بازارهای دوطرفه و آپشن در بورس


آموزش اختیار معامله

در قسمت پنجم از سری آموزش های اختیار معامله، ابتدا درباره مراحل انتخاب بهترین قرارداد اختیار معامله و چیستی ضرایب پوشش ریسک بحث کردیم و در ادامه انواع ضرایب پوشش ریسک را نام بردیم و هرکدام را بصورت جداگانه بررسی کردیم. در این مقاله هم به بررسی دو مورد از این ضرایب پوشش ریسک میپردازیم.

گاما چیست؟

گاما تغییرات دلتا را اندازه گیری میکند و تعیین میکند که دلتا با توجه به حرکت یک نقطه در دارایی پایه ،چقدر تغییر میکند . برای مثال فرض کنید که گاما در اختیار معامله ای 0/002 محاسبه شده است و دلتای این قرارداد نیز 0/50 میباشد . حال میخواهیم ببینیم که با افزایش 100تومانی در دارایی پایه ، چه میزان دلتا دستخوش تغییر خواهد شد از اینرو اگر 0/002 را ضرب در 100 تومان افزایش بکنیم ،عدد 0/2 بدست خواهد آمد یعنی در هر 100 تومان افزایش قیمت پایه ، دلتای این قرارداد نیز 0/2 افزایش پیدا خواهد کرد . این یعنی با هر 100تومان افزایش قیمت بازارهای دوطرفه و آپشن در بورس پایه قرار است که دلتا 0/2تغییر کند .

نکات مهم گاما

 1. گاما افزایش پیدا خواهد کرد اگر در قرارداد اختیار معامله ، حجم معاملات کم باشد ، نوسان پذیری کم ی داشته باشد و زمان تا سر رسید هم کم باشد .
 2. افزایش گاما باعث این خواهد شد که با اندک تغییرات در قیمت پایه شاهد تغییرات بزرگ در قیمت پریمیوم شویم. چرا که افزایش گاما برابر با افزایش دلتا است و افزایش دلتا برابر با افزایش تغییرات در پریمیوم می باشد.
 3. هر چه گاما در اختیار معامله هایی که در زیان هستند بیشتر باشد احتمال در سود قرار گرفتن آن قرارداد بیشتر است چرا که گامای زیاد باعث تغییر زیاد دلتا و تغییر زیاد دلتا برابر با جهش قیمت پریمیوم است و میتواند با یک جهش قرارداد را از زیان خارچ کند و به سود برساند .
 4. هر چه زمان تا تاریخ سر رسید بیشتر زمان باقی مانده باشد گاما کمتر خواهد شد چرا که اگر تا تاریخ سر رسید مدت زمان زیادی باقی باشد تغییرات در دلتا کمتر خواهد بود و از آنجا که گاما سرعت تغییر دلتا را محاسبه میکند پس در این موارد کم خواهد بود .
 5. خریداران سراغ قراردادهایی میروند که گاما آن بیشتر است چرا گاما زیاد موجب شتاب دلتا میشود و دلتای زیاد موجب تغییرات زیاد در قیمت پریمیوم خواهد شد ولی برای فروشندگان گامای کم جذاب است چرا که گامای کم برابر است با جهش دلتای کم و جهش دلتای کم برابر است با جهش کم پریمیوم و سود فروشنده .

تتا چیست ؟

تتا محاسبه گر ارزش زمانی پریمیوم است یعنی یک اختیار معامله هر روز که به تاریخ سر رسید نزدیک شود چه میزان از ارزش پریمیوم آن کاسته میشود.

نکات مهم تتا

1 : خریدار اختیار معامله(چه اختیار خرید و چه اختیار فروش ) هر چه به تاریخ سر رسید نزدیکتر شود با تتای منفی مواجه خواهد شد و فروشنده اختیار معامله ( اختیار خرید و چه اختیار فروش )هر چه به تاریخ سر رسید نزدیکتر شود با تتای مثبت روبه رو میشود . علت این امر این است که خریدار به امید تغییر در سهم اقدام به خرید کرده است و هر چه سهم نوسان کمتری داشته باشد و به تاریخ سر رسید نزدیکتر شود یعنی خریدار اعمال نخواهد کرد و اگر به تاریخ سر رسید برسد و اعمال نکند قیمت پرداختی او برای این قرارداد میشود ضرر او و این مبلغ سود فروشنده است . از نگاه فروشنده این امر برعکس است به این توضیح که هر چه نوسان سهم کمتر و روزهای کمتری به تاریخ سر رسید باقی مانده باشد ، این یعنی خریدار احتمال اعمال کمتری دارد و احتمال سود فروشنده بیشتر است . پس تتا هر روز که به تاریخ سر رسید نزدیکتر میشود به ضرر خریدار است یعنی تتا منفی است و هر روز که به تاریخ سر رسید نزدیکتر میشود به سود فروشنده است یعنی تتا مثبت است .

2 : اگر تتا را تقسیم بر 365 روز کنید ارزش تقویمی بدست میاید به این معنی که در هر روز چقدر از ارزش پریمیوم کاسته میشود . و اگر تتا را تقسیم بر 252 روز کنید ارزش کاری بدست میاید به این معنی که در هر روز معاملاتی که امکان معامله بوده است چه میزان از ارزش پریمیوم کاسته شده است.

3 : هر اختیار معامله ای دارای دو جزء ارزش ذاتی و ارزش زمانی است . ارزش زمانی به دلیل وجود تاریخ سر رسید بوجود آمده است . برای محاسبه ارزش ذاتی یک قرارداد اختیار معامله باید قیمت دارایی پایه را از قیمت اعمال کم کرد تا ارزش ذاتی بدست آید ولی در هر اختیار معامله غیر از قیمت اعمال و قیمت دارایی پایه ، مفهوم دیگری به نام پریمیوم وجود دارد . مثلا گاهی اتفاق میافتد که قیمت دارایی پایه با قیمت اعمال برابر است و این به این معنی است که ارزش ذاتی این بازارهای دوطرفه و آپشن در بورس قرارداد صفر است ولی در عین حال این قرارداد دارای قیمت پریمیوم بوده و در حال معامله است یعنی معامله گران حاضر هستند برای قراردادی که ارزش ذاتی صفر دارد هزینه پرداخت کنند . در این مواقع مفهوم دیگری خود نمایی میکند و آن ارزش زمانی است یعنی این هزینه ای که معامله گران به عنوان پریمیوم دادوستد میکنند با اینکه ارزش ذاتی این قرارداد صفر بازارهای دوطرفه و آپشن در بورس است ،هزینه ارزش زمانی این قرارداد است . یعنی معامله گران امیدوارند که در زمان باقی مانده سهم دچار نوسان شده و قیمت دارایی پایه دچار تغییر شود و در نتیجه ارزش ذاتی سهم نیز تغییر کند . به طور کلی اگر قیمت پریمیوم یک قرارداد را منهای ارزش ذاتی آن کنید ارزش زمانی بدست میاید .

4 : به اختیار معامله هایی که در سود باشند ITM و به اختیار معامله هایی که در زیان باشند OTM و به اختیار معامله هایی که بی تفاوت هستند ATM گفته میشود . بیشترین ارزش زمانی در اختیار معامله های ATM است و کمترین ارزش زمانی در اختیار معامله های OTM میباشد.

5 : کاهش زمان در اختیار معامله ها دوست فروشنده و دشمن خریدار است و نیز مقدار بالای تتا دوست فروشنده و دشمن خریدار است چرا که به ازای هر روز که به تاریخ سر رسید نزدیکتر شوید به میزان تتای بدست آمده از ارزش زمانی قرارداد کم میشود چرا که تتا ارزش زمانی قرارداد را محاسبه میکرد.

دوره جامع قراردادهای بازار آپشن


بازار اختیار معامله (آپشن) در آذر ماه سال 95 شروع به کار کرده و هنوز از نظر بسیاری از کارشناسان بازاری پر پتانسیل برای کسب سودهای عالی با قوانینی در سطح جهانی است. قوانینی مانند : بدون دامنه نوسان بودن معاملات، معاملات دارای اهرم و بازاری دو طرفه که اگر دانش خود را در این بازار نوپا افزایش دهید و جزو اولین ها در این بازار باشید، قطعا سودهای باورنکردنی و مطمئنی را با استراتژی های این بازار خواهید کرد.

پیشنهاد میکنم حتما تا انتهای این مقاله 5 دقیقه زمان صرف کنید. قطعا ارزش خواهد داشت.

این آموزش برای چه کسانی مناسب است؟

 • برای کسانی که میخواهند مانند بازار فارکس از بازار دوطرفه استفاده کرده و در روند های نزولی بازار بورس هم سود کسب کنند.
 • کسانی که میخواهند از اهرم معاملاتی استفاده کنند.
 • کسانی که قصد دارند با کمترین سرمایه سودهای صد درصدی یا بیشتر کسب کنند.
 • کسانی که ریسک پذیری بالایی دارند.
 • کسانی که اصلا با بازار بورس آشنایی ندارند،زیرا ما در این آموزش جامع از صفر و از تاریخچه بورس شروع کرده ایم و دوره بورس چیست به صورت هدیه در اختیارتان قرار خواهد گرفت.
 • برای کسانی که در فارکس فعالیت داشته و میخواهند همان ساز و کار را در داخل داشته باشند.

این بازار همانطور که گفته شد بدون دامنه بوده و مانند چاقویی دو لبه میباشد که اگر دانش کافی این بازار را نداشته باشید و استراتژی های بازار های صعودی،نزولی،خنثی و پر نوسان را ندانید قطعا چندین برابر زیان خواهید کرد.

چرا این دوره ناگفته های اختیار معامله نامیده شد؟


چرا که این دوره غیر از دانسته های استاد از تمامی نکات چهار دوره آموزش داخلی،سه سایت مرجع خارجی و چند کتاب و مقاله مرجع ابزارهای نوین مالی استفاده شده و با قدرت جامع ترین دوره در ایران است که بازار آپشن را با تمامی نکات ریز و درشت شکافته است.قطعا هر یک از منابع بالا به تنهایی با نواقصی همراه بوده اند ولی ما با تلاش خود و صرف زمان تمامی نکات را عنوان کرده ایم.

زمانی که شما در این دوره شرکت میکنید گویی در 4 دوره مختلف آپشن شرکت کرده اید و مطالب آن را هم کامل فهمیده اید.

همچنین شرکت کنندگان در این دوره به صورت دائم از آپدیت های این دوره رایگان بهره مند خواهند بود و دو ماه پشتیبانی رایگان را نیز خواهند داشت تا به تمامی سوالات آنها پاسخ داده شود.پس از آن شما در گروه آموزش ViPمعامله گران برتر عضو خواهید شد و به بررسی بازار با دانشجویان جدید خواهید پرداخت.

در آینده امکاناتی در سایت قرار خواهیم داد برای فیلتر کردن استراتژی ها و اختیارهای مستعد ،قطعا دانشجویان دوره تا دو سال رایگان از این امکانات بهره مند خواهند شد.

سرفصل های دوره ناگفته های اختیار معامله:

 1. چرا باید اختیار معامله را زودتر از بقیه آموزش ببینیم؟
 2. تاریخچه بورس و اختیار معامله.
 3. انواع قراردادهای بازارمشتقه.
 4. تفاوت انواع قراردادها.
 5. مزایا و بازارهای دوطرفه و آپشن در بورس معایب بازار آپشن.
 6. شناسایی ریسک ها و راه مقابله با آن.
 7. اختیارمعامله و انواع آن.
 8. مفاهیم مقدماتی.
 9. مفاهیم پیشرفته.
 10. سود و زیان در انواع قراردادها.
 11. اختیارفروش تبعی چیست؟
 12. انواع وجه تضمین و محاسبه حجم معامله.
 13. تحلیل اختیار معامله .
 14. شرایط لازم برای ورود به معامله.
 15. زمان ونحوه خروج معامله.
 16. معاملات آنلاین.
 17. کارگزاری های مجاز و دریافت کد آپشن در 48 ساعت.
 18. وضعیت اختیار معامله ها.
 19. فواصل قیمت اعمال.
 20. ارزش معاملات و ارزش مفهومی معاملات.
 21. کار با سامانه های آنلاین بازار آپشن.
 22. انواع تسویه و نحوه خروج از بازار.
 23. ارزش ذاتی و زمانی و تاثیر پارامترها روی پرمیوم.
 24. استفاده از پارامترها برای معاملات ایمن.
 25. انواع ضرایب پوشش ریسک :دلتا، وگا ،گاما ، رو ،تتا
 26. استفاده از ماشین حسابهای ضرایب پوشش ریسک،وجه تضمین ارزش گذاری اختیار،نوسان ضمنی.
 27. فواید نوسان ضمنی و کاربرد آن.
 28. چرا تتا برای ما مهم است؟استفاده از دلتا در پیشبینی آینده.
 29. تاثیر افزایش سرمایه و تقسیم سود در پرمیوم.
 30. ارزش گذاری های اختیار معامله .
 31. عوامل موثر بر قیمت گذاری اختیار.
 32. ارزش گذاری دو حرفی و بلک شولز.
 33. تاثیرات نوسانپذیری سهم پایه.
 34. انواع استراتژی های معاملاتی بازار آپشن.
 35. نمونه استراتژی ها:
 36. استراتژیهای-بازارآپشن

در آینده ای نزدیک همه ی این استراتژی ها را مانند نمونه های خارجی در این سایت فیلتر خواهید کرد و برای هر بازار استراتژی مخصوص خود را انتخاب خواهید نمود.مشاهده تمامی ویدئو ها فقط با سیستم ممکن خواهد بود پس با گوشی موبایل دانلود نفرمائید .تا پایان کنار شما هستیم.

دوره بازارهای دوطرفه و آپشن در بورس آنلاین بازار آتی و آپشن

حامد ثقفی

اگر در بازار بورس فعالیت می‌کنید و در معاملات خود از استراتژی شخصی خودتان پیروی می‌کنید و به سوددهی مستمر رسیده‌اید، می‌توانید در بازار آتی با ریسک بیشتر سود (یا ضرر) خود را بیشتر کنید.

در این دوره آموزشی تلاش کرده‌ام تا مفاهیم بازار آتی و آپشن را به‌صورت ساده و در عین حال کامل برای شما بازگو کنم.

بعد از دیدن این دوره آموزشی، شما بر مفاهیم و روش معامله در بازار آتی و آپشن (اختیار معامله) مسلط خواهید شد.

مفهوم بازار آتی و معاملات اختیار (آپشن)

اگر با مفهوم بازار آتی و معاملات اختیار (آپشن) آشنا نیستید با یک مثال ساده تا حدودی با این مفاهیم بیشتر آشنا خواهید شد.

فرض کنید شما مالک یک کارخانه خودروسازی هستید و قصد دارید ۶ ماه دیگر یک خودروی جدید با قیمت مشخص تولید و روانه بازار کنید.

اگر قیمت مواد اولیه مورد نیاز شما برای تولید خودرو تا ۶ ماه آینده افزایش یابد شما نخواهید توانست خودروی تولید شده را با قیمت مشخص شده از قبل به مشتریان تحویل دهید و در نتیجه این افزایش قیمت موجب زیان شما خواهد شد.

یک راه حل برای جلوگیری از این ضرر این است که تمامی مواد اولیه لازم تا ۶ ماه آینده را خریداری کرده و در انبار نگهداری کنید. اما این‌کار هزینه‌های جانبی زیادی (مانند انبارداری و …) دارد و عملا مقرون به‌صرفه نیست.

راه حل دیگر این است که بخشی از مبلغ مواد اولیه مورد نیاز را به پیمانکار بپردازید و با او قرارداد ببندید که مواد اولیه را 6 ماه بعد با قیمت مشخص شده در قرارداد از او تحویل خواهید گرفت.

این قرارداد مثالی از قراردادهای آتی است.

در قراردادهای آتی، شما با پرداخت بخشی از مبلغ مورد معامله با فروشنده به توافق می‌رسید که تحویل کالا و تسویه حساب در تاریخ معینی در آینده انجام شود.

تقریبا همه ما از اینکه ارزش ریال روز به روز در حال کاهش است احساس ناراحت‌ کننده‌ای داریم. اگر فردی با اصول اقتصادی اولیه آشنا باشد متوجه خواهد شد که نگهداری دارایی به شکل ریال اصلا توجیه اقتصادی ندارد.

یک روش موثر برای جلوگیری از کاهش ارزش سرمایه، تبدیل آن به دارایی‌های فیزیکی مثل زمین، مسکن، طلا یا سایر دارایی‌های با ارزش است.

در بازار آتی این امکان وجود دارد که با پرداخت بخشی از مبلغ قرارداد در هنگام خرید، کالای مورد نظر خود را با قیمتی که امروز با فروشنده توافق می‌کنید در آینده تحویل بگیرید.

در صورتی‌که در هنگام سررسید تحویل، قیمت کالای مورد معامله افزایش یافته باشد، سرمایه شما به همان میزان رشد خواهد کرد.

بازاری پویاتر با دو طرفه شدن معاملات

بازار سرمایه باید به سمت حذف کامل دامنه نوسان حرکت کند، اما تحقق این هدف نیازمند اقداماتی از جمله حذف حجم مبنا، باز شدن معاملات دو طرفه، راه اندازی سایر آپشن هایی که در کشورهای دیگر رواج دارد و از همه مهمتر افزایش عمق بازار سرمایه است.

بازاری پویاتر با دو طرفه شدن معاملات

به گزارش بورس نیوز ، دامنه نوسان معاملات بازار سرمایه بعد از سال‌ها مقاومت بالاخره اندکی باز تر شده و به نظر می‌رسد با افزایش دامنه نوسان، از فشار صف‌های خریدوفروش کاسته خواهد شد.

مهدی عباسی تحلیلگر شرکت سرمایه‌گذاری اوان تهران در گفت‌وگو با بورس نیوز در این خصوص بیان کرد: در هیچ جای دنیا دامنه نوسان به روشی که در بازار سرمایه ما اجرایی می‌شود، وجود ندارد و سایر بورس‌ها معمولاً از دامنه نوسان پویا استفاده می کنند.‌

وی افزود: در نظر داشته باشید که بازار سرمایه ما، بازار کم‌عمقی است که مثلاً شخصی مثل ایلان ماسک با سرمایه خود به‌راحتی امکان خرید کل بازار سرمایه را دارد. مادامی‌که این بازارهای دوطرفه و آپشن در بورس بازار به بازارهای سرمایه جهانی متصل نشده باشند، رقابتی نبوده و کارایی لازم را نخواهد داشت.

این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: هر اقدامی که منجر به روان‌تر شدن معاملات و افزایش نقد شوندگی بازار سرمایه شود، برای بازار مفید است.

عباسی خاطرنشان کرد: شاید افزایش دامنه نوسان و اجرای دامنه نوسان مثبت و منفی ۶ درصدی به‌جای مثبت و منفی ۵ درصدی، تغییر چندانی محسوب بازارهای دوطرفه و آپشن در بورس نشود اما یک گام به سمت جلو محسوب شده و با حذف کامل دامنه نوسان و حجم‌مبنایی که شاید در زمان خود تصمیم خوبی بوده اما در حال حاضر حجم معاملات بازار سرمایه را با اختلال مواجه کرده، قطعاً معاملات روان‌تری در بازار سرمایه شاهد خواهیم بود.

این فعال بازارسرمایه اضافه کرد: برخی اهدافی که به دنبال تحقق آن در بازار سرمایه هستیم، مسیرهای مختلفی خواهند داشت و صحیح‌ترین مسیر برای رسیدن به هدف روان‌تر شدن معاملات بازار سرمایه، ایجاد معاملات دوطرفه در این بازار است.‌

وی گفت: این موضوع پیش‌ازاین در کمیته فقهی بازار سرمایه هم موردبررسی قرارگرفته که قبل از عملیاتی شدن اجرای آن متوقف‌شده است.

این کارشناس بازارسرمایه تصریح کرد: به‌طورکلی معتقدم بازار سرمایه باید به سمت حذف کامل دامنه نوسان حرکت کند، اما تحقق این هدف نیازمند اقداماتی ازجمله حذف حجم‌مبنا، باز شدن معاملات دوطرفه، راه‌اندازی سایر آپشن هایی که در کشورهای دیگر رواج دارد و از همه مهم‌تر افزایش عمق بازار سرمایه است.

تحلیلگر شرکت سرمایه‌گذاری اوان تهران خاطرنشان کرد: بازار سرمایه ما به بلوغ کافی برای حذف دامنه نوسان معاملات رسیده و این بازار حدود نیم‌قرن قدمت داشته و حتی قوانین و مقررات این بازار هم از سال ۱۳۸۳ تدوین‌شده و روزبه‌روز هم در حال تغییر و به‌روزرسانی است.

عباسی در پایان گفت: اگرچه این بازار نسبت به بورس بعضی کشورها، بازار نوپایی است؛ اما هیچ ضرورتی ندارد که ۲۰۰ سال صبر کنیم و بعد به سمت بازاری پویاتر حرکت کنیم.می‌توان از تجربه سایر کشورها در این زمینه استفاده کرد و به شکل مطلوب، مسیر طی شده را سریع‌تر و امن‌تر طی کرد.

اختیار معامله یا آپشن (Option)

اختیار معامله در بورس ایران یک بازار جذاب و جدید در ایران است که به خریدار آن، اختیارِ خرید یا فروش یک دارایی مشخص را در قیمت تعیین شده در یک ‌زمان مشخص اعطا می‌کند.
از طرف دیگر فروشنده اختیار معامله اجبار دارد که تا پیش از انقضای مهلت آن، هر زمان که خریدار تمایل به اجرای قرارداد داشت، قرارداد را اجرا کرده و دارایی معین را در قیمت مشخص معامله کند.
این بازار جذابیت های زیادی دارد، حتی می توانید سود های خود در سهامِ بورس را ذخیره کنید و مطمئن باشید که سرمایه شما به هیچ وجه از این مبلغ کمتر نخواهد شد. در ادامه با سایر مزایای این بازار آشنا خواهید شد.

اختیار خرید و اختیار فروش دو مدلِ قراردادهای اختیار معامله هستند که هر کدام را میتوان هم خرید و هم فروخت. یعنی چهار موقعیتِ متفاوت (چهار قرارداد متفاوت) روی یک سهم. با استفاده از این قراردادها می توانید بورس ایران را دو طرفه کنید، یعنی حتی سهمی که ندارید را بفروشید و از ریزش بازارِ بورس، سود بگیرید یا با این بازار می توانید سهام را بیمه کنید!
حتی با ترفندهای معاملاتی در این بازار می توانید سرمایه خود را بیمه کنید و بدون ریسک در بورس بمانید تا اگر بورس رشد خوبی داشته باشد از رشد جا نمانید و اگر ریزش داشته باشد بتوانید اصل بازارهای دوطرفه و آپشن در بورس سرمایه را حفظ کنید و متحمل زیان نشوید.

کارمزد پایین معاملاتِ آپشن

از طرفی کارمزد پایین معاملاتِ آپشن باعث می شود علاوه بر سرمایه گذاران عادی، نوسان گیران نیز به این بازار علاقه ی زیادی نشان دهند چرا که با چندین بار خرید و فروش در طول یک روز باز هم کارمزد کل معاملاتشان کمتر از یک دهم درصد خواهد بود! یعنی در اصل کارمزد هر معامله چیزی کمتر از 0.04 درصد!

نکته بسیار جذاب دیگر در بازار اختیار معامله، محدود نبودن دامنه نوسان و در نتیجه نداشتن چیزی به نام صف خرید و صف فروش است که از معضلات بزرگ بورس ایران است که حالا با اختیار معاملات به طور کل برطرف شده.
از دیگر مزایای اختیار معاملات (Option) استفاده از اهرم معاملاتی است به صورتی که مانند بازار فارکس یا فیوچرزِ رمز ارزها می توانید برای معاملاتتان اهرم تقریبا دلخواه انتخاب کنید تا وقتی از رشد یا ریزش سهمی مطمئن هستید بتوانید با قدرتی بیشتر از قدرت پولتان معامله کنید و اصطلاحا اهرم بگیرید.

همچنین با استفاده از برخی ترفند های معاملاتی بر پایه اهرم، میتوانید سهام بورس ایران را به صورت قسطی و نسیه خریداری کنید

و در آخر یکی از مزیت بازارهای دوطرفه و آپشن در بورس ها و جذابیت های بازار آپشن این است که حتی اگر تحللیگر خوبی نیستید و ریسک پذیری پایینی دارید، شما می توانید با استفاده از برخی ترفندها و استراتژی هایی که در آکادمی اقتصادی نوید آموزش می بینید، چیزی شبیه به صندوقهای درآمد ثابت با سودِ دلخواه بسازید که سودی به مراتب چند برابر بیشتر از صندوقهای درآمد ثابت معمولی به شما هدیه میکند.

بازار آپشن، قطعا فرصت انفجاریِ بورس ایران در آینده است که هر فعال بورسی دیر یا زود مجبور به فراگیری این بازار جذاب خواهد بود …

آکادمی اقتصادی نوید مفتخر است به عنوان یکی از اولین مجموعه های آموزشی آپشن (اختیار معامله) در ایران از سال 1398 با استفاده از متدهای ابداعی شخص نوید خدایی، این بازار جذاب را با زبانی ساده و روان به دانشپذیران آموزش داده و نقش پر رنگی در موفقیت جامعه آپشن ایران ارائه کرده است.

برای توضیحات بیشتر در رابطه با دوره آموزشی صفر تا صد اختیار معامله آکادمی اقتصادی نوید به صفحه مربوطه مراجعه کنید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.