین پیشنهادها را برای طراحی وب سایت برند ارائه دهد. همین حالا تماس بگیر !!

Alt

خدمات طراحی بسته بندی

یکی از اهداف بسته­ بندی محافظت کالا است. اما بسته­ بندی صرفا برای محافظت از کالا تولید نمی­ شود و چیزی فراتر از آن است. امروزه، کالاها در بسته­ بندی­ هایی با صدها هزار تنوع و رنگ مختلف در داخل مغازه­ ها قرار دارند؛ به­ طوری­که، هر کدام دارای جذابیت خاصی هستند و نظر مصرف­ کنندگان را به خود جلب می­کند. بسته­ بندی یک ابزار مناسب برای بازاریابی است. طراحی بسته­ بندی شال رنگ، تایپوگرافی، عکس و اطلاعات دیگر است که باهم تشکیل یک بسته­ بندی جذاب را می­دهند. هدف اصلی در طراحی بسته­ بندی از جمله طراحی بسته بندی عسل محافظت، پخش محصول و شناسایی محصول به مصرف­ کننده است.

قوانینی که باید برای طراحی بسته­ بندی رعایت شود عبارتند از:

 • طراح و کارفرما باید بازار و مخاطب هدف را شناسایی و نیازهای آن­ها را درک کنند.
 • طراحی بسته ­بندی هرچه ساده­ باشد بهتر است.
 • هنگام طراحی بسته­ بندی تمرکز خود را بر روی برند بگذارید.
 • قبل ازهرچیز رقبای خود را بشناسید.
 • بسته ­بندی را تست کنید.

مهم­ترین مزایای طراحی بسته ­بندی جذاب و حرفه­ای عبارتند از:

 • متمایز کردن شما از سایز رقبا
 • شناساندن برندتا به مخاطب هدف
 • جلب شدن مشتری ب محصولات شما

چنانچه برای محصولات به یک بسته­ بندی بسیار حرفه­ ای و مناسب نیاز دارید، درباره خدمات طراحی بسته­ بندی سوالی دارید می­توانید با رایا گرافیک تماس بگیرید تا در این زمینه به شما مشاوره دهیم.

یک برندینگ قوی می تواند موجب جذب مشتری جدید شود، برندینگ قوی این انگیزه را در مشتریان ایجاد می نماید که با توجه به اعتماد و اعتبار عمومی به برند، مشتری باید از این برند خرید نماید زیرا با انتظار آن برابر و یا بیش از انتطار او ، و وی به محصول یا خدمتی خاص دست پیدا خواهد نمود.

اگر یک برند به درستی پایه گذاری شده باشد، تبلیغات دهان به دهان word of mouth بهترین و موثر ترین روش تبلیغات محسوب خواهد شد. برندینگ موجب افتخار و رضایت کارکنان می شود، هنگامی که یک فرد برای شرکت قوی کار نماید، حتما از ان برند حمایت می نماید و حتما به کار در آن سازمان افتخار خواهد نمود تا جایی که حتی با پیشنهاد دریافت حقوق بالاتر نیز حاضر به ترک آن نیست.

مثلا کارکنان ردبول ،گوگل و رولکس چنین حس و حالی را دارند. کار برای یک برند شناخته شده، به دیگران این خس را القا می نماید گه کار در آن سازمان می تواند تا چه حد باحال و شگفت انگیز باشد. داشتن یک دفتر کار برند شده،نیز می تواند میزان تعلق و رضایت به برند را در میان کارکنان افزایش دهد.

برندینگ باید با تبلیغات حمایت شود. تبلیغات بخشی از برندینگ است. تبلیغات باید انعکاس مستقیم برنامه برندینگ باشد. یکی از تکنیک های تبلیغاتی مانند استفاده از محصولات تبلیغاتی از شرکت های معتبر که شما نام تجاری و لوگوی خود را روی آن می زنید میتواند موجب ایجاد اعتبار و اهمیت برای برند شما شود.

Alt

خدمات طراحی لوگو

طراحی لوگو یکی از بخش­ ها در پروسه برندینگ کسب و کار است. اگر تبلیغات موثر و کارآمد برای کسب و کارتان می­خواهید به یک لوگوی حرفه­ ای نیاز دارید. تمامی شرکت­ های بزرگ نه تنها در ایران بلکه در جهان دارای لوگو هستند و طراحی لوگو را یکی از پر اهمیت ­ترین مراحل برندینگ می­ دانند. طراحی لوگوی مناسب باعث­ می­شود که شما در ذهن مخاطب بمانید. طراحی لوگو باعث می­شود تا برای کسب و کارتان یک هویت جدید ایجاد کنید. این هویت به درخشیده­ شدن کسب و کارتان کمک خواهد کرد.

مهم­ترین مزایای طراحی لوگو عبارتند از:

 • تمایز از رقیبان
 • تاثیر مثبت بر برندسازی
 • ایجاد حس اعتماد در مشتری
 • تاثیر مثبت بر تبلیغات
 • بالا بردن ارزش برند
 • ایجا هویت برای کسب و ماتریس رشد‌سهم بازار (BCG) کار

ساخت لوگو می­تواند به بهتر دیده شدن برند شما کمک کند؛ بنابراین توصیه ما این است که برای کسب و کارتان یک لوگو طراحی کنید. البته ساخت لوگو به این سادگی نیست و شما به متخصصان حرفه­ ای در این زمینه نیاز دارید. طراحان لوگو در رایا گرافیک می­توانند بهترین و حرفه­ ای ترین لوگوها را برای شما طراحی کنند. چنانچه قصد دارید لوگوی حرفه­ای برای کسب و کارتان طراحی کنید یا در این زمینه به مشاره نیاز دارید، کافیست با ما تماس بگیرید.

Alt

خدمات طراحی کاتالوگ

طراحی کاتالوگ و ترکیبی از تصویر، متن و نمودار است؛ به­ طوری­که جذاب باشد و تاثیر بسیار زیادی بر مخاطب داشته باشد. کاتالوگ یک کتابچه راهنما است که از طرف فروشنده به مصرف­ کنندگان کالا جهت معرفی محصولات یا خدمات نمایش داده می­شود. کاتالوگ یکی از مهم­ترین ابزار بازاریابی است که با استفاده از آن می­توان توجه مشتریان را جلب کرده و در نهایت انگیزه خرید آن­ها را بالا برد. هر کسب و کاری که داشته باشید، برای جلب مشتری و شناساندن محصولات خود به آن­ها به کاتالوگ نیاز دارید.

خدمات طراحی کاتالوگ به شرح زیر است:

 • شناخت نیازهای کارفرما برای طراحی کاتالوگ
 • به کاربردن طرح و رنگ­های جذاب و باکیفت جهت جلب مشتری
 • توجه به نیاز و سلیقه کارفرما هنگام طراحی کاتالوگ
 • بهره­ گیری از نیروهای متخصص
 • تولید خروجی با استاندارد چاپی مناسب

هنگام طراحی کاتالوگ مهم­ترین نکته ای که باید در نظر داشته باشید این است که از نگاه مشتری به آن نگاه کنید. بدین صورت می­توانید کاتالوگ حرفه­ ای طراحی کنید. طراحی کاتالوگ، مشتری را با محصولات و برند شما آشنا خواهد کرد، مشتریان شما را افزایش می­دهد و در نهایت باعث می­شود که فروشتان بالا برود. برای آشنایی با خدمات طراحی کاتالوگ در رایاگرافیک و اطلاع از انواع کاتالوگ و هزینه آن می­توانید تماس بگیرید.

Alt

خدمات طراحی پوستر

طراحی پوستر یکی از ارکان اصلی تبلیغات و یکی از عوامل مهم در موفقیت کمپین­ های تبلیغاتی است. طراحی پوستر توسط متخصصین این حرفه صورت می­گیرد. آن­ها به اصول روانشناسی رنگ­­ها م تبلیغات آشنا هستند و پوستری طراجی خواهند کرد که هویت برند شما را توصیف کند. طراحی پوستر موارد بسیاری را شامل می­شود که مهم­ترین آن­هاعبارتند از:

طراحی پوستر باعث می­شود که مشتری از خدمات یا محصول شما آگاه شده و ترقیب به خرید کردن شود. با وجود اینکه در عصر حاضر ابزارهای تبلیغاتی تغییر یافته اند طراحی پوستر نیز کاهش یافته است. اما اگر بخواهید به­ صورت حرفه­ای رشد کنید جایگاه طراحی پوستر در بسیاری از موارد از جمله تخصصی و علمی بالا است؛ بنابراین نباید قدرت آن را دست کم گرفت. امروزه، هر شخصی که صاحب کسب و کار است، چه بزرگ باشد چه کوچک، باید به فکر طراحی پوستر باشد تا بتواند مخاطبان بیشتری را به خود جذب کند. هر شخصی که بتواند با نرم­ افزارهای گرافیکی کار کند، شاید بتواند پوستر طراحی کند، اما کیفیت آن مورد قبول نخواهد بود؛ در نتیجه باعث رشد شما نخواهد شد. بخاطر همین ما در رایاگرافیک با دشتن کار مجرب در زمینه طراحی پوستر، خدمات طراحی پوستر را برای هر کسب و کاری ارائه می­دهیم. همین حالا تماس بگیر !!

ماتریس بوستون BCG

ماتریس بوستون BCG

ماتریس بوستون BCG

ماتریس بوستون BCG چیست؟

گاو شیرده،سگ،علامت سؤال و ستاره چندکلمه‌ای هستند که در نگاه اول کاملاً بی‌ربط به نظر می‌رسند. با این کلمات حتی نمی‌توان یک جمله ساده ساخت و احتمالاً از دیدن آن‌ها در یک مقاله مربوط به بیزینس حسابی تعجب کرده‌اید؛ اما اگر بخواهیم بدون اغراق بیان‌ کنیم،این چند‌ کلمه غیر مرتبط می‌توانند کسب‌وکار شمارا زیرورو کنند.

همان‌طور که می‌دانید هر کسب‌وکاری همواره تلاش می‌کند سود بیشتری به دست بیاورد.به همین خاطر بر روی محصولاتش سرمایه‌گذاری می‌کند تا درآمدش را از این طریق افزایش دهد؛اما هیچ بیزینسی سرمایه نامحدود ندارد تا بر روی تمامی محصولاتش سرمایه‌گذاری کند.حتی شرکت‌های بزرگ مثل اپل، مایکروسافت، دارای چنین سرمایه‌ای نیستند.به همین علت کسب‌وکارها باید بر روی محصولی سرمایه‌گذاری کنند که آینده بهتری داشته و سود بیشتری را نصیبشان می‌کند.

در اینجاست که مدیران کسب‌وکار باید بدانند کدام‌ محصول ارزش سرمایه‌گذاری دارد؟کدام محصول آینده بهتری دارد؟کدام محصول باید حذف شود؟پاسخ به این سؤالات تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری بر روی یک‌ محصول را دشوار می‌کند. به‌ این‌ علت که این تصمیم می‌تواند درآمد آینده یک کسب‌وکار را مشخص کند. در اینجاست که ماتریس بوستون کاربرد پیدا می‌کند.ماتریس نموداری است که این تصمیم‌گیری را برای شما آسان‌تر می‌کند. این نمودار از چهار ربع سگ، گاو شیرده، ستاره و علامت سؤال تشکیل‌شده است.

ابتدا باید محصولات خود را ارزیابی و هر یک را بر اساس سود و سهم بازار آن‌ها، در یک ربع از این نمودار قرار دهید. برای مثال برخی محصولات در ربع سگ و برخی نیز در نمودار علامت سؤال قرار می‌گیرند. حال بر اساس محورهای عمودی و افقی این نمودار، مشخص می‌شود که سرمایه‌گذاری بر روی کدام‌ یک از این محصولات سود بیشتری داشته و کدام‌یک باید به علت سود و سهم بازار کم از چرخه سرمایه‌گذاری حذف شوند. درواقع این نمودار در انتخاب یک محصول مناسب به شما کمک می‌کند. این‌ نمودار توسط گروه‌ ماتریس در دهه ۱۹۷۰ ارائه گردیده است.

چهار ربع اصلی ماتریس بوستون BCG

در بالا گفتیم که سگ، گاو شیرده، ستاره‌ها و‌ علامت‌ سؤال‌ کلماتی هستند که می‌توانند کسب‌وکار شمارا متحول سازند. این کلمات درواقع چهار ربع اصلی‌ نمودار ماتریس بوده و هریک مفهوم خاصی دارند. در زیر چهار ربع اصلی نمودار ماتریس به همراه کاربردشان را نام‌برده‌ایم:

ستاره‌ها

محصولاتی که در ربع ستاره‌ها قرار می‌گیرند، می‌توانند بیشترین سود را برای یک کسب‌وکار به همراه داشته باشند. این محصولات هم سهم بازار بالایی دارند و هم در بازاری هستند که رشد بالایی در آینده خواهد داشت. محصولات این ربع معمولاً می‌توانند درآمد و سود آینده بیزینس شمارا تضمین کنند. به همین علت هر محصولی که در این ربع قرار گیرد، بهترین گزینه برای سرمایه‌گذاری خواهد بود.

گاو شیرده

دیگر ربع نمودار ماتریس بوستون گاو شیرده می‌باشد. محصولاتی که در این ربع قرار می‌گیرند، سهم بازار بالایی دارند؛ اما صنعت آن‌ها به‌گونه‌ای است که رشد بازارشان پایین می‌باشد. این محصولات نیز درآمد بالایی را نصیب یک کسب‌وکار می‌کنند؛ اما نباید صد درصد بر روی آن‌ها سرمایه‌گذاری کرد. از این‌ جهت که اگر بازارشان افت کند، سرمایه دیگر قابل‌ برگشت نیست.

ربع سگ‌ها معمولاً برای کسب‌وکارها دوست‌داشتنی نخواهد بود. به‌این‌علت که در این ربع، محصولاتی قرار می‌گیرند که نه سهم بازار بالایی دارند و نه رشد بازار آن‌ها بالا است. این محصولات پرسود نبوده و معمولاً جز موارد زیان‌آور به‌حساب می‌آیند. بهتر است کسب‌وکار بر روی افزایش سهم بازار این محصولات، سرمایه‌گذاری کند. در غیر این صورت حذف آن‌ها از چرخه سرمایه‌گذاری، بهترین تصمیم برای یک بیزینس می‌باشد.

علامت سؤال

علامت سؤال ربع دیگری از نمودار ماتریس بوستون می‌باشد. در این نمودار محصولاتی جای دارند که سهم بازارشان کم است؛ اما در صنعتی با رشد بالا قرارگرفته‌اند.‌ برای سرمایه‌گذاری بر روی افزایش سهم بازار این محصولات. باید با دقت زیادی عمل کنید. اگر این امر به‌خوبی انجام شود، این محصولات می‌توانند به ربع ستاره‌ها یا گاو شیرده نیز منتقل شوند؛ اما اگر این کار با خطا همراه باشد، ممکن است باعث از دست رفتن سرمایه اتان شود.

مزایای شگفت‌انگیز استفاده از ماتریس بوستون برای کسب‌وکارها

استفاده از نمودار ماتریس می‌تواند مزایای فراوانی داشته باشد به همین علت شرکت‌های مشهوری همچون اپل نیز، از این نمودار به‌منظور ارتقا محصولات خود استفاده می‌کنند. در زیر چند مورد از مهم‌ترین مزایای این‌ نمودار برای پیشرفت کسب‌وکارها را نام‌برده‌ایم:

کسب سود بالاتر

اولین مزیت استفاده از این نمودار کسب سود بالاتر می‌باشد. چون نمودار ماتریس به شما نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری بر روی کدام محصول، سود بیشتری برایتان خواهد داشت. درنتیجه می‌توانید با تمرکز بر روی آن درآمد مطلوبی کسب نمایید.

جلوگیری از ضرر و زیان

بروز ضرر و زیان در هر کسب‌وکاری بسیار طبیعی است؛ اما استفاده از نمودار ماتریس بوستون موجب می‌شود که از بروز ضرر و زیان درزمینهٔ فروش و ارتقا محصولات، جلوگیری گردد. به‌این‌علت که در این نمودار محصولات کم سود و زیان‌آور به شما نشان داده می‌شوند. درنتیجه شما می‌توانید با حذف و عدم سرمایه‌گذاری بر روی آن‌ها، از هرگونه ضرر و زیانی پیشگیری کنید‌.

ساده بودن

دیگر مزیت نمودارهای ماتریس ساده بودن آن‌ها می‌باشد. این نمودار شرح ساده‌ای دارد و برای درک آن‌ نیاز به علم خاصی نخواهد بود.

نکات مهم در مورداستفاده از نمودار ماتریس بوستون

استفاده از نمودار ماتریس می‌تواند در کسب‌وکار شما، تغییرات زیادی ایجاد کند. به همین علت بسیار حائز اهمیت بوده و در استفاده از آن‌ باید به برخی نکات مهم توجه‌ نمایید.‌ در زیر این‌ نکات مهم را شرح داده‌ایم:

نظارت بر محصولات ستاره‌ها

محصولاتی که در قسمت ستاره‌ها قرار می‌گیرند، عموماً بسیار سود آورد خواهند بود. ‌اما به‌ هیچ‌ عنوان نباید از آن‌ها غافل شوید. شما باید همیشه بر روی آن‌ها نظارت داشته و سرمایه‌گذاری نمایید.‌ چون عدم توجه به این محصولات می‌تواند آن‌ها را از ستاره به سگ تبدیل کند.

ارتقا محصولات علامت سؤال

محصولاتی که در قسمت علامت سؤال ماتریس بوستون قرار می‌گیرند، نباید به حال خود رها شوند. شما ‌می‌بایست این محصولات را توسعه و ارتقا دهید تا از ربع علامت سؤال به ستاره منتقل شوند. چون آینده این محصولات نا‌مشخص است و شما باید برای سودهی آن‌ها تلاش کنید.

توجه به محصولات ربع سگ‌ها

برخی تصور می‌کنند که چون ربع سگ‌ها کم سود است، دیگر نیاز به توجه به محصولات این قسمت نخواهد بود؛ اما‌ این‌گونه نیست و باید بر روی این محصولات نیز تا حدودی سرمایه‌گذاری کنید. البته این سرمایه‌گذاری باید ماتریس رشد‌سهم بازار (BCG) با نهایت احتیاط انجام شود. چون در هرلحظه ممکن است یک محصول ربع سگ‌ها با تغییری کوچک، به ربع گاو شیرده یا حتی ستاره‌ها ارتقا یابد. به همین علت توجه به این قسمت از نمودار نیز بسیار حائز اهمیت خواهد بود.

نمونه عملی بهره گیری از ماتریس BCG (ماتریس سهم رشد) در بانک رفاه کارگران مطالعه موردی محدوده استان کرمانشاه

مشخصات کتاب نمونه عملی بهره گیری از ماتریس BCG (ماتریس سهم رشد) در بانک رفاه کارگران مطالعه موردی محدوده استان کرمانشاه

کتاب-نمونه-عملی-طراحی-مدل-با-بهره-گیری-از-روش-کیفی-طراحی-مدل-سازمانی-پست-مدرن-بر-اساس-روش-کیفی-با-تاکید-بر-نقش-عوامل-تاثیرگذار-بر-توسعه-سهم-بازار-بانک-اثر-محمدهادی-ویسی

نمونه عملی طراحی مدل با بهره گیری از روش کیفی: طراحی مدل سازمانی پست مدرن بر اساس روش کیفی، با تاکید بر نقش عوامل تاثیرگذار بر توسعه سهم بازار بانک .. محمدهادی ویسی

کتاب-نمونه-عملی-طراحی-مدل-با-بهره-گیری-از-روش-کمی-طراحی-مدل-سازمانی-پست-مدرن-براساس-روش-کمی-با-تاکید-بر-نقش-عوامل-اثر-محمدهادی-ویسی

نمونه عملی طراحی مدل با بهره گیری از روش کمی: طراحی مدل سازمانی پست مدرن براساس روش کمی، با تاکید بر نقش عوامل . محمدهادی ویسی

کتاب‌های مرتبط با کتاب نمونه عملی بهره گیری از ماتریس BCG (ماتریس سهم رشد) در بانک ماتریس رشد‌سهم بازار (BCG) رفاه کارگران مطالعه موردی محدوده استان کرمانشاه

کتاب-داستان-های-تأثیرگذار-اثر-کیندرا-هال

داستان های تأثیرگذار

کتاب-دانش-حیرت-آور-جلسات-اثر-استیون-جی-روگلبرگ

دانش حیرت آور جلسات

کتاب-پر-ازدحام-اثر-روبرتو-ورگانتی

پر ازدحام

کتاب-پایداری-با-طراحی-اثر-استوارت-واکر

پایداری با طراحی

کتاب-پیدای-و-پنهان-استارت-آپ-اثر-اباذر-اشتری-مهرجردی

پیدای و پنهان استارت آپ

کتاب-کشف-اسرار-کارهای-منحصربه-فرد-اثر-ران-فریدمن

کشف اسرار کارهای منحصربه فرد

کتاب-آینده-مدیریت-در-دنیای-هوش-مصنوعی-اثر-جوردی-کانالز

آینده مدیریت در دنیای هوش مصنوعی

کتاب-ایده-های-عملی-مدیریت-اثر-پرومود-باترا

ایده های عملی مدیریت

کتاب-سایه-بلوط-اثر-حدیث-کرمی

سایه بلوط

کتاب-توصیه-های-جادویی-برای-زندگی-بهتر-11-اثر-اندرو-جی-دوبرین

توصیه های جادویی برای زندگی بهتر 11

کتاب-قوانین-موفقیت-در-تجارت-و-زندگی-اثر-برایان-تریسی

قوانین موفقیت در تجارت و زندگی

کتاب-تجزیه-و-تحلیل-بازاریابی-اثر-استفان-سورگر

تجزیه و تحلیل بازاریابی

کتاب-طلوع-منابع-انسانی-اثر-استیو-براون

طلوع منابع انسانی

کتاب-مدیریت-محصول-اثر-کوین-برنان

مدیریت محصول

کتاب-از-صفر-تا-صد-اتوماسیون-های-اداری-اثر-مهدی-مغزیان-اصفهانی

از صفر تا صد اتوماسیون های اداری

کتاب-رازهای-ویدیو-برندینگ-اثر-جواد-سمیعی

رازهای ویدیو برندینگ

کتاب-قلاب-اثر-نیر-ایال

کتاب-جیبی-شاد-و-پر-از-پول-اثر-دیوید-کامرون-جیکاندی

جیبی شاد و پر از پول

کتاب-هوش-مالی-خود-را-به-کار-بگیرید-اثر-دوک-لینک-و-دیگران

هوش مالی خود را به کار بگیرید

کتاب-الگوهای-شمعی-ژاپنی-اثر-استیو-نیسون

الگوهای شمعی ژاپنی

 • نهنگ
 • دربارهٔ نهنگ
 • قوانین و مقررات
 • راهنمای خرید و ارسال
 • پشتیبانی
  تماس با نهنگ

تلفن: ۹۱۰۳۵۰۰۰-۰۲۱
ایمیل: [email protected]
روزهای کاری از ساعت ۹ صبح تا ۵ عصر
پاسخگوی تماس شما هستیم.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.