دوره مالی یا سال مالی چیست؟


*منظور از گزارشات مالی : گزارشات مالی یکی از مهمترین مواردی است که در سیستم حسابداری بسیار اهمیت دارد . بنابراین یکی از مهمترین وظایف حسابداران تهیه و ارائه گزارشات مالی است و تمام عملیاتهای مالی که دریک دوره مالی اتفاق می افتد در اسناد حسابداری و سپس در دفاتر قانونی نگهداری و ثبت می شوند. کلیه اطلاعاتی که در دفاتر قانونی ثبت میشوند در قالب گزارشات مالی توسط حسابداریا گروه حسابداری کرج تهیه و طبقه بندی می شوند. گزارشات مالی باید به گونه ای باشد که افراد غیر حسابدار که با حسابداری به صورت کلی و مقدماتی آشنا می باشند بتوانند وضعیت عملکرد مالی موسسات یا شرکت مورد نظر ارزیابی کنند. *گزارشات مالی یا صورتهای مالی به 4 دسته تقسیم می شوند که شامل : 1- ترازنامه 2- صورتحساب سود و زیان 3- صورت گردش وجه نقد 4- صورت سود و زیان جامع 1 / ترازنامه : ترازنامه به گزارشی است که وضعیت دارایی ها ،بدهی ها ،حقوق مالکان یک شرکت (حقوق صاحبان سهام ) را در یک تاریخ معین نشان می دهند. ترازنامه به گونه ای است که میزان دارتیی های یک شرکت همواره برابر با مجموع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام آن است. از ترازنامه به عنوان صورت وصهیت مالی نیز نام برده می شود. ترازنامه در اصل به شما میگوید یک شرکت چقدر دارایی دارد و چقدر بدهی آن است. وتفاوت بین دارایی ها،بدهی ها و حقوق صاحبان سهام را مشخص میکند . ترازنامه تصویری از وضعیت شرکت در زمان تهیه صورتهای مالی به سرمایه گذاران ارائه می دهد. *عناصر اصلی و سه گانه ترازنامه عبارت اند: 1- دارایی ها که سمت راست ترازنامه 2- بدهی ها که در سمت چپ ترازنامه 3- حقوق صاحبان سرمایه (سهام) هم در سمت چپ ترازنامه قرار میگیرند. 2/ صورت سود وزیان : یکی از مهمترین معیارها برای انتخاب سهام یک شرکت میزان سودآوری آن شرکت است که طبیعتا هر اندازه میزان سودآوری یک شرکت در مقایسه با قیمت آن شرکت در بورس ،بیشتر باشد می تواند یکی از نشانه های ارزنده بودن سهم باشد . اما چگونگی مطلع شدن از میزان سودآوری یک شرکت صورت سود وزیان به خوبی بیانگر میزان سود یا زیان در پایان سال مالی است. شرکت ها موظف اند در پایان سال مالی صورت سود و زیان خود را منتشر و از این طریق میزان سودآوری خود را به سهامداران اطلاع هند و در صورت سود وزیان مواردی مثل :میزان فروش شرکت ها ،میزان هزینه های آن و سایر اطلاعات با اهمیت مربوط به عملکرد شرکت قابل مشاهده است. این روش صورت مالی به طور خلاصه شامل : 1- درآمد ها: شامل در آمدهای عملیاتی و درآمدهای غیر عملیاتی و. 2- هزینه ها : شامل بهای تمام شده کالای فروش رفته ،سایر هزینه های عملیاتی،سایر هزینه های غیر عملیاتی و هزینه های مالی 3- سود (زیان) : شامل سود نا خالص ،سود عملیاتی،سود ویژه و سود هر سهم 3/ صورت جریان وجه نقد : گردش نقدینگی در شرکت در طول یکسال به وسیله ی صورت جریان وجه دوره مالی یا سال مالی چیست؟ نقد اندازه گیری می شود. خصوصیات مهم این صورت مالی این است که منابع و مصارف وجوه نقد را در طول یکسال دقیقا تعیین می کنند و صورت گردش وجوه نقد بر اساس اطلاعات موجود در صورت سود و زیان و ترازنامه محاسبه می شوند و گردش پول نقد همانند خون حیات بخشی است که شریان شرکت جریان دارد که یک شرکت بدون پول نقد نمی تواند ادامه حیات دهد . بستانکاران به دقت جریان نقدی شرکت را بررسی می کنند زیرا آنان نگران پرداختهای شرکت هستند. به عبارت دیگر با بررسی این صورت مالی،جریانهای نقدی بالقوه آتی شرکت، میزان قدرت پرداخت دیون،قدرت نقدینگی،انعطاف پذیری مالی و کیفیت درآمد شرکت قابل ارزیابی است. 4/ صورت سود و زیان جامع :هدف از تهیه ی صورت سود وزیان جامع ارائه کلیه ی درآمد ها و هزینه ها ی شناسایی شده طی یک دوره ی مالی می باشند تمرکز اصلی صورت سود و زیان دوره بر درآمد ها و هزینه های عملیاتی است . درآمدها و هزینه ها تنها در مواردی در صورت سود و زیان منعکس نمی شود که به طور مشخص به موجب استانداردهای حسابداری مستقیما به حساب حقوق صاحبان سرمایه منظور شود . که جهت تصمیم گیری اقتصادی استفاده کنندگان صورتهای مالی آگاهی از کلیه ی جنبه های عملکرد مالی واحد تجاری طی دوره ضرورت دارد. لازم است کلیه ی درآمدها و هزینه های شناسایی شده طی آن دوره مورد ملاحضه قرار گیرد. تهیه و ارائه یک صورت مالی اساسی جدید با عنوان صورت سود و زیان جامع لازم است تا میزان افزایش و کاهش حقوق صاحبان سرمایه از بابت درآمدها و هزینه های مختلف دوره نشان داده شود . از آنجایی که صورت سود و زیان جامع در برگیرنده کلیه ی درآمدها و هزینه های شناسایی شده اعم از بحقق یافته و تحقق نیافته است . سود یا زیان خالص دوره مالی به عنوان اولین قلم در صورت سود و زیان جامع انعکاس می یابد که این بدان معنا است که صورت سود و زیان دوره یکی از اقلام صورت سود وزیان جامع را به تفصیل نشان می دهد و سایر درآمدها و هزینه های شناسایی شده به طور جداگانه در صورت سود و زیان جامع انعکاس می یابد. -- طبق استاندارد 6 صورت سود و زیان شامل : 1- سود یا زیان خالص دوره طبق صورت سود و زیان 2- سایر درآمدها و هزینه ها ی شناسایی شده به تفکیک 3- تعدیلات سنواتی . * عناصر تشکیل دهنده ی گزارشات مالی :صورتها و گزارشات مالی از عناصر خاصی تشکیل شده اند که بدون این عناصر صورتهای مالی وجود خارجی ندارند .عناصر تشکیل دهنده ی گزارشات مالی شامل: 1- دارایی ها 2- دارایی های ثابت 3- دارایی های دوره مالی یا سال مالی چیست؟ نامشهود 4- دارایی های جاری 5- بدهی ها 6- حقوق صاحبان سرمایه 7- درآمد 8- آورده صاحبان سرمایه 9- ستانده صاحبان سرمایه * تامین دارایی شرکتها : دارایی های شرکت از طریق ایجاد بدهی و وام یا از طریق آورده سهامداران اعم از نقدی و غیرنقدی تامین می شوند. آن بخش از دارایی ها که توسط سهامداران شرکت تامین مالی شده اند در قالب حقوق صاحبان سهام طبقه بندی می شوند که هر گونه تغییرات در یک سمت ترازنامه منجر به تغییر دیگری در سمت بدهی ها و حقوق صاحبان سهام می شود که در نهایت حاصل جمع هر دو طرف باید با یکدیگر مساوی باشند. - دارایی ها در ترازنامه به 2 دسته ی دارایی های جاری و دارایی های ثابت تقسیم می شوند . 1/ دارایی های جاری : آن دسته از دارایی ها که قابلیت نقد شوندگی بالایی دارند مثل : موجودی نقد، سپرده بانکی ، سرمایه گذاری های کوتاه مدت ، حسابها و اسناد دریافتنی ، موجودی کالا و مواد و. 2/ دوره مالی یا سال مالی چیست؟ دارایی های ثابت : هم بر خلاف دارایی های جاری فاقد نقد شوندگی بوده و شرکت نیز تصمیمی بر نقد کردن آنها در کوتاه مدت ندارد. مثل: ماشین آلات تولیدی ، زمین ، ساختمان ها ، اموال ، وسایط نقلیه ، سرمایه گاری های بلند مدت و. و مشخصه ی اصلی دارایی های ثابت به استثنای زمین ،استهلاک آنهاست و همه ساله بخشی از ارزش آنها به هزینه ی استهلاک انتقال می یابد که در اثر استهلاک ارزش دفتری این اقلام همه ساله کاهش می یابد . -انواع بدهی ها : بدهی ها نیز مثل دارایی ها به 2 دسته ی بدهی های جاری و بدهی های غیر جاری (بلند مدت) دوره مالی یا سال مالی چیست؟ تقسیم می شوند . 1/ بدهی های جاری : در گروه بدهی های جاری آن دسته از اقلامی که دارای سررسید کمتر از یک دوره ی مالی هستند قرار می گیرند مانند حسابها و اسناد پرداختنی ، پیش دریافتها ، ذخیره مالیات و . 2/ بدهی هایی غیر جاری : در گروه بهی های غیر جاری کلیه ی بدهی های بلند مدت شرکت که انتظار نمی رود در طی یک دوره مالی سر رسید شوند. دسته بندی می شوند مثل ذخیره ی مزایای پایان خدمت کارکنان ، تسهیلات بلند مدت و . اما حقوق صاحبان سهام که که شامل : سرمایه ، اندوخته قانونی ، سایر اندوخته ها ، سود و زیان انباشته و . است . شرکتها موظف اند در پایان سال مالی سود و زیان خود را توسط گروه حسابداری در کرج منتشر واز این طریق میزان سودآوری خود را به سهامداران اطلاع دهند . * اطلاعات پیوست صورتهای مالی شامل : ترازنامه ،صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد ، اکثر اطلاعات مالی مورد نیاز تحلیل گران را پوشش می دهند. اما جزئیات دقیق تر عملکرد مالی شرکت را می توان از سایر بخش های گزارش سالانه استخراج کرد. این گزارش های مالی شامل مواردی نظیر یادداشتهای توضیحی همراه صورتهای مالی گزارش تحلیلی هیئت مدیره و گزارش حسابرس مس شوند.

فرض دوره مالی مفروضات حسابداری

جنبه دیگر محیط اقتصادی این است که سرمایه ­گذاران، اعتباردهندگان، و سایر گروهها به طور مداوم به انجام تصمیمات تخصیص منابع مشغول بوده و به اطلاعات مالی به موقع برای مددگیری در فرآیند تصمیم­گیری خود نیاز دارند. در واقع، افرادی که از اطلاعات گزارشهای مالی استفاده می­کنند به دلیل نیاز به اطلاعات سالانه، فصلی، یا حتی ماهانه، فرض دوره را بر واحدهای تجاری گزارشگر تحمیل می­کنند. فرض دوره مالی بر این تصور مبتنی است که فعالیتهای اقتصادی واقع شده در عمر طبیعی یک شخصیت حسابداری، برای مقاصد گزارشگری مالی، به دوره­های زمانی مصنوعی و ساختگی متعدد قابل تقسیم می­باشند. برای مثال هرچند که فعالیتهای موجد درآمد واحد تجاری به شکل مستمر و بی­وقفه صوت می­گیرند، اما فرض می­شود که می­توان به طور سالانه یا فصلی، گزارش معقولی از درآمد کسب شده ارائه داد.

نکته : فرض دوره مالی به حسابداران اجازه می­دهد که در طول عمر اقتصادی واحد تجاری به تهیه صورتهای مالی دوره­ای اقدام کنند.

در ادامه این مقاله با شرکت حسابداری و حسابرسی اقتصاد قرن همراه باشید.

فرض تداوم فعالیت

معمولاً، انتظار واحدهای تجاری این است که به طور دایمی به فعالیت ادامه دهند. هرچند که ممکن است بعضی از شرکتها با مشکلات مالی مواجه شده و از عملیات، باز بایستند؛ اما چنین شرایطی در روال عادی تجاری انتظار نمی­رود. فرض تداوم فعالیت بدین معناست که در صورت عدم وجود شواهد مغایر، فرض می­شود واحد تجاری تا آیند­ه­ای نامعلوم به عملیات ادامه خواهد داد، این آینده نامعلوم حداقل تا زمانی است که واحد تجاری بتواند به برنامه­ها، تعهدات و قراردادهای خود جامۀ ­عمل بپوشاند.

نکته : فرض تداوم فعالیت باعث می­شود تا حسابداران عمر نامحدود را فرض نمایند مگر اینکه شواهدی خلاف این فرض موجود باشد.

شاید بهترین راه برای توضیح فرض تداوم فعالیت، مقایسه آن با نظر مردم در رابطه با طول عمرشان باشد. اغلب مردم انتظار مردن در آینده­ای نزدیک را ندارند و به این واسطه امور خود را با این فرض که عمری نامعلوم – البته نه ابدی- خواهند داشت، اداره می­کنند. به همین شکل، حسابداران نیز فرض می­کنند که شخصیت حسابداری عمری غیرقابل تعیین خواهد داشت مگر اینکه شواهدی خلاف این موضوع موجود باشد.

چنانچه آشکار شود یک شخصیت حسابداری، فاقد تداوم فعالیت می­باشد؛ شاید تغییر روش حسابداری و گزارشگری برای آن شخصیت مناسب باشد؛ مثلاً، اگر نسبت به توانایی شرکت در تداوم فعالیت شک و تردید موجود باشد، گزارش ارزشهای تصفیه در صورتهای مالی مناسب­تر خواهد بود. حسابداری شخصیت هایی که فاقد تداوم فعالیت هستند معمولاً در حسابداری پیشرفته مطرح می­شود.

فرض واحد پولی (اندازه گیری برحسب پول)

در کشور ما، مبادلات در قالب ریال صورت می­گیرد. بنابراین، حسابداران فرض می­کنند که تعداد ریال­ها یا معادل­های ریال (در مبادلات غیرنقدی) باید اندازه و حجم نتایج فعالیتهای اقتصادی یک واحد حسابداری را نشان دهد و آن نتایج باید به ریال گزارش شوند. فرض واحد پولی اشعار می­دارد ریال از ویژگی مشترک تمام واحدهای اندازه­گیری پذیرفته شده نظیر متر و کیلوگرم (یعنی ویژگی ثبات و تغییر­ناپذیری طی زمان) بهره ­مند است.

همانطور که یک متر مثلاً سی سال قبل همان یک متر در سال جاری است، فرض می­شود یک ریال سال جاری، باید همان قدرت خرید سی سال قبل را داشته باشد، که این مورد، مهمترین نقطه ضعف فرض واحد پولی محسوب می­شود زیرا در قالب قدرت خرید عمومی، یک ریال سال جاری، همان یک ریال سی سال قبل نیست. در واقع یک ریال سال جاری بسیار کوچکتر (دارای قدرت خرید کمتر) نسبت به یک ریال سال قبل می­باشد.

نکته : فـرض واحـد پـولـی بـه حسابداران اجـازه مـی­دهـد تا رویـدادهـا و مبادلات اقتصادی را در قالب ریـالـی کـه فـرض می­شود دارای قدرت خرید ثابتی است اندازه گیری کنند.

در صورت وجود تورم یا رکورد و تغییر قدرت خرید ریال، استفاده از ریال به عنوان واحد اندازه­گیری در گزارشگری مالی، باعث ایجاد سوالاتی در اذهان مردم می­شود. یکی از راه­های موجود برای پاسخگویی به سوال، این است که ریال باید بابت تغییرات صورت گرفته در قدرت خرید عمومی آن، تعدیل گردد.

بیانیۀ شمارۀ ۸۹ هیأت استانداردهای حسابداری مالی، که در سال ۱۹۸۶ انتشار یافت، در پیوست (یادداشت) گزارشهای مالی افشای تأثیر تورم و تغییر قیمتها در ارقام صورتهای مالی به طور داوطلبانه ترغیب نمود. قبل از تاریخ، یعنی در دوره اوج تورم آمریکا، ارائه این ضمایم الزامی بود. برخی از کشورهای دارای تورم بالا، خصوصاً کشورهای آمریکای جنوبی، صورتهای مالی تعدیل شده از بابت تأثیر تورم و تغییر سطح قیمت را (که انعکاسی از واقعیت اقتصادی محیط حسابداری آنهاست)، به عنوان صورتهای مالی اصلی گزارش می­کنند. برخی کشورهای جهان به جای تعدیل صورتهای مالی خود از بابت تورم، تأثیر تورم و تغییر قیمت را هرچند سال یکبار از طریق تجدید ارزیابی داراییها در حسابها و سوابق حسابداری ادغام می­کنند. در ایران تجدید ارزیابی داراییهای غیرپولی بلندمدت مجاز می­ باشد.

اهداف گزارشگری مالی

رویه­ های حسابداری و گزارشگری مالی از طریق محیط اقتصادی تحت تأثیر قرار می­گیرند. متشابهاً، اهداف گزارشگری مالی واکنشی به محیط اقتصادی است و شامل موارد استفاده و استفاده ­کنندگان از اطلاعات حسابداری مالی می­باشد. فرآیند حسابدای و گزارشگری مالی باید اطلاعاتی مفید برای توده دوره مالی یا سال مالی چیست؟ عظیم استفاده ­کنندگان برون سازمانی که مبادرت به اتخاذ تصمیمات تخصیص منابع می­نمایند، فراهم آورد.

حسابداری و گزارشگری مالی باید اطلاعاتی منصفانه (بی­طرفانه یا بدون جانبداری) در اختیار گذارد تا تخصیص اثربخش منابع محدود در بازارهای سرمایه و سایر بازارها را بهبود بخشد. اهداف گزارشگری مالی با برآورده ساختن این نقش در ارتباط هستند و در جهت مقاصد عام گزارشگری مالی(یعنی گزارش همه منظوره چهار صورت مالی اساسی و یادداشتهای توضیحی که استفاده­کنندگان عمومی دارد، در مقابل صورت مالی با منظور خاص که استفاده­کننده مشخصی دارد مثل گزارش اظهارنامه مالیاتی که استفاده­کننده خاص آن دولت است) توسط واحدهای تجاری، حرکت می­کنند.

صورتهای مالی بخش اصلی فرآیند گزارشگری مالی را تشکیل می­دهد. به بیان دیگر صورتهای مالی هسته اصلی گزارشگری مالی است. در حال حاضر یک مجموعه کامل صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت سود و زیان جامع و صورت جریان وجوه نقد و همچنین یادداشتهای توضیحی می­باشد. دیگر موارد تشکیل­دهنده گزارشگری مالی مواردی از قبیل گزارش مدیران درباره فعالیت واحد تجاری و گزارش تحلیلی مدیران می­باشد که همراه با گزارش حسابرس (و حسب مورد گزارش بازرس قانونی) و صورتهای مالی مجموعه­ای تحت عنوان گزارش مالی سالانه را تشکیل می­دهد.

در مفاهیم نظری گزارشگری مالی اهداف صورتهای مالی بدین شرح تعریف شده است : “ارائه اطلاعاتی تلخیص و طبقه­ بندی شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف­پذیری مالی ­واحد تجاری که برای طیفی گسترده از استفاده­کنندگان صورتهای مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع گردد. صورتهای مالی همچنین نتایج وظیفه مباشرت مدیریت یا حسابدهی آنها را در قبال منابعی که در اختیارشان قرار گرفته منعکس می­کند.”

سال مالی چیست؟

سال مالی یکی از مواردی است که برای حسابداران کاربرد زیادی دارد. همانطور که از اسمش پیداست دوره ای است یک ساله معمولا که بنابر این گزارش های دوره مالی در علم حسابداری جایگاه ویژه ای دارد.
همچنین محاسبه سود و زیان و میزان مالیات نیز بر اساس همین اطلاعات انجام میگیرد.
سال مالی یک دوره یک ساله است که شرکت ها و دولت ها از آن برای گزارشگری مالی و بودجه استفاده می کنند. برای تهیه صورتهای مالی معمولاً از آن برای اهداف حسابداری استفاده می شود. اگرچه یک دوره مالی می تواند از اول فروردین آغاز شود و در 29 اسفند پایان یابد ، اما همه سال های مالی با سال تقویم مطابقت ندارند. به عنوان مثال ، دانشگاه‌ها اغلب سال‌های مالی خود را با توجه به سال تحصیلی آغاز و به پایان می رسانند. برای شرکتهای تجاری عمومی و سرمایه گذاران آنها مهم است ، زیرا شامل درآمد است که مقایسه سال به سال را امکان پذیر می کند .
به طور خلاصه :
_ یک دوره یک ساله است که توسط یک شرکت انتخاب می شود تا اطلاعات مالی خود را گزارش دهد.
_ گزارش های مالی ، بازرسی های خارجی و پرونده‌های مالیاتی بر اساس سال مالی یک شرکت است.
_ شرکت ها ممکن است اطلاعات مالی خود را در دوره مالی غیر تقویمی براساس ماهیت خاص و چرخه درآمد آن تجارت انتخاب کنند

منظور از گزارشات مالی در حسابداری هشت/فروردین

گزارشات مالی یکی از مهمترین مواردی است که در سیستم حسابداری بسیار اهمیت دارد

*منظور از گزارشات مالی : گزارشات مالی یکی از مهمترین مواردی است که در سیستم حسابداری بسیار اهمیت دارد . بنابراین یکی از مهمترین وظایف حسابداران تهیه و ارائه گزارشات مالی است و تمام عملیاتهای مالی که دریک دوره مالی اتفاق می افتد در اسناد حسابداری و سپس در دفاتر قانونی نگهداری و ثبت می شوند.

کلیه اطلاعاتی که در دفاتر قانونی ثبت میشوند در قالب گزارشات مالی توسط حسابداریا گروه حسابداری کرج تهیه و طبقه بندی می شوند. گزارشات مالی باید به گونه ای باشد که افراد غیر حسابدار که با حسابداری به صورت کلی و مقدماتی آشنا می باشند بتوانند وضعیت عملکرد مالی موسسات یا شرکت مورد نظر ارزیابی کنند.

*گزارشات مالی یا صورتهای مالی به 4 دسته تقسیم می شوند که شامل :

1- ترازنامه

2- صورتحساب سود و زیان

3- صورت گردش وجه نقد

4- صورت سود و زیان جامع

1 / ترازنامه : ترازنامه به گزارشی است که وضعیت دارایی ها ،بدهی ها ،حقوق مالکان یک شرکت (حقوق صاحبان سهام ) را در یک تاریخ معین نشان می دهند. ترازنامه به گونه ای است که میزان دارتیی های یک شرکت همواره برابر با مجموع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام آن است.

از ترازنامه به عنوان صورت وصهیت مالی نیز نام برده می شود. ترازنامه در اصل به شما میگوید یک شرکت چقدر دارایی دارد و چقدر بدهی آن است. وتفاوت بین دارایی ها،بدهی ها و حقوق صاحبان سهام را مشخص میکند .

ترازنامه تصویری از وضعیت شرکت در زمان تهیه صورتهای مالی به سرمایه گذاران ارائه می دهد.

*عناصر اصلی و سه گانه ترازنامه عبارت اند:

1- دارایی ها که سمت راست ترازنامه

2- بدهی ها که در سمت چپ ترازنامه

3- حقوق صاحبان سرمایه (سهام) هم در سمت چپ ترازنامه قرار میگیرند.

2/ صورت سود وزیان : یکی از مهمترین معیارها برای انتخاب سهام یک شرکت میزان سودآوری آن شرکت است که طبیعتا هر اندازه میزان سودآوری یک شرکت در مقایسه با قیمت آن شرکت در بورس ،بیشتر باشد می تواند یکی از نشانه های ارزنده بودن سهم باشد . اما چگونگی مطلع شدن از میزان سودآوری یک شرکت صورت سود وزیان به خوبی بیانگر میزان سود یا زیان در پایان سال مالی است. شرکت ها موظف اند در پایان سال مالی صورت سود و زیان خود را منتشر و از این طریق میزان سودآوری خود را به سهامداران اطلاع هند و در صورت سود وزیان مواردی مثل :میزان فروش شرکت ها ،میزان هزینه های آن و سایر اطلاعات با اهمیت مربوط به عملکرد شرکت قابل مشاهده است.

این روش صورت مالی به طور خلاصه شامل :

1- درآمد ها: شامل در آمدهای عملیاتی و درآمدهای غیر عملیاتی و.

2- هزینه ها : شامل بهای تمام شده کالای فروش رفته ،سایر هزینه های عملیاتی،سایر هزینه های غیر عملیاتی و هزینه های مالی

3- سود (زیان) : شامل سود نا خالص ،سود عملیاتی،سود ویژه و سود هر سهم

3/ صورت جریان وجه نقد : گردش نقدینگی در شرکت در طول یکسال به وسیله ی صورت جریان وجه نقد اندازه گیری می شود. خصوصیات مهم این صورت مالی این است که منابع و مصارف وجوه نقد را در طول یکسال دقیقا تعیین می کنند و صورت گردش وجوه نقد بر اساس اطلاعات موجود در صورت سود و زیان و ترازنامه محاسبه می شوند و گردش پول نقد همانند خون حیات بخشی است که شریان شرکت جریان دارد که یک شرکت بدون پول نقد نمی تواند ادامه حیات دهد . بستانکاران به دقت جریان نقدی شرکت را بررسی می کنند زیرا آنان نگران پرداختهای شرکت هستند. به عبارت دیگر با بررسی این صورت مالی،جریانهای نقدی بالقوه آتی شرکت، میزان قدرت پرداخت دیون،قدرت نقدینگی،انعطاف پذیری مالی و کیفیت درآمد شرکت قابل ارزیابی است.

4/ صورت سود و زیان جامع :هدف از تهیه ی صورت سود وزیان جامع ارائه کلیه ی درآمد ها و هزینه ها ی شناسایی شده طی یک دوره ی مالی می باشند تمرکز اصلی صورت سود و زیان دوره بر درآمد ها و هزینه های عملیاتی است . درآمدها و هزینه ها تنها در مواردی در صورت سود و زیان منعکس نمی شود که به طور مشخص به موجب استانداردهای حسابداری مستقیما به حساب حقوق صاحبان سرمایه منظور شود . که جهت تصمیم گیری اقتصادی استفاده کنندگان صورتهای مالی آگاهی از کلیه ی جنبه های عملکرد مالی واحد تجاری طی دوره ضرورت دارد.

لازم است کلیه ی درآمدها و هزینه های شناسایی شده طی آن دوره مورد ملاحضه قرار گیرد. تهیه و ارائه یک صورت مالی اساسی جدید با عنوان صورت سود و زیان جامع لازم است تا میزان افزایش و کاهش حقوق صاحبان سرمایه از بابت درآمدها و هزینه های مختلف دوره نشان داده شود . از آنجایی که صورت سود و زیان جامع در برگیرنده کلیه ی درآمدها و هزینه های شناسایی شده اعم از بحقق یافته و تحقق نیافته است . سود یا زیان خالص دوره مالی به عنوان اولین قلم در صورت سود و زیان جامع انعکاس می یابد که این بدان معنا است که صورت سود و زیان دوره یکی از اقلام صورت سود وزیان جامع را به تفصیل نشان می دهد و سایر درآمدها و هزینه های شناسایی شده به طور جداگانه در صورت سود و زیان جامع انعکاس می یابد.

-- طبق استاندارد 6 صورت سود و زیان شامل : 1- سود یا زیان خالص دوره طبق صورت سود و زیان 2- سایر درآمدها و هزینه ها ی شناسایی شده به تفکیک 3- تعدیلات سنواتی .

* عناصر تشکیل دهنده ی گزارشات مالی :صورتها و گزارشات مالی از عناصر خاصی تشکیل شده اند که بدون این عناصر صورتهای مالی وجود خارجی ندارند .عناصر تشکیل دهنده ی گزارشات مالی شامل:

1- دارایی ها

2- دارایی های ثابت

3- دارایی های نامشهود

4- دارایی های جاری

5- بدهی ها

6- حقوق صاحبان سرمایه

7- درآمد

8- آورده صاحبان سرمایه

9- ستانده صاحبان سرمایه

* تامین دارایی شرکتها : دارایی های شرکت از طریق ایجاد بدهی و وام یا از طریق آورده سهامداران اعم از نقدی و غیرنقدی تامین می شوند. آن بخش از دارایی ها که توسط سهامداران شرکت تامین مالی شده اند در قالب حقوق صاحبان سهام طبقه بندی می شوند که هر گونه تغییرات در یک سمت ترازنامه منجر به تغییر دیگری در سمت بدهی ها و حقوق صاحبان سهام می شود که در نهایت حاصل جمع هر دو طرف باید با یکدیگر مساوی باشند.

- دارایی ها در ترازنامه به 2 دسته ی دارایی های جاری و دارایی های ثابت تقسیم می شوند .

1/ دارایی های جاری : آن دسته از دارایی ها که قابلیت نقد شوندگی بالایی دارند مثل : موجودی نقد، سپرده بانکی ، سرمایه گذاری های کوتاه مدت ، حسابها و اسناد دریافتنی ، موجودی کالا و مواد و.

2/ دارایی های ثابت : هم بر خلاف دارایی های جاری فاقد نقد شوندگی بوده و شرکت نیز تصمیمی بر نقد کردن آنها در کوتاه مدت ندارد. مثل: ماشین آلات تولیدی ، زمین ، ساختمان ها ، اموال ، وسایط نقلیه ، سرمایه گاری های بلند مدت و. و مشخصه ی اصلی دارایی های ثابت به استثنای زمین ،استهلاک آنهاست و همه ساله بخشی از ارزش آنها به هزینه ی استهلاک انتقال می یابد که در اثر استهلاک ارزش دفتری این اقلام همه ساله کاهش می یابد .

-انواع بدهی ها : بدهی ها نیز مثل دارایی ها به 2 دسته ی بدهی های جاری و بدهی های غیر جاری (بلند مدت) تقسیم می شوند .

1/ بدهی های جاری : در گروه بدهی های جاری آن دسته از اقلامی که دارای سررسید کمتر از یک دوره ی مالی هستند قرار می گیرند مانند حسابها و اسناد پرداختنی ، پیش دریافتها ، ذخیره مالیات و .

2/ بدهی هایی غیر جاری : در گروه بهی های غیر جاری کلیه ی بدهی های بلند مدت شرکت که انتظار نمی رود در طی یک دوره مالی سر رسید شوند. دسته بندی می شوند مثل ذخیره ی مزایای پایان خدمت کارکنان ، تسهیلات بلند مدت و . اما حقوق صاحبان سهام که که شامل : سرمایه ، اندوخته قانونی ، سایر اندوخته ها ، سود و زیان انباشته و . است .

شرکتها موظف اند در پایان سال مالی سود و زیان خود را توسط گروه حسابداری در کرج منتشر واز این طریق میزان سودآوری خود را به سهامداران اطلاع دهند .

* اطلاعات پیوست صورتهای مالی شامل : ترازنامه ،صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد ، اکثر اطلاعات مالی مورد نیاز تحلیل گران را پوشش می دهند. اما جزئیات دقیق تر عملکرد مالی شرکت را می توان از سایر بخش های گزارش سالانه استخراج کرد. این گزارش های مالی شامل مواردی نظیر یادداشتهای توضیحی همراه صورتهای مالی گزارش تحلیلی هیئت مدیره و گزارش حسابرس مس شوند.

نظرات

نظر خود را اضافه کنید

تب ها

روند تکاملی خدمات حسابداری

تکامل خدمات حسابداری در قرن شانزدهم

سیستم اطلاعاتی حسابداری در شرکت حسابداری در کرج

حسابداری به عنوان یک سیستم اطلاعاتی در یک شرکت حسابداری

محیط ، اهداف و استفاده کنندگان از حسابداری مالی

برسی و شناختی از محیط ، اهداف و استفاده کنندگان حسابداری مالی

نکاتی در مورد صورت جریان وجوه نقد در حسابداری

توضیحاتی در مورد نکات مورد استفاده در صورت جریان وجوه نقد در حسابداری

حسابداری ارزیابی سرمایه گذاری های کوتاه مدت در سهام

حسابداری ارزیابی سرمایه گذاریهای کوتاه مدت در سهام در پایان دوره مالی

منظور از گزارشات مالی در حسابداری

گزارشات مالی یکی از مهمترین مواردی است که در سیستم حسابداری بسیار اهمیت دارد

کنترل و مدیریت درآمد و هزینه

چند سوال که در مورد مدیریت درآمدها و هزینه ها پیش می آید را با حسابداری در کرج همراه هستیم

هزینه سربار در حسابداری

یکی از اجزاء اصلی تشکیل دهنده بهای تمام شده در حسابداری سربار ساخت می باشد

بستن حساب ها در پایان سال مالی

سیستم حسابداری باید کلیه اطلاعات مالی مؤسسه را شناسایی، اندازه گیری، ثبت، طبقه بندی و در قالب صورتهای مالی تلخيص نماید تا اطلاعات مفیدی را برای استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری فراهم کند. فرایند حسابداری شامل یک سری عملیاتی است که بطور پیاپی در هر دوره مالی تکرار می شود. این عملیات پیاپی را چرخه حسابداری می گویند.

چرخه حسابداری را به صورت شکل صفحه بعد می توان نشان داد. همان طوری که در شکل ملاحظه می شود، عملیات حسابداری به ترتیب عبارتند از:

- جمع آوری اطلاعات مالی

- تجزیه و تحلیل معاملات و عملیات مالی

- ثبت معاملات و عملیات مالی در دفتر روزنامه ورود اطلاعات اولیه)

- نقل اقلام از دفتر روزنامه به دفتر كل

- تهیه تراز آزمایشی (اصلاح نشده)

- اصلاح و تعدیل حساب های دفتر کل ثبت اصلاحات در دفتر روزنامه و انتقال آن به دفتر كل)

- تهیه تراز آزمایشی اصلاح شده

- تهیه صورت سود و زیان و صورت تغییرات سرمایه

- بستن حساب های موقت (انجام ثبت های مربوط به بستن حسابهای موقت در دفتر روزنامه و انتقال آنها به دفتر كل)

- تهيه تراز آزمایشی (اختتامی)

- تهة ترازنامه و بستن حساب های دائمی

همان طور که در شکل ملاحظه می شود، عملیات حسابداری در دو مقطع انجام می شود: (الف) در طول دوره مالی و (ب)در پایان دوره مالی، عملیات ردیفهای یک تا چهار فوق در طول دوره مالی و بقیه آنها در پایان دوره مالی انجام می شود. البته حسابداران می توانند در هر مقطع زمانی که مورد نیاز باشد تراز آزمایشی اصلاح نشده) را تهیه نمایند.

بیشتر بخوانید :

در این بخش، ابتدا نحوه بستن حساب دوره مالی یا سال مالی چیست؟ های موقت تشریح می شود.

پس از ثبت بستن حسابهای موقت در دفتر روزنامه و انتقال آن به دفتر کل، مجدداً از روی مانده حسابهای دفتر کل یک تراز آزمایشی تهیه می شود که به آن تراز آزمایشی اختتامی میگویند. سپس از روی تراز آزمایشی اختتامی، ترازنامه تهیه می شود. نهایتاً پس از آنکه کلیه صورتهای مالی از جمله ترازنامه تنظیم گردید، حساب های دائمی نیز بسته خواهند شد و بدین ترتیب چرخه حسابداری موسسه تکمیل می‌شود.

مفهوم بستن حسابها

حسابهای دفتر کل را از نظر انتقال یا عدم انتقال مانده آنها به سال بعد می توان به سه دسته ی

۱. حساب های دائمی

۳. حساب های مختلط

طبقه بندی نمود. حساب های مختلط نیز نهایتاً با انجام ثبت های اصلاحی قسمت دائمی و قسمت موقتی آنها از هم تفکیک می شوند. لذا در پایان سال پس از انجام اصلاحات، حسابها یا دائمی هستند یا موقت و حساب های مختلط وجود ندارد. پس از تهیه صورت سود و زیان، حسابهای موقت نیز بسته می شوند و فقط حسابهای دائمی باقی می ماند. مانده ی کلیه ی حسابهای دائمی نیز در ترازنامه درج و از طریق صدور سند اختتامیه به سال بعد منتقل می شوند.

بستن حسابهای موقت در پایان دوره مالی

در پایان سال مالی حسابهای موقت باید بسته شوند. حسابهای موقت حساب هایی هستند که در پایان سال مالی بسته می‌شوند و مانده آنها به سال مالی بعد منتقل نمی شود. حسابهای موقت شامل درآمدها، هزینه ها و حساب برداشت می باشد. برای بستن حساب درآمد ها و هزینه ها از یک حساب واسطه به نام (حساب خلاصه سود و زیان) استفاده می شود. به این ترتیب، مراحل بستن حسابهای موقت به صورت زیر است:

بستن حساب درآمد ها

حساب درآمدها را بدهکار و حساب خلاصه سود و زیان را بستانکار می کنیم.

بستن حساب هزینه ها

حساب خلاصه سود و زیان را معادل جمع هزینه ها بدهکار و تک‌تک حسابهای مربوط به هزینه‌ها را بستانکار می‌کنیم.

بستن حساب خلاصه سود و زیان

اما اگر حساب خلاصه سود و زیان مانده بدهکار داشته باشد، باید این حساب را بستانکار و حساب سرمایه را بدهکار نماییم. مانده بدهکار حساب خلاصه سود و زیان را، زیان می گویند.

بستن حساب برداشت

برای بستن مانده حساب برداشت، حساب سرمایه را معادل مانده حساب برداشت بدهکار و حساب برداشت را بستانکار می کنیم.

بستن حسابهای موقت در موسسات بازرگانی:

حساب خلاصه سود و زیان بدهکار و موجودی کالای اول دوره بستانکار می شود و همچنین حساب موجودی کالای پایان دوره بدهکار و حساب خلاصه سود و زیان بستانکار می شود.

حساب های فروش، برگشت از خرید و تخفیفات و تخفیفات نقدی خرید بدهکار و حساب خلاصه سود و زیان بستانکار می شود.

حساب خلاصه سود و زیان بدهکار و حسابهای خرید، هزینه ها، برگشت از فروش و تخفیفات و تخفیفات نقدی فروش بستانکار می شود.

بستن حساب خلاصه سود و زیان

حساب خلاصه سود و زیان را مانده گیری می کنیم و در صورتی که مانده آن بستانکار باشد، معادل مبلغ مانده آن را بدهکار و حساب سرمایه را بستانکار می کنیم. مانده بستانکار حساب خلاصه سود و زیان را، سود می گویند.

اما اگر حساب خلاصه سود و زیان مانده بدهکار داشته باشد، باید این حساب را بستانکار و حساب سرمایه را بدهکار نماییم. مانده بدهکار حساب خلاصه سود و زیان را، زیان می گویند.

بستن دوره مالی یا سال مالی چیست؟ حساب برداشت

برای بستن مانده حساب برداشت، حساب سرمایه را معادل مانده حساب برداشت بدهکار و حساب برداشت را بستانکار می کنیم.

دوره مالی یا سال مالی چیست؟

به دوره مالی که مدت آن یک سال باشد “سال مالی” گفته می‌شود. طبق قواعد و قوانین موجود، در پایان هر سال مالی حسابداران و شرکت ها موظف به ارائه صورت‌های مالی و تحویل اظهارنامه عملکرد هستند.

به عبارت دیگر، سال مالی (یا دوره مالی) دوره‌ای‌ست که برای محاسبه وضع مالی سالیانه در شرکت‌های گوناگون کاربرد دارد. اغلب شرکت‌ها در ابتدای فروردین، با اعلام پیش‌بینی سود سال جدید و بررسی حساب‌های سال قبل، سال مالی خود را آغاز می‌کنند.
آغاز سال مالی در هر شرکت ممکن است با شرکت دیگر تفاوت داشته باشد ولی همیشه مدت زمان سال مالی 12 ماه است.

منظور از اطلاعات (گزارش‌های) میان دوره ای چیست ؟

شامل اطلاعات تولید و فروش و مسائل مالی شرکت است که در دوره‌ها و فصول مختلف توسط شرکت‌ها ارائه می‌شود. مانند گزارشهای 3 ماهه، 6 ماهه و 9 ماهه

روز شروع و پایان سال مالی چیست؟

روز بعد از پایان سال مالی، اولین روز از شروع سال مالی جدید است. مثلا اگر سال مالی شرکت در 31 شهریور هرسال بسته می‌شود، روز شروع سال مالی، اول مهر خواهد بود.

یا مثلا ابتدای سال مالی یک شرکت اول فروردین و روز آخر سال مالی، 29 اسفند است.

سال مالی شرکت‌ها در ایران، تاریخ تعریف شده‌ای نیست و قانونی وجود ندارد که حتما نیاز باشد سال مالی یک شرکت از اول فروردین شروع شود، بلکه شروع سال مالی بستگی به شرکت دارد که بخواهد از چه تاریخ تا چه تاریخی را به عنوان سال مالی در نظر بگیرد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.