توضیحات کوتاه درباره الگوی مثلث


آینده 1400 شهر ایران چگونه رقم خواهد خورد؟/ نشانه های تنش درآمدی در شهرداری ها

وابستگی شهرداری و شهر به منابع درآمدی که بسیار توضیحات کوتاه درباره الگوی مثلث تحت تأثیر دوره های رونق و رکـود اقتصـادی اسـت، باعـث شده که شهرداری ها در هدف گذاری، برنامه ریزی و اجرای اقدامات در حوزه های مختلف فاقد قدرت تصمیم گیری باشند و به شدت متأثر از بازار و عوامل آن اقدام کنند.

- خبرگزاری فارس- مریم عباسی: توسعه فعالیت توضیحات کوتاه درباره الگوی مثلث های اقتصادی در مناطق مختلف شهری یک کشور، منجر به کمبود منابع سرمایه گذاری گردیده است از این رو ضرورت مطالعه دقیق در اختصاص منابع مالی به طرح ها و پروژه های مختلف شهری را بیش از پیش نمایان ساخته است.

از این جهت بررسی روش های سرمایه گذاری در طرح ها و پروژه های مختلف شهری اجرا شده در کشورهای مختلف تا حد زیادی در تامین مالی پروژه های شهری کشور مفید واقع شود.

در شرایط فعلی منبع تأمین درآمد شهرداری ها در راستای انجام خدمات عمومی، عوارض و بهای خدمات کافی نبوده و در آینده در صورت عدم اتخاذ تدابیر جدی برای توسعه منابع درآمدی، شهرداری ها با مشکل موا جه خواهند شد.

با بررسی الگوهای تجربه شده و نحوه فعالیت توضیحات کوتاه درباره الگوی مثلث و تأمین اعتبار و ارائه خدمات شهرداری ها به نظر می رسد که این نهاد باید شیوه های جدید و نوین جذب اعتبارات و توسعه خدمات را مورد استفاده قرار دهند.

یکی از مهم ترین این شیوه ها جذب و حمایت از سرمایه گذاری اعم از داخلی و خارجی در امور خدماتی و عمرانی شهرها است.

امروزه جای هیچگونه تردیدی نیست که استفاده از منابع سرمایه گذاری بخش خصوصی و سرمایه گذاران اعم از داخلی و خارجی یکی از اصلی ترین راهکارهای توسعه و پیشرفت اقتصاد شهرهاست، چرا که نمی توان به راهکارهای سنتی و کلاسیک تأمین منابع برای پاسخگویی به نیازهای رو به تزاید خدمات عمومی در شهرها وابسته بود.

نگرش شهرداری های کشور که برگرفته از قانون شهرداری هاست بر نظام درآمد و هزینه پایه ریزی شده است.

این قـانون منابع اصلی درآمد را از راه وصول عوارض و بهای خدمات شهری و موضوعات مرتبط با آن می بیند.

ایـن نگـرش کـه در زمان وضع قانون شهرداری ها مترقی بود، به تدریج و با ورود پارامترهـای جدیـد در عرصـه اقتصـاد و مـدیریت شـهری و پیچیدگی عوامل و عناصر سازنده آن کارایی خود را به عنوان بخش اصلی درآمد شهرداری از دسـت داده اسـت.

در ایـن زمینه، وابستگی شهرداری و شهر به منابع درآمدی که بسیار تحت تأثیر دوره های رونق و رکـود اقتصـادی اسـت، باعـث شده که شهرداری ها در هدف گذاری، برنامه ریزی و اجرای اقدامات در حوزه های مختلف فاقد قدرت تصمیم گیری باشند و به شدت متأثر از بازار و عوامل آن اقدام کنند.

به طوری که در برخی شرایط حتی قادر به پرداخت هزینه هـای جـاری خـود نبوده و حقوق پرسنل خود را با تأخیرهای طولانی پرداخت کنند.

مشکلات اقتصادی ناشی از عـدم تولیـد درآمـد در چنـد سال اخیر مانند رکود قیمت زمین و کاهش ساخت وساز در محدوده شهرها به همراه کاهش نقدینگی، یکـی از دوره هـای سخت فعالیت برای شهرداری های کشور است.

با توسعه شهرنشینی ارائه خدمات اصلی شهر به جمعیت روزافزون کلانشهر یکی از آزمون های معقول برای سنجش کارآیی مدیریت کلانشهری است.

درعین حال، یکی از دیدگاه های اساسی مدیران شهری انجام پروژه های شهری است، اما متأسفانه به دلایل گوناگونی، اجرای پروژه ها بر مبنای زمان بندی و سرعت قابل قبول، همواره دچار چالش های جدی بوده و از آنچه که پیش بینی شده است، زمانی بسیار طولانی تر هزینه انجام آن می گردد.

یکی از مهم ترین دلایل آن را می توان عدم تأمین مالی و وجود جریان مناسب نقدینگی در پروژه نام برد؛ به ویژه در پروژه های شهری، به دلیل ویژگی های ذاتی شهرداری توضیحات کوتاه درباره الگوی مثلث که مدیریت درآمد و هزینه، توأمان باید انجام گیرد، این موضوع خود را بیشتر نشان می دهد.

از این رو توجه به ساز و کارهای تأمین مالی پروژه های شهری، به واسطه ویژگی های حاکم بر آن اهمیت فراوانی دارد.

از سوی دیگر، متأسفانه با وجود ظرفیت های نهفته در این پروژه ها، عنصر مشارکت جایگاه خود را نیافته و فرض بر این است که بی شک منابع مالی پروژه باید به دست کارفرما (مدیریت شهری) تأمین گردد.

بنابراین دستیابی به اهداف توسعه شهری و تأمین خدمات مورد نیاز شهروندان، نیاز به مشارکت سرمایه گذاران با شهرداری را طلب می کند.

اجرای 1100 طرح با حجم مالی 60 هزار میلیارد تومان در شهرداری های کشور رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور گفت: بیش از یک هزار و 100 طرح با حجم مالی 60 هزار میلیارد تومان در شهرداری های سراسر کشور در حال اجرا است که در این زمینه 2 هزار و 300 فرصت شغلی ایجاد شده است.

مهدی جمالی نژاد اظهار کرد: شهرداری ها باید سکاندار شهر بوده و سرمایه گذارها را جذب کنند، به طوری که استراتژی برد _ برد برای بخش خصوصی و شهرداری است.

وی اعتماد سازی را اولین پیش شرط جذب سرمایه گذار عنوان کرد و افزود: اگر سرمایه گذاری عالمانه و آگاهانه باشد بازی برد برد برای شهرداری ها و سرمایه گذارها خواهد بود.

ایران 1400 شهر و 38 هزار روستا است وی افزود: در سطح کشور 1400 شهر و 38 هزار روستا وجود دارد که با استفاده از ظرفیت حوزه سرمایه گذاری مسیر توسعه را هموارتر کنند.

رییس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور اقتصاد شهری را بهترین موقعیت برای سرمایه گذاری دانست توضیحات کوتاه درباره الگوی مثلث و گفت: شهرداری ها بیش از 360 خدمات به شهروندان ارائه می دهند و تک تک خدمات شهری می توانند زمینه جذب سرمایه گذار باشد.

تراکم فروشی مانند فروش اعضای بدن است جمالی نژاد با بیان اینکه باید به استقبال سرمایه گذار برویم، گفت: شرایط فعلی آذربایجان شرقی نیز توضیحات کوتاه درباره الگوی مثلث برای این موضوع مساعد است.

تراکم فروشی مانند فروش اعضای بدن است، وقتی توان جذب سرمایه گذاری در شهر ایجاد کنیم کار به تراکم فروشی نمی رسد.

رییس سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور افزود: برای ایجاد جهش سرمایه گذاری باید مثلث شهرداری ها و سرمایه گذار و کارآفرین های دانش بنیان ایجاد شود تا بتوانیم بالندگی و رشد همه جانبه برای شهر را به ارمغان بیاوریم.

وی ادامه داد: تعامل نظام مند بخش خصوصی و شهرداری نیز یکی دیگر از لازمه های سرمایه گذاری است و باید با بازوی نظارتی مراقب باشیم پروژه های سرمایه گذاری با شکست مواجه نشوند.

جمالی نژاد خاطرنشان کرد: در خصوص قطار شهری تبریز با همت شورا و شهرداری خیز خوبی برداشته شده است که امیدوارم با توضیحات کوتاه درباره الگوی مثلث کمک های دولت در بحث فایناس به جهشی مناسب تبدیل شود.

بانک ها کمک حال مدیریت شهری در جذب سرمایه گذار باشند رییس مجمع نمایندگان توضیحات کوتاه درباره الگوی مثلث شمال غرب در مجلس شورای اسلامی" از تلاش دولت و مجلس برای اصلاح قوانین برای تسریع سرمایه گذاری داخلی و خارجی خبر داد.

حجت الاسلام سیدمحمدرضا میرتاج الدینی اظهار کرد: رشد اقتصادی و توسعه کشور منوط به حمایت از سرمایه گذاران داخلی و خارجی است.

وی افزود: موانع بر سر راه سرمایه گذاران شامل موارد قانونی، بخشنامه ای و مدیریتی که باعث فرار سرمایه گذاران می شود باید اصلاح شود که در این زمینه دولت و مجلس اقدامات خوبی را آغاز کرده اند.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به لزوم کوتاه شدن زمان عقد قرارداد با سرمایه گذاران تاکید کرد: مدیریت استان از حضور سرمایه گذاران داخلی و خارجی در آذربایجان شرقی حمایت می کند و بانک ها نیز لازم است در این زمینه کمک کنند.

هیچ عامل اداری نباید مانع سرمایه گذاری باشد استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه هیچ عامل اداری نباید مانع سرمایه گذاری باشد، گفت: تعارض منافع را در شهرهای استان از میان برداشته ایم و هر سرمایه گذاری می خواهد سرمایه گذاری کند، باید سود سرمایه خود را داشته باشد.

عابدین خرم با بیان اینکه برای نخستین بار بدون هیچ گونه تراکم فروشی بودجه شهرداری تبریز طی 6 ماهه نخست امسال به طور 100 در صد تحقق یافته که این ناشی از اعتماد مردم است، اظهار کرد: این نشان می دهد به معنای واقعی کلمه سرمایه گذاری انجام شده و بر اساس برنامه ریزی موجود این امر تحقق یافته است.

وی با اشاره به اینکه برای توضیحات کوتاه درباره الگوی مثلث جبران فرصت های از دست رفته باید تلاش و تفکر جهادی داشته باشیم، افزود: تلاش دولت سیزدهم جذب سرمایه گذارانی است که در گذشته امتحان خود را پس داده اند.

علاقمندان به شهر، کشور، تاریخ و نسل های آتی، در داخل کشور سرمایه گذاری می کنند و این موضوع به نفع جامعه و نسل های آینده است.

خرم با قدردانی از سرمایه گذاری افراد در تبریز و دیگر شهرهای استان، گفت: در دولت سیزدهم باید امنیت سرمایه گذاری تامین، فرآیندها تسهیل و مشوق های لازم ارائه شود.

استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه خوشبختانه در مدیریت شهری و شورای اسلامی شهر تبریز این اراده وجود دارد، تصریح کرد: درآمد پایدار گام بلندی است که این نگاه باید در آذربایجان شرقی وجود داشته باشد.

خرم خاطرنشان کرد: نیروهای نخبه و فرهیخته و متخصصان امر باید نقشه راه استان و شهر تبریز را مجددا نقد و بررسی و مورد تحلیل قرار دهند.

وی با تاکید بر اینکه هیچ عامل اداری نباید مانع سرمایه گذاری باشد، گفت: تعارض منافع را در شهرهای استان از میان برداشته ایم و هر سرمایه گذاری می خواهد سرمایه گذاری کند، باید سود سرمایه خود را داشته باشد.

پایین بودن سهم درآمد پایدار در شهرداری های کشور نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه نگاه به منابع درآمدی در شهرهای استان باید نظام مند و با توضیحات کوتاه درباره الگوی مثلث توجه به مقوله در آمد پایدار باشد، گفت: متاسفانه سهم درآمد پایدار در شهرداری های کشور پایین است و این موضوع باید مورد توجه شهرداران شهرهای استان قرار گیرد.

روح الله متفکرآزاد اظهار کرد: به منظور حل مشکلات اقتصادی در شرایط موجود نیازی مبرم برای تسهیل شرایط جهت ایفای نقش مشارکت بخش خصوصی است.

متفکرآزاد با اشاره به اینکه نگاه به منابع درآمدی در شهرهای استان باید نظام مند و با توجه به مقوله در آمد پایدار باشد، گفت: متاسفانه سهم درآمد پایدار در شهرداری های کشور پایین است و این موضوع باید مورد توجه شهرداران شهرهای استان قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه دولت در اجرای وظایف حمل و نقل موفق عمل کرده است و امیدواریم شهرهای آذربایجان شرقی در حوزه تامین اتوبوس و مشکلات حمل و نقل عقب ماندگی خود را رفع کنند.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی همچنین یادآور شد: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیز باید برنامه جامع و مدونی برای جذب سرمایه گذار داشته باشند چرا که سرمایه گذاری اقتصادی در کنار حفظ تاریخ و هویت میراث فرهنگی استان حائز اهمیت است.

33 هزار میلیارد تومان فرصت سرمایه گذاری در شهرهای آذربایجان شرقی معاون فنی و عمرانی توضیحات کوتاه درباره الگوی مثلث استاندار آذربایجان شرقی گفت: فرصت های سرمایه گذاری در شهرهای استان قریب به 33 هزار میلیارد تومان برآورده شده است که به عبارتی این مبلغ سه برابر مبلغ کل منابع موجود شهرداری های استان است.

جواد رحمتی با بیان اینکه ارتقای سرانه های شهری با تکیه بر فرصت های سرمایه گذاری امکان پذیر است، اظهار کرد: این همایش در راستای جذب سرمایه گذار در جهت رسیدن به اهداف توسعه همه جانبه شهرهای استان است.

وی افزود: در شهرداری های استان منابع مالی محدود است که مطمئنا کفاف هزینه های رسیدن به اهداف مقرر شده در چشم اندازهای توسعه را ندارد.

برای همین فرصت های سرمایه گذاری بهترین پتانسیل برای توسعه همه جانبه شهرداری ها است.

وی تصریح کرد: در استان فرصت ها و پتانسیل زیادی برای مشارکت بخش خصوصی وجود دارد که اساسا هدف اصلی این همایش بسترسازی مناسب برای جذب سرمایه گذار و اعتمادآفرینی برای سرمایه گذاران است.

رحمتی با اشاره به مشکلات حوزه سرمایه گذاری گفت: در برخی موارد سرمایه گذاری انجام گرفته در استان، اهلیت سرمایه گذار به درستی بررسی نشده و در نتیجه سرانجام اینگونه پروژه های سرمایه گذاری به شکست شده است.

معاون عمرانی استاندار اظهار کرد: بررسی شرایط قراردادهای مشارکت مردمی باید بصورت نظام مند و یکدست انجام گیرد تا پروژهای سرمایه گذاری با مشکلات و مسائل حقوقی مواجه نشوند.

وی گفت: توسعه استان در گرو جذب سرمایه گذاران است و از نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی تقاضا می کنیم بسترسازی قانونی برای تسهیل سرمایه گذاری را انجام دهند.

اقتصاد ایران بدون توجه به اقتصاد آذربایجان شرقی پیشرفتی نخواهد داشت/ هویت اصلی و قلب شهر تبریز از بین رفته است یعقوب هوشیار شهردار تبریز گفت: اظهار کرد: منابع مالی تنها بخش کوچکی از حوزه سرمایه گذاری است و اشتغال، تکنولوژی، افزایش توان فنی، توسعه روابط بین الملل و حضور مؤثر در بازارهای منطقه بخش های مختلف حوزه سرمایه گذاری هستند که باید فعال شوند.

وی تصریح کرد: پشت بند سرمایه گذاری هیچ حمایت قانونی و حقوقی وجود ندارد و ورود در این حوزه ریسک و جهاد بزرگی است.

شهردار تبریز اضافه کرد: بخش عمده ای از نقدینگی سرمایه گذاری که وارد کشور می شود، پشتوانه بانکی ندارد و در کنار آن عدم فروش محصولات سرمایه گذار موجب عدم ریسک وی برای سرمایه گذاری می شود.

وی یادآور شد: اقتصاد ایران بدون توجه به اقتصاد آذربایجان شرقی پیشرفتی نخواهد داشت و اخیرا وزارت کشور با قرارداد خرید 250 دستگاه اتوبوس را منعقد کرده که خواهشمندم این تعداد اتوبوس به تبریز اختصاص یابد.

شهردار تبریز با اشاره به ضرورت احداث زیرساخت های هوشمندسازی عنوان کرد: تا زمانی که زیرساخت های هوشمندسازی در شهر فراهم نباشد، حوزه سرمایه گذاری موفق نخواهد شد.

وی ادامه داد: شهرداری تبریز توسعه زیرساخت های هوشمندسازی را با احداث 40 کیلومتر فیبر نوری آغاز کرده و در ادامه نیز به 300 کیلومتر فیبر نوری خواهد رسید.

شهردار تبریز با اشاره به محدودیت های ضوابط میراث فرهنگی در بافت تاریخی نیز گفت: در بحث ضوابط میراث فرهنگی، بخش اعظم و هویتی شهر تبریز را از بین برده و هویت اصلی و قلب شهر تبریز به خاطر ضوابط دست و پاگیر از بین رفته است.

ارائه 50 فرصت سرمایه گذاری جدید به بخش خصوصی در تبریز/ خاستگاه سرمایه گذاری کشور کجاست؟ مدیرعامل سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری تبریز در خصوص فرصت سرمایه گذاری پیشرو تبریز گفت: 50 فرصت سرمایه گذاری جدید در سطح مناطق دهگانه و سازمان های تابعه شهرداری تبریز احصا شده است.

رضا خلیلی، توضیحات کوتاه درباره الگوی مثلث مدیرعامل سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری تبریز اظهار کرد: باتوجه به اهمیت سرمایه گذاری در مدیریت شهری با مدیریت شهری سازمان سرمایه گذاری شهرداری تبریز تشکیل شناسایی فرصت های سرمایه گذاری در شهر تبریز است.

وی، در خصوص عملکرد شهرداری تبریز در این همایش گفت: مناطق دهگانه شهرداری تبریز سازمان ها، شرکت های تابعه محلی در این نمایشگاه حضور فعالی داشتند و فرصت های مدون سرمایه گذاری خود را به فعالان مشارکت مردمی ارائه دادند.

خلیلی تصریح کرد: هیات عالی سرمایه گذاری تبریر با محوریت پروژه های راکد تشکیل جلسه متعددی داده و بازدیدهای میدانی از محل پروژه ها انجام می دهد تا مصوباتی اثرگذار در راستای حل این مشکلات اخذ شود.

وی اظهار کرد: شهر تبریز خاستگاه سرمایه گذاری کشور بوده و تلاش می شود با شناسایی فرصت های سرمایه گذاری جدید و فعال کردن پروژه راکد شاهد توسعه همه جانبه این شهر باشیم.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.