تفاوت اوراق قرضه با اوراق مشارکت


ثبت برند موتورتوبلار

آشنایی با اوراق قرضه

اوراق قرضه اسنادي هستند که به موجب آنها ناشر متعهد میشود مبالغ معینی (بهرة سالانه) را در فاصله هاي زمانی مشخص به دارندة پرداخت کند و در سررسید، اصل مبلغ را بازپرداخت کند. اوراق قرضه یک ابزار بدهی درازمدت براي تأمین مالی است و با تعهدات مشخصی همراه است. دارندگان این اوراق برخلاف صاحبان سهام عادي، ادعاي مالکیت یا حق رأي در شرکت ندارند و در واقع فقط وامدهندگان به ناشر هستند. آنها پول خود را به ناشر قرض میدهند و در عوض بهره دریافت میکنند و در سررسید نیز اصل سرمایۀ خود را پس میگیرند. اوراق قرضه از طریق پذیره نویسی به عموم ارائه می شوند. پذیره نویسی معمولاً به صورت مذاکرهاي و گاهی به صورت رقابتی است. در پذیره نویسی مذاکرهاي، مدیریت شرکت و پذیره نویسان با بررسی وضعیت شرکت و بازار، در مورد انتشار اوراق قرضه تصمیم میگیرند. این اوراق عمدتاً در بازار خارج از بورس دادوستد میشوند. اوراق پذیرفته شده در بورس نسبت کوچکی از کل اوراق قرضه منتشر شده در دنیا را تشکیل میدهد. بازار اوراق قرضه نسبت به بازار سهام از ثبات قیمتی بیشتري برخوردار است و دو ویژگی قابل توجه دارد. اول اینکه بازار بسیار بزرگی است و دوم، با سرعت بسیار زیادي در حال رشد است. اوراق قرضه برخلاف سهام، عمر محدودي دارند و اعتبار آنها در تاریخ معینی در آینده که سررسید نام دارد، به پایان میرسد. اگر چه ورقۀ قرضه تاریخهاي معینی براي پرداخت بهره به همراه دارد، اصل سرمایه (مبلغ اسمی ورقۀ قرضه) فقط در تاریخ سررسید بازپرداخت میشود.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”3021″ img_size=”full” alignment=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]اوراق قرضه را از نظر سررسید میتوان به دو دسته تقسیم کرد:
اوراق قرضه با سررسید مشخص که این متداولترین نوع اوراق قرضه است و فقط یک تاریخ سررسید دارد. · اوراق قرضۀ سریالی که تاریخهاي سررسید متفاوت براي آن در نظر گرفته می شود. براي مثال، تاریخ سررسید یک ورقه قرضه با سررسید مشخص 20 ساله که در سال 1995 منتشر شده است، سال 2015 است. اما همان ورقه قرضه اگر به صورت سریالی باشد، ممکن است 20 تاریخ سررسید سالانه از 1996 تا 2015 داشته باشد. در هر یک از این سررسیدها، نسبتی از مبلغ ورقه قرضه پرداخت میشود.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]شرایط وام اوراق قرضه

البته دارندگان اوراق قرضه فقط بستانکار شرکت محسوب می‌شوند و دراداره امور شرکت نمی‌توانند دخالتی داشته باشند اما حق دارند درازای خرید اوراق درمواعدی که تعیین شده است، اصل وام و بهره تعیین‌شده خود را مسترد دارند و در صورت قابلیت تبدیل ورقه به سهام شرکت، دارندگان اوراق قرضـه هم می‌توانند بدون توجه به این تبدیل و تعویض جهت دریافت اصل و بهره اوراق قرضه به شرکت مراجعه کنند یا سهام شرکت را به تملک خود در آورند. به همین دلیل است که قسمت دوم ماده ۶۴ قانون تجارت مقرر می‌کند: «تعویض ورقه قرضه با سهم تابع میل و رضایت دارنده ورقه قرضه است.» در صورت انجام تشریفات قانونی مربوط به تعویض اوراق قرضه یا سهام شرکت، دارندگان اوراق قرضه در هر موقع قبل از رسید (اصل و بهره) می‌توانند تحت شرایط و ترتیبی که در اوراق قرضه قید شده است، آن ‌را با سهام شرکت تعویض کنند.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

شرایط صدور اوراق قرضه

برای صدور اوراق قرضـه، رعایت شرایط زیر از طرف شرکت سهامی الزامی است:

 1. نوع شرکت باید شرکت سهامی عام باشد، بنابراین و به طور کلی شرکت‌های سهامی خاص از صدور اوراق قرضـه محروم شده‌اند.
 2. از تاریخ ثبت شرکت دو سال تمام گذشته باشد.
 3. اجازه انتشار و صدور اوراق قرضـه باید در اساسنامه شرکت قید شده باشد. در صورت عدم تصریح این موضوع در اساسنامه، بنا به پیشنهاد هیئت مدیره و اجازه و تصویب مجمع عمومی فوق العاده و اصلاح اساسنامه می‌توان به صدور اوراق قرضه اقدام کرد.
 4. شرکت زمانی می‌تواند نسبت به صدور اوراق قرضه اقدام کند که تمام سرمایه ثبت‌شده شرکت، توسط صاحبان سهام پرداخت شده باشد.
 5. حداقل در دو نوبت ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت توسط مجمع عمومی صاحبان سهام به تصویب رسیده باشد.

رابطه حقوقی شرکت با دارندگان اوراق قرضه

صدور اوراق قرضه از طرف شرکت‌های سهامی عام و رابطه حقوقی شرکت با دارندگان این گونه اوراق را شاید بتوان در چارچوب عقد قرض تبیین کرد؛ زیرا بر اساس ماده ۶۵۳ قانون مدنی ، مقترض (در اینجا شرکت) می‌تواند به وجه ملزمی به مقرض (در اینجا دارنده اوراق قرضه) وکالت دهد درمدتی که قرض بر ذمه او باقی است، مقدار معینی ازدارایی مدیون را درهر ماه یا درهر سال (در اینجا موعد یا مواعد معینه) مجانا به خود منتقل کند اما اشکال دراینجاست که اصولا درعقد قرض بهره، مصداقی ندارد؛ زیرا مقترض باید مثل مالی راکه قرض کرده است، رد کند؛ اگرچه قیمت ترقی یا تنزل کرده باشد.

وجود شرایطی برای انتشار اوراق قرضه ضروری است از جمله :
1- انتشار اوراق قرضه باید در اساسنامه پیش بینی شده یا مجمع عمومی فوق العاده به پیشنهاد هیات مدیره ، انتشار اوراق را تصویب کند. ( ماده 56 ل.ا.ق.ت)
2- تمام سرمایه ثبت شرکت باید تادیه شده و همچنین دو سال تمام از ثبت شرکت گذشته باشد و دو ترازنامه سهامی عام نیز توسط مجمع عمومی تصویب شده باشد. ( ماده 55 ل.ا.ق.ت)
3- اوراق باید متحد الشکل بوده ، مبلغ اسمی اوراق قرضه و نیز قطعات اوراق قرضه ( در صورت تجزیه باید متساوی باشد ) و توسط دو نفری که برای امضای سهام تعیین شده امضا شده باشد. ( تبصره ماده 56 و ماده 58 ل.ا.ق.ت)
4- تنها شرکت های سهامی عام حق انتشار اوراق قرضه را دارند .
5- اطلاعیه انتشار اوراق قرضه مشتمل بر نکات ماده 58 ل.ا.ق.ت ، پس از امضا به انضمام تصمیم گیری راجع به فروش اوراق قرضه و شرایط آن ، به مرجع ثبت شرکت ها اعلام می گردد. مرجع به هزینه شرکت ها آن را در روزنامه رسمی آگهی می کند و پس از آن شرکت آن را در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های شرکت در آن منتشر می گردد منتشر می کند . ( ماده 58 و 59 ل.ا.ق.ت )
6- اوراق قرضه باید مشتمل بر نکات ذیل باشد : ( ماده 6 ل.ا.ق.ت )
_ نام شرکت
_ شماره و تاریخ ثبت شرکت
_ مبلغ سرمایه
_ مدت شرکت
_ مبلغ اسمی و شماره ترتیب و تاریخ صدور ورقه قرضه
_ تاریخ و شرایط بازپرداخت قرضه و نیز شرایط بازخرید ورقه قرضه
_ تضمیناتی که احتمالاَ برای قرضه در نظر گرفته شده است .
_ در صورت قابلیت تعویض اوراق قرضه با سهام شرایط و ترتیبات که باید برای تعویض رعایت شود با ذکر نام اشخاص یا موسساتی که تعهد تعویض اوراق قرضه را کرده اند.
_ در صورت قابلیت تبدیل ورقه قرضه بر سهام مهلت و شرایط آن ( ماده 60 ل. ا. ق. ت)

انواع اوراق قرضه چیست ؟

اوراق قرضه که برای سرمایه گذاری مورد استفاده قرار می‌گیرد، انواع مختلفی دارد که در ادامه در مورد آنها خواهید خواند.

· اوراق قرضه عادی

اوراق قرضه عادی اوراقی است که مبلغ اسمی آن معلوم و مدت زمان آن مشخص و میزان بهره تعلق گرفته نیز به طور واضح تصریح شده است. اشخاص این اوراق را خریداری و در وقع معین به شرکت مراجعه و اصل و فرع آن را دریافت می دارند.

· اوراق قابل تبدیل به سهم

اوراق قرضه قابل تبدیل به سهم اوراقی است که بنا به پیشنهاد هیئت مدیره و گزارش خاص بازرسان و تصویب مجمع عمومی فوق العاده قابل تبدیل به سهم است. به این طریق که دارندگان اوراق قرضه می‌توانند به شرکت مراجعه نموده و سهام با نام دریافت نمایند.
اوراق قرضه ممکن است قابل تعویض با سهام شرکت باشد در این صورت مجمع عمومی فوق العاده باید بنا به پیشنهاد هیئت مدیره و گزارش خاص بازرسان شرکت مقارن اجازه انتشار اوراق قرضه، افزایش سرمایه شرکت را دست کم برابر با مبلغ قرضه تصویب کند.
زمانی که شرکت احتیاج دارد اشخاص سرشناسی وارد شرکت شوند و یا احتیاج به افزایش سرمایه داشته و در شرایط عادی کسی حاضر به خرید سهام نباشد، ممکن است سهام ممتاز منتشر کند. سهام ممتاز سهامی است که نسبت به سایر سهام رجحانی در نفع و یا سرمایه و یا سایر موارد داشته باشد اما در هر حال قیمت اسمی آنها از سایر سهام تجاوز نخواهد نمود.
از دیگر انواع اوراق قرضه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

· اوراق قرضه‌دارای حق رأی

دارندگان اوراق قرضه دارای حق رأی علاوه بر اینکه می‌توانند از امتیازات مربوط به اوراق قرضه برخوردار شوند و رأی هم بدهند در عین حال می‌توانند در ظرف مدت زمانی مشخصی تعدا معلومی از سهام شرکت را با قیمت پیش‌بینی شده‌ای خریداری نمایند.

· اوراق قرضه تضمین شده

بعضی از اوراق قرضه به وسیله نهاد دیگری تضمین می شود.

· اوراق قرضه تضمین نشده یا بدون پشتوانه

این اوراق قرضه تنها با اتکا به عنوان و اعتبار شرکت در بازار منتشر میشوند و برای بازپرداخت آنها تضمین و یا اعتبار مشخصی جز اعتبار شرکت انتشار دهنده وجود ندارد.

· اوراق قرضه درآمدی:

اوراق قرضه درآمدی می توانند تحت شرایط خاصی، فراتر از پرداخت بهره از درآمد عملیاتی صادر کننده نیز برخوردار شوند.

· اوراق قرضه مسلسل:

این اوراق براساس سری زمانی تقسیم شده و تاریخ تعدادی از آنها هر شش‌ماه و یا هر یک سال بسر می‌آید و مؤسسه انتشار دهنده اصل وفرع آنها را می‌پردازد و اوراق قرضه را از دارندگان آنها پس می‌گیرد. این اوراق هر کدام زمان سررسید خاص و بهره ویژه ای دارند.

· اوراق قرضه با نرخ شناور

گرچه هر ابزار کوتاه مدت نرخ معینی را پرداخت می کند؛ اما در هر دوره (عمدتاً سه ماهه)، این نرخ مورد تجدیدنظر قرار گرفته و به این ترتیب، این نوع استراتژی تأمین مالی ، ویژگی نرخ شناور را دارد.

· اوراق قرضه جایزه‌دار

اوراق قرضه جایزه‌دار نوعی از اوراق قرضه هستند که برای خریداران و صاحبان آنها علاوه بر بهره معینی که دوره به دوره دریافت می‌نمایند گاه به گاهی از طریق قرعه‌کشی جوایزی چون طلا و غیره تعلق می‌گیرد.

تفاوت اوراق قرضه و اوراق مشارکت

اوراق مشارکت، تفاوت زیادی با اوراق درآمد ثابت ندارد. در واقع اوراق مشارکت، نوعی اوراق بدهی است که در ایران توسط دولت، شهرداری‌ها، شرکت‌های دولتی و خصوصی و برای تأمین اعتبار طرح‌های عمرانی، تولیدی و خدماتی منتشر می‌شود. این در حالی است که در ارواق قرضه هیچ محدودیتی خاصی برای صادرکننده و تأمین مالی اهداف مورد نظر او، وجود ندارد. دارندگان اوراق قرضه بستانکار شرکت محسوب می شوند اما دارندگان اوراق مشارکت شریک تفاوت اوراق قرضه با اوراق مشارکت مدنی شرکت یا موسسه ناشر بوده و در سود حاصل از اجرای طرح به نسبت قیمت اسمی و مدت زمان مشارکت سهیم می گردند. تهیه دستورالعمل اجرایی و مقررات ناظر بر انتشار اوراق مشارکت بر عهده بانک مرکزی است.
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”3022″ img_size=”full” alignment=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

تفاوت برگه سهم با اوراق قرضه

تفاوت برگه سهم با اوراق قرضه چیست ؟ در اوراق سهام، سهام جزو سرمایه شرکت است اما اوراق قرضه بدهی شرکت است. دارندگان اوراق قرضه برخلاف دارندگان سهام حق رای و اداره شرکت را ندارند و بستانکار شرکت هستند. شباهت این اوراق با برگه سهام در این است که این اوراق هم مثل برگه سهام، یک ناشر (صادر کننده) دارد؛ اما فرق آن با برگه سهم این است که دارنده برگه سهم، مشمول دریافت هیچ سود از قبل پیش بینی شده و توافق شده‌ای نیست بلکه ارزش این برگه را قیمت و نوسانات سهم در بورس مشخص می‌کند. اما در اوراق قرضه، ناشر متعهد می‌شود که مبلغ مشخصی که “بهره” نام دارد را به صورت سالیانه در یک بازه زمانی مشخص به دارنده اوراق قرضه که شخص حقیقی یا شخص حقوقی (شرکت‌ها و موسسات) است، پرداخت کند.
همچنین اوراق قرضه در دنیا برخلاف سهام، عمر محدود دو، پنج، ۱۰ و حتی ۳۰ ساله دارند و اعتبار آن‌ها در تاریخ تعیین شده که سررسید نام دارد، به پایان می‌رسد. اگرچه ورقه قرضه تاریخ‌های معینی برای پرداخت بهره به همراه دارد، اصل سرمایه ‌(مبلغ اسمی ورقه قرضه) فقط در تاریخ سررسید بازپرداخت می‌شود.

کاری از تیم تحلیلی آکادمی بورس حامد کامرانی

آشنایی با انواع اوراق قرضه

بسياري از ما بدون گرفتن وام، توان خريد چيزهايي مثل خودرو، خانه يا ادامه ي تحصيل نداريم. همان طور که مردم براي به دست آوردن چيزي پول قرض مي کنند، کسب و کارها نيز چنين کاري انجام مي دهند. کسب و کارها معمولا براي تأمين مالي فعاليت هاي خود، حضور در بازاري جديد، نوآوري و رشد، به وام نياز دارند. اما مقدار مورد نياز آنها غالبا از توان بانک بالاتر است. بنابراين روش ديگر براي شرکت ها، تأمين مالي با استفاده از صدور اوراق قرضه براي افرادي است که مي خواهند آن را خريداري کنند. در نتيجه، اوراق قرضه همان وام است. نوشته زير را بخوانيد تا دقيقا ببينيد که اوراق قرضه چيست.

وقتي شما اوراق قرضه خريداري مي کنيد، در واقع به شرکت صادرکننده ي اين اوراق پول قرض داده ايد. در مقابل، شرکت در طول مدت وام، به شما بهره مي پردازد. مقدار و دوره ي پرداخت بهره به شرايط اوراق قرضه بستگي دارد. نرخ بهره معمولا در اوراق قرضه ي بلندمدت بالاتر است. پرداخت بهره معمولا به صورت نيم ساله صورت مي گيرد؛ اما پرداخت به صورت سالانه، سه ماهه يا حتي ماهانه نيز وجود دارد. وقتي اوراق قرضه به موعد سررسيد خود مي رسد، صادرکننده اصل پول را بازپرداخت مي کند.

براي شما به عنوان قرض دهنده، اوراق قرضه درست مانند سهام، يک نوع سرمايه گذاري محسوب مي شود. اما تفاوت در اين است که سهام، وام نيست. سهام يعني مالکيت در يک شرکت، بازدهي اش هم به ميزان سود آن شرکت بستگي دارد. به همين علت، سهام پرريسک تر و پرنوسان تر است و کاملا منعکس کننده ي موفقيت يک شرکت است. در طرف ديگر، اوراق قرضه غالبا داراي نرخ بهره ي ثابت هستند. بعضي از اوراق قرضه داراي نرخ شناور هستند به اين معنا که نرخ بهره ي آنها بسته به شرايط بازار تنظيم مي شود.

اوراق قرضه را مثل سهام مي توان مبادله کرد. وقتي شخصي اوراق قرضه ي خود را با قيمتي پايين تر از ارزش اسمي سهام (face value) بفروشد، گفته مي شود که فروش با تنزيل (discount) انجام گرفته است. اما اگر با قيمتي بالاتر از ارزش اسمي فروخته شود، گفته مي شود که با صرف (premium) به فروش رسيده است.

انواع اوراق قرضه

 • اوراق قرضه ي دولتي: براي تأمين مالي برنامه ها، پرداخت ليست حقوق و به خصوص پرداخت صورت حساب ها، دولت ها اوراق قرضه صادر مي کنند. اوراق قرضه ي کشورهاي باثباتي مثل آمريکا، جزو امن ترين سرمايه گذاري ها شناخته مي شود. اما در طرف ديگر، اوراق قرضه ي کشورهاي در حال توسعه، داراي ريسک بالاتري هستند. دولت آمريکا اوراق قرضه ي خود را از طريق خزانه داري و چندين نهاد دولتي مختلف صادر مي کند. در آمريکا به اوراق قرضه اي که موعد سررسيد آنها کمتر از يک سال باشد، اصطلاحا T-bills، اوراق قرضه با سررسيد بين ۱ تا ۱۰ سال را T-notes و بيش از ۱۰ سال را اوراق خزانه داري مي گويند. در برخي موارد، بهره ي دريافتي از اين اوراق شامل ماليات بر درآمد نمي شود.
 • اوراق قرضه ي شهرداري: اين اوراق توسط ايالات، شهرها، کشورها و مناطق مختلف براي تأمين مالي عمليات ها يا پرداخت هزينه ي پروژه ها صادر مي شود. اوراق قرضه ي شهرداري هزينه هاي ساخت بيمارستان، مدرسه، نيروگاه، خيابان، دفاتر اداري، فرودگاه، پل و غيره را از نظر مالي تأمين مي کند. شهرداري ها معمولا زماني به صدور اوراق قرضه اقدام مي کنند که به پولي بيشتر از پول حاصل از جمع آوري ماليات ها احتياج داشته باشند. يکي از مزيت هاي اوراق قرضه ي شهرداري اين است که سود حاصل از آن، معاف از ماليات است.
 • اوراق قرضه ي شرکتي: اوراق قرضه ي شرکتي توسط کسب و کار و براي کمک به تأمين هزينه ي آنها صادر مي شود. با وجود اينکه ريسک اين اوراق بالاتر از اوراق قرضه ي دولتي است، اما پول بيشتري مي توان از آن کسب کرد. همچنين تعداد گزينه ها براي انتخاب از ميان اوراق قرضه ي شرکتي بيشتر است. اما از معايب اين اوراق، معاف نبودن از ماليات است.

به ويژه در خصوص سرمايه گذاري در اوراق قرضه ي شرکتي، در نظر گرفتن ريسک اوراق بسيار مهم است. هيچ سرمايه گذاري دوست ندارد که پول خود را صرف اوراق قرضه ي کم بازدهي کند که احتمال ورشکستگي شرکت آن ۵۰-۵۰ باشد. براي خريد اوراق قرضه ي شرکتي بايد درباره ي وضعيت مالي صادرکننده و چشم انداز اقتصادي آن تحقيق کرد. اين تحقيقات مي توانند شامل ميزان جريان نقدي، بدهي، نقدينگي و برنامه ي کسب و کار شرکت باشد.

با اينکه انجام چنين تحقيقاتي ممکن است سرگرم کننده باشد، اما بسياري از ما زمان و مهارت کافي براي تحليل صحيح وضعيت مالي يک شرکت را نداريم. خوشبختانه شرکت هايي مانند شرکت خدمات سرمايه گذاري مودي (Moody) و شرکت استاندارد اند پورز (Standard and Poor’s) اين کار را انجام مي دهند. کارشناسان آنان، به بررسي وضعيت شرکت ها مي پردازند و رتبه ي آنها را تعيين مي کنند.

خدمات رتبه بندي هر کدام از اين شرکت ها، فرمول خاص خود را براي سنجش ميزان ريسک و مقياس بندي رتبه ها دارد. معمولا مقياس بندي رتبه ها با حروف الفبا انجام مي شود يعني رتبه ي AAA به اوراق قرضه ي ايمن و کم ريسک اختصاص مي يابد و رتبه ي D به پرريسک ترين اوراق قرضه داده مي شود. اوراق قرضه ي ايمن مثل اوراق قرضه ي دولت آمريکا معمولا اوراق کم بازده هستند. به اين معنا که شما مي توانيد از بازگشت بهره و اصل پول مطمئن باشيد، اما مقدار بهره ي آن کم است.

در طرف ديگر اين طيف، اوراقي به نام اوراق قرضه ي بنجل قرار دارند که از نظر اعتباري، رتبه ي پايين و ريسک بالايي دارند. شرکت هاي صادرکننده ي اين اوراق، براي جذب سرمايه گذاران، وعده ي بازده ي بالا را مي دهند. اگر شما اوراق قرضه ي بنجل خريداري کنيد، هيچ تضميني براي بازگشت پول شما وجود ندارد. اما اگر پول شما برگردد، همراه با بهره ي بسيار خوبي خواهد بود.

اصطلاحات اوراق قرضه

اوراق قرضه ممکن است داراي ويژگي هايي باشند که به نفع فروشنده يا خريدار يا هر دوي آنها باشد. در اينجا به برخي از اصطلاحاتي که پيش از انتخاب اوراق قرضه بايد با آن آشنا باشيد، اشاره مي کنيم:

 • موعد سررسيد (Maturity): اوراق قرضه داراي طول عمر هستند. بسته به نوع اوراق قرضه، اين طول عمر مي تواند از ۱ ماه تا ۵۰ سال طول بکشد.
 • فراخواني (Callability): اين اصطلاح به اين معناست که شرکت يا آژانس صادرکننده ي اوراق هر زماني که بخواهد اوراق قرضه را فراخواني مي کند. به عبارت ديگر، شرکت پيش از موعد سررسيد اقدام به بازخريد اوراق قرضه مي کند. يک شرکت ممکن است زماني به اين اقدام دست بزند که نرخ بهره در حال نزول باشد که در اين شرايط اوراق قرضه ي جديدي صادر مي کند تا بتواند پول بيشتري حفظ کند. اين کار هميشه هم براي خريدار بد نيست؛ زيرا بهره ي بيشتري به اصل پول اوراق قرضه اضافه مي شود.
 • امکان فروش (Put Provision): همانند فراخواني که فروشنده پيش از موعد سررسيد مي تواند اقدام به بازخريد اوراق قرضه کند، برخي از اوراق داراي شرايطي هستند که به خريدار امکان مي دهند اوراق قرضه را پيش از موعد سررسيد با همان ارزش اصلي اوراق، به فروشنده بفروشد. اين کار را در هر زمان نمي توان انجام داد، با اين حال فروشنده بايد از پيش براي آن زمان بندي کند. گاهي اوقات کساني که مالک اوراق هستند، هنگامي که نرخ بهره رو به افزايش است آن را به فروش مي رسانند تا بتوانند پول خود را در جايي که مي توانند درآمد بيشتري کسب کنند، سرمايه گذاري نمايند.
 • اوراق قرضه ي قابل تبديل (Convertible Bonds): گاهي اوقات اوراق قرضه را مي توان به سهام شرکت صادرکننده تبديل کرد. هنگامي که اوراق قرضه ي قابل تبديل صادر مي شود، دقيقا زمان و قيمتي که مي توان آن را به سهام تبديل کرد، مشخص مي شود. اين نوع از اوراق قرضه معمولا در ابتدا نرخ بهره پاييني را عرضه مي کنند اما سهام عادي بالقوه بيشتري را به دست مي دهند.
 • اوراق قرضه ي تضمين شده (Secured Bonds): اوراق قرضه اي را که توسط يک وثيقه تضمين مي شوند، اوراق قرضه ي تضمين شده مي نامند. اين يعني شرکت يا آژانس صادرکننده ي اوراق قرضه، پول يا دارايي کافي براي پوشش ارزش اوراق صادرشده را دارد. اگر شرکت صادرکننده ورشکست شود، پول يا دارايي هاي شرکت به افراد خريدار اوراق داده مي شود.
 • اوراق قرضه ي تضمين نشده (Unsecured Bonds): اين اوراق توسط وثيقه تضمين نمي شوند. تنها تضمين اين اوراق، اعتبار شرکت يا آژانس صادرکننده ي اوراق است. اوراق قرضه ي دولتي تضمين نشده اند؛ زيرا خودشان داراي اعتبار کافي هستند.

اوراق مشارکت

اوراق مشارکت نوعي اوراق قرضه است که در ايران توسط دولت، شهرداري و شرکت هاي دولتي يا خصوصي براي تأمين اعتبار طرح هاي عمراني، توليدي و خدماتي کشور منتشر مي شود. دستور العمل و ضوابط انتشار اين اوراق بر عهده ي بانک مرکزي است. تنها تفاوت اوراق مشارکت با اوراق قرضه در اين است که پول هاي دريافتي از صدور اين اوراق تنها بايد در طرح هاي مشخص عمراني، توليدي يا خدماتي به کار گرفته شوند؛ اما در اوراق قرضه، براي صادرکننده محدوديت خاصي وجود ندارد.

تفاوت اوراق قرضه با سهام و با اوراق مشارکت

موسسه حقوقی ثبت کریم خان در این بخش از مقاله تفاوت اوراق قرضه با سهام را در اختیار شما قرار می دهد.

 1. سهام جزیی از دارایی شرکت به حساب می آید ، اما اوراق قرضه جزو بدهی شرکت می باشد.
 2. دارندگان اوراق قرضه علی رغم دارندگان سهام حق رای و اداره شرکت را ندارند و طلب کار شرکت می باشند.
 3. برخلاف سهام پذیره نویسی و خرید اوراق قرضه عمل تجاری نمی باشد. ( ماده ۵۴ ل.ا.ق.ت )
 4. برای صدور سهام شرایط درج شده در مواد ۵۵ و ۵۶ ل .ا . ق. ت که برای منتشر کردن اوراق لازم نیست ، مورد نیاز نمی باشد .

تفاوت اوراق قرضه با سهام و با اوراق مشارکت

تفاوت اوراق مشارکت و اوراق قرضه

اوراق مشارکت و اوراق قرضه به لحاظ ماهیتی شبیه به هم می باشند ، با این تفاوت که وجوهی که از فروش اوراق مشارکت به دست می آید می بایست در طرح های معین شده صرف شود اما در مورد اوراق قرضه ناشر می تواند هرطور صلاح می داند تفاوت اوراق قرضه با اوراق مشارکت اقدام کند به این خاطر که وجه اوراق قرضه به ناشر تملیک می شود اما در مورد اوراق مشارکت دارنده آن با ناشر شریک می گردد. به این معنا که دارندگان اوراق قرضه طلب کار شرکت محسوب می شوند اما دارندگان اوراق مشارکت شریک مدنی شرکت یا موسسه ناشر محسوب شده و در سود حاصل از اجرای طرح به نسبت قیمت اسمی و مدت زمان شراکت دارای سهم می شوند. بازپرداخت اصل و سود علی الحساب در اوراق مشارکت می بایست موردضمانت قرار گیرد ولی در اوراق قرضه این ضمانت وابسته به ناشر می باشد .

” ارائه خدمات حرفه ای ثبتی در کادر حرفه ای ثبت شرکت کریم خان “

ارسال دیدگاه لغو پاسخ

راهنمای ثبت شرکت

ثبت کریمخان

ثبت شرکت سهامی خاص

Rate this post ثبت شرکت سهامی خاص در نگاه اول ، شاید این گونه به نظر برسد که ثبت شرکت سهامی خاص ، کا.

ثبت برند جک پمپی

ثبت برند جک پمپی

Rate this post ثبت برند جک پمپی مقاله ای که در حال مطالعه آن هستید به تمام سوالات شما درباره ثبت برن.

ثبت برند رونیک

ثبت برند رونیک

Rate this post ثبت برند رونیک در گذشته ثبت برند و لوگو اهمیت خاصی بین صنف ها و فعالیت ها و شغل ها ند.

ثبت برند لومیکو

ثبت برند لومیکو

Rate this post ثبت برند لومیکو امروزه از مهم ترین راه های افزایش درآمد از کسب و کار ها ، ثبت برند لو.

ثبت برند موتورتوبلار

ثبت برند موتورتوبلار

Rate this post ثبت برند موتورتوبلار با توجه به نیاز امروزه مردم به داشتن آگاهی کافی نسبت به ثبت برند.

محبوبترین مطالب

5/5 - (4 امتیاز) شرکت های با مسئولیت محدود عموما به شرکت های تجاری اطلاق می شود که متشکل از ۲ شریک ی.

4/5 - (6 امتیاز) اخذ کارت بازرگانی برای صادرات و واردات کالا برای تاجر الزامی بوده و تاجر اعم از شخص.

1.7/5 - (27 امتیاز) تعريف ثبت NGO و یا سازمانهای مردم نهاد ثبت NGO به معنای سازماني با شخصيت حقوقي م.

خلاصه درباره ما

سامانه تخصصی ثبت شرکت کریم خان که شامل کارشناسان مجرب در زمینه های ثبت شرکت با مسئولیت محدود ، ثبت شرکت سهامی عام ، ثبت شرکت سهامی خاص ، اخذ کارت بازرگانی ، ثبت برند ، ثبت اختراعات ، ثبت تغییرات شرکت و ثبت انحلال شرکت آماده ارائه انواع خدمات به مشتریان خواهد بود همچنین سامانه ثبت شرکت کریمخان ضمن ارائه مشاوره رایگان به مدیران محترم ، نهایت سعی خود را در راستای جلب رضایت آن ها نموده و تمامی خدمات ثبت شرکت در ایران را در کمترین زمان و به صورت آنلاین در اختیار مشتریان قرار می دهد.ثبت شرکت کریم خان در طی روند اخذ کلیه مجوزهای لازم برای یک شرکت مشتریان را همراهی نموده و در تمامی امور جهت به ثبت رسیدن شرکت و ثبت برند متقاضیان را تفاوت اوراق قرضه با اوراق مشارکت یاری می نماید. جلب رضایت شما هدف ماست. جهت اخذ مشاوره رایگان از موسسه ثبت شرکت کریمخان با شماره 02187146 تماس حاصل فرمایید.

اوراق مشارکت

به منظور تامین سرمایه‌های شرکت ، اوراق مشارکت تنظیم می‌گردد که شرکت پس از تدوین برنامه و اخذ مجوزهای لازم می‌توانند اقدام به انتشار و فروش این اوراق نمایند.

به منظور تامین سرمایه‌های شرکت ، این اوراق تنظیم می‌گردد که شرکت پس از تدوین برنامه و اخذ مجوزهای لازم می‌توانند اقدام به انتشار و فروش اوراق مشارکت نمایند. این اوراق نیز هم چون سهام ممتاز از نرخ سود اسمی برخوردار است که بر اساس زمان مشخص در سررسید به صاحبان آن‌ها پرداخت می‌شود. تاریخ سررسید اوراق مشارکت، شامل تاریخ مبلغ اولیه می‌باشد که مبلغ اسمی مندرج بر روی اوراق مشارکت به مالک اوراق پرداخت می‌گردد. برخی از اوراق مشارکت می‌توانند به سهم در تاریخ سررسید خود تبدیل شود. در واقع اوراق مشارکت نوعی اوراق قرضه محسوب می‌شود.

اوراق مشارکت

انواع اوراق مشارکت

1- اوراق مشارکت ساده

اوراق مشارکت ساده پس از انتشار تغییر پیدا نمی‌کند که در پایان دارنده و منتشرکننده آن می‌توانند اصل سرمایه و سود حاصل از بکارگیری آن در پروژه را استرداد نمایند. بر این اساس دارنده ورقه مشارکت با شرکت در یک پروژه خاص شریک محسوب می‌شود که پس از اجرای پروژه، رابطه وی با شرکت منتشر کننده ورقه به پایان می‌رسد. اوراق مشارکت ساده متداولترین نوع ورقه مشارکت به شمار می‌رود که به دلیل مکانیسم‌های حقوقی خاص از جمله تضمین باز پرداخت اصل و سود ورقه که مقررات متفرقه حاکم بر این اوراق پیش بینی نموده‌اند، در عمل مشکلی ایجاد نمی‌شود و ابزار مناسبی برای شرکت عموم در سرمایه گذاری‌های کوتاه مدت می‌باشد چرا که صاحب ورقه می‌تواند آن را انتقال و یا به ناشر ارائه دهد.

2- اوراق مشارکت مرکب

اوراق مرکب توسط شرکت‌های سهامی عام منتشر می‌گردد که به دو نوع طبقه بندی می‌شوند:

اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام

مطابق با ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق ، اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام ، اقتباس کامل از مقررات سابق اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام به وسیله قانون گذار بعد از انقلاب می‌باشد چرا که ورقه مشارکت قابل تبدیل ورقه ای است که بتوان آن را به سهم شرکت ناشر تبدیل نمود. در این نوع ورقه بر خلاف نوع ساده، صاحب ورقه، اگر وضعیت شرکت ناشر به دلیل اقتصادی و سود دهی بهتر از زمان انتشار اولیه ورقه مشارکت شود، می‌تواند با تبدیل ورقه مشارکت خود به سهم شرکت در توسعه شرکت شریک شود و از آن بهره‌مند گردد.

انتشار اوراق مشارکت قابل تبدیل

برای انتشار اوراق قابل تبدیل لازم است تا شرکت ناشر سرمایه خود را افزایش دهد. علاوه بر این، برای انتشار این نوع از اوراق، برای شرکت الزامی وجود ندارد که هم زمان با تصمیم مجمع عمومی فوق العاده اش به انتشار این اوراق، سرمایه خود را به میزان این اوراق افزایش دهد. در واقع، زمانی افزایش سرمایه، توسط هیات مدیره و با اجازه مجمع عمومی صورت می‌گیرد، که مهلتی که براساس آن صاحبان این گونه اوراق می‌توانند اوراق خود را به سهام شرکت مبدل نمایند، به سر آمده باشد. در تفاوت اوراق قرضه با اوراق مشارکت این شرایط و براساس مواد 30 و 33 آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت، معادل مبلغ بازپرداخت نشده، سرمایه شرکت افزایش پیدا می‌کند و سپس معادل آن در مرجع ثبت شرکت‌ها سهام جدید صادر می‌شود و به صاحبان اوراق مشارکت معادل مبلغ بازپرداخت نشده اوراقی که به شرکت ارائه کرده‌اند، سهم داده خواهد شد.

نحوه انتشار اوراق مشارکت

در ماده تفاوت اوراق قرضه با اوراق مشارکت تفاوت اوراق قرضه با اوراق مشارکت 31 آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مقرر شده که سهام داران شرکت، در خرید سهام جدید شرکت حق تقدم نخواهند داشت بر این اساس: «حق تقدم سهام داران شرکت در خرید سهام قابل تبدیل با اوراق مشارکت با تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت باطل می‌شود.» البته باید متذکر شد که این ماده بدان معناست که مجمع عمومی نمی‌تواند حق تفاوت اوراق قرضه با اوراق مشارکت تقدم سهام داران را منتفی سازد. بلکه ماده 3 این قانون بدین معناست که با تصویب انتشار اوراق و افزایش سرمایه، سهام جدید باید به صاحبان اوراق مشارکت ارائه می‌گردد و صاحبان سهم نسبت به آن‌ها حقی نخواهند داشت.

اوراق مشارکت قابل تعویض با سهام

در این اوراق قابل تعویض با سهام ، قانون گذار با وجود اقتباس از مقررات لایحه قانونی 1347، رژیم حقوقی آن‌ها را از اوراق قرضه قابل تعویض با سهام متمایز نموده و روش دیگری را ابداع کرده که سبب عدم رغب ناشرین و عدم رجوع عموم برای خرید این گونه اوراق شده است. به عبارت دیگر در لایحه قانونی 1347، در صورت تمایل صاحب ورقه، خرید اوراق قرضه قابل تعویض با سهام، صاحب ورقه در شرکت سهامدار محسوب می‌شود که در مورد اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام شرکت نیز همین موضوع صدق می‌کرد و در حال حاضر در مورد اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام اجرا می‌شود.

مطابق با ماده 29 آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مقرر می‌دارد که: «اوراق مشارکت ممکن است قابل تعویض با سهام سایر شرکت‌های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار باشد. در این صورت ناشر اوراق باید حداقل به میزان اوراق مشارکت قابل تعویض، موجودی سهام شرکت‌های مذکور را تا سر رسید نهایی اوراق مشارکت حفظ نماید».

بر اساس این ماده، شرکت ناشر مجبور نیست سرمایه خود را افزایش دهد و یا سهام جدید برای تعویض با اوراق مشارکت متقاضیان صادر نماید. کافی است که شرکت، در دیگر شرکت‌های حاضر در بورس، سهمی داشته باشد؛ هرگاه، صاحب ورقه بخواهد می‌تواند سهام مزبور را در مقابل تسلیم اوراق مشارکت به صاحبان این اوراق منتقل نماید.

اسناد خزانه اسلامی یا اخزا چیست؟

اسناد خزانه اسلامی یا اخزا چیست؟

اسناد خزانه اسلامی یکی از انواع اوراق بهادار در ابزارهای مالی است که توسط دولت‌ها یا نهادهای دولتی صادر می‌شوند و متعهد به پرداخت مبلغ اسمی آن‌ها در آینده به خریدار این اوراق هستند. این اوراق اصلی‌ترین ابزار بازار پول از نوع اوراق بدهی (Debt Securities) و بدون سود هستند که هدف اصلی آن‌ها تأمین کسری بودجه دولت‌ها است. این اوراق بدون ریسک هستند و باقیمتی کمتر از قیمت اسمی به خریداران یا طلبکاران از دولت واگذار می‌شود. در این مقاله از کالج تی بورس، به توضیح کامل اسناد خزانه اسلامی ، مزیت‌ها و نحوه محاسبه قیمت روز می‌پردازیم.

تاریخچه اسناد خزانه اسلامی – اخزا

اسناد خزانه اسلامی چیست؟

نخستین بار توسط دولت بریتانیا در سال ۱۶۹۴ با دستور ویلیام سوم به مبلغ ۲/۱ میلیون پوند برای جنگ با فرانسه توسط بانک انگلستان عرضه شد. این اتفاق باعث شد دولت‌ها این روش را کاری تضمین‌شده و با درصد موفقیت بالا ابتدا برای تأمین مالی جنگ‌ها و بعد سایر پروژه‌ها در نظر بگیرند.

شکل۱- اخزا ۱۰۰.۰۰۰ دلاری در سال ۱۹۶۹

این اوراق از ابتدای انتشار با توجه به هدف انتشار آن‌ها نام‌گذاری مختلفی داشتند. مثل؛ سهام تبدیلی %۴/۱‌۱۰ سال‌‌ ۱۹۹۹ (۱۰¼% Conversion Stock 1999)

انواع اوراق بهادار

اسناد خزانه اسلامی ( اخزا )

تمامی اوراق بهادار را می‌توان به شرح جدول زیر نشان داد:

جدول ۱- انواع اوراق بهادار

اسناد خزانه اسلامی (اخزا) چیست؟

اسناد خزانه اسلامی اوراقی هست که دولت جمهوری اسلامی ایران جهت تصفیه‌ی بدهی خود به طلبکاران حقیقی و حقوقی خود که در طرح‌های دولت محصول یا خدمتی ارائه کرده‌اند باقیمت اسمی و تاریخ سررسید مشخص می‌دهد. اسناد خزانه متداول در سایر کشورها توسط دولت آن کشور و باقیمتی کمتر از قیمت اسمی به خریداران یا طلبکاران به فروش می‌رسد و با این روش تأمین مالی بدهی‌های آن دولت پرداخت می‌شود. اما با توجه به مشکلات فقهی که این روش دارد دولت جمهوری اسلامی ایران بعد از صدور این اوراق، آن‌ها را به فروش نمی‌رساند و با واگذار کردن آن‌ها به پیمانکاران و یا طلبکاران دولت، بدهی خود را پرداخت می‌کند. درصورتی‌که پیمانکاران و کسانی که این اوراق را از دولت دریافت کرده‌اند به وجه نقد نیاز داشته باشند می‌توانند این اوراق را در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران به فروش برسانند.

چرایی انتشار اسناد خزانه اسلامی – اخزا

اسناد خزانه اسلامی اصلی‌ترین ابزار مورداستفاده در بازار پول است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت اعمال سیاست‌های پولی خود از آن‌ها استفاده می‌کند و با این روش بدهی‌های دولت به طلبکاران و پیمانکاران غیردولتی پرداخت می‌شود. تأمین کسری بودجه، کنترل نقدینگی (Liquidity) و مدریت بازار نیز سایر اهداف انتشار این اوراق است.

ریسک اسناد خزانه اسلامی

مهم‌ترین نگرانی و سوال پیش روی اشخاصی که این اوراق را دارند، عدم انجام تعهدات دولت در زمان سررسید است و همچنین به فروش نرفتن این اوراق بهادار است. دولت برای رفع نگرانی اول این بدهی را به‌عنوان بدهی ممتاز دولت شناخته و مانند حقوق و مزایای کارمندان خود اولویت اول خود می‌داند و خزانه داری کل کشور موظف به پرداخت مبلغ اسمی اسناد خزانه اسلامی در سررسید آن‌ها است و با توجه به اینکه این تعهد توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی به امضا رسیده است، ریسک نکول (عدم انجام تعهد یکی از طرفین معامله) ندارد. با توجه به اینکه اسناد خزانه اسلامی در فرابورس ایران پذیرش‌شده است و اوراق بهادار با درآمد ثابت در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران سهم زیادی از معاملات روزانه را دارا است (حجم معاملات روزانه بیش از دویست میلیارد تومان) ریسک نقد شوندگی و به فروش نرفتن، اسناد خزانه دولتی را تهدید نمی‌کند و دارندگان اسناد خزانه اسلامی می‌توانند هر زمان اقدام به فروش این اوراق در این بازار کنند.

تفاوت اسناد خزانه اسلامی با سایر اوراق بهادار

تفاوت اسناد خزانه اسلامی با سایر اوراق بهادار

مهم‌ترین تفاوت‌های اخزا با سایر اوراق بهادار را می‌توان در جدول زیر شرح داد؛

جدول۲- تفاوت اسناد خزانه اسلامی با سایر اوراق بهادار

اسناد خزانه اسلامی - نمودار اخزا

احزا هیچ‌گونه پرداخت سود به‌صورت میان‌دوره‌ای نداشته و سود دارندگان این اوراق و سرمایه گذاران از تفاوت قیمت خرید این اوراق و ارزش اسمی آن در سررسید ناشی می‌شود. که این مبلغ اسمی توسط دولت تعیین و پرداخت می‌شود. در زیر نمودارهای قیمتی (تکنیکال) اسناد خزانه دولتی (به‌طور مثال؛ اخزا ۷۲۲) با سایر اوراق بهادار (به‌طور مثال؛ تفاوت اوراق قرضه با اوراق مشارکت شستا۹۹۲) مقایسه شده است؛

اسناد خزانه اسلامی - نمودار شستا

مزیت‌های انتشار اسناد خزانه اسلامی

مزایای انتشار این اوراق را می‌توان به شرح زیر بیان کرد:

 • معاف از مالیات
 • ایجاد بستر مناسب برای توسعه ابزارهای مالی بازار سرمایه
 • تسهیل سیاست‌گذاری پولی و مالی جهت تنظیم و کنترل انتظارات بازار
 • پیدا کردن نرخ سود بدون ریسک مورد انتظار بازار
 • کاهش استقراض بین‌المللی دولت و تأمین مالی از داخل کشور
 • مدیریت بدهی‌ها توسط دولت
 • کنترل نقدینگی توسط بانک مرکزی
 • دریافت سود بدون ریسک توسط مردم

چگونگی انتشار و فروش اسناد خزانه اسلامی

اسناد خزانه اسلامی از ردیف بودجه اختصاص‌یافته توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر می‌شود. سپس سازمان‌های دولتی بر اساس بودجه‌ی تخصیص‌یافته و اولویت‌بندی زمانی، لیستی از پیمانکاران طلبکار از دولت به‌واسطه‌ی خدمت ارائه‌شده به آن سازمان دولتی را به بانک عامل معرفی می‌کنند. بانک عامل بعد از احراز هویت و دریافت مدارک لازم لیست پیمانکاران را به فرابورس ایران اعلام خواهد کرد و بعد از طی ۱۰ روز کاری، اطلاعات در سامانه معاملات ثبت می‌شود و بعدازآن پیمانکاران در صورت نیاز به وجه نقد می‌توانند قبل از تاریخ سررسید این اوراق را در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس به فروش برسانند.

محاسبه قیمت روز فروش اسناد خزانه اسلامی

قیمت این اوراق به ۲ فاکتور زیر بستگی دارد:

 1. نرخ سود مورد انتظار بازار
 2. تعداد روز باقی‌مانده تا سررسید

قیمت روز فروش اسناد خزانه اسلامی با فرمول زیر محاسبه می‌شود؛

به‌طور مثال اگر ۱۵۰ روز تا سررسید باقی‌مانده باشد و نرخ بازده مورد انتظار بازار ۲۲% باشد قیمت این اوراق به شرح زیر خواهد شد: حال اگر ۵۰ روز تا سررسید باقی‌مانده باشد و نرخ بازده مورد انتظار بازار همان ۲۲% باشد قیمت بدین شرح تغییر خواهد کرد: اگر ۵۰ روز تا سررسید باقی‌مانده باشد و نرخ بازده مورد انتظار بازار ۲۴% باشد قیمت به شرح زیر تغییر خواهد کرد: با توجه به محاسبات بالا این نتیجه به دست می‌آید که هر چه به‌روز سررسید این اوراق نزدیک می‌شویم، قیمت روز به قیمت اسمی نزدیک‌تر می‌شود. همچنین هرچقدر نرخ بازده مورد انتظار بازار بیشتر شود قیمت روز اسناد خزانه اسلامی کاهش می‌یابد.

چگونگی تعیین قیمت اسناد خزانه اسلامی در بازار

الف) روش ثبت سفارش:

در این روش قیمت‌های موردتقاضا نشان داده نمی‌شود و خریداران نمی‌توانند قیمتی به‌جز قیمت موردتقاضای خود را ببینند. حجم سفارشات خریداران باید حداقل ٨٠٪؜ حجم کل اوراق باشد و بعد از کشف قیمت حجم معاملات باید حداقل ٨٠٪؜ اوراق عرضه شده باشد.

ب) روش حراج:

در روش حراج، در یک جلسه معاملاتی قیمت با توجه به رقابت خریداران تعین می‌شود. این روش دقیقاً مشابه معاملات سهام در بورس اوراق بهادار است. در تعیین قیمت به این روش حتما باید به تاریخ سررسید و نرخ بازده مورد انتظار بازار توجه کرد و ارزش قیمتی اوراق را با توجه به فرمول قیمت روز فروش اخزا قبل از خرید محاسبه کرد.

محاسبه سود خرید و نگهداری اسناد خزانه اسلامی

 محاسبه بازده خرید و نگهداری اسناد خزانه اسلامی

نرخ مؤثر بازده تا سررسید (Yield to Maturity=YTM) به‌صورت روزشمار و با فرمول زیر قابل‌محاسبه است: F: قیمت اسمی P: قیمت خرید T: تعداد روزهای سال(۳۶۵) N: تعداد روزهای باقی‌مانده تا سررسید

کارمزد خرید و فروش اسناد خزانه اسلامی

از طریق سایت فرابورس ایران و این لینک نیز می‌توان بدون انجام محاسبات نرخ مؤثر بازده‌ اوراق را به دست آورد.

شکل۲- صفحه مربوط به محاسبه بازده خرید اوراق فرابورس ایران

کارمزد خرید و فروش اسناد خزانه اسلامی

جدول کارمزدها در اسناد خزانه

همانند تمامی اوراقی که در بورس و فرابورس ایران معامله می‌شوند، خرید و فروش اخزا هم دارای کارمزد به شرح زیر است:

جدول۳- جدول کارمزدها

جمع‌بندی

اسناد خزانه اسلامی از دسته اوراق بهادار هست که توسط دولت و باهدف تسویه بدهی‌های دولت به پیمانکاران و افرادی هست که در طرح‌ها و پروژه‌های دولتی خدمت یا محصولی ارائه نموده‌اند. این اوراق سود دوره‌ای نداشته و دارندگان این اوراق تنها از تفاوت قیمت اسمی باقیمت روز منتفع می‌شوند و با توجه به اینکه اخزا به‌عنوان بدهی ممتاز دولت شناخته می‌شود ریسک سرمایه گذاری نداشته و در هر زمان قابلیت نقد شوندگی دارد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.