اجزای بازده در سرمایه گذاری


در این رابطه rt بازدهی شاخص کل است.

تاثیر افشای اختیاری اطلاعات اجزای سرمایه فکری بر بازده سهام

پژوهش حاضر، به مطالعه تاثیر افشای اختیاری اطلاعات اجزای سرمایه فکری بر بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق اجزای بازده در سرمایه گذاری بهادار تهران می پردازد. به منظور سنجش افشای اختیاری اجزای سرمایه فکری، از چک لیست تدوین شده توسط لی 2007 و آیبیکونل و همکاران 2013 جهت گردآوری اطلاعاتمرتبط با افشای سرمایه انسانی، ساختاری و رابطه ای از گزارشات هییت مدیره اجزای بازده در سرمایه گذاری شرکت های مورد بررسی، استفاده شده است. داده های پژوهش حاضر از طریق رگرسیون خطی چندگانه و با استفاده از داده های پانل و روش اثرات ثابت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. در مسیر انجام این پژوهش، 137 شرکت از طریق نمونه گیری به روش حذف سیستماتیک، برای دوره زمانی 5 ساله 1392-1388 انتخاب و آزمون های آماری لازم بر روی آنها صورت گرفت. نتایج پژوهش حاکی از این امر بود که افشای اختیاری اطلاعات اجزای سرمایه فکری بر بازده سهام، تاثیر مثبت و معناداری دارند. به عبارت دیگر، هر چه سطح افشای اطلاعاتاجزای سرمایه فکری بیشتر باشد، دغدغه سرمایه گذاران و به تبع آن، ریسک سرمایه گذاری آنان کاهش خواهد یافت. در این حالت، سطح اطمینان آنان در افزایش بازده مورد انتظارشان، بهبود و به تبعیت آن، روند تغییرات قیمت های سهام، سیری صعودی داشته و در نهایت بازده سهام آنان افزایش خواهد یافت که یافته های حاضردر انطباق با یافته های لی 2007 می باشد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی تاکستان، گروه حسابداری، تاکستان، ایران

اندازه گیری ریسک سیستماتیک و ضریب الفا

اندازه گیری ریسک سیستماتیک و ضریب الفا

به هنگام سرمایه گذاری در بورس وقتی سهامی را خریداری می کنید در واقع سرمایه خود را وارد انواع ریسک ها کرده اید که یکی از آن ها ریسک سیستماتیک است. اما قبل از آن که به تعریف ریسک سیستماتیک بپردازیم باید بدانیم ریسک چیست؟

از آنجایی که ریسک یک عامل مهم و اثرگذار در سرمایه گذاری محسوب می شود، می توانید این موضوع را در مقالات تحلیل بنیادی صفر تا صد بورس وب سایت مطالعه کنید.

ریسک چیست؟

اصولا بار معنایی ریسک از خطر و ترس می آید. اما همیشه به این معنا است. در بازار های مالی هرگاه از آینده ی پیش رو و اتفاقات آن اطمینان نداشته باشیم از کلمه ریسک استفاده می کنیم. اگر ما ریسک های ممکن را پیش بینی کنیم و برای آن ها برنامه ریزی کنیم، احتمال ضرر و زیان را کاهش خواهیم داد. بنابراین نیاز است تا با انواع ریسک های ممکن در بازارهای مالی آشنا شویم.

ریسک چیست؟

معرفی انواع ریسک

ریسک فقط مربوط به بازار مالی نیست. بلکه در تمامی مسائل روزمره خود و تمامی کارهایی که در طی روز انجام می دهیم به نوعی ریسک می کنیم، ریسکی که میزان آن در ضمیر ناخودآگاه ما اندازه گیری می شود! فرض کنید قصد دارید با ماشین خود به محل کارتان بروید. احتمال مشکلات فنی برای خودروی شما وجود دارد، احتمال ترافیک سنگین و یا حتی احتمال جریمه شدنتان. پس لازم است قبل از حرکت به آن ها فکر کنید و برایشان برنامه ریزی کنید.

ریسک ها در بازارهای مالی انواعی دارند اما دو دسته ی اصلی آن ها ریسک سیستماتیک و ریسک غیرسیستماتیک است.
ریسک غیر سیستماتیک و روش به حداقل رساندن آن را در مقاله تنوع بخشی و کاهش ریسک توضیح دادیم اما ریسک سیستماتیک نیاز به بررسی بیشتری دارد.

تعریف ریسک سیستماتیک

هنگامی که تحولی در کل بازار رخ می دهد یا ناگهان خبر مهمی منتشر می شود و کل بازار را تحت تأثیر خود قرار می دهد به آن ریسک سیستماتیک می گوییم. در واقع ریسک سیستماتیک مربوط به اقتصاد کلان است و اندازی گیری آن تقریبا کار دشواری است. از آن جا که این نوع ریسک مربوط به تحولات سیاسی، اقتصادی و یا اجتماعی است کاهش آن با روش های مدیریت سبد سهام غیر ممکن است. اما برای اندازه گیری آن از ابزاری به نام ضریب بتا و یا شاخص بتا کمک می گیریم.

تعریف ریسک سیستماتیک

ضریب بتا چیست؟

ضریب بتا یکی از مواردی است که به هنگام ارزیابی ریسک های سرمایه گذاری اندازه گیری می شود. بر اساس اعدادی که از این ضریب بدست می آید می توان نتایجی گرفت که پس از روش اندازه گیری به آن می پردازیم.

 • ضریب بتا تغییرات قیمت سهام را در مقایسه با تغییرات کل بازار نشان می دهد
 • شاخص کل را برای بازه زمان مدنظر را مشخص و لیست کرد.

در قدم دوم باید بازده نماد و شاخص کل را بدست آورد که فرمول آن به قرار زیر است:

ضریب بتا

در این رابطه rn بازدهی نماد مدنظر و یا بازده شاخص است. Pn و Pn-1 قیمت هر روز و روز قبلی نماد و یا شاخص است.
قدم آخر محاسبه ضریب بتا است. که از یک رابطه آماری به شکل زیر قابل محاسبه است:

در این رابطه rt بازدهی شاخص کل است.

پس از محاسبه ضریب بتا ممکن است حالات زیر رخ دهد:

 • اگر بتا دقیقاً یک باشد، نوسانات سهم مطابق نوسانات و بازدهی بازار است.
 • اگر بتا بزرگ تر یک باشد، نوسانات و بازدهی سهم بیشتر از شاخص است. باید دقت کرد که بازدهی بیشتر سهم متناظر با افزایش ریسک آن است.
 • اگر بتا بین صفر و یک باشد یعنی ریسک سهم و همچنین بازدهی آن نسبت به بازدهی شاخص کم تر است.
 • اگر برابر صفر باشد یعنی نوسانات سهم نسبت به نوسانات و بازدهی بازار مستقل است و هیچ ارتباطی با آن ندارد.
 • و در نهایت اگر کوچک تر از یک باشد بدین معنی است که نماد خلاف جهت بازار حرکت می کند و اگر شاخص در حال رشد باشد، این نماد در حال زیان دهی است.

ضریب بتا چیست؟

ضریب آلفا چیست؟

در محاسبات ریسک سرمایه گذاری ضریب دیگری به نام ضریب آلفا نیز وجود دارد که محاسبه آن می تواند به تحلیل سرمایه گذار کمک کند. ضریب آلفا نشان می دهد سرمایه گذاری انجام شده نسبت به بازدهی آن چه میزان متحمل ریسک شده است.
یکی از پرکاربردترین موارد استفاده از ضریب آلفا در صندوق های سرمایه گذاری است. بنابراین هنگام بررسی صندوق ها اگر ضریب آلفای آن ها به حد مطلوبی بالا بود نشانگر عملکرد مناسب صندوق است. شما می توانید ضریب آلفای صندوق های سرمایه گذاری را در وبسایت fibiran.ir مشاهده و با هم مقایسه کنید. اندازه گیری ریسک سیستماتیک و ضریب آلفا یکی از مباحث اصلی آموزش کامل تحلیل بنیادی بورس است که در وب سایت ما قرار دارد.

اجزای بازده در سرمایه گذاری

نویسندگان

چکیده

استراتژی تأمین مالی در شرکت‌ها، از مباحث مهم دانشمندان مالی و حسابداری است. یکی از اهداف مهم تأمین مالی، انجام سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها برای سودآوری بیش‌تر است. طرق مختلف تأمین مالی، شامل تأمین مالی داخلی و تأمین مالی خارجی و یا ترکیبی از این دو نوع است. مسأله این است که آیا سرمایه‌گذاری با بازار سهام ارتباط دارد؟ آیا می‌توان پیش‌بینی مقایسه‌ای بین شرکت‌هایی که برای انجام سرمایه‌گذاری خود، کانال تأمین مالی داخلی را انتخاب می‌کنند با آنان که تأمین مالی خارجی را انتخاب می‌کنند انجام داد؟همچنین آیا بازار سهام (قیمت‌های سهام) با سرمایه‌گذاری در شرکت‌های سرمایه‌ای در ارتباط است؟پاسخ همه سؤالات مذکور، مثبت است. سرمایه‌گذاری شرکت و بازار سهام، هم به‌طور سری‌های زمانی و هم به‌صورت متقاطع بهم وابسته‌اند. اما دو طیف شرکت‌های سرمایه‌ای و شرکت‌های اهرمی را محققان با شاخص معروفی بنام KZ درجه‌بندی و تعریف کرده‌اند.شرکت‌های سرمایه‌ای در مقایسه با شرکت‌های اهرمی، در زمان تأمین مالی دارای حساسیت بالاتری نسبت به اجزای غیربنیادی قیمت سهام در بازار سهام هستند. اجزای غیربنیادی سهام در بازار با شاخص معروفی به نام شاخص Q مشخص می‌گردد.همچنین شرکت‌های سرمایه‌ای در مقایسه با شرکت‌های اهرمی، در زمان تأمین مالی، اجزای بازده در سرمایه گذاری دارای حساسیت کم‌تری نسبت به بازده آتی سهامشان به‌طور مثبت در بازار هستند.در این پژوهش یک مدل ساده برای شرایطی که تحت آن، سرمایه‌گذاری شرکت نسبت به حرکات ضریب Q که حاوی اطلاعات حسابداری و بازار سهم است، حساس خواهند بود، طراحی و ذکر گردیده است.کلید پیش‌بینی متقاطع مدل این است که قیمت‌ها ی سهام دارای یک تأثیر قوی‌تری نسبت به سرمایه‌گذاری شرکت‌های سرمایه‌ای است. با استفاده از شاخص وابستگی به حقوق صاحبان سهام (سرمایه‌ای) آقایان Kaplan, اجزای بازده در سرمایه گذاری Zingales، و بومی‌سازی شاخص KZ، حمایت خوبی برای این مدل پیش‌بینی یافت گردید. بخصوص شرکت‌هایی که در پایین پنجگاه شاخص KZ قرار می‌گرفتند، حساسیت سرمایه‌گذاری شان، به قیمت‌های سهام، بسیار بیش‌تر از شرکت‌هایی که در بالای پنجگاه شاخص KZ قرار می‌گرفتند، بوده است. همچنین مدل‌های پیش‌بینی متعددی در این پژوهش مورد بررسی و حمایت قرار گرفت

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Presentation of the Model to Determine the Capital Expenditures of Listed Companies in TSE Using Accounting Information

نویسندگان [English]

 • A. Jahankhani
 • M. Kanani Amiri

چکیده [English]

Financing strategy in corporations is one of the most important subject matters among accounting and finance scholars. Investment in companies to increase profitability is one of the important purposes of financing activities. Different methods for execution of financing activities include: Internal finance, external finance and combination of these two. The problem is that whether there is any relationship between investment and stock prices. Could any comparative prediction be made between the companies who choose internal finance to perform their investment activities and the companies who choose external finance? Is there any relationship between stock prices and investment in equity- dependent firms? The answer to all aforementioned questions is positive. Companies’ investment and the stock prices are interrelated by time series. There is also cross sectional relationship between companies’ investment and the stock prices. Scholars have defined and ranked equity dependent and levered firms by means of the famous index “KZ”. Compared with levered firms, equity dependent firms are more sensitive to non-fundamental constituents of the stock prices at the time of financing. Non-fundamental constituents of a stock price are specified by famous index called “Q” index. Equity dependent firms are also less sensitive to future returns of their stock at the time of financing. In this study, we have developed a simple model for situations under which the company’s investment is sensitive to Q alterations that carries/contain accounting and stock prices information. The key to cross-sectional prediction of this model is that the stock prices have stronger effect relative to investment of equity-dependent firms. We have supported our prediction model by using and localizing “Kaplan & Zingales” equity dependency index (KZ) and found out that sensitivity of investment to stock prices is much more in the companies lying under 5th quintile of KZ index in comparison with the companies lying above 5th quintile of the index. Several prediction models were also developed and examined in this study.

اجزای بازده در سرمایه گذاری

ریسک های موجود در بازار سرمایه، به دو دسته کلی سیستماتیک و غیرسیستماتیک تقسیم می شود. شاید بیان این جمله، بسیار سهو باشد، اما فعالان بازار سرمایه آگاهند که هر یک از این دو، خود زیرمجموعه های بسیاری را به دنبال دارند.

در تئوری های اقتصادی، ریسک و بازده، رابطه مستقیمی دارند. به طوری که با افزایش ریسک، بازده مورد انتظار نیز افزایش می یابد چرا که بنا بر طبیعت بشر، سرمایه، منبع مالی است که افراد همواره به دنبال ازدیاد آن هستند.

برخی از خدمات سایت، از جمله مشاهده متن مطالب سال‌های گذشته روزنامه‌های عضو، تنها به مشترکان سایت ارایه می‌شود.
شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:

در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 700,000ريال را پرداخت کنید.
همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب از مجلات عضو و دسترسی نامحدود به مطالب روزنامه‌ها نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت از طریق درگاه بانکی معتبر با هریک از کارت‌های بانکی ایرانی انجام خواهد شد.
پرداخت با کارت‌های اعتباری بین‌المللی از طریق PayPal نیز برای کاربران خارج از کشور امکان‌پذیر است.

به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!

نرخ بازده سهام و همه چیز درباره آن

نرخ بازده سهام

نرخ بازده سهام امروز یکی از مفاهیم مهم بازار سرمایه است. در بسیاری از موارد برای ارزیابی عملکرد یک شرکت از بازده سهام آن شرکت استفاده می‌کنند. توجه داشته باشید که این مفهوم نه تنها برای اشخاص حقوقی بسیار مهم است؛ بلکه برای اشخاص حقیقی فعال در بازار سهام نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. با توجه به این مقاله می‌توان گفت بهتر است ابتدا با مفاهیمی همچون تیپ‌های شخصیتی سرمایه‌گذاران، سری مقالات مالی رفتاری قسمت اول، دوم و سوم، پارامترهای ریسک و هزینه سرمایه و… آشنا باشید. همچنین بهتر است قسمت دوم سری مقالات آموزش اقتصاد از پایه را نیز مطالعه کنید.

نرخ بازده سهام

امروزه معیارهای متفاوتی برای ارزیابی عملکرد یک شرکت وجود دارد. بستگی دارد که شما از کدام زاویه به آن شرکت نگاه می‌کنید. توجه داشته باشید که این معیارها بستگی به کاری دارد که شما می‌خواهید انجام دهید. بازده سهام یکی از نرخ‌هایی است که در بازار سرمایه به سهام‌داران برای ارزیابی عملکرد شرکت کمک می‌کند. این در حالی است که اگر یک کارگر باشید؛ میزان پرداختی حقوق می‌تواند عملکرد شرکت را برای شما ارزیابی کند. بنابراین بسیار مهم است که بدانید از کدام زاویه می‌خواهید به شرکت نگاه کنید. در ادامه این مقاله می‌خواهیم شما را با نرخ بازده سهام آشنا کنیم. با ما همراه باشید.

بازده سهام از مهم‌ترین المان‌هایی است که سرمایه‌گذاران به آن توجه می‌کنند. این نرخ به تنهایی می‌تواند دارای اطلاعات ارزنده‌ای باشد که هر سهام‌داری را مجاب کند که در شرکت شما سرمایه‌گذاری کند. بنابراین توجه به این نرخ در دنیای امروز که خریدوفروش سهام رونق گرفته است؛ می‌تواند برگ برنده شما در برابر سایر شرکت‌ها باشد.

در واقع می‌توان گفت کاهش این نرخ به معنی یک زنگ خطر بزرگ برای شرکت است. با کاهش این نرخ می‌توان این طور ارزیابی کرد که شرکت موردنظر عملکرد خوبی نداشته است. به همین نسبت اگر به دنبال سرمایه‌گذاری روی شرکتی هستید؛ پیشنهاد می‌کنم ابتدا نرخ بازده سهام آن شرکت را موردتوجه قرار دهید. در صورتی که این نرخ روند افزایشی را طی کند؛ می‌توان گفت آن شرکت در وضعیت خوبی اجزای بازده در سرمایه گذاری قرار گرفته است. بنابراین به‌زودی با افزایش سود سهام مواجه می‌شود.

بازده سهام برای سرمایه گذاران

می‌توان به شکل کلی گفت بازده سهام به نوعی انگیزه برای سرمایه‌گذاران است. این نرخ آن‌ها را تشویق به سرمایه‌گذاری می‌کند. بازده سهام همان پاداش برای سرمایه‌گذاران است که به آن‌ها تعلق گرفته است. منظور از بازده کل مجموعه مزایایی است که در طول سال به سرمایه‌گذار تعلق می‌گیرد. این مزایا شامل طیف گسترده‌ای از سودها است. بنابراین هر سرمایه‌گذاری با افزایش این مزایا طبیعی است که خوشحال شود! از جمله این مزایا می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 1. افزایش قیمت سهام در پایان سال مالی نسبت به ابتدای سال مالی موردمحاسبه
 2. سود نقدی ناخالص هر سهم که بر طبق مصوبه مجمع عمومی صاحبان سهام. توجه داشته باشید که این مبلغ بعد از کسر مالیات پرداخت می‌شود.
 3. مزایای ناشی از حق تقدم خرید سهام که قابل تقویم به ارزش است.
 4. مزایای ناشی از سود سهمی یا سهام جایزه
 5. این مزایا بستگی به بازده سهامی دارد که آن شرکت منتشر کرده است. به همین دلیل بازده سهام شرکت‌هایی که سوددهی بیشتری دارند؛ شامل مزایای بیشتری نیز می‌شود.

اجزای نرخ بازده سهام

مزایای بسیاری در طول سال به یک سهم تعلق می‌گیرد. مجموعه مزایایی که در طول سال به سهام تعلق می‌گیرد؛ به نسبت اولین قیمت سهام یا آخرین قیمت آن می‌تواند موردمحاسبه قرار گیرد. با توجه به این مورد است که نرخ بازده کل سهام موردمحاسبه قرار می‌گیرد. توجه داشته باشید که این مقدار از نرخ بازده اصلی سهام بسیار مهم‌تر است. چراکه سودهای بیشتری برای شما به همراه دارد.

تفاوت نرخ

از مهم‌ترین اجزای بازده سهام، تفاوت نرخ است که برای سهام‌داران موردتوجه است. آخرین قیمت سهام در پایان سال مالی را نسبت به اولین قیمت سهام در ابتدای سال مالی در نظر می‌گیرند. تفاوت این دو قیمت، همان تفاوت نرخ است. مثبت یا منفی بودن این قیمت بسیار مهم است. با توجه به افزایش یا کاهش این مقدار، نرخ بازده کل افزایش یا کاهش می‌یابد. بنابراین می‌توان گفت تفاوت نرخ قیمت ابتدایی و انتهایی سال نقش مهمی در بازده سهام دارد.

سود نقدی ناخالص هر سهم در نرخ بازده سهام

در صورتی که سود سهام پیشنهادی ناخالص را بر تعداد سهام در تاریخ تصویب سود پیشنهادی ناخالص تقسیم می‌کنند. توجه داشته باشید که این مقدار سود نقدی ناخالص هر سهم از این رابطه به دست می‌آید. توجه داشته باشید که سود سهام پیشنهادی ناخالص در مجمع عمومی صاحبان سهام تصویب می‌شود. طبیعی است که تاریخ تصویب نیز همان تاریخ این جلسه میان سهام‌داران اصلی شرکت است.

این سود توسط هیئت مدیره پیشنهاد می‌شود. سپس توسط مجمع عمومی صاحبان سهام به تصویب می‌رسد. این سود را شرکت می‌تواند تا هشت ماه پس از تصویب سود پرداخت کند. این مدت در اصلاحیه قانون تجارت لحاظ شده است. تعداد شرکت‌هایی که پرداخت این سود را تا آخرین لحظه به تعویق می‌اندازند؛ بسیار است. به همین دلیل است که در محاسبه این سود، ارزش زمانی پول را در نظر نمی‌گیرند. این در حالی است که بر طبق قاعده، این سود باید تنزیل شود تا به ارزش فعلی سود در پایان سال مالی موردنظر دسترسی داشته باشیم.

سود نقدی ناخالص هر سهم

سود نقدی ناخالص هر سهم

مزایای حق تقدم سهام در نرخ بازده سهام

راه‌های متفاوتی به منظور افزایش سرمایه وجود دارد. هر کدام از این راه‌ها مزایا و معایب مخصوص به خود را دارند. به همین دلیل است که بسیاری از این راه‌ها را سرمایه‌داران بزرگ پیشنهاد نمی‌کنند. از مهم‌ترین و بهترین راه‌های افزایش سرمایه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • از محل مطالبات حال شده سهام‌داران قبلی مربوط به سود سهام شرکت
 • از محل آورده‌های نقدی سهام‌داران گذشته
 • از محل اندوخته‌ها و سود تقسیم نشده سال‌های گذشته
 • اوراق بهادار قابل‌تبدیل و اختیار خرید سهام
 • ترکیبی از موارد قبلی

حق تقدم سهام و محاسبه آن

حق تقدم سهام در رابطه مستقیم با افزایش نقدی است. در این حالت شرکت از محل آورده‌های نقدی صاحبان سهام یا مطالبات آن‌ها اقدام به افزایش سرمایه می‌کند. توجه داشته باشید که طبق قانون تجارت و اساسنامه شرکت‌ها، حق تقدم خرید سهم با سهام‌داران موجود است. در این حالت شرکت فرمی تحت عنوان پذیره‌نویسی سهم آن‌ها ارسال می‌کند. در این فرم با توجه به تعداد سهامی که سهام‌دار داشته است؛ می‌تواند تعدادی سهام خریداری نماید. این تعداد در فرم پذیره‌نویسی قید می‌شود. در این حالت سهام‌داران مدتی زمان خواهند داشت تا وجه سهامی که می‌خواهد خریداری کند را به حساب شرکت واریز کند. این مقدار برابر با قیمت پذیره‌نویسی هر سهم است. توجه داشته باشید که این مقدار کمتر از مقدار سهام در بازار سرمایه است.

خرید این گواهی نوعی اوراق بهادار است. این اوراق قابل معامله در بورس است. در بازار بورس اصطلاحات متفاوتی وجود دارد. یکی از آن‌ها مربوط به این شرایط است. به‌اصطلاح به این گواهی‌ها Rights گفته می‌شود. Rights ارزشی ناشی از تفاوت قیمت پذیره‌نویسی با قیمت بازار دارد. چراکه همان‌طور که ذکر کردیم؛ قیمت پذیره‌نویسی کمتر از قیمت بازار است. برای اندازه‌گیری این ارزش از فرمول زیر استفاده می‌شود.

SV= قیمت پذیره‌نویسی

MV= قیمت بازار سهام

حق تقدم بازده سهام

حق تقدم بازده سهام

حق تقدم نیز دارای مزایای بسیاری است. با توجه به این مزایا است که سرمایه‌گذاران از این حق استفاده می‌کنند. برای محاسبه مزایای حق تقدم سهام از فرمول زیر استفاده می‌شود.

مزایای حق تقدم سهام

مزایای حق تقدم سهام

مزایای سهام جایزه

سود سهمی افزایش سرمایه از محل اندوخته‌های سهام‌داران تأمین می‌شود. معمولاً شرکت‌ها در زمان انقضای دوره پرداخت سود نقدی، به دلیل کاهش نقدینگی یا حفظ منابع نقدی موجود، به منظور تأمین سود نقدی متعلق به هر سهم، به جای پرداخت نقدی، اقدام به دادن سهام جایزه یا سود سهمی می‌کند. این کار یکی از راه‌های افزایش سرمایه در دنیای بورس می‌باشد. این سود از طریق مطالبات حال شده سهام‌داران در آخرین روز مهلت پرداخت سهام به سهام‌داران پرداخت می‌شود. به همین منظور است که از معادله زیر برای محاسبه مزایای سهام استفاده می‌شود. این کار می‌تواند منجر به افزایش سهام شرکت شود اما تأثیری روی حقوق سهام‌داران ندارد. با توجه به این موضوع می‌توان گفت چیزی به دارایی‌های شرکت افزوده نمی‌شود.

مزایای سهام جایزه در بازده سهام

مزایای سهام جایزه در بازده سهام

محاسبه نرخ بازده سهام

برای محاسبه این نرخ باید تمام فرمول‌هایی که در بخش‌های قبلی مقاله ذکر کردیم را به دقت مطالعه کنید. دقت کنید که مقدار تمام این فرمول‌ها را باید به دست آورده و در فرمول زیر قرار دهید. توجه داشته باشید که این فرمول به منظور محاسبه نرخ بازده کل سهام نسبت به اولین و آخرین قیمت استفاده می‌شود.

در صورتی که در مخرج این کسر قیمت ابتدای سال مالی را قرار دهیم؛ بازده کل سال جاری به دست می‌آید. به همین نسبت اگر در مخرج این کسر قیمت پایان سال مالی را قرار دهیم؛ مقدار مفروض برای بازده سهام در سال جاری به دست می‌آید. این کار به سهام‌داران کمک می‌کند محاسبه کنند آیا برایشان سودمند است که این سهام را نگه دارند. توجه کنید که عوامل بسیاری در این محاسبه تأثیر گذارند. از جمله این عوامل می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • تعداد سهام شرکت قبل از افزایش سرمایه و در ابتدای سال مالی
 • تعداد سهام شرکت در انتهای سال مالی و بعد از افزایش سرمایه
 • تعداد سهام افزایش‌یافته با در نظر گرفتن پاسخ سؤالات زیر:

o چقدر از محل آورده نقدی است؟

o چقدر از محل اندوخته‌ها یا سود انباشته است؟

 • قیمت سهام در ابتدای سال مالی
 • سود نقدی ناخالص هر سهم

نرخ بازده سهام یکی از مهم‌ترین نرخ‌هایی است که در بازار سهام استفاده می‌شود. این نرخ موردتوجه سهام‌داران است چراکه مزایای بسیاری برای آن‌ها به همراه دارد. دقت کنید که محاسبه نرخ بازده فرمول‌های بسیاری دارد که در انتها تمام مقادیر در آخرین فرمول جای می‌گیرد. برای فهم بهتر این مقاله باید مقالات دیگر الف بورس را نیز مطالعه کرده باشید. پیشنهاد ما کارکرد نهادهای مالی، انواع ریسک اوراق بهادار با درآمد ثابت، تفاوت سهام عادی و ممتاز و… است.

 • اشتراک در توییتر
 • اشتراک در فیسبوک
 • اشتراک در تلگرام
 • اشتراک در پینترست

مطالب زیر را حتما بخوانید:

هزینه فرصت در علم اقتصاد

هزینه فرصت هزینه فرصت یکی از اصطلاحات وابسته به آموزش بورس می باشد که هم در زندگی روزمره جوامع انسانی دارای اهمیت می باشد و در حال رخ دادن است و.

معرفی اپلیکیشن الف بورس

بهره مندی از برنامه کاربردی در حوزه بورس با توجه به رشد فراگیر بازار سرمایه و بورس در جوامع امروزی و روی آوردن طیف وسیعی از مردم به بازار بورس.

هلدینگ ها

هلدینگ ها و فرصت های حضور در صندوق های بازارگردانی

هلدینگ ها و فرصت های حضور: مطابق قانون بازار اوراق بهادار، هلدینگ ها، به عنوان بخشی از نهاد های مالی، به دو گروه هلدینگ های خاص که موظف به حضور.

مرجع آموزش بورس

سرمایه گذاری بورسی موفق با الف بورس

با الف بورس یک سرمایه گذار موفق بورسی شوید: برای اینکه تاثیر مثبتی بر روی دیگران بگذارید، باید واقعا راه حل مناسبی ارائه دهید. امروزه در دنیای اینترنت، رشد و.

تفاوت شاخص هم وزن و شاخص کل

آشنایی با شاخص هم وزن و شاخص کل

با شناختی که از شاخص کل بورس در سری آموزش های بورس فرا گرفتیم، اینک به سراغ آشنایی با شاخص هم وزن می رویم تا با شناخت این اصطلاح به.

اوراق تسه

هر آنچه باید درباره اوراق تسه بدانیم

اوراق تسه نیز همانند اوراق قرضه و مشارکت از جمله اوراقی است که قابل خرید و فروش می‌باشند. این اوراق همانند سهام دارا ارزش مشخصی هستند که بازار بر روی.

جذابیت بورس

عوامل موثر در جذابیت بورس

جذابیت بورس: توسعه و گسترش فضای بین المللی بازارهای سرمایه، برای کشورها و جذابیت بورس ، مزایای عدیده ای را به همراه داشته است. بهره گرفتن از منافع در فهرست.

حد ضرر

تعیین حد ضرر و ضرورت آن در معاملات

تعریف حد ضرر و چگونگی تعیین آن یکی از اصطلاحاتی که در آموزش بورس می بایست به خوبی فرا گرفته شود. حد ضرر و چگونگی تعیین آن است. حد ضرر.

هوش مالی قسمت دوم

هوش مالی قسمت دوم – هوش مالی یا هوش حالی به هالی!

هوش مالی یکی از مفاهیمی است که نمی‌تواند یک شبه شما را پولدار کند اما این کار را قطعاً در طی زمان انجام خواهد داد. انسان‌های فقر با خواندن این.

معامله گران موفق

21 ویژگی معامله‌گران موفق

21 ویژگی معامله‌گران موفق آیا می دانید که معامله گران موفق چه ویژگی هایی دارند؟ آیا می دانید که در دنیای امروزه که تمامی افراد به دنبال سهام و بورس.

مالی رفتاری قسمت دوم

مالی رفتاری قسمت دوم

مالی رفتاری مفهوم گسترده‌ای است. به شکلی که الف بورس در این زمینه دو مقاله تا کنون به شما ارائه کرده است. قسمت اول مالی رفتاری به برسی کلیات و.

آشنایی با استراتژی ایچی موکو

با فراگیری آموزش تحلیل تکنیکال و آموزش تحلیل بنیادی می توان با بهره گیری از استراتژی ایچی موکو دست به اطلاعات مفید و کارسازی در بازار بورس و سرمایه برد تا.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.