آشنایی با سرمایه‌گذاری سریع المعامله


از سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها چه می‌دانید؟

از ویژگیهای مشترک دارایی ها کسب منافع اقتصادی آتی است، اما کسب منافع اقتصادی از طریق سرمایه گذاری در سهام شرکتها تا حدودی متفاوت از سایر دارایی هاست. منافع اقتصادی سرمایه گذاری ها ممکن است در قالب توزیع سود سهام، تغییرات در ارزش سرمایه گذاری ها و یا ترکیبی از آنها به دست آید.
در این نوشتار از سری مقالات آموزش رایگان حسابداری قصد داریم شما دوستان عزیز را با انواع سرمایه گذاری در سهام شرکتها و هدف این سرمایه گذاری آشنا کنیم.

سرمایه گذاری چیست؟

اینکه از پول یا منابع مالی که در حال حاضر در دست داریم صرف نظر کنیم تا در آینده به سود برسیم البته با پذیرش ریسک مشخص یا نامشخص. از نظر اقتصادی، خرید کالا یا دارایی هایی که امروزه مصرف نمی شوند اما در آینده برای ایجاد ثروت مورد استفاده قرار می گیرند.

در امور مالی، این کار یک دارایی پولی است که درآمد آینده را تأمین می کند یا بعداً با قیمت بالاتر فروخته می شود. به عبارتی شروع یا گسترش یک پروژه، خرید دارایی و… که با هدف درآمد و افزایش ارزش با گذشت زمان، انجام میشود. به عنوان مثال، یک ساختمان یا تأسیساتی که برای تولید کالا استفاده می شود می تواند به عنوان یک سرمایه گذاری تلقی شود و یا تولید کالاهای مورد نیاز برای تولید کالاهای دیگر نیز ممکن است به عنوان سرمایه گذاری تلقی شود.

انگیزه برای سرمایه گذاری

اغلب با انگیزه افزایش سودآوری، بهبود وضعیت کسب و کار، کاهش مخاطرات و … انجام میشوند. داشتن دلایل یا اهداف روشن برای سرمایه گذاری برای موفقیت در این امر بسیار مهم است. اگر بر این مورد تمرکز نداشته باشید، سرمایه گذاری می تواند دشوار، خسته کننده و حتی خطرناک شود.

هدف از سرمایه گذاری در شرکتها چیست؟

سرمایه گذاری در سایر شرکتها ممکن است با هدف :
1) مدیریت وجوه نقد و افزایش درآمد: یعنی اینکه شخص یا شرکتی موجودی نقد مازاد خود را به صورت کوتاه مدت سرمایه گذاری کند. که در واقع انگیزه اصلی از این سرمایه گذاری استفاده بهینه از منابع نقدی موجود است.
2) گسترش روابط: ممکن است شرکتی به منظور اطمینان از تداوم جریان تولید یک محصول مهم بخشی از سهام شرکت عرضه کننده مواد اولیه را بخرد یا تسهیلات مالی در اختیار آن قرار دهد.
3) نفوذ یا کنترل: گاهی اوقات سرمایه گذاری ها در شرکتها با هدف مداخله در سیاستهای توزیع سود سهام، عرضه مواد اولیه، بازاریابی، تامین مالی و… انجام میشود.

مفهوم سرمایه گذاری در سهام

سهام اوراق بهاداری است که مالکیت و ادعای یک شرکت نسبت به دارایی ها و درآمدهایش را نشان می‌دهد. به عبارتی، بخشی از حقوق صاحبان سرمایه به حساب می آید و به دارنده سهم این حق را میدهد که متناسب با سهم خود از دارایی ها و درآمد شرکت به دست آورد.

سرمایه گذار و سرمایه پذیر

به شخص یا شرکتی که سهام یک شرکت سهامی را در اختیار دارد، سرمایه گذار نام دارد. و شرکتی که سهام منتشرکرده است، سرمایه پذیر نام دارد.

طبقه بندی سرمایه گذاری در سهام

سرمایه گذاری در سهام برای سرمایه گذار، دارایی محسوب میشود. براساس استاندارد حسابداری شماره 15، سرمایه گذاری ها با توجه به قصد مدیریت از لحاظ مدت نگه داری به دو دسته جاری و بلند مدت طبقه بندی میشوند.

سرمایه گذاری در قالب بلند مدت

این نوع سرمایه گذاری، هنگامی در ترازنامه قابل طبقه بندی است که یکی از دو شرط زیر را داشته باشد:
1) قصد نگهداری‌ آن‌ برای‌ مدت‌ طولانی‌ به وضوح‌ قابل‌ اثبات‌ باشد.
2) توانایی واگذاری آن توسط سرمایه گذار مشمول محدودیت هایی باشد.
طبقه ای از سرمایه گذاری ها که بلند مدت محسوب نشود، جاری (کوتاه مدت) تلقی خواهد شد. رشد سرمایه بلند مدت زمانی به وجود می آید که قیمت سهم طی یک دوره زمانی افزایش می یابد.

نمونه هایی از سرمایه گذاری بلند مدت

نمونه هایی از سرمایه گذاری بلند مدت طبق استاندارد شماره 15،شامل موارد زیر است‌:

الف) سرمایه‌گذاری‌ در واحد تجاری‌ فرعی‌ و وابسته‌ یا تسهیلات‌ بلندمدت‌ اعطایی به‌ این‌ واحدها.
ب) سرمایه‌گذاریهایی‌ که‌ اساساً جهت‌ حفظ‌، تسهیل‌ و گسترش‌ فعالیت‌ یا روابط‌ تجاری‌ موجود انجام میشود.
ج) سرمایه‌گذاریهایی‌ را که‌ نمی‌توان‌ واگذار کرد، یا بدون‌ تأثیر عمده‌ برفعالیتهای‌ واحد تجاری‌ قابل‌ واگذاری‌ نیست‌.
د) سرمایه‌گذاریهایی‌ که‌ با قصد استفاده‌ مستمر توسط‌ واحد تجاری‌ نگهداری‌ میشود.

طبقه بندی سرمایه گذاری ها از لحاظ قابلیت مبادله

سرمایه گذاری ها از لحاظ قابلیت مبادله به دو دسته سریع المعامله در بازار و سایر سرمایه گذاری ها طبقه بندی میشوند.

سرمایه گذاری سریع المعامله

سهام سریع المعامله در صورتی جزء دارایی جاری به حساب می آید که بازار حاضر و آماده ای داشته باشد و مدیریت هر وقت بخواهد بتواند از آن در عملیات جاری استفاده کند.

دو شرط اصلی سرمایه گذاری سریع المعامله

1 ) باید دارای بازار فعال قابل دسترس

2) قیمتهای معاملاتی معلوم و علنی باشند.

در واقع سرمایه گذاری در سهامی است که در آینده نزدیک فروخته میشود و هدف از این نوع، کسب سود از طریق نوسان قیمت ها است.

سایر سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری هایی هستند که انتظار می رود واحد تجاری ظرف یکسال و یا در طول چرخه عادی عملیات واحد تجاری، هر کدام طولانی تر است، بفروشد.

تحصیل سرمایه گذاری

تمام سرمایه گذاری ها در ابتدا به بهای تمام شده ثبت می شوند. این قاعده ای است برای ثبت کلیه دارایی ها در زمان تحصیل. بهای تمام‌ شده‌ یک سرمایه‌گذاری‌، مخارج‌ تحصیل‌ آن‌، ازقبیل‌ کارمزد کارگزار، حق‌الزحمه‌ها و عوارض‌ و مالیات‌ را دربر می گیرد. لیکن‌ شامل‌ مخارج‌ مالی‌ تحمل‌شده‌ در رابطه‌ با ایجاد تدریجی‌ یک‌ سرمایه‌گذاری‌ نیست‌.

شناسایی درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام

توزیع سود سهام با پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی انجام میشود. تاریخ پیشنهاد سود از جانب هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی داده میشود و به عنوان بدهی در ترازنامه شناسایی نمیشود، و تنها در یادداشت های توضیحی صورتهای مالی افشا میشود.

سود نقدی سهام

سود سهام نقدی نوع رایج توزیع سود است که پس از تصویب مجمع عمومی به عنوان درآمد سود سهام شناسایی میشود و حداکثر ظرف مدت 8 ماه باید پرداخت شود. این درآمد در زمان تصویب و اعلام مجمع به عنوان درآمد شناسایی میشود. طبق ماده 90 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت، در صورت وجود منافع، تقسیم ده درصد از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است. سود سهام ممکن است به شکل سهام شرکت، موجودی کالا یا سایر انواع دارایی ها نیز توزیع شود.

مالیات بر درآمد سود سهام

طبق بخشنامه مالیاتی شماره 197/97/200، تاریخ 1397/12/28، برای نقل و انتقال سهام در بورس ها یا بازارهای خارج از بورس و همچنین نقل و انتقال سهام سایر شرکت ها، مالیات مقطوع تعیین شده است و هزینه های مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات به نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می شود، به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی شود. با عنایت به تبصره (4) ماده 105 قانون مالیات های مستقیم هزینه های مربوط به نقل و انتقال سهام و سایر هزینه های مرتبط به سرمایه گذاری در سهام، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی در محاسبه درآمدهای مشمول مالیات منظور نخواهد شد. در مورد مالیات خرید و فروش سهام اینجا بیشتر بخوانید.

جدول نحوه گزارشگری سرمایه گذاری درسهام

نوع سرمایه گذاریانعکاس بهشناسایی سود و زیان نسبت بهانعکاس تفاوت ناشی از واگذاری به عنوان
جاری ( سریع المعامله)ارزش بازارآخرین مبلغ دفتریدرآمد یا هزینه سرمایه گذاری
اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروشآخرین مبلغ دفتریدرآمد یا هزینه سرمایه گذاری
سایر سرمایه گذاری های جاریخالص ارزش فروشآخرین مبلغ دفتریدرآمد یا هزینه سرمایه گذاری
اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروشآخرین مبلغ دفتریدرآمد یا هزینه سرمایه گذاری
بلند مدتتجدید ارزیابیآخرین مبلغ دفتریسود یا زیان واگذاری
بهاي‌ تمام‌ شده‌ پس‌ از كسر هرگونه‌ کاهش ارزش انباشتهبهای تمام شدهسود یا زیان واگذاری

مثال از سرمایه گذاری

مثال: فرض کنید شرکت کوشا 3000 سهم از سهام عادی شرکت یاران را به قیمت بازار هر سهم 20،000 ریال خریداری میکند.
شرکت قصد دارد این سرمایه گذاری را که از رونق معاملاتی در بورس اوراق بهادار تهران برخوردار است ظرف چند ماه آینده بفروشد، بنابراین آن را به عنوان یک سرمایه گذاری سریع المعامله در بازار طبقه بندی مینماید:

شرکت کوشا، سرمایه گذاری مورد نظر را این چنین ثبت مینماید:

سرمایه گذاریهای سریع المعامله در سهام شرکت یاران60,000,000
وجوه نقد 60,000,000
ثبت خرید 3000 سهم 20،000 ریالی شرکت یاران

فرض کنید شرکت کوشا بابت هر سهم شرکت یاران 1000 ریال سود نقدی سهام دریافت میکند، کوشا سود دریافتی را این چنین ثبت مینماید:

وجوه نقد3,000,000
درآمد سود سهام 3,000,000
ثبت دریافت سود نقدی سهام از شرکت یاران به میزان 1000 ریال بابت هر سهم

در این مثال شرکت یاران تا زمانی که سود سهام را اعلام نکرده ، بابت سود سهام هیچ نوع بدهی ندارد و سرمایه گذار نیز برای درآمد سود سهام در پایان سال ثبتی انجام نمیدهد.

جهت فهم بهتر، برای نمونه روش گزارشگری سایر سرمایه گذاری های جاری به خالص ارزش فروش با مثالی توضیح داده میشود:

فرض کنید خالص ارزش فروش سرمایه گذاری شرکت کوشا در سهام عادی شرکت یاران در تاریخ 29 اسفند 60،530،000 ریال است.
در این حالت شرکت کوشا به عنوان سرمایه گذار باید تعدیل زیر را انجام دهد:

سایر سرمایه گذاری های جاری در سهام عادی شرکت یاران530,000
درآمد افزایش ارزش 530,000
60،530،000-60،000،000=530،000

فرآیند تعدیل حساب سایر سرمایه گذاری های جاری و گزارشگری این سرمایه گذاری ها به خالص ارزش فروش در هر دوره تکرار خواهد شد.
حال فرض کنید خالص ارزش فروش سهام شرکت یاران در پایان سال بعد کاهش یافته و به مبلغ 59،000،000 ریال میرسد در این حالت شرکت کوشا مانده سرمایه گذاری خود را تعدیل کرده و آن را به خالص ارزش فروش میرساند:

سرمایه گذاری سریع المعامله

سرمایه‌گذاری investment در ذهن هر کس مفهوم متفاوتی دارد، برخی تنها ملک را سرمایه می‌دانند، بعضی به سرمایه‌های فیزیکی و دارایی می‌اندیشند، عده‌ای به سرمایه‌های معنوی معتقد هستند. به هر حال هر کسی با هر نگاهی این تعریف را قبول دارد که کلیه منابع مالی و پولی قابل تبدیل به پول سرمایه نامیده می‌شود. سرمایه‌گذاری مدیریت کردن ثروت است. در این مقاله می‌خواهیم برسی کنیم سرمایه‌گذاری سریع المعامله چیست؟ چه مزایایی دارد و شامل چه کارهایی می‌شود. برای دریافت اطلاعات بیشتر در زمینه سرمایه‌گذاری سریع المعامله ما را همراهی کنید.

مفهوم سرمایه‌گذاری در علوم مختلف:

سرمایه‌گذاری در لغت به معنای دارایی است. در واقع یعنی گذاشتن پول برای رسیدن به درآمد بیشتر است. به طور کلی سرمایه‌گذاری یعنی خرید جنسی و فروش آن به قیمت بالاتر برای رسیدن به سود بیشتر است.

 • در علم اقتصاد، سرمایه گذار‌ی یعنی خرید کالایی که امروز مصرف نمی‌شود اما در آینده مورد نیاز است.
 • در امور مالی، سرمایه‌گذاری یعنی خرید دارایی به امید افزایش قیمت و کسب درآمد در آینده است.

انواع سرمایه‌گذاری:

سرمایه‌گذاری را از نظر زمان اگر بخواهیم تقسیم کنیم در 2 دسته قابل بررسی است:

 1. سرمایه‌گذاری کوتاه مدت، سرمایه‌گذاری است که با قصد رسیدن به سود در بازه زمانی یک ساله و کمتر در نظر گرفته شده است.
 2. سرمایه‌گذاری بلند مدت، نوعی سرمایه‌گذاری است که با هدف استفاده مستمر در فعالیت‌های تجاری انجام می‌شود، این نوع سرمایه‌گذاری در زمان طولانی به ثمر رسیده و برای همین با محدودیت‌هایی برای واگذاری همراه است.

چگونگی تقسیم سرمایه‌گذاری بلند مدت و کوتاه مدت:

مدیریت هر مجموعه اقتصادی و برنامه‌ریزی‌های آن است که تعیین کننده نوع سرمایه‌گذاری شرکت است.

زمانی که مدیران بخواهند سرمایه‌گذاری زودبازده و موقت داشته باشند آن را در دسته دارایی‌های جاری و سرمایه‌گذاری کوتاه مدت طبقه‌بندی می‌کنند.

وقتی هدف مدیران از سرمایه‌گذاری رسیدن به سود بالاتر در زمان طولانی‌تر است از دارایی‌ها برای انجام سرمایه‌گذاری بلند مدت استفاده می‌شود.

انواع سرمایه‌گذاری کوتاه مدت:

سرمایه‌گذاری کوتاه مدت شامل 2 دسته سرمایه‌گذاری است:

 1. سرمایه گذار‌ی سریع المعامله
 2. سرمایه‌گذاری اوراق مشارکت

سرمایه‌گذاری سریع المعامله چیست:

همه آدم‌ها به دنبال روش‌هایی برای سرمایه‌گذاری به امید کسب سود و افزایش ثروت و رفاه بیشتر هستند. سرمایه‌گذاری سریع المعامله نوعی سرمایه‌گذاری زودبازده است که برای کسانی که قصد سرمایه‌گذاری بلند مدت را ندارند انتخاب مناسبی است. سرمایه‌گذاری سریع المعامله قابلیت نقد شوندگی بالایی داشته و برای زمانی کمتر از یک سال هدف‌گذاری می‌شود. سرمایه‌گذاری سریع المعامله به سرمایه‌گذاری جاری معروف است.

چرا سرمایه‌گذاری سریع المعامله:

هرگاه شخص حقیقی یا حقوقی وقتی دارایی‌هایی داشته باشد که به آن نیاز ندارد می‌تواند آن را سرمایه‌گذاری کند. سرمایه‌گذاری می‌تواند به صورت بلند مدت و در خرید تأسیسات باشد یا کوتاه مدت و سریع المعامله باشد.

از آنجا که سرمایه‌گذاری سریع المعامله دوره زمانی سوددهی پایینی دارد جذابیت بیشتری داشته و افراد زیادی مایل به انجام این نوع سرمایه‌گذاری هستند. در سرمایه گذار‌ی سریع المعامله اشخاص می‌توانند وجه نقد مازاد خود را در دارایی‌هایی با نقدینگی نسبتاً بالا و ریسک پایین سرمایه‌گذاری کنند

مزایای سرمایه‌گذاری سریع المعامله:

دلیل محبوبیت سرمایه‌گذاری سریع المعامله مزایایی است که نصیب دارندگان آن می‌شود؛ این مزایا را با هم بخوانیم:

 1. با سرمایه‌گذاری سریع المعامله اشخاص حقیقی و حقوقی در زمان کوتاهی به اهداف مالی خود دست پیدا می‌کنند.
 2. با سرمایه‌گذاری دارایی‌های خود را در برابر خطر کاهش ارزش در برابر تورم حفظ می‌کنند.

2 شرط اصلی سرمایه گذار‌ی سریع المعامله:

سرمایه گذار‌ی سریع المعامله باید 2 شرط اصلی را داشته باشد:

 1. بازار فعال، آزاد و قابل دسترسی
 2. قیمت معاملاتی که در بازار معلوم، مشخص و آشکار باشد، قیمت اعلام شده برای سرمایه‌گذاری سریع المعامله باید طوری باشد بتوان بر اساس آن معامله کرد.

ویژگی‌های سرمایه‌گذاری سریع المعامله:

مهم‌ترین ویژگی سرمایه‌گذاری سریع المعامله این است که در دسترس باشد. یعنی هر فردی در هر شرایطی به عنوان خریدار یا فروشنده اجازه انجام معامله را داشته باشد. ضمن آن که هر کسی با حداقل امکانات مثلاً تنها با دسترسی به اینترنت به بازار دسترسی داشته و اجازه انجام معامله را داشته باشد.

انواع سرمایه‌گذاری سریع المعامله که باید بشناسید:

سرمایه‌گذاری سریع المعامله در ایران شامل:

 1. سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
 2. سرمایه‌گذاری و سپرده بانکی
 3. سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت دولتی و غیردولتی

سرمایه‌گذاری سریع المعامله در بورس اوراق بهادار:

منظور از سرمایه‌گذاری کوتاه مدت و سریع المعامله نوعی سرمایه‌گذاری است که کمتر از یک سال بازدهی داشته باشد و به سود برسد. سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار نوعی سرمایه‌گذاری سریع المعامله است که برای موفقیت در آن بهتر است اصول و فنون این روش را به خوبی آموزش دیده و با تکنیک‌های آن آشنا باشید. جالب است بدانید سرمایه‌گذاری در بوس و بازار سهام و غیره ریسک بالاتر و سود بیشتری نیز به همراه دارد.

با حساب سپرده از سرمایه‌گذاری سریع المعامله آشنا شوید:

حساب سپرده یکی از رایج‌ترین شیوه‌های سرمایه‌گذاری است که طرفداران زیادی دارد. این شیوه نوعی پشتیبان برای حساب جاری محسوب می‌شود که به آن سود هم تعلق می‌گیرد. هر چند میزان سود تعلق گرفته به نوع سرمایه‌گذاری تفاوت دارد با این حال نوعی کسب درآمد مالی کم ریسک است.

آشنایی با سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت دولتی و غیردولتی:

چون سود اوراق مشارکت دولتی از سوی بانک مرکزی تضمین شده است و رونق اقتصادی خوبی به همراه دارد افراد زیادی خواهان سرمایه‌گذاری در آن هستند، این شیوه از سرمایه‌گذاری از نظر زمانی به سرعت به سوددهی رسیده و ریسک پایینی دارد.

سرمایه‌گذاری سریع المعامله برای چه کسانی مناسب است:

سرمایه‌گذاری سریع المعامله نوعی سرمایه‌گذاری کوتاه مدت است و برای کسانی که فرصت زیادی برای سوددهی ندارند انتخاب مناسب‌تری است. چون میزان نقد شوندگی آن بالا بوده و سرمایه‌گذار در زمان کوتاهی به سود می‌رسد. انتخاب نوع سرمایه‌گذاری بستگی به میزان سرمایه و میزان ریسک‌پذیری افراد دارد.

 • اگر اهل ریسک بالا هستید سرمایه‌گذاری در بورس و سهام برای شما بهتر است.
 • اگر طاقت ریسک را ندارید بهتر است به سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت یا سپرده‌های بانکی اکتفا کنید.

تقسیم بندی سرمایه‌گذاری سریع المعامله در سه مرحله:

سرمایه‌گذار کوتاه مدت سریع المعامله در 3 مرحله قابل بررسی است:

 1. هنگام تحصیل سرمایه‌گذار، منظور از هنگام تحصیل زمانی است که دارایی را خریده یا به دست آورده‌اید.
 2. طول مدت و نگهداری سرمایه‌گذاری، منظور زمان شناسایی و دریافت سود و ارزیابی سرمایه‌گذاری کوتاه مدت در پایان سال مالیاست.
 3. هنگام فروش سرمایه‌گذاری زمانی است که قصد فروش و به سود رسیدن را دارید.

مشاوره مالیات بر ارزش افزوده

چگونگی تعیین ارزش اوراق سریع المعامله:

برای محاسبه قیمت و ارزش سرمایه گذاری سریع المعامله چند روش وجود دارد:

 1. پیشنهاد خرید، مبلغی است که انتظار می‌رود سرمایه گذاری به آن قیمت انجام شود
 2. پیشنهاد فروش، مبلغی است که انتظار می‌رود سرمایه گذار‌ی برای تحصیل سرمایه‌گذاری بپردازد.
 3. قیمت میانگین بازار، چیزی میان قیمت خرید و قیمت پیشنهادی است.

هر چند هر واحد اقتصادی از یکی از روش‌های موجود استفاده می‌کند اما آنچه رایج است استفاده از قیمت میانگین است.

ثبت سرمایه‌گذاری سریع المعامله در ترازنامه:

برای ثبت سرمایه‌گذاری سریع المعامله در ترازنامه از شیوه استفاده می‌شود.

 1. ارزش بازار
 2. حداقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش

ثبت ارزش بازار آشنایی با سرمایه‌گذاری سریع المعامله سرمایه‌گذاری سریع المعامله در ترازنامه:

سرمایه‌گذاری به بهای تمام شده تاریخی، این امکان را به مدیران می‌دهد تا درآمد را به تشخیص و دلخواه خود شناسایی کرده و برای خرید آن تصمیم‌گیری کنند از آنجا که این سرمایه‌گذاری به سرعت به سود یا زیان می‌رسد باید گزارش آن را تهیه کرده و در ترازنامه ثبت نمایند.

هرگونه افزایش مبلغ دفتری سرمایه‌گذاری شامل بخشی از بازده سرمایه‌گذاری است که در حساب بستانکار درآمد ناشی از افزایش ارزش سرمایه ثبت می‌شود کاهش ارزش نقدی نیز در بدهکار حساب هزینه ناشی از کاهش ارزش سرمایه‌گذاری ثبت می‌شود.

ثبت اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش:

در روش اقل بهای تمام شده و خالص فروش در پایان هر دوره مالی، قیمت تمام شده سرمایه‌گذاری با مبلغ قابل انتظار به صورت خالص از محل فروش سرمایه‌گذاری بازیافت می‌شود، سپس مقایسه شده و کمترین مقدار آن در ترازنامه ثبت می‌شود.

در این روش ارزش دفتری سهام با ارزش پروژه مقایسه شده و هرگونه کاهش ارزش بازار نسبت به ارزش دفتری سرمایه‌گذاری ثبت می‌شود حساب ذخیره کاهش ارزش بستانکار شده و حساب ذخیره کاهش ارزش سهام بدهکار می‌شود مازاد ارزش بازار نسبت به بهای تمام شده قابل شناسایی و ثبت نیست.

چگونگی محاسبه مالیات سرمایه‌گذاری سریع المعامله:

برای محاسبه مالیات سرمایه‌گذاری سریع المعامله از روش خالص ارزش فروش استفاده می‌شود، این روش نرخ بازدهی سرمایه‌گذاری‌ها را کاهش داده و تأثیر منفی بر بازار می‌گذارد. چالشی که این روش مالیات قابل توجهی به سرمایه‌گذاران تحمیل می‌کند و نرخ بازده سرمایه‌گذاری‌ها را کاهش می‌دهند.

سؤالات متداول

ماهیت سرمایه‌گذاری کوتاه مدت یا سریع المعامله در ترازنامه چیست؟

لازم است بدانید سرمایه‌گذاری کوتاه مدت که سریع المعالمله هم نوعی از آن است ماهیت بدهکار دارد.

بهای تمام شده در بورس سهام برای سرمایه‌گذاری سریع المعامله چگونه محاسبه می‌شود؟

منظور از بهای تمام شده، قیمت خرید سهام به اضافه سایر مخارج مانند کارمزد کارگزاری، عوارض و مالیات خرید است.

تفاوت سرمایه‌گذاری بلند مدت و سریع المعامله چیست؟

سرمایه‌گذاری بلندمدت باعث ایجاد ثروت در دو در دوره طولانی می‌شود اما سرمایه‌گذاری سریع المعامله نوعی سرمایه‌گذاری زودبازده است که به سرعت به درآمد می‌رسد.

موسسه مالیات ها شما را به خواندن مقاله تفاوت حساب اندوخته و ذخیره در چیست دعوت می نماید.

آشنایی با سرمایه‌گذاری سریع المعامله

سرمایه‌گذاری سریع المعامله

سرمایه‌گذاری سریع المعامله نوعی سرمایه‌گذاری است که در زمان کوتاهی به بازدهی می‌رسد و سرمایه بیشتری نصیب شما می‌کند. بسیاری از آدم‌ها تصور می‌کنند داشتن پول بیشتر برای سرمایه‌گذاری ایده آل تر است، اما آنچه اهمیت دارد، چیدن استراتژی مناسب برای سرمایه‌گذاری است. سرمایه‌گذاری سریع المعامله نوعی استراتژی زودبازده برای دارایی‌های افراد است. این نوشتار را با احترام تقدیم به کسانی می‌کنیم که می‌خواهند بدانند سرمایه‌گذاری سریع المعامله چیست؟ و چگونه سرمایه‌گذاری موفق‌تری داشته باشید؟

سرمایه‌گذاری چیست:

سرمایه‌گذاری (investment) نوعی ارزش از دست رفته در زمان حال است که به امید به دست آوردن ارزش بیشتری در زمان آینده انجام می‌شود. به عبارت بهتر سرمایه‌گذار به جای آن که دارایی خود برای انجام امور دلخواه صرف کند، آن را در حوزه مشخصی برای رسیدن به ارزش بیشتر در زمان آینده نگهداری می‌کند. با انجام سرمایه‌گذاری هم اصل پول حفظ می‌شود هم پس از گذشت زمان به میزانی سود می‌رسند. سرمایه‌گذاری نوعی مدیریت کردن ثروت برای افزایش و توسعه آن در آینده است.

سرمایه‌گذاری یا دلالی:

سرمایه‌گذاری فرآیند مشخصی دارد و کسانی که با استفاده از نوسانات بازار خودرو، دلار، ارز و غیره به دنبال کسب سود هستند، سرمایه‌گذار نبوده و در حال دلالی هستند. سرمایه‌گذاری همیشه خرید کالا یا جنس فیزیکی نیست که پس از مدتی با فروش آن به سود کلانی برسید، سرمایه‌گذاری نوعی فعالیت مفید اقتصادی است که دارنده ضمن حفظ ارزش دارایی خود در برابر تورم و افزایش قیمت‌ها منافع و سود بیشتری از دارایی را نصیب خود کند.

مزیت های سرمایه گذاری

3 مزیت سرمایه‌گذاری که باید بشناسید:

 1. با انجام سرمایه‌گذاری درست و عاقلانه است که توان انجام کارهای مالی خود را پیدا می‌کنید. در واقع با مدیریت درآمد مازاد خود می‌توانید سرمایه لازم برای رسیدن به اهدافتان را به دست بیاورید.
 2. پیدا کردن مسیر درست سرمایه‌گذاری است که نه تنها ارزش دارایی شما را در برابر تورم حفظ می‌کند بلکه آن را افزایش نیز می‌دهد.
 3. با سرمایه‌گذاری درست منابع مالی خود را مدیریت کرده و دوران بازنشستگی بی‌دغدغه‌ای داشته باشید.

انواع سرمایه‌گذاری

آشنایی با انواع سرمایه‌گذاری:

سرمایه‌گذاری از نظر زمانی به دو شیوه کوتاه مدت و بلند مدت تقسیم می‌شود.

1- سرمایه‌گذاری کوتاه مدت نوعی سرمایه‌گذاری است که در زمان کوتاه قابل تبدیل شدن به پول نقد است.

2- سرمایه‌گذاری بلندمدت در بازه زمانی طولانی‌تر به بازدهی می‌رسد.

سرمایه‌گذاری بلند مدت چیست:آشنایی با سرمایه‌گذاری سریع المعامله

سرمایه‌گذاری بلند مدت، چشم‌اندازی طولانی داشته و عموماً در واحد تجاری از این شیوه سرمایه‌گذاری برای افزایش دارایی‌ها استفاده می‌شود. این نوع سرمایه‌گذاری با هدف حفظ تسهیل و گسترش فعالیت یا روابط تجاری انجام می‌شود و هدف اصلی آن تأمین درآمد و رشد سرمایه برای صاحبان آن است.

با 2 شیوه سرمایه‌گذاری کوتاه مدت آشنا شوید:

سرمایه‌گذاری سریع المعامله

سرمایه‌گذاری غیر سریع المعامله

سرمایه‌گذاری غیر سریع المعامله چیست:

سایر سرمایه‌گذاری‌هایی که در ردیف سرمایه‌گذاری سریع المعامله قرار نگیرند، غیر سریع المعامله هستند. این سرمایه‌گذاری‌ها به دو دسته سرمایه‌گذاری کوتاه مدت و بلندمدت تقسیم می‌شوند. هرگونه سرمایه‌گذاری که برعکس سرمایه‌گذاری سریع المعامله، در بازار فعالیت وسیعی ندارد غیر سریع المعامله است.

تفاوت این بازار با بازار سریع المعامله، میزان ریسک و سودآوری پایین‌تر آن است، سرمایه‌گذاری غیر سریع المعامله هر چند سود کمتری دارد ولی با اطمینان بیشتر و ریسک کمتری همراه است. این بازارها همیشه در دسترس نمی‌باشد، مانند سرمایه‌گذاری در اوراق قرضه، سرمایه‌گذاری سپرده‌های کوتاه مدت بانکی و غیره نمونه‌هایی از این نوع سرمایه‌گذاری هستند.

آشنایی با سرمایه‌گذاری سریع المعامله:

سرمایه‌گذاری سریع المعامله نوعی طبقه‌بندی سرمایه‌گذاری‌ها تحت عنوان دارایی جاری است. در پاسخ به آن‌ها که می‌خواهند بدانند سرمایه‌گذاری سریع المعامله چیست باید بگوییم، این نوع سرمایه‌گذاری باید دارای چند شرط اساسی باشد:

 1. وجود بازار فعال که در دسترس باشد.
 2. شرط دوم قیمت‌هایی که معلوم و مشخص باشد.
 3. خریدار و فروشنده در تمام زمان‌ها به تعداد زیاد و در هر زمانی وجود داشته باشد.
 4. همه خریداران و فروشندگان با حداقل امکانات به این بازار دسترسی داشته باشند و بتوانند فعالیت کنند.

سرمایه‌گذاری در بورس

سرمایه‌گذاری در بورس

بهترین شیوه سرمایه‌گذاری سریع المعامله:

شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس ایران بهترین و مطمئن‌ترین بازار برای سرمایه‌گذاری سریع المعامله هستند که مطابق موارد درج شده در بند ۱۵ نوعی سرمایه‌گذاری کوتاه مدت به شمار می‌روند.

چرا سرمایه‌گذاری در بورس:

سرمایه‌گذاری طرف بالا و نقدشوندگی سریع دارد برای همین از نظر بسیاری از افراد بهترین نوع سرمایه‌گذاری است اما برای ورود به حوزه نیازمند دانش و اطلاعات کافی هستید.

4 مزیت سرمایه‌گذاری در بورس:

 1. در بورس امکان سرمایه‌گذاری با هر میزان دارای فراهم است.
 2. ارزش دارایی شما در مقابل تورم حفظ می‌شود.
 3. سرمایه‌گذاری در بورس نقدشوندگی بالای دارد.
 4. امکان سرمایه‌گذاری با روش‌های متنوع با درجه مختلف وجود دارد.

انواع شیوه‌های سرمایه‌گذاری در بورس:

روش‌های متفاوتی برای سرمایه‌گذاری در بورس وجود دارد:

 1. سرمایه‌گذاری غیرمستقیم، این شیوه سرمایه‌گذاری مناسب افرادی است که اطلاعات کافی در زمینه بورس ندارند و یا زمان کافی برای یادگیری را ندارند اما مایل به استفاده از سود این بازار هستند. یکی از روش‌های سرمایه‌گذاری غیرمستقیم، استفاده از صندوق سرمایه‌گذاری است.
 2. سرمایه‌گذاری مستقیم در بورس، برای سرمایه‌گذاری مستقیم در روز باید کد معاملاتی داشته باشید، در صورت داشتن کد معاملاتی می‌توانید به سه شیوه حضوری، معاملات برخط آنلاین و معاملات اینترنتی سرمایه‌گذاری مستقیم را انجام دهید.

چگونگی محاسبه ارزش و بهای سرمایه‌گذاری:

برای محاسبه ارزش سرمایه‌گذاری باید بهای آشنایی با سرمایه‌گذاری سریع المعامله خرید را با مخارج تحصیل آن جمع کرد و از مخارج تحصیل کارمزد کارگزار حق‌الزحمه عوارض و مالیات‌ها است دو روش برای محاسبه وجود دارد روش اول حداقل بهای تمام شده و خالص ارزش افزوده و روش دوم خالص ارزش افزوده

وقتی سرمایه‌گذاری سریع المعامله به روش خالص ارزش فروش ثبت شود همه تغییرات ارزش سرمایه‌گذاری حتی در صورتی که به فروش نرسیده باشد را باید در صورت سود و زیان نشان دهید.

بهای سرمایه‌گذاری

سؤالات متداول

سرمایه‌گذاری سریع المعامله در ردیف کدام سرمایه‌گذاری طبقه‌بندی می‌شود؟

سرمایه‌گذاری سریع المعامله را می‌توان در شمار سرمایه‌گذاری جاری و بلند مدت به حساب آورد.

بهای تمام شده سرمایه‌گذاری چگونه محاسبه می‌شود؟

بهای تمام شده سرمایه‌گذاری مخارجی مانند تحصیل آن، کارمزد کارگزار، حق‌الزحمه، عوارض و مالیات را شامل می‌شود.

سرمایه‌گذاری دارایی است که واحدهای تجاری برای افزایش منافع اقتصادی خود به شیوه توزیع منابع، افزایش ارزش و سایر مزایا انجام می‌شود.

حسابداری سرمایه گذاری و سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت

در این آموزش از مجموعه آموزش های شناخت جامع حسابها در حسابداری ، با حساب سرمایه گذاری کوتاه مدت ، حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت و ماهیت هر یک آشنا خواهید شد.

حسابداری سرمایه گذاری و سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت

حسابداری سرمایه گذاری و سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت

حسابداری سرمایه گذاری و سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت

در این آموزش از مجموعه آموزش های شناخت جامع حسابها در حسابداری ، با حساب سرمایه گذاری کوتاه مدت ، حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت و ماهیت هر یک آشنا خواهید شد.

حسابداری سرمایه گذاری و سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت

در این آموزش از مجموعه آموزش های شناخت جامع حسابها در حسابداری ، با حساب سرمایه گذاری کوتاه مدت ، حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت و ماهیت هر یک آشنا خواهید شد.

حسابها و سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت و ماهیت آنها

حساب سرمایه گذاری کوتاه مدت

این دسته شامل سرمایه گذاری سریع المعامله و سرمایه گذاری در سهام اوراق مشارکت یکساله (که به قصد نگهداری برای بیش از یک سال تحصیل نشده اند) سایر شرکت ها می باشند.

به عبارتی هر نوع سرمایه گذاری که به آسانی قابلیت نقد شوندگی داشته و به قصد نگهداری برای بیش از یک سال تحصیل ایجاد نشده باشد سرمایه گذاری کوتاه مدت می باشد.

از موارد مربوط به این حساب، سرمایه گذاری در سهام و اوراق مشارکت سایر شرکت ها به صورت کوتاه مدت و یا ایجاد سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت بانکی است. حساب سرمایه گذاری نیز دارای ماهیت بدهکار است.

حساب سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت

یکی دیگر حسابهای دارایی ها، سپرده های بانکی است. در بسیاری از موارد، اغلب به عنوان پشتیبان یک حساب جاری، یک حساب دیگر تحت عنوان حساب سپرده بانکی ایجاد می شود که به این حساب سود نیز تعلق خواهد گرفت.

در این حالت، بر اساس مبلغ این موجودی این حساب سپرده، و بر اساس نرخ معینی، سود تعلق خواهد گرفت که می توان آن را تحت عنوان درآمد مالی ثبت نمود.

اگر این حساب ها دارای سررسید کوتاه مدت باشند، در دارایی های کوتاه مدت و در غیر این صورت در دارایی های بلند مدت دسته بندی خواهند شد.

حساب سرمایه گذاری های بلند مدت

سرمایه گذاری های بلند مدت به طبقه ای از سرمایه گذاری ها که به قصد استفاده مستمر در فعالیتهای تجاری نگهداری می شوند گفته می شود. یک سرمایه گذاری زمانی به عنوان دارایی غیر جاری طبقه بندی می شود که قصد نگهداری آن برای مدت طولانی به وضوع قابل اثبات باشد یا آنکه توانایی واگذاری آن توسط سرمایه گذار محدودیت هایی داشته باشد.

تفکیک سرمایه گذاری به کوتاه مدت و بلند مدت به قصد مدیریت بستگی دارد؛ اگر مدیریت قصد داشته باشد که سرمایه گذاری را بطور موقت نگهداری کند، در دسته دارایی های جاری طبقه بندی می شود و در غیر این صورت در دسته دارایی های بلند مدت طبقه بندی خواهد شد.

آیا برای کاهش ارزش سهام ذخیره در نظر گرفته می شود؟

حجم و گستره موضوع سرمایه گذاری ها به قدری وسیع است که استاندارد حسابداری شماره 15 به این مورد پرداخته و جوانب مختلف و اثرات و روش های اندازه گیری حسابداری سرمایه گذاری ها را بیان کرده است. در کل سرمایه گذاری ممکن است به روش های مختلف انجام پذیرد. برای مثال شما ممکن است با خرید سهام در بورس سرمایه گذاری نمایید و یا ممکن است با خرید اوراق مشارکت نوعی دیگر از سرمایه گذاری انجام شود. اما استانداردهای حسابداری برای انواع مختلف سرمایه گذاری روشی برای تعیین ارزش آن مشخص نموده است. برای دانلود استانداردهای حسابداری اینجا را ببینید.

سرمایه گذاری ها طبق استاندارد شماره 14 که نحوه ارائه دارایی ها و بدهی های جاری را بیان داشته است، باید به جاری و غیر جاری تفکیک شود به این طریق که اگر سرمایه گذاری جاری بود باید با عنوان دارایی جاری و اگر سرمایه گذاری بلند مدت بود باید در گروه دارایی های غیر جاری قید شود.

پیشنهاد میشود: حسابداری سرمایه گذاری در سهام چگونه انجام میشود؟

اما سرمایه گذاری سریع المعامله چیست؟

اگر سرمایه گذاری ما دو شرط زیر را داشته باشد از اجزاء سرمایه گذاری های سریع المعامله خواهد بود:

 1. اول آنکه این نوع سرمایه گذاری یک بازار فعال و قابل دسترس داشته باشد.
 2. دوم آنکه قیمتهای معاملاتی در این بازار معلوم باشد و علنی اعلام گردد.

اگر این دو شرط وجود داشت سرمایه گذاری که ما انجام داده ایم سریع المعامله خواهد بود با این تعریف که ممکن است این نوع تقسیم بندی در شرکتی متفاوت باشد. شاید یک سرمایه گذاری در واحدی سریع المعامله قلمداد شود که در واحد دیگر معیارهای لازم را ندارد.

استاندارد15 حسابداری

جدای از مبحث تئوریک باید دید که ارزش و بهای یک سرمایه گذاری از چه طریقی محاسبه خواهد شد؟

بهای تمام شده یک سرمایه گذاری شامل بهای خرید + مخارج تحصیل آن است. مخارج تحصیل مانند: کارمزد کارگزار، حق الزحمه ها و عوارض و مالیات می باشد. استاندارد15 حسابداری با عنوان سرمایه گذاری ها بیان می کند که با دو روش می توان سرمایه گذاری را در دفاتر ثبت زد:

1) حداقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش

2) خالص ارزش فروش

اگر سرمایه گذاری سریع المعامله به روش خالص ارزش فروش ثبت شود باعث می شود که کلیه تغییرات ارزش سرمایه گذاری حتی اگر به فروش نرسیده باشد در صورت سود و زیان نمایش داده شود.

اگر سرمایه گذاری ما در طول دوره دارای کاهش ارزش یا افزایش ارزش شده باشد به طبع آنکه کدام روش بهای تمام شده انتخاب گردیده است باید ثبت های مربوط به خود اعمال گردد.

در کل سرمایه گذاری هایی که تحت عنوان دارایی غیر جاری طبقه بندی می شود باید در ترازنامه به یکی از روش های زیر منعکس شود:

 1. بهای تمام شده بعد از کسر هرگونه کاهش ارزش انباشته (طبق استاندارد حسابداری شماره32 با عنوان کاهش ارزش دارایی ها)
 2. مبلغ تجدید ارزیابی

مثال زیر به شما کمک خواهد کرد تا مطلب را بهتر درک نمایید:

مثال ) اطلاعات زیر مربوط به سرمایه گذاری شرکت مبتکران می باشد.این شرکت سهام دو شرکت الف و ب را خریداری نموده است و از روش خالص ارزش فروش استفاده شده است.

92/5/5 خرید 3000 سهم 1000 ریالی شرکت الف به قیمت هر سهم 1200 ریال

92/6/6 خرید 4000 سهم 2000 ریالی شرکت ب به قیمت هر سهم 1800 ریال

خالص ارزش فروش سهم الف در انتهای سال 92 1300 و سهم ب 1700 بوده است. در سال 93 این مبالغ برای هر دو شرکت به ترتیب 1250 و 1750 ارزیابی شده است. ثبت آشنایی با سرمایه‌گذاری سریع المعامله های زیر انجام خواهد شد:

92/5/5 سرمایه گذاری های جاری – شرکت الف 3600000 بدهکار موجودی نقد 3600000 بستانکار

92/6/6 سرمایه گذاری های جاری – شرکت ب 7200000 بدهکار موجودی نقد 7200000 بستانکار

92/12/29 سرمایه گذاری های جاری شرکت الف 300000 بدهکار
. هزینه کاهش ارزش سرمایه گذاری های جاری 100000 بدهکار
. سرمایه گذاری های جاری شرکت ب 400000 بستانکار

ثبت های لازم در سال 93 :
93/12/29 سرمایه گذاری های جاری شرکت ب 200000 بدهکار
. سرمایه گذاری های جاری شرکت الف 150000بستانکار
. درآمد افزایش ارزش 50000 بستانکار

بدین ترتیب در هنگام افزایش یا کاهش ثبت های لازم منظور خواهد شد. امیدوارم مطلب امروز به افزایش سطح اطلاعاتی شما کمک نموده باشد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.