فرآیند معاملات خود را مکانیزه کنید


کاربران می‌توانند از طریق شماره موبایل ثبت‌نام کنند و وارد بخش استراتژی شوند‌ و مانند ساختن فایل در هر نرم‌افزاری یک فایل جدید ساخته و استراتژی جدید ایجاد می‌کنند.

همه چیز درباره صندوق های مکانیزه فروش، قوانین و مالیات

صندوق مکانیزه فروش ، یک سیستم جامع حسابداری و فروش رایانه ای است که ارائه دهندگان ارائه خدمات و کالا در ۳۱ استان کشور بایستی نصب و عملیاتی کنند. مجلس شورای اسلامی در اواخر آبان ماه ۹۷، الزام فروشندگان کالا و خدمات به عملیاتی کردن صندوق مکانیزه فروش در کسب و کار خود را تصویب کرد و این صندوق، راهکاری برای شفاف کردن اقتصاد کشور و شفافیت درامدهای مالیاتی و جلوگیری از قاچاق کالا اعلام شده است.

ارائه خدمات مالی و مالیاتی در شرکت حسابداری ایران فاینانس

مشخصات صندوق مکانیزه فروش و الزامات سخت افزاری و نرم افزاری و مجموعه هایی که بایستی خود را مجهز به سامانه های مربوطه که توسط وزارت صمت و اقتصاد کنند، هنوز اعلام نشده است اما به نظر می رسد، دولت برای رهایی از کسری بودجه و شفافیت اقتصادی و ارتقای سهم مالیات در درآمد عمومی، نصب صندوق مکانیزه فروشگاهی برای کلیه صنوف را بزودی الزامی و عملیاتی کند که این قضیه از سال ۹۸ به بعد رخ خواهد داد.

صندوق مکانیزه فروش ، سیستم حسابداری فروش دیجیتالی است که با نرم افزارهای حسابداری فروشگاهی متصل به سازمان مالیات و سازمان صمت استان ها، به مدیریت ثبت و ذحیره اطلاعات کالا و خدمات پرداخته و در همه حوزه های از صنعت اتومبیل تا صنایع خدماتی، کاربرد دارد. اشخاص حقیقی و حقوقی که طبق قانون، مشمول پرداخت مالیات هستند، می بایست صندوق مکانیزه فروش را بر اساس ضوابط اعلامی نصب کرده و از معافیت های مالیاتی برخوردار شوند.

سازمان امور مالیاتی کشور که تجربه موفقی در اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده (VAT) پیدا کرده است، از فروردین سال ۹۴ با صدور اطلاعیه ای، از اصناف خواست تا به صورت مرحله ای برای استفاده از صندوق مکانیزه فروش اقدام کرده تا از معافیت های مالیاتی سالانه محروم نشوند.

صندوق مکانیزه فروش چیست

استفاده از صندوق مکایزه فروش مستند به چه قانونی است؟

بر اساس ماده ۱۲۱ قانون برنامه ۵ ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و با هماهنگی وزارت صمت با سازمان امور مالیاتی کشور، استفاده از سامانه صندوق منکانیزه فروش بر اساس ماده ۷۱ قاانوننظام صنفی و دستورالعمل های ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزده، کلیه صاحبان مشاغل (اصناف) ، موظف به استفاده از صندوق مکانیزه فروش هستند.

این صندوق مکانیزه فروش طبق قانون باید مشخصاتی داشته باشد: سیستم نرم افزاری فروشگاهی داشته باشد و امکان صدور فاکتور الکترونیکی فروش را دارا باشد و مطابق شرایط اعلام شده در دستور العمل موضوع ماده ۱۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده ۱۶۹ مالیات مستقیم باشد.

ماده ۱۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده

مودیان مکلف هستند در قبال عرضه کالا یا خدمات موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده ، صورتح سابی با رعایت قانون نظام صنفی و حاوی مشخصات متعاملین و مورد معامله به ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می‌شود ، صادر و مالیات متعلق را در ستون مخصوص درج و وصول نمایند. در مواردی که از ماشین‌ های فروش استفاده می‌شود ، نوار ماشین جایگزین صورتحساب خواهد شد. تبصره ماده ۱۹ این قانون می گوید: کالا های مشمول مالیات که بدون رعایت مقررات و ضوابط این قانون عرضه گردد ، علاوه بر جرائم متعلق و سایر مقررات مربوط موضوع این قانون ، کالای قاچاق محسوب و مشمول قوانین و مقررات مربوط می‌شود.

ماده ۱۶۹ قاون مالیات مستقیم

ماده ۱۶۹ قانون مالیات مستقیم از جمله ماده های پر استناد و پر کاربرد است. ماده ۱۶۹ قانون مالیات مستقیم، در سال ۱۳۹۰ تصویب و در سال ۱۳۹۱ اجرایی شد. طبق آن، مودیان حقیقی و حقوقی باید در انتهای هر فصل، فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی بدهند که گزارش فصلی مودیان که در سامانه سازمان امور مالیاتی وارد می شود، بر همین اساس است.

متن قانون بر اساس اصلاحیه جدید که به جرایم مشمولانی که از آن سرپیچی کنند نیز اشاره دارد به این شرح است:

به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می‌شود برای اشخاص حقیقی و حقوقی کارت اقتصادی شامل شماره اقتصادی صادر کند.‌ اشخاص حقیقی و حقوقی که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به اخذ کارت اقتصادی می‌شوند، مکلف­اند بر اساس دستورالعملی که توسط‌ سازمان مزبور تهیه و اعلام می‌شود، برای انجام دادن معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی مربوط را در صورتحساب‌ها و فرم‌ها و اوراق ‌مربوط درج نموده و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم کنند. عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و‌ طرف معامله حسب مورد یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود مشمول ‌جریمه‌ای معادل 10‌درصد مبلغ مورد معامله‌ای که بدون رعایت ضوابط فوق انجام شده است، خواهد بود».

صادر نکردن صورتحساب یا درج نکردن شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب‌مورد مشمول جریمه‌ای معادل 2درصد مبلغ معامله‌ می‌شود.

همچنین عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روش‌هایی که تعیین می‌شود، مشمول جریمه‌ای معادل 1‌درصد معاملاتی می‌شود که در فهرست به آن‌ها ارائه نشده است. استفاده‌کنندگان از شماره اقتصادی دیگران نسبت به مالیات بر درآمد و همچنین جرائم موضوع این ماده با اشخاصی که شماره اقتصادی آنان مورد استفاده قرار گرفته است، مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

در مواردی که خریدار از ارائه شماره اقتصادی خودداری کند، خریدار با توجه به مسئولیت تضامنی مشمول جریمه‌ای معادل 10درصد مبلغ معامله خواهد بود. ارائه نکردن صورتحساب‌های مربوط به خریدهای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای الف و ب ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم در سال عملکرد و سال بعد از آن که مورد درخواست مأموران مالیاتی قرار گیرد، مشمول جریمه‌ای معادل 10درصد مبلغ صورتحساب‌های ارائه نشده خواهد بود. در صـورت تـعدد جـرایم بـرای یـک معـامـله حداکثر جریمه قابل مطالبه 10درصد مبلغ معامله خواهد بود و جرائم موضوع هر یک از تخلفات مذکور در بند فوق قابل جمع نخواهد بود.

سامانه صندوق مکانیزه فروش و حسابداری اصناف ایران

سامانه صندوق مکانیزه فروش

توجه کنید که اصناف بر اساس گروه های ۳ گانه ای که در زیر معرفی شده است، بایستی نرم افزار آنلاین برابر الگوی سازمان امور مالیاتی کشور را دانلود و در سیستم فروش خود نصب کنند. خلاصه راهنمای ثبت نرم افزار را اینجا مطالعه کنید. جزییات بیش تر این سامانه و هم چنین مشخصات مربوط به ثبت نام و اعلام نصب و استفاده از سامانه های فروشگاهی جهت ارائه به حوزه مالیاتی مودیان را اینجا مشاهده کنید.

به منظور آشنایی با راهنمای صدور و دریافت گزارش صورت حساب فروش، راهنمای مربوطه را از این PDF‌ مشاهده کنید. همان طور که مشاهده می کنید، مرکز اصناف ایران، سامانه ها و راهنمایی های مربوطه را مدتهاست به صورت نرم افزاری آماده کرده است.

سامانه صندوق مکانیزه فروش و حسابداری اصناف ایران

برای استفاده از سامانه صندوق مکانیزه فروش و حسابداری اصناف ایران، منوط به عضویت است. برای آگاهی از شرایط عضویت به این لینک بروید و فرآیند ثبت نام را انجام دهید.

اصناف مشمول نصب صندوق مکانیزه فروشگاهی

 نصب صندوق مکانیزه فروشگاهی

اصناف بر اساس به سه گروه مختلف که در زیر به آن اشاره شده است، مشمول استفاده از سامانه فروشگاهی هستند. اصناف مشمول را سازمان امور مالیاتی تعیین می‌کند و آنچه در لیست هست بر اساس اطلاعیه‌های سازمان امور مالیاتی کشور است .

مشاغل مشمول استفاده از سامانه فروشگاهی گروه یک

 • سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر (عمده فروشی ، خرده فروشی ، طلاسازی ، جواهر سازی) د
 • فروشندگان آهن‌آلات (عمده فروشی و خرده فروشی) د
 • فروشندگان لوازم صوتی و تصویری (عمده فروشی و نمایندگی) د
 • فروشندگان انواع رایانه و قطعات سخت‌افزاری (عمده فروشی و نمایندگی) فرآیند معاملات خود را مکانیزه کنید د
 • فروشندگان ماشین‌های اداری و لوازم و قطعات و تجهیزات مربوط به آنها (عمده فروشی و نمایندگی) د
 • فروشندگان لوازم خانگی شامل برقی ، گازی و نفتی (عمده فروشی و نمایندگی) د
 • هتل و هتل آپارتمان (هتل سه ستاره و بالاتر) د
 • تالارهای پذیرایی
 • رستوران و رستوران سنتی
 • مشاوران املاک و مستغلات
 • داروخانه‌ها

مشاغل مشمول استفاده از سامانه فروشگاهی گروه دو

 • فروشندگان لوازم یدكی خودروهای سبك و سنگین و ماشین‌آلات راه ‌سازی، کشاورزی و ساختمانی (نمایندگی ، عمده و خرده فروش) د
 • صاحبان تعمیرگاههای مجاز خودرو و انواع وسائط نقلیه سنگین و ماشین ‌آلات راه‌ سازی ، كشاورزی و ساختمانی
 • فروشندگان تجهیزات و تأسیسات حرارتی و برودتی، شوفاژ و تهویه مطبوع و لوازم مربوط (نمایندگی ، عمده و خرده فروش).
 • فروشندگان لوازم بهداشتی ساختمان (نمایندگی ، عمده و خرده فروش)
 • فروشندگان تزئینات ساختمان ( موكت، كفپوش ، انواع پرده ، كاغذ دیواری ، شومینه و كارهای تزیینی چوبی و فلزی ) (نمایندگی ، عمده و خرده فروش)
 • فروشندگان انواع تلفن ( ثابت و بی‌سیم ) ، همراه و تجهیزات جانبی آن (نمایندگی ، عمده و خرده فروش)
 • تولیدكنندگان و فروشندگان مبل ، مصنوعات چوبی و فلزی و غیر فلزی اعم از اداری و خانگی (نمایندگی ، عمده و خرده فروش)
 • فروشندگان فرش ماشینی ، تابلو فرش ، موكت و قالیچه ماشینی (نمایندگی ، عمده و خرده فروش) د
 • فروشندگان لوازم آرایشی و بهداشتی (نمایندگی ، عمده و خرده فروش)
 • فروشندگان لوازم طبی بیمارستانی ، آزمایشگاهی و دندان پزشکی و دندان سازی و انواع لوازم وتجهیزات پزشکی (نمایندگی ، عمده و خرده فروش)

مشاغل مشمول استفاده از سامانه فروشگاهی گروه سه

 • فروشندگان لاستیک (نمایندگی ، عمده و خرده فروشی)
 • نمایشگاه‌ های اتومبیل (سواری ، باری ، مسافربری ، ماشین ‌آلات راهسازی ، کشاورزی و صنعتی)
 • فروشندگان مصالح ساختمانی (نمایندگی ، عمده و خرده فروشی)
 • فروشندگان تأسیسات الکترونیکی ، مکانیکی ساختمان (نمایندگی ، عمده و خرده فروشی)
 • فروشندگان انواع رنگ ساختمان ، صنعتی و اتومبیل (نمایندگی ، عمده و خرده فروشی)
 • فروشندگان مواد شیمیایی (نمایندگی ، عمده و خرده فروشی)
 • نمایندگی فروش شرکت‌های توزیع کالاهای داخلی و وارداتی (غیر اشخاص حقوقی)
 • نمایندگی ‌های فروش شرکت ها و موسسات تجاری و صنعتی اعم از داخلی و خارجی (غیر اشخاص حقوقی)
 • فروشندگان یخچال ‌های صنعتی و ویترینی (نمایندگی ، عمده و خرده فروشی)
 • بار‌فروشان و فروشندگان میوه و تره‌بار و میدان ‌داران

اگر با سوالی روبرو شدید ، درخواست خود را کامنت کنید. اپلیکیشن سامانه من سازمان امور مالیاتی را برای محاسبه مالیات خود از اینجا دانلود کنید.

درخواست قرارداد در نرم افزار مدیریت قراردادها

یکی از نیاز های مهم هر سازمان داشتن فرایند جهت عقد قرارداد است که نبود آن سازمان را چه بزرگ و چه کوچک متحمل مشکلات اساسی و جدی در این زمینه می کند. بیشتر کسانی که در زمینه عقد قرارداد فعالیت می کنند اذعان دارند که نبود فرآیند عقد قرارداد مشخصی در سازمان های دولتی و خصوصی باعث وقفه بسیار زیاد شده و گاهی این اتفاق باعث می شود در صورت امکان از انجام آن منصرف شوند.

همان طور که در عکس زیر مشاهده می کنید با توجه به تعدد انواع قرارداد از لحاظ ماهیت و نوع آن بسته به تعداد واحد های سازمانی نیز نوع عقد قرارداد یا فرایند گردش آن متفاوت است که خود بار سنگینی را بر دوش واحد قرارداد های هر سازمان می گذارد.

چارت سازمانی

سازمان ها برای رفع مشکل طولانی بودن روند عقد قرارداد پس از انتخاب طرف قرارداد به صورت توافقی با پیمانکار یا کارفرما انجام تعهدات قرارداد را شروع می کنند و این باعث میشود تاریخ انعقاد قرارداد 6 ماه پس از شروع قرارداد باشد البته از نظر قانونی مشکل دارد و نمایانگر ضعف شدید مدیریت فرایند در آن سازمان است.

برخی از سازمان ها برای طراحی فرایند خود بسیار وسواس به خرج می دهند که این مقداری خوب است ولی مراحل آن را بسیار طولانی و خارج از تحمل طرف مقابل می کند. بعضا در سازمان های بزرگ دولتی و خصوصی به 40 الی 50 مرحله تأیید، امضا و اظهار نظر نیاز است که قرارداد به مرحله امضا برسد.

یکی دیگر از مشکلاتی که در سازمان‌ها وجود دارد این است که قرارداد برای انجام تأییدات مختلف باید از بخش قراردادهای آن سازمان به صورت فیزیکی خارج شده و به فرآیند دربیایید تا فرآیند معاملات خود را مکانیزه کنید قرارداد تأیید و منعقد گردد به همین دلیل این روند بسیار کند پیش می رود. بعضا در بهترین شرایط به 3 تا 4 هفته زمان نیاز دارد و یا در برخی از موارد نیز تعدادی از مستندات قرارداد مفقود شده و یا به اشتباه مخدوش می‌شود و اشخاص این اشتباه را به عهده نمی گیرند، به همین دلایل است که شرکت ها و سازمان ها برای رفع این مشکلات به نرم افزار مدیریت قراردادها رجوع می‌کنند که بتوانند این روند را به صورت مکانیزه و به سرعت انجام دهند.

امکان دارد طی انتقال قرارداد تعدادی از مستندات آن حذف گردد و یا مخدوش شود و پیگیری آن در آخرین شخصی که آن را تغییر داده یا قرارداد در چه مرحله‌ای است بسیار سخت و وقت گیر است.

سازمانی را تصور کنید که فرایند عقد قرارداد در آن مشخص شده نیست ولی هر یک از این افراد وظایف خود را بدون درنظرگرفتن فراموشی انجام کار به صورت کامل و دقیق انجام می دهند، باز هم زمان انتقال و تحویل قرارداد به صورت فیزیکی زمان زیادی را در بر می گیرد.

فرایند عقد قرارداد

برای طراحی روند عقد قرارداد افراد متخصص فرآیند معاملات خود را مکانیزه کنید این حوزه پس از جلسات متعدد و سخت به نتیجه مطلوب می رسند و فرایند عقد قرارداد را به صورت جدول بندی شده به افراد مورد نیاز اعلام می کنند و کار را پیش می برند ولی باز هم مشکل خروج فیزیکی اطلاعات و مستندات قرارداد از واحد قرارداد ها نمایان است.

در نرم افزار این قابلیت وجود دارد که بتوانید نمودار انحراف را در مسیر روند یا فرآیند قرارداد مشاهده نمایید این ویژگی در نرم افزار مدیریت امور قرارداد ها این امکان را به شما میدهد تا بتوانید به بهترین نحو از گردش عقد قرارداد و مقدار انحراف آن در سازمان خود باخبر شوید و برای بالا بردن بهروری سازمان خود تلاش نمایید

راه حل این مشکل استفاده از نرم افزار مدیریت قراردادها است که میتوان با همراه داشتن روند عقد قرارداد، اطلاعات و مستندات وابسته به آن را به صورت امن و بسیار راحت بین افراد تاثیر گذار و از پیش تعیین شده انتقال داده و هریک از آنها در صورت نیاز یادداشتی بر روی این درخواست قرارداد قرار دهند. در آخر، مسئولین قرارداد ها موارد ذکر شده را بر روی قرارداد اعمال کنند.

با استفاده از نرم افزار قابلیت پیگیری در لحظه تغییرات و این که قرارداد در چه مرحله ای و در کارتابل چه شخصی می باشد وجود دارد و به راحتی میتوانید قرارداد خود را پیگیری نمود. این قابلیت به مدیران این امکان را می دهد که روند عقد قرارداد را از طریق گزارشات خاص و داشبورد های قدرتمند مدیریتی تعبیه شده در نرم افزار (قابل تغییر به دست خودتان) تحت نظر داشته و از نحوه کارکرد هر بخش با خبر شوند. با استفاده از این قابلیت مقدار رسوب کاری و مقدار حجم درخواست ارسال شده در هر اداره یا بخش مشخص میشود که میتوان در راستای بهبود بخشیدن به روند عقد قرارداد استفاده نمود.

فرایند عقد قرارداد

این موضوع در سازمان های دولتی و خصوصی استفاده کننده از نرم افزار باعث شده مدت زمان طی شدن روند عقد قرارداد به یک سوم خود برسد و هزینه چاپ و استفاده از کاغذ به مقدار قابل توجهی کاهش یابد.

در نرم افزار مدیریت قرارداد های رادین شما میتوانید به صورت دلخواه فرآیند عقد قرارداد سازمان خود را طراحی و پیاده سازی کنید و در مراحل مختلف مواردی از قبیل اسناد مورد نیاز آن مرحله را اجباری کنید و یا فرم ها را برای نقش ها و قابل ویرایش/ فقط خواندنی کنید.

کمترین زحمت، بیشترین سود!

با کپی معاملات معامله‌گران برتر، احتمال کسب سود خود را بدون زحمت به حداکثر برسانید!

بگذارید معامله‌گران باتجربه کارشان را انجام دهند و شما هم سودتان را ببرید!

پیچیدگی‌های معامله را کنار بگذارید و با کمترین زحمت سود به دست آورید.

Inveslo امکان آشنایی با معامله‌گران برتر، دنبال کردن آنها و کپی معاملاتشان را در اختیار شما می‌گذارد. دیگر نه لازم است راهبردهای معاملاتی مختص خودتان را تشکیل بدهید و نه مجبورید ساعت‌ها وقتتان را صرف تحقیق بازار و سپس انجام معاملات کنید. وقت و تجربه‌اش را ندارید؟ کافی است معاملات معامله‌گران حرفه‌ای را کپی کنید و به صورت خودکار سود به دست آورید.

وقتی آنها سود می‌کنند، شما هم سود می‌کنید!

استفاده از استراتژی معاملاتی معالمه گران حرفه ای

فرآیند معاملات خود را مکانیزه کنید

دروازه‌ای به سوی معامله – بگذارید دیگران زحمت ترقی را بکشند و شما هم سودش را ببرید. با کپی کردن موفقیت معامله‌گران خبره، راه خود را هموار کنید. به پوزیشنهای معاملاتی دیگران دسترسی پیدا کنید، بیشترین بهره را از دانش آنها در بازار ببرید و فرآیند معاملات خود را مکانیزه کنید پول درآورید!

فرصت‌های معاملاتی نامحدود

با دسترسی به بازارهای مالی جهانی بهترین فرصت‌های معامله و سرمایه‌گذاری را پیدا کنید.

بدون دانش و تجربه قبلی معامله کنید.

در معاملات مبتدی هستید؟ نگران نباشید! برای کپی از معاملات، اصلاً نیازی به تجربه قبلی در زمینه معاملات نیست.

ورود آسان به بازارها.

به ساده‌ترین و راحت‌ترین شکل و بدون داشتن هیچ گونه استراتژی معاملاتی، وارد دنیای مالی شوید.

حساب خود را زیر نظر بگیرید، معاملات دیگران را کپی کنید و به درآمد ثابت برسید

حساب و پوزیشن‌های معاملاتی و همچنین سودهای کسب‌شده خود را به واسطه یک رابط کاربری آسان زیر نظر بگیرید.

سبد معاملاتی خود را متنوع کنید

با کپی حساب‌های معاملاتی مختلف، در ابزارهای متعدد سرمایه‌گذاری نمائید و به سبد دارایی‌های خود تنوع بدهید.

با چند ابزار مالی معامله کنید

به معروف‌ترین بازارها از جمله فارکس، سهام، فلزات اسپات، شاخص‌ها و رمزارزها دسترسی پیدا کنید.

کپی معاملات با Inveslo همیشه راحت است!

سیستم کپی معاملات Inveslo این امکان را برای شما فراهم می‌آورد تا راحت به صندلی‌تان تکیه داده و در عین حال با انجام معاملات سود کنید.

روشی نوآورانه در انجام معاملات – عملکرد معامله‌گران باتجربه را تحلیل و رفتار معاملاتی آنها را تقلید کنید!

با کپی معاملات معامله‌گران خبره در ابزارهای مالی متعدد، قدم در دنیای معاملات خودکار بگذارید – وقتی آنها سود می‌کنند، شما هم سود می‌کنید!

کپی معاملات با Inveslo همیشه راحت است!

سیستم کپی معاملات Inveslo این امکان را برای شما فراهم می‌آورد تا راحت به صندلی‌تان تکیه داده و در عین حال با انجام معاملات سود کنید.

روشی نوآورانه در انجام معاملات – عملکرد معامله‌گران باتجربه را تحلیل و رفتار معاملاتی آنها را تقلید کنید!

با کپی معاملات معامله‌گران خبره در ابزارهای مالی متعدد، قدم در دنیای معاملات خودکار بگذارید – وقتی آنها سود می‌کنند، شما هم سود می‌کنید!

کپی معاملات با Inveslo همیشه راحت است!

سیستم کپی معاملات Inveslo این امکان را برای شما فراهم می‌آورد تا راحت به صندلی‌تان تکیه داده و در عین حال با انجام معاملات سود کنید.

روشی نوآورانه در انجام معاملات – عملکرد معامله‌گران باتجربه را تحلیل و رفتار معاملاتی آنها را تقلید کنید!

با کپی معاملات معامله‌گران خبره در ابزارهای مالی متعدد، قدم در دنیای معاملات خودکار بگذارید – وقتی آنها سود می‌کنند، شما هم سود می‌کنید!

کپی معاملات با Inveslo همیشه راحت است!

سیستم کپی معاملات Inveslo این امکان را برای شما فراهم می‌آورد تا راحت به صندلی‌تان تکیه داده و در عین حال با انجام معاملات سود کنید.

روشی نوآورانه در انجام معاملات – عملکرد معامله‌گران باتجربه را تحلیل و رفتار معاملاتی آنها را تقلید کنید!

با کپی معاملات معامله‌گران خبره در ابزارهای مالی متعدد، قدم در دنیای معاملات خودکار بگذارید – وقتی آنها سود می‌کنند، شما هم سود می‌کنید!

با آسان‌بورس، آسان در بورس خرید و فروش کنید

سامانه‌ای برای طراحی استراتژی معاملات در بازار سرمایه بدون نیاز به کدنویسی است

توسط آزاده خیرآبادی منتشر شده در ۱۸ دی ۱۳۹۷

استارتاپ آسان‌بورس

آسان‌بورس سامانه‌ای برای طراحی استراتژی معاملات در بازار سرمایه بدون نیاز به کدنویسی است. معامله‌گران می‌توانند از این طریق برای خرید و فروش خود استراتژی داشته باشند و با برنامه اقدام به خرید یا فروش سهمی کنند.

بازار سرمایه و بورس همواره از بازارهای پر‌کشش برای سرمایه‌گذاری بوده است. استارتاپ آسان‌بورس به نشانی asanbourse.ir‌ بستری فراهم کرده تا فعالان این بازار بتوانند در این بازار آسان‌تر فعالیت و معامله کنند.

رضا فکوری به همراه محمد زنگنه آسان‌بورس را بنیانگذاری کرده‌اند. رضا ۳۸ ساله ‌و ارشد هوش مصنوعی از دانشگاه علم و صنعت دارد. محمد نیز ۳۶ سال دارد و لیسانس نرم‌افزار و ارشد مدیریت از دانشگاه تهران دارد. رضا می‌گوید: «‌۱۸سال است در حیطه آی‌تی و برنامه‌نویسی فعالیت می‌کنم و حدود ۱۲ سال است در دانشگاه در همین حوزه تدریس می‌کنم.

حدود ۳سال است که وارد بازار سرمایه شدم و در این مدت برخی از فرآیندها را برای اینکه بتوانیم راحت‌تر معامله انجام دهیم، مکانیزه کردیم. از همین جا این ایده به ذهنمان رسید که می‌توانیم این فرآیندهای مکانیزه را در اختیار سایر کاربران نیز قرار دهیم تا بتوانند در معاملات خود استفاده کنند.

ایده آسان‌بورس از اواخر سال۹۶ شکل گرفت و در نمایشگاه بورس در فروردین ۹۷ از آن رونمایی کردیم و با استقبال خوبی از نگاه سرمایه‌گذاران روبه‌رو شدیم و از همان زمان کار را به صورت جدی دنبال کردیم.»

در بازار سرمایه چه نیازی را احساس کردید که ایده آسان‌بورس از دل آن بیرون آمد؟

حدود ۳سال پیش که با چند تن از دوستانم وارد بازار سرمایه شدیم، در کلاس‌های مختلف شرکت کردیم و تحلیل بازار را فرا‌گرفتیم‌ و با هم سهم‌های مختلف را تحلیل می‌کردیم ولی وقتی وارد بازار می‌شدیم، نمی‌توانستیم سهم‌های مورد نظر خود را رصد کنیم چون بورس شغل دوم ما بود و در ساعاتی که بازار به فعالیت خود می‌پرداخت، یعنی بین ۹ تا ۱۲:۳۰ ما سر کار بودیم و سهم‌ها را ازدست می‌دادیم و نمی‌توانستیم معامله کنیم.

از طرف دیگر گاهی در حین معامله دچار هیجاناتی می‌شدیم و بدون تحلیل به دلیل اینکه سایرین سهمی را خریداری می‌کردند، اقدام به خرید می‌کردیم و به دلیل اینکه تحلیل مناسبی نداشتیم متضرر می‌شدیم.

همین باعث شد که در بازار ضرر کنیم و به این فکر کردیم که فرآیند معامله را مکانیزه کنیم تا هیجان و ترس و طمع را از معامله‌ها دور کنیم و برنامه‌ریزی برای خرید و فروش داشته باشیم.

کاربران می‌توانند از طریق شماره موبایل ثبت‌نام کنند و وارد بخش استراتژی شوند‌ و مانند ساختن فایل در هر نرم‌افزاری یک فایل جدید ساخته و استراتژی جدید ایجاد می‌کنند.

در آسان‌بورس در حال حاضر چه می‌کنید و چطور معامله‌ها را در بازار سرمایه مکانیزه کرده‌اید؟

آسان‌بورس سامانه‌ای برای طراحی استراتژی معاملات در بازار سرمایه بدون نیاز به کدنویسی است. معامله‌گران می‌توانند از این طریق برای خرید و فروش خود استراتژی داشته باشند و با برنامه اقدام به خرید یا فروش سهمی کنند.

آسان‌بورس این امکان را فراهم کرده ‌تا افراد بدون نیاز به کدنویسی، فکر و ایده خود را به استراتژی برای خرید و فروش تبدیل کنند. همچنین امکان تحلیل خودکار از طریق معاملات الگوریتمی نیز برای کاربران وجود دارد.

مخاطب آسان‌بورس چه کسانی هستند، آیا افراد مبتدی هم می‌توانند از خدمات استفاده کنند؟

در حال حاضر فعالان بازار سرمایه که تحلیل تکنیکال بلدند و با تحلیل آشنایی دارند، مخاطب اصلی ما هستند که آسان‌بورس هم در بهتر‌کردن تحلیلشان و هم در خودکار‌کردن معاملات به آنها کمک می‌کند. ‌فعلا افرادی که تحلیل بلد نیستند، جزو مخاطبان آسان‌بورس نیستند ولی ما قصد داریم بخش آموزش را به سایت اضافه کنیم تا افراد بتوانند از روی فکر و دانش خود بتوانند معامله انجام دهند.

بر همین اساس به دنبال این هستیم که آموزش بورس را ساده کنیم. بسیاری از کتب و منابع آموزشی که در بازار وجود دارند، کاربردی نیستند و ما به دنبال این هستیم که افراد با ۱۰جلسه حدودا ۲ساعته بتوانند معامله‌کردن در بازار سرمایه را یاد بگیرند و به‌زودی این آموزش‌ها در سایت قرار می‌گیرد.

کاربران چطور می‌توانند از خدمات استفاده کنند؟

کاربری ما ساده است، کاربران می‌توانند از طریق شماره موبایل ثبت‌نام کنند و وارد بخش استراتژی شوند‌ و مانند ساختن فایل در هر نرم‌افزاری یک فایل جدید ساخته و استراتژی جدید ایجاد می‌کنند. برای ایجاد استراتژی فقط کافی است حدود نیم‌ساعت آموزش ببینند.

ما آموزش را ساده کرده‌ایم تا کاربران به سرعت بتوانند کاربری را یاد بگیرند. بعد از اینکه کاربر استراتژی خود را می‌سازد، با زدن دکمه پلی به ۱۶ سال داده بورس دسترسی پیدا می‌کند و استراتژی که چیده‌اند در تمام سهم‌های بازار تست می‌شود و نتایج دقیق استراتژی برای آنها نمایش داده می‌شود.

کاربر می‌تواند ‌روی نمودار ملاحظه کند که ‌روی چه سهم‌هایی استراتژی اشتباه عمل کرده است و کجاها جواب داده ‌و براساس آن استراتژی خود را اصلاح کند. در انتها بعد از اینکه از استراتژی خود مطمئن شد، می‌تواند آن را به حساب کارگزاری خود وصل کند و خرید و فروش در زمان مقرر برای او انجام می‌شود.

با چند کارگزاری در حال حاضر همکاری دارید؟

فعلا با ۲کارگزاری کار خود را شروع کردیم. با کارگزاری مفید و به‌گزین صحبت‌هایی کرده‌ایم و در حال انجام مذاکره برای همکاری هستیم.

تا‌کنون چه تعداد کاربر از خدمات استفاده کرده‌اند؟ در این مدت کشش بازار را چطور ارزیابی کردید؟

نسخه آسان‌بورس فعلی نسخه آزمایشی است و یک ماه فیچرهای آن نهایی می‌شود و فعلا در حال فیدبک گرفتن از بازار و تکمیل ایده هستیم. تا‌کنون حدود ۱۵۰ کاربر در سایت ثبت‌نام کرده‌اند و به طور کلی آسان‌بورس از نگاه کاربران محصول لوکسی است که افرادی که کمی در این بازار تحلیل بلدند، از کاربری آن راضی هستند و نقطه ضعف ما این است که افراد آماتور فعلا نمی‌توانند از این محصول استفاده کنند.

چه پلنی برای درآمدزایی در نظر دارید؟

در فاز اول کار قصد داریم به ازای خدماتی که می‌دهیم، اشتراک ماهیانه بگیریم که این مبلغ حدودا ماهانه ۵۰ هزار تومان خواهد بود و در آینده قصد داریم از طریق دریافت کارمزد از کارگزاری هم درآمد داشته باشیم.

با توجه به شرایطی که بر بازار حاکم است، به نظر شما چقدر افراد هنوز به بورس اعتماد دارند و به دنبال این هستند که از راهکارهای نوآورانه مانند آسان‌بورس برای کاربری راحت‌تر در بورس استفاده کنند؟

نکته‌ای که در بورس وجود دارد، این است که رقابت بسیار زیاد شده ‌و افرادی که منابع خوبی دارند، مانند حقوقی‌های بزرگ، سود بهتری هم می‌برند و در کل در دنیا ۸۰ درصد معاملات توسط ماشین انجام می‌شود به همین دلیل سرعت و دقت بالایی دارند. بازار ایران هم به این سمت در حال حرکت است و مسابقاتی برای معاملات الگوریتمی هم توسط سازمان بورس برگزار می‌شود. ‌

در یک سال گذشته معاملات الگوریتمی داغ شده ‌و من فکر می‌کنم اگر در ۲سال آینده کسی معاملات الگوریتمی بلد نباشد، نمی‌تواند خرید و فروش انجام دهد. آسان‌بورس هم در همین راستا حرکت می‌کند و قصد داریم در آینده هوش مصنوعی ‌را نیز وارد کار فرآیند معاملات خود را مکانیزه کنید کنیم.

به طور کلی ارزش بازار را چقدر ارزیابی می‌کنید و چند درصد بازار را قصد دارید به‌دست بیاورید؟

ما در فاز اول که به دنبال معامله‌گران فعال در بازار هستیم، قصد داریم حدود ۵۰۰۰ کاربر جذب کنیم. این فاز تقریبا ۲ساله است و نیاز به فرهنگ‌سازی و آموزش دارد تا به آرامی کاربران را به این سمت بیاوریم که از معاملات الگوریتمی استفاده کنند.

به طور کلی بازار حدود ۲۶۰ هزار کاربر فعال دارد که با بررسی‌هایی که انجام دادیم، متوجه شدیم حدود ۳۰ هزار کاربر هستند که زمینه استفاده از این خدمات را دارند که ما حدود ۵۰۰۰ تا را هدف‌گذاری کردیم.

مهم‌ترین چالشی که تا‌کنون با آن روبه‌رو بودید، چه چیزی بوده است؟

ما بوت‌استرپ کار را پیش بردیم و سرمایه‌گذاری را تا‌کنون جذب نکرده‌ایم و چون مجبور بودیم هزینه‌ها را پایین نگه داریم، سرعت رشد پایینی داشتیم و دلیل اینکه تاکنون سرمایه جذب نکردیم، این است که برخی وی‌سی‌ها خطرپذیر نیستند و تمایل دارند سهام زیادی را در اختیار داشته باشند و فاندرها از کار ناامید می‌شوند.

تسهیل فرایند رفع ممنوع از معامله

معاون عملیات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه اعلام کرد: فرایند رفع ممنوع از معامله نوع S کد معاملاتی برای سهامداران با استفاده از بستر سجام تسهیل شد.

به گزارش بازار به نقل از روابط عمومی سمات، فریبا اخوان معاون عملیات شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه در نامه ای به کلیه شرکت های کارگزاری بورس و فرابورس رسما اعلام کرد شیوه رفع ممنوع از معامله نوع S کد معاملاتی تغییر کرده است.

در نامه اخوان آمده است: در جهت رفاه و ارائه خدمت به سهامداران و در ادامه بهره برداری از سامانه جامع اطلاعات مشتریان «سجام» رفع ممنوع از معامله نوع S کد معاملاتی با ثبت نام و احراز هویت در سامانه مذکور به صورت مکانیزه و بدون حضور و ارسال درخواست اعمال می شود.

گفتنی است: سازمان بورس و اوراق بهادار سال ۹۱ در جهت حفاظت از دارایی راکد سهامداران با تصویب دستورالعملی اعلام کرد: تمام کدهای سهامدارانی که در طول مدت ۲ سال با ارزش دارایی بیشتر از ۵۰ میلیون تومان اقدام به فروش سهام نکرده باشند، ممنوع المعامله S می‌شوند و سهامدارانی که مشمول ممنوع المعامله s می‌شوند، اجازه فروش ندارند اما خرید برای این افراد بلامانع است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.