پولسازی و قوانین حاکم بر آن


قانون اساسی و نوشتن آن شاید در سه قرن اخیر دغدغه جوامع و دولت‌ها شده است. تا پیش از این تصور بر آن بوده که قانون یا بهتر بگوییم قانون اساسی یک امر الهی و نازل‌شده از سمت خداوند است. همان‌طور که در کتاب قوانین افلاطون آمده و در بالا هم ذکر شده است، پادشاه و حاکم فرمانی را که می‌دهند همان فرمان خداست. اما از قرن هفدهم به بعد این تصور تغییر یافت و جای خودش را به امر بشری داد. از قرن هیجدهم نوشتن قانون اساسی توسط نهاد مجلس یا پارلمان یک امر مهم تلقی شد. اینکه چطور این تحول رخ داد موضوع این هفته ما و در واقع معرفی کتاب در این باره است. اما قبل از اینکه به معرفی کتاب مورد نظر بپردازیم بد نیست گریزی بزنیم به کشور خودمان و ببینیم این مهم یعنی نوشتن قانون اساسی در چه مقطع زمانی رخ داد و این نیاز را چه کسانی احساس کردند یا متوجه شدند. در اصل، نزدیک به 150 سال پیش ناصرالدین‌شاه اولین پادشاه ایرانی بود که به تشویق میرزا حسین‌خان سپهسالار پایش را از ایران بیرون گذاشت و به اروپا سفر کرد. او در این سفر متوجه فاصله بسیار زیاد ایران با کشورهای اروپایی و نیز امپراتوری وقت عثمانی (ترکیه امروزی) شد. او وقتی از سفر سومش که سال 1270 خورشیدی بود برگشت به صدراعظم خود امین‌السلطان نکته‌ای به این مضمون گفت که علت عقب‌ماندگی ایران نداشتن چیزی به اسم قانون (اساسی) است بنابراین هرچه زودتر این قانون نوشته شود. واقعیت امر آن است که فقط ناصرالدین‌شاه و نیز دیگر نخبگان ایرانی در آن دوران مانند میرزا ملکم‌خان یا میرزا حسین‌خان سپهسالار، طالبوف و نیز سیدجمال‌الدین اسدآبادی در این مورد تنها نبودند بلکه نخبگان دیگر کشورها هم مانند عثمانی، چین و نیز ژاپن متوجه این موضوع یعنی نبودن قانون یا بهتر بگوییم قانون اساسی در کشور خودشان شده بودند. اگر در ایران انقلاب مشروطیت ایران را صاحب قانون اساسی کرد که خیلی زودتر از دیگر کشورهای منطقه صاحب قانون شدیم، در چین این روند کمی دیرتر آغاز شد. اما یک نکته در اینجا نهفته است و آن این است که هیچ قانون اساسی بدون انقلاب و خشونت به بار ننشسته است.

نکاتی مهم در تنظیم قرارداد اجاره املاک مسی

عقد اجاره به عنوان یکی از پرکاربردترین عقود معین در جامعه ما طی سالیان گذشته توسط قوانین مختلف مورد توجه قانونگذار قرار گرفته که این امر نشاندهنده اهمیت روز افزون این عقد در مناسبات روزمره مردم می باشد. تغییر و تحولات اساسی قوانین حاکم بر عقد اجاره و تعت این قوانین نسبت به موضوع واحد گاها سبب بروز تناقضاتی در فهم این قوانین را پدید آورده است.

به طور مختصر آخرین مقررات مربوطه و نحوه تنظیم قرارداد اجاره مطابق با آن و راه‌های پیشگیری از بروز اختلاف و در صورت وقوع اختلاف نحوه مراجعه به دستگاه قضایی مورد بررسی قرار می گیرد.

قبل از بررسی قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 26/5/1376 تعریف قانونی اجاره و بعضی کلمات حقوقی آن را به زبان ساده ارایه می‌کنیم.

تعریف اجاره
اجاره عقدی است که برابر آن اجاره‌کننده مالک منافع عین مال موضوع اجاره‌ می‌شود. اجاره ممکن است نسبت به اشیاء مانند اتومبیل، خانه یا حیوان یا انسان باشد مانند آنکه شخصی بخواهد از منزل دیگری استفاده کند و آن را برای مدتی اجاره نماید.
مستاجر: اجاره ‌کننده
موجر: اجاره دهند
عین مستاجر: مورد اجاره
مال‌الاجاره: اجاره بها
اجرت‌المثل: اجرت و بهائی که برای یک کالا یا خدمات بر مبنای قیمت کالا یا خدمات مشابه آن تعیین می‌شود بدون آنکه طرفین قرارداد از قبل برای آن توافقی کرده باشند. اجرت‌المثل در مقابل اجرت المسمی یعنی اجرت توافق شده قرار می‌گیرد.

نکاتی در مورد اجاره اماکن مسی

1- در اجاره مسکن باید مدت اجاره معین باشد والا اجاره باطل است. معمولاً مدت اجاره‌ها یکسال تعیین می‌گردد. مدت اجاره از روزی شروع خواهد شد که بین موجر و مستاجر توافق شود و اگر در عقد اجازه ابتدای مدت ذکر نگردد زمان انعقاد قرارداد محسوب خواهد شد. شروع عقد اجاره خواهد بود.

2- لازم نیست که موجر مالک عین مستاجره باشد ولی باید حتما مالک منافع عین مستاجر شناخته شود. پس اگر الف خانه‌ای را از دیگری اجاره کرد چون مالک منافع آن بوده قادر به انتقال منافع در مدت اجاره به دیگری است، مگر آنکه در قرارداد اجاره خلاف آن شرط شده باشد.

3- اگر بعداز قرارداد پولسازی و قوانین حاکم بر آن معلوم شود که عین مستاجره در حال اجاره معیوب بوده، مستاجر حق فسخ دارد. البته اگر موجر رفع عیب کند به نحوی که به مستاجر ضرری وارد نشود، مستاجر حق فسخ نخواهد داشت. اگر عیب در مدت استفاده از مورد اجاره حادث گردد، مستاجر نسبت به بقیه مدت اجاره حق فسخ خواهد داشت.

4- موجر نمی‌تواند درمدت اجاره در عین مستاجره تغییر دهد که با استفاده مستاجر از آن در تعارض باشد و اگر مورد اجاره نیاز به تعمیراتی پولسازی و قوانین حاکم بر آن داشته باشد که تاخیر در آن موجب ضرر به موجر شود، مستاجر نمی‌تواند مانع از تعمیرات گردد حتی اگر این امر مانع استفاده او از مورد اجاره شود. در این حالت مستاجر می‌تواند از حق فسخ استفاده کند.

5- تعمیرات و کلیه مخارجی که در مورد اجاره برای امکان بهره‌برداری از آن لازم است بر عهده مالک می‌باشد، مگر آنکه در اجاره‌نامه خلاف آن قید شود و نیز پرداخت هزینه‌های مربوط به اسباب و لوازمی که برای استفاده از مورد اجاره ضروری است برعهده مالک می‌باشد مانند نصب آبگرمکن یا شوفاژ.

6- اگر مستاجر خارج ازحدود متعارف از مورد اجاره بهره‌برداری کند و موجر نتواند مانع او از این امر شود، حق فسخ برای موجر بوجود می‌آید. برای مثال به جای استفاده و مصرف خانگی از برق، مصرف صنعتی از برق داشته باشد.

7- مستاجر باید در زمان‌های تعیین شده در قرارداد، اجاره‌بها را پرداخت کند و در مقابل از موجر رسید دریافت کند.

8- اگر مستاجر از مورد اجاره در غیر موردی که در اجاره‌ آمده استفاده کند، موجر حق فسخ اجاره را خواهد داشت. برای مثال در قرارداد اجاره آمده که این امکان برای استفاده مسی به اجاره داده می‌شود ولی مستاجر از آن استفاده تجاری کند.

9- عقد اجاره به محض پایان مدت اجاره، برطرف می‌شود و اگر بعداز پایان مدت اجاره مستاجر آن را در تصرف خود نگهدارد باید به موجب اجاره‌بهایی که معادل اجاره‌بهاء مکانی شبیه آن مکان است، بپردازد حتی اگر از آن استفاده نکند.

10- عقد اجاره با فوت موجر یا مستاجر باطل نخواهد شد اما اگر موجر تنها تا زمان حیات خود مالک منافع مورد اجاره باشد با فوت او اجاره باطل خواهد شد و نیز اگر در قرارداد اجاره مباشرت مستاجر در استفاده از مورد اجاره شرط گردد با فوت مستأجر عقد اجاره باطل می‌شود.

11- اگر مستاجر مورد اجاره را به دیگری اجاره دهد اجاره باطل یا فسخ نمی‌شود، مگر آنکه موجر در قرارداد اجاره برای خود به هنگام تحقق این امر حق فسخ را شرط کرده باشد.

12- اگر مستاجر بدون اجازه موجر در مورد اجاره تعمیراتی کند حق مطالبه آن را از موجر ندارد.

13- اگر مستاجر بدون اجازه موجر در خانه یا زمینی که اجاره کرده ساخت و ساز کند یا درختی بکارد موجر حق دارد که آن را از بین ببرد و اگر در اثر این عمل نقصی به بنا یا زمین مورد اجاره وارد شود برعهده مستاجر خواهد بود.

14- تنظیم قرارداد اجاره هم به صورت عادی و هم رسمی ممکن است. معمولاً اشخاص بصورت عادی در آژانس‌های مسکن مبادرت به تنظیم قرارداد می‌کنند. باید توجه داشت که
اولاً برای تنظیم قرارداد اجاره به صورت عادی حتماً به دو نفر به عنوان گواه ذیل سند اجاره را امضاء کنند تا طرفین از مزایای قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 بهره‌مند شوند.
ثانیاً صرف تنظیم قرارداد در فرم‌های چاپی یا تایپ مفاد قرارداد موجب رسمی‌شدن آن نمی‌شود پولسازی و قوانین حاکم بر آن و تاثیری در ماهیت آن ندارد.

15- قراردادهای عادی اجاره باید با قید مدت اجاره در دو نسخه تنظیم شود و به امضاء موجر و مستاجر برسد و به وسیله دو نفر افراد مورد اعتماد طرفین به گواهی برسد. هرگاه موجر یا مستاجر به نمایندگی از دیگری قرارداد تنظیم کند باید توجه داشت شخصی که خود را به عنوان نماینده معرفی می‌کند،‌دلیل نمایندگی او باید به رویت طرف مقابل رسیده و پیوست قرارداد شود. پس اگر الف خود را وکیل همسرش به عنوان موجر معرفی می‌کند باید وکالت‌نامه رسمی مبنی بر وکالت در انعقاد عقد اجاره از سوی او ارایه دهد.

16- پس از پایان مدت اجاره اگر مستاجر از تخلیه مود اجاره امتناع کند به درخواست موجر تخلیه صورت خواهد گرفت. برای تخلیه اگر سند عادی باشد باید نکات زیر رعایت شود.

- درخواست برای تخلیه مشتمل بر نام و نام خانوادگی و محل اقامت مستاجر و مشخصات عین مستاجره و مشخصات و تاریخ سند اجاره و کپی برابر اصل شده قرارداد اجاره و کپی برابر اصل شده سند مالکیت ملک.
- ابطال تمبر به درخواست نامه تخلیه.

17 - رئیس حوزه قضایی یا دادگاهی که به درخواست رسیدگی می‌کنند با احراز مالکیت یا ذینفع بودن موجر دستور تخلیه را صادر خواهد کرد. پس از ابلاغ این دستور توسط مامورین به مستاجر، او مکلف است ظرف 3 روز پس از ابلاغ دستور دادگاه نسبت به تخلیه اقدام کند.

18- اگر موجر مبلغی به عنوان ودیعه یا تضمین یا قرض‌الحسنه از مستاجر دریافت کرده باشد تخلیه و تحویل مورد اجاره، موکول به استرداد آن سند یا وجه به مستاجر خواهد بود.

19- اگر سند اجاره رسمی باشد برای تخلیه مورد اجاره درخواست صدور اجرائیه از دفترخانه‌ای که قرارداد اجاره را تنظیم کرده به عمل می‌آید و دفترخانه پس از احراز هویت و صلاحیت موجر اوراق اجرائیه را ظرف 24 ساعت و در سه نسخه با قید تخلیه محل مورد اجاره به دایره اجرای اسناد رسمی اداره ثبت اسناد و املاک محل می‌فرستد و اداره ثبت ظرف 24 ساعت نسبت به تشکیل پرونده و صدور ابلاغ و تخلیه به مأمور اقدام می‌کند و مأمور اجرا نیز مکلف است ظرف 48 ساعت اجرائیه را به مستأجر ابلاغ و مستأجر ظرف 3 روز از تاریخ ابلاغ نسبت به تخلیه اقدام نماید.

20- اگر موجر مدعی ورود خسارت به مورد اجاره از سوی مستاجر یا عدم پرداخت اجاره بها یا بدهی شارژ و . باشد نمی‌تواند راساً پولسازی و قوانین حاکم بر آن نسبت به برداشت این مبلغ از ودیعه‌ای که نزد اوست اقدام کند، بلکه می‌تواند برای رسیدن به حق خود به دادگاه مراجعه و با تقدیم دادخواست مطالبه ضرر و زیان به میزان مورد ادعا به دایره اجرا دستور تخلیه ارایه کند.
در این صورت دایره اجرای دستور تخلیه از تسلیم مبلغ ودیعه به مستاجر به همان میزان خودداری خواهد بود و پس از صدور رای دادگاه و کسر مطالبات موجر اقدام به رد آن به مستاجر خواهد کرد.

دانلود رایگان دوره قوانین جهان هستی بخش مقدماتی-امیر خلعتبری

دانستن این قوانین چه کمکی به من می کند؟

همه چیز در جهان رابطه است ،که هر کدام از این روابط زبان مخصوص به خود را دارد ،یکی از این موادر جهان هستی است که برای شنیدن تو می بایست زبانش را فرا بگیری.
بدون آگاهی از این زبان هر چه فریاد بزنی او تورا نمی شنود ،چرا که او زبان مخصوص خود را دارد.

متاسفانه ما یک زبان مادری داریم و می خواهیم از طریق این زبان با تمامه موجودات زنده ، اشیاء و تمام کائنات ارتباط برقرار کنیم و جالب اینکه وقتی پاسخ مثبتی از این موارد فوق دریافت نمی کنیم و در حالت سرخوردگی و ناامیدی احساس می کنیم که فراموش شده ایم و کسی صدای ما را نمی شنود.

ما باید بدانیم که جهان هستی مادرمان نیست که بتوانیم با همان گویش و زبان ارتباط بگیریم و خواسته هایمان را اعلام کنیم و او هم (جهان هستی) همانگونه پاسخ دهد ، جهان هستی یک سیستم و مکانیزم است که باید نحوه استفاده و بهره گیری از این سیستم را شناخت ،تا بر او مسلط شد.

این شناخت به ما قدرت می دهد تا حاکم و مسلط بر زندگی خود شویم و تمام چیزهایی که می خواهیم تجربه کنیم را با این آگاهی آفرینش کنیم.

وعده ما به شما این است که با شناخت و دانستن قابلیت ها و درونیاتتان و قوانین جهان هستی و پل ارتباطی بین این دو ،می توانید آنچه را که می خواهید بیافرینید و تجربه کنید.

این پکیج شامل :

ما در این مجموعه ،تمام آناتومی درونیات یک فرد و چگونگی توضیح جهان بیرون توسط الگوها و نحوه دانلود شدن این اطلاعات در درون ما و تبدیل شدن این اطلاعات به شکل فکر در ما و تبدیل به احساس شدن و ساتع شدن ارتعاش از ما به جهان هستی و ساختن واقعیت هایی که با قدرت توجه تبدیل به آفرینش در دنیایی ،تجربه به زندگی واقعی ما تبدیل شده را برایتان توضیح می دهیم.

چگونگی تغییر تعریف ها و باورها و در نهایت آن بخشهایی از واقعیت های امروزی را که نمی خواهیم و نیاز به تغییر دارند را با قدرتی که در درون شماست و ما برایتان رمز گشایی می کنیم فبه شما کمک می کند تا واقعیت های جدیدی را برای خود بیافرینید.

ما مطمئنیم که بعد از گذراندن این دوره کامل ،هیچ سوالی برای شما باقی نمیماند و جواب تمام چرایی های ذهنتان ،خودتان هستید.

بهترین بازی های کازینو برای شرط بندی کدامند؟

بازی های کازینویی از دیرباز با انسان های امروزی همراه بوده است و پیوسته همراه لحظات فراغت انسان را پر می کند. اکثریت بازی های کازینویی با ورق بازی می شوند و این ورق ها در کشور چین ابداع شدند و به مرور زمان به کشورهای دیگر نیز رواج یافتند. این بازی ها در طول زمان قوانین جدیدی بر آن حاکم شد. بازی های کازینویی قبل از ورود به سایت های شرط بندی در کازینو خانه ها بازی می شدند و افراد زیادی از این طریق به کسب درآمد می پرداختند. بطور کلی کازینو مجموعه ای از بازی های بسیار جذاب و هیجان انگیز می باشد که در کازینو خانه ها و سایت های شرط بندی وجود دارند و امروزه منبع درآمد برخی از مردم شده است.

موفقیت در بازی های کازینویی چگونه اتفاق می افتد؟

بطور کلی بازی های کازینویی که مهارت محور هستند احتمال برد در آن ها بیشتر می باشد. اکثریت بازی های کازینویی نیازمند آموزش و یادگیری می باشند و کسانی که به صورت حرفه ای این بازی ها را می دانند خیلی راحت می توانند از طریق این بازی ها کازینویی کسب درآمد نمایند. ثبت نام در سایت های شرط بندی معتبر نیز راهی دیگر برای موفقیت در بازی های کازینویی می باشد. همچنین سایت های شرط بندی معتبر زیادی هستند که امکانات و خدمات زیادی برای بازی های کازینویی و یا برخی از بازی های کازینویی در نظر گرفته اند و کاربران بازی های کازینویی می توانند با ثبت نام در این سایت ها به سودهای کلانی دست پیدا کنند.

انتخاب یک بازی کازینویی سود آور روشی دیگر برای موفقیت در بازی های کازینویی می باشد؛ زیرا برخی از بازی ها مانند بازی انفجار در کمترین زمان می تواند جیب های کاربران را پر نماید. یادگیری ترفندها و استراتژی بازی های کازینویی نیز می تواند کمک زیادی به موفقیت در بازی های کازینویی کند. سایت هایی که از بونوس های عالی برای برخی از بازی های کازینویی استفاده می نمایند نیز در موفقیت کاربران بازی های کازینویی نقش بسزایی دارد.

بهترین بازی‌های کازینویی آنلاین

برخی از بازی های کازینویی به صورتی طراحی شده اند که خیلی راحت می توانیم از طریق آن ها کسب درآمد نماییم. این بازی ها در سایت های شرط بندی طرفداران زیادی دارد و کاربران زیادی در این بازی ها به شرط بندی می پردازند. سایت های شرط بندی نیز برای جذب کاربران بیشتر از شرایط و بونوس های عالی استفاده می کنند. بازی هایی نیز هستند که با کمترین پول و کمترین زمان بیشترین سود را برای شما به ارمغان می آورد. ما در ادامه مقاله به بررسی برخی از بازی های پولساز و خوش درآمد می پردازیم.

بازی کازینویی رولت

بازی رولت یکی از بازی های است که مبتنی بر احتمال بر مهارت می باشد. این پولسازی و قوانین حاکم بر آن بازی می تواند خیلی زود برای شما مبالغ زیادی را فراهم کند. یادگیری بازی رولت خیلی راحت و آسان می باشد و کاربران به راحتی می توانند این بازی را یاد بگیرند؛ ولی مبالغی که برای شرط بندی آن پرداخت می شود بسیار بالا است و چنانچه در این بازی ببازید مبلغ زیادی را از دست خواهید داد. این بازی بخاطر سادگی استرس ندارد و کاربران استرسی می توانند این بازی را به راحتی انجام دهند. بازی رولت یک چرخ دارد که سرنوشت شما نیز به همین چرخ بستگی دارد. توپ کوچک سفیدی نیز درون این چرخ وجود دارد که در حقیقت همین توپ می تواند زندگی شما را تغییر دهد. بنابراین شما باید نحوه صحیح چرخاندن چرخ این بازی را یاد بگیرید. بازی رولت یک بازی اجتماعی می باشد و شما می توانید در هنگام انجام این بازی با دوستان و خانواده خود مشورت نمایید. بنابراین بازی کازینویی رولت زمینه مناسبی برای کسب درآمد می باشد.

بازی کازینویی اسلات

بازی اسلات یکی از بازی های بسیار معروف و عالی در میان بازی های کازینویی می باشد که کاربران زیادی به این بازی مهارت دارند و آن را بازی می کنند. این بازی در حالی که بسیار ساده و آسان بازی می شود با کمترین هزینه نیز می توانید آن را بازی نمایید؛ ولی سود دهی آن بسیار عالی است. بخاطر همین بازی اسلات از بازی های بسیار ارزشمند و محبوب در میان کاربران بازی های کازینویی به حساب می آید.

بازی اسلات دارای یک دستگاه است که این بازی نیز در همین دستگاه اجرا می شود و روی این دستگاه اسلات سه و یا پنج خط قرار دارد که هدف از برنده شدن در این بازی در خط قرار گرفتن و یکسان شدن تصاویر در یک خط می باشد. برای شروع این بازی شما باید اول یک خط روی دستگاه بازی اسلات انتخاب نمایید و سپس روی گزینه اسپین کلیک کنید تا خط ها شروع به حرکت نمایند. این حرکت ادامه پیدا می کند و پس از مدتی حرکت آن ها آرام می شود تا این که ایستد و چنانچه در یک خط متوالی قرار گیرد قطعا شما برنده بازی اسلات خواهید شد. بنابراین بازی اسلات کازینویی بسیار ساده طراحی شده است و شما می توانید از طریق این بازی به سودهای کلانی دست پیدا کنید.

بازی کازینویی بلک جک یا 21

یکی دیگر از بازی های بسیار جذاب و هیجان انگیز و پولسازی و قوانین حاکم بر آن همچنین پولساز کازینویی بازی بلک جک می باشد. این بازی اسطوره ای همیشه مورد توجه علاقه مندان شرط بندی بوده است. این بازی محبوب کازینویی در سایت های شرط بندی میزهای شلوغی دارد. این بازی نیز بسیار ساده می باشد و هدف نهایی آن دست یافتن به امتیاز و یا عدد 21 است. سایت های شرط بندی زیادی نیز هستند که بازی بلک جک را ارائه می دهد. برخی از این سایت های شرط بندی نیز شرایط و ضوابط خوبی را برای بازی بلک جک در نظر می گیرد تا بتوانند کاربران بیشتری را جذب نمایند. وجود بونوس های عالی برای این بازی در برخی از سایت های شرط بندی سبب سود دهی این بازی برای کاربران می باشد. بنابراین بازی کازینویی بلک جک یا 21 زمینه خوبی برای کسب درآمد در سایت های شرط بندی معتبر است.

بازی کازینویی پوکر

بازی کازینویی پوکر از بازی های بسیار جذاب و عالی به حساب می آید. افراد زیادی در جهان هستند که این بازی را به خوبی بازی می کنند و به درآمدهای زیادی از طریق این بازی دست پیدا کرده اند. این بازی نوابغ زیادی دارد و نام آواران زیادی در جهان نامشان به عنوان نوابغ بازی پوکر ثبت شده است. این بازی به قدری محبوب و پولساز می باشد که میزهای آن در سایت های شرط بندی معتبر بسیار شلوغ است. اکثریت کاربران حرفه ای این بازی ساعت ها در پای میز این بازی می نشینند و به کسب درآمد می پردازند. این بازی نیازمند مهارت، زیرکی و مقداری شانس است.

این بازی هیجان انگیز و پولساز علاوه بر کازینو خانه ها و سایت های شرط بندی معتبر در تلویزیون نیز اجرا می شود و هر ساله از افراد برتر و نوابغ آن نیز قدردانی می گردد. این بازی اجتماعی جذابیت شدیدی بین کاربران ایجاد کرده است و همین امر نیز سبب انتظار کشیدن بازیکنان این بازی در صف های پوکر فیس می گردد. بازی پولسازی و قوانین حاکم بر آن کازینویی پوکر در برخی از کشورها جشن سالیانه دارد و بازیکنان و طرفداران این بازی هر ساله مراسمی برای آن می گیرند و حتی کیکی که روی آن پوکر نوشته شده را می سازند. محبوبیت بازی پوکر به قدری زیاد است که بسیاری از مردم در جمع دوستان و خانواده خود به این بازی می پردازند. بازی پوکر در جمع بازی های ورزق و یا پاسور قرار دارد، بنابراین شناخت کارت های پاسور نقش اساسی در بازی پوکر دارد. بطور کلی بازی پوکر بسیار عالی، جذاب، سودمند، محبوب و پرطرفدار است که می تواند خیلی زود زندگی شما را تغییر دهد.

بازی کازینویی تخته نرد

بازی تخته نرد یکی دیگر از بازی های بسیار عالی، جذاب، محبوب و پرطرفدار کازینویی است که ماجرای بسیار دور و درازی دارد. این بازی در طول عمر خود تغییرات گسترده ای کرده و در هر دوره به جذابیت و هیجان آن افزوده شده است. بازی تخته نرد از کشورهای هند و ایران نشات گرفته و بخاطر همین این بازی در میان مردم کشور هندوستان و ایران از محبوبیت زیادی برخوردار می باشد. بازی تخته نرد دارای یک تخته چوبی است که در داخل این تخته 24 خانه قرار دارد. همچنین دارای 15 مهره دایره شکل سفید و 15 مهره دایره شکل سیاه دارد که داخل این خانه ها قرار می گیرد.

دو عدد تاس هم برای این بازی لازم است و بازیکنی که بتواند زودتر مهره های خود را از صفحه چوبی خارج کند برنده بازی تخته نرد خواهد بود. زمانی که بازیکنان بازی تخته نرد تاس را انداختند، عددی که روی تاس قرار می گیرد به عنوان عددی شماره مهره های می باشد. حال باید مهره ها را بر اساس همان عدد تاس روی صفحه حرکت دهند و چنانچه به نقطه ای برسند که روی مهره حریف قرار گیرد می تواند خیلی راحت مهره حریف خود را از بازی حذف نماید. همینطور می تواند با مهره خود راه حریف خود را سد کند تا نتواند بازی را ادامه دهد.

بازی کازینویی باکارات

بازی کازینویی باکارات یکی دیگر از بازی های بسیار جذاب و عالی است که کاربران زیادی در سایت های شرط بندی به این بازی می پردازند. بازی باکارات یکی از قدیمی ترین بازی های ساخته شده در اوپا می باشد که هیجان زیادی را در میان کاربران سایت های شرط بندی و یا کازینوخانه ها ایجاد کرده است. این بازی برای اولین بار در کشور ایتالیا ساخته شد و از این کشور به مرور زمان توسط تاجران و یا توریست ها به کشورهای دیگر راه پیدا نمود. این بازی شباهت بسیار زیادی به بازی بلک جک دارد و کاربران باید پیش بینی کنند که کدام بازیکن زودتر می تواند خود را به شماره و یا عدد 9 نزدیک تر کند یا پیش بینی کند که این بازیکنان می توانند بازی باکارات را به تساوی برسانند.

بازی باکارات به این ترتیب بازی می شود که دیلر کارت های بانکر را در سمت راست خود قرار می دهد و سپس کارت های بازیکن ها را در سمت چپ خود می گذارد. حال به هر بازیکن دو عدد کارت تقدیم می کند و سپس ارزش هر دست از کارت های بازی معلوم می گردد. بازی باکارات نیز در سایت های شرط بندی جایگاه ویژه ای دارد و کاربران می توانند از طریق این بازی کازینویی به سودهای کلانی دست پیدا نمایند.

بازی کازینویی انفجار

بازی انفجار یکی دیگر از بهترین بازی های کازینویی به حساب می آید که امروزه بسیاری از کاربران سایت های شرط بندی به این بازی می پردازند. این بازی به صورت نمودار بازی می شود و بخاطر همین به بازی انفجار بازی نموداری نیز می گویند. کارکرد بازی انفجار به این ترتیب می باشد که نمودار حرکت می کند و ضرایب بازی یکی پس از دیگری مشخص می شوند. ضرایب بازی انفجار را سیستمی به نام الگوریتم تولید می کند. این بازی خیلی سریع اتفاق می افتد. کاربرانی که در این بازی ثبت نام می کنند باید ابتدا وارد پنل شرط بندی شده و مقدار مبلغ مورد نظر خود را پرداخت نمایند و سپس منتظر بمانند تا بازی انفجار شروع شود. زمانی که بازی انفجار شروع شد خط انفجار شروع به حرکت می کند بلاخره در نقطه ای می ایستد و ضریبی مشخص می شود، این ضریب در مبلغ شرط شما ضرب می گردد و حاصل آن سود شما بازی این بازی انفجار خواهد بود.

پولسازی و قوانین حاکم بر آن

در این قسمت از فروشگاه برنا اندیشان تصمیم داریم تا یکی دیگر از پکیج های آموزشی با عنوان کارگاه آموزش روش های پولسازی و متدهای نوین پولسازی را برای دانلود در اختیار شما کاربران محترم وب سایت برنا اندیشان و تمامی علاقه مندان به کارگاه های جذب ثروت و پولسازی قرار دهیم.

کارگاه آموزش روش های پولسازی و متدهای نوین پولسازی

در کارگاه آموزش روش های پولسازی و متدهای نوین پولسازی شما با اصول و تکنیک های کاربردی ثروتمند شدن و پولسازی آشنا خواهید شد.

کارگاه آموزش روش های پولسازی

۱- مشخص کنید که دقیقاً چه می‌خواهید

برای اینکه در زندگی و کسب و کارتان به جایی برسید، اول باید دقیقاً مشخص کنید آن نقطه کجاست. باید خودتان اول به وضوح بدانید چه میخواهید. وقتی مقصد را ندانید، از کجا متوجه می شوید که به چه طریق و از چه راهی باید به سمتِ آن بروید؟ این موضوع، مشکلِ بسیاری از ماهاست! زندگی مان را تا لحظه ی مرگ سپری میکنیم و در تمام این مدت نمیدانیم که به دنبال چه هستیم! برای ثروتمند شدن هم باید اول هدف تان را معلوم کنید. یعنی چه؟ یعنی اینکه بعد از فلان مدت، دقیقاً چند میلیون پول میخواهید داشته باشید؟ ۱۰؟ ۵۰؟ ۲۰۰؟ چقدر؟ به این شکل، احتمال اینکه این خواسته و هدف شما به واقعیت تبدیل شود افزایش پیدا میکند. فقط نگویید «دوست دارم انقدر پول داشته باشم!» تاریخ و مقدار دقیق پول مورد نظرتان را همین ابتدای کار مشخص کنید.

۲- به ندای درونی‌ خود گوش کنید

این ندای درونی یعنی چه؟! این ها پیامها و الهاماتی هستند که در درون همه ی ما وجود دارند و اگر به آنها بها دهیم و توجه کنیم، بال و پر پیدا میکنند و ما را در مسیرهایی هدایت میکنند که واقعاً دوست داریم و آینده ی درخشانی را برایمان شکل میدهند. ممکن است برخی از شما به چیزی به نام ندای درونی اعتقاد نداشته باشید. اما لحظاتی که تنها هستید و در اعماق وجود خود و دریایی از خواسته ها و آرزوهای دست نیافته تان غرق می شوید، این ندای درونی را خواهید شنید که شما را بیش از هر چیز دیگری، به سمت خواسته و آرزوی خاصی میکشاند. این همان ندای درونی است که اگر دنبالش کنید، به آنچه میخواهید میرسید.

۳- ثروتی را که می‌خواهید بدست آورید منطقی تعیین کنید

برای بدست آوردن رقم بالایی از پول، ابتدا از ارقام کمتر شروع کنید و روی آن متمرکز شوید و وقتی آن را بدست آوردید، مبالغ بعدی را کم کم افزایش دهید تا بالاخره به پول کلانی که در نظر داشتید دست پیدا کنید. این افزایش پله پله ای رقم دلخواه تان باید منطقی باشد و بر اساس شرایط و توانمندی هایتان پی گیری شود.

۴- برای پولسازی، انگیزه، میل و اشتیاق داشته باشید

اگر ثروت و پولدار شدن به خودیِ خود برایتان مهم و محرک و جذاب نیست، پس هدف های جذاب و انگیزشیِ دیگری برای خودتان تعیین کنید که فقط بعد از پولدار شدن میتوانید طعم آنها را بچشید و از آنها لذت ببرید. اهدافی مثل سفرهای خارجی، تفریحات مختلف، احساس امنیت و آزادی و آرامش و … که فقط پول میتواند برایتان فراهمشان کند، میتوانند محرک و انگیزه ی قدرتمندی باشند که برای پول درآوردن مشتاق تر و تشنه تر باشید. به این فکرکنید که اگر همه ی اینها را داشته باشید، چه لذتی از زندگی تان خواهید بُرد! اغواکننده است، اینطور نیست؟! با نگاه به این اهداف، پول درآوردن هم برایتان به یک هدف مهم تبدیل خواهد شد.

5- از نیروهای عظیم حاکم بر جهان یاری بخواهید

همه چیز به همین فکر محدود و دنیوی محدود نمی شود. نیروهای درونیِ همه ی انسان ها با نیروهای عظیم تر حاکم بر جهان آفرینش در ارتباط هستند. در خلوت خود تمرکز کنید و با این نیروهای عظیم ارتباط برقرار کنید و از آنها کمک و راهنمایی بخواهید و از آنها درخواست کنید که به شما در انتخاب هدف درست و مسیرِ صحیحِ دستیابی به آن و تجربه ی موفقیت کمک کنند. به این ترتیب میتوانید هم زندگی ای توأم با آسایش را تجربه کنید و هم برای اطرافیانتان مایه ی آرامش و اطمینان باشید. اگر واقعاً بتوانید این ارتباط را به شکل مؤثر و موفق برقرار کنید، تفاوت و تحول را لمس خواهید کرد.

۶- منتظر نمانید و دست به کار شوید

از فکر کردن و خیال‌بافی به جایی نمی‌رسید! دست به کار شوید و افکار و ایده‌هایتان را در عالم واقعیت به عمل تبدیل کنید. خیلی از مردم از زندگی و کسب و کار فعلی شان راضی نیستند و با اینکه در رنج و سختی هستند و میدانند که اگر قدم در راه جدیدی بگذارند و ایده هایشان را عملی کنند زندگی بهتری خواهند داشت و به خواسته هایشان خواهند رسید، باز هم به خودشان جرأت ریسک کردن و قدم برداشتن را نمی دهند. شجاع باشید و دست به کار شوید! وقتی می ترسید، یعنی بزرگترین موانع را جلوی پای خودتان قرار می دهید. کسی که می ترسد، موفقیت را در خواب هم نخواهد دید. رالف والدو امرسون میگوید: “به جوانان توصیه میکنم اگر می بینید قدم گذاشتن در راهی شما را به موفقیت میرساند، حتی اگر از آن می ترسید یا از رسیدن به انتهای آن ناامید هستید، توقف نکنید! شجاع باشید و در مسیری که انتخاب کرده اید قدم بگذارید.” سوزان جفرز هم معتقد است: “برای چشیدن طعم موفقیت، باید مانعِ ترس را از بین ببرید و وقتی که شجاعت به خرج دادید و اولین قدم را برداشتید، از آن به بعد همه ی دنیا با شما هماهنگ و هم مسیر خواهند شد و تمام نیروها شما را تا رسیدن به هدف همراهی خواهند کرد.”

۷- مسیر حرکت را برای خود مشخص کنید

از خودتان سؤالی شبیه به این را بپرسید: “برای اینکه بتوانم تا سال آینده این موقع ۱۰۰ میلیون تومان پول داشته باشم باید چه کار کنم؟” بعد بنشینید و تمام راه ها و ابزارهای مختلف و امکاناتی را که از طریق آنها میتوانید این مقدار پول را بدست بیاورید روی کاغذ بنویسید و همواره این روش ها را در فکر و روی زبانتان بارها و بارها مرور و تجزیه و تحلیل کنید. از خودتان بپرسید که اگر فلان روش جواب نداد، کدام روش جایگزین بهتری است؟ اگر این یکی نشد، کدام یک را باید دنبال کنید. تا زمانی که به یک راه حل درست و مطمئن نرسیده اید، باید شب و روز به این افکار و گفتگوهای درونی ادامه بدهید و وقتی به راه حل مورد نظر رسیدید، دیگر بقیه را از ذهنتان حذف کنید و فقط روی آن یک روش و جزئیات آن متمرکز شوید.

۸- از موانع و مشکلات نهراسید

هیچ دریایی همیشه آرام و هیچ مسیری همیشه هموار نیست. زندگی هم همینطور است. گاهی باید برای موفق شدن، با امواج کوچک و بزرگِ دریای زندگی و با ناهمواری های جاده ی زندگی دست و پنجه نرم کنید و تنها با غلبه بر آنهاست که میتوانید امیدوار باشید آرزوها و خواسته هایتان به واقعیت تبدیل شوند. بیشترِ مردم وقتی با سختی ها و شکست های کوچک و بزرگ، اما موقتی برخورد میکنند، دست و پایشان را گم میکنند و دلسرد میشوند و میترسند یک قدم جلوتر بردارند و از ادامه ی راه منصرف میشوند. با ناامیدی و گله و شکایت و افسردگی، نه تنها به جایی نمیرسید، بلکه وضع شما از قبل هم بدتر میشود. پس بهتر است دست از گله و غر زدن بردارید و در همین شرایط و با همین امکانات و اطلاعات محدودی که دارید دل به دریا بزنید و دست به کار شوید. در ادامه ی راه، اطلاعات و امکانات خودتان را افزایش دهید و مطمئن باشید با تجربیات عملی ای که کسب خواهید کرد، مسیر موفقیت برایتان هموارتر و آسان تر خواهد شد. به قول معروف، کار نیکو کردن از پُر کردن است.

۹- روابط و افکار خود را پاکسازی کنید

همانطور که برای زندگی راحت تر، اشیاء و لوازم زائد و غیرقابل استفاده را دور می اندازیم، در محیط کار، اجتماع و حتی مسیری که برای موفقیت و دستیابی به اهدافمان انتخاب میکنیم هم باید خودمان را از شرِ افکار و روابط زائد و مخصوصاً مخرب و بازدارنده خلاص کنیم. با وجود ازدحامی از افکار و روابط بی فایده، وقت گیر و مزاحم، که فقط باعث تلف شدن وقت و نیروی فکر و انرژی ما میشوند، سردرگم می شویم و به نتیجه ای نمی رسیم. پس، دور و برِ خود را خلوت کنید و فقط روی مسائل مهم و کلیدی زندگی تان و بویژه اهداف مهم زندگی تان متمرکز شوید.

۱۰- برای خواسته ها و علایق قلبی خود ارزش قائل شوید

هر کسی ذاتاً و در درون خود به چیزهایی علاقه دارد وعشق می ورزد. وقتی قدمی که برمیدارید، راهی که انتخاب میکنید یا کاری که انجام میدهید، با عشق وعلاقه همراه و آمیخته باشد، خودتان خواهید دید که این مسیر چقدر هموارتر است و چقدر سریع تر و آسان تر به هدف هایتان می رسید. در واقع این خودِ درونی ما است که ما را به سمتِ آن چیزهایی که واقعاً دوستشان داریم و به آنها عشق می ورزیم می کشاند. بنابراین مراقب باشید که به چه چیزهایی فکر میکنید، به چه چیزهایی عشق می ورزید و شب و روز آرزوی داشتن چه چیزهایی را در سر می پرورانید، چون به زودی با آنها- اما به شکل واقعی- روبرو خواهید شد!

اسلحه و قلم

88

قانون اساسی و نوشتن آن شاید در سه قرن اخیر دغدغه جوامع و دولت‌ها شده است. تا پیش از این تصور بر آن بوده که قانون یا بهتر بگوییم قانون اساسی یک امر الهی و نازل‌شده از سمت خداوند است. همان‌طور که در کتاب قوانین افلاطون آمده و در بالا هم ذکر شده است، پادشاه و حاکم فرمانی را که می‌دهند همان فرمان خداست. اما از قرن هفدهم به بعد این تصور تغییر یافت و جای خودش را به امر بشری داد. از قرن هیجدهم نوشتن قانون اساسی توسط نهاد مجلس یا پارلمان یک امر مهم تلقی شد. اینکه چطور این تحول رخ داد موضوع این هفته ما و در واقع معرفی کتاب در این باره است. اما قبل از اینکه به معرفی کتاب مورد نظر بپردازیم بد نیست گریزی بزنیم به کشور خودمان و ببینیم این مهم یعنی نوشتن قانون اساسی در چه مقطع زمانی رخ داد و این نیاز را چه کسانی احساس کردند یا متوجه شدند. در اصل، نزدیک به 150 سال پیش ناصرالدین‌شاه اولین پادشاه ایرانی بود که به تشویق میرزا حسین‌خان سپهسالار پایش را از ایران بیرون گذاشت و به اروپا سفر کرد. او در این سفر متوجه فاصله بسیار زیاد ایران با کشورهای اروپایی و نیز امپراتوری وقت عثمانی (ترکیه امروزی) شد. او وقتی از سفر سومش که سال 1270 خورشیدی بود برگشت به صدراعظم خود امین‌السلطان نکته‌ای به این مضمون گفت که علت عقب‌ماندگی ایران نداشتن چیزی به اسم قانون (اساسی) است بنابراین هرچه زودتر این قانون نوشته شود. واقعیت امر آن است که فقط ناصرالدین‌شاه و نیز دیگر نخبگان ایرانی در آن دوران مانند میرزا ملکم‌خان یا میرزا حسین‌خان سپهسالار، طالبوف و نیز سیدجمال‌الدین اسدآبادی در این مورد تنها نبودند بلکه نخبگان دیگر کشورها هم مانند عثمانی، چین و نیز ژاپن متوجه این موضوع یعنی نبودن قانون یا بهتر بگوییم قانون اساسی در کشور خودشان شده بودند. اگر در ایران انقلاب مشروطیت ایران را صاحب قانون اساسی کرد که خیلی زودتر از دیگر کشورهای منطقه صاحب قانون شدیم، در چین این روند کمی دیرتر آغاز شد. اما یک نکته در اینجا نهفته است و آن این است که هیچ قانون اساسی بدون انقلاب و خشونت به بار ننشسته است.

موضوع نوشتن قانون اساسی و روندی که در جهان رخ داد تا کشورها به این حق برسند دستمایه خانم لیندا کولی، استاد تاریخ دانشگاه پرینستون، شده است تا از دل این تحولات به چگونگی شکل‌گیری قانون اساسی در کشورها بنگرد. «اسلحه، کشتی و قلم» عنوان کتاب خانم کولی است که در اواسط سال گذشته میلادی دانشگاه پرینستون آن را منتشر کرد.

شروع کتاب و مقدمه‌ای که خانم کولی بر آن نوشته تقریباً خط‌مشی و روش تحقیق او را مشخص می‌کند. خانم کولی مقدمه کتاب را با یک شخصیت تاریخی چینی شروع می‌کند. کانگ یووی فیلسوف، روزنامه‌نگار، نویسنده و سیاستمدار چینی در سال 1908 میلادی و در حالی که 60 سالش بود وارد استانبول شد و در همان حال شاهد یک قیام به وسیله افسران جوان ترک و دیگر مردم عثمانی بود که خواهان اجرای قانون اساسی شده بودند. در واقع کشور عثمانی در اواخر قرن گذشته قانون اساسی را نوشت اما اجرای آن را کنار گذاشته بود. کانگ یووی به خاطر انتقادهایی که به حکومت وقت چین داشت از آن کشور تبعید شده بود و از کشوری به کشور دیگر می‌رفت. او موقعی که وارد استانبول شده بود شاهد شایعاتی بود که روس و بریتانیا، مقدونیه را که در آن زمان بخشی از امپراتوری عثمانی بود گرفته بودند. او شاهد آن بود که این تصرف به خاطر بی‌کفایتی حکومت است از این‌رو بخشی از ارتش عثمانی شورش کرده بود. آنها خواهان پارلمان بودند و علاوه بر آن آنها خواهان بازنویسی اولین قانون اساسی امپراتوری بودند که در سال 1876 میلادی یعنی 32 سال قبل از آن نوشته شده اما به آرامی کنار گذاشته شده بود. یووی در 27 جولای 1908 یعنی روزی که شورشیان ارتشی -افسران جوان ترک به رهبری آتاتورک- موفق شده بودند تا قانون اساسی را رسماً ابقا کنند، وارد شد. کولی در واقع می‌خواهد از این رویداد نتیجه‌ای بگیرد و آن این است که هرجا پای قانون اساسی در میان است به طریقی پای ارتش و نیز حقوقدان‌ها و همچنین خشونت هم در میان است. یعنی آنکه اعمال قانون اساسی بدون شک بدون حمایت نیروهای نظامی امکان‌پذیر نیست.

کولی ماجرای قانون اساسی را از سال 1700 میلادی به بعد آغاز می‌کند. آن قرن از بعضی جهات سرآغاز بسیاری از تحولات دنیاست. در همین قرن است– سال 1776- که ایالات متحده استقلال خود را از انگلستان می‌گیرد، در همین قرن است که انقلاب فرانسه رخ می‌دهد -سال 1786؛ در همین قرن است که ناپلئون به کشورهای دیگر لشکرکشی می‌کند و به نوعی الهام‌بخش آزادی به اروپا می‌شود- از سال 1799 تا 1814؛ و در همین قرن است که بریتانیا به امپراتوری بریتانیا تبدیل می‌شود. در واقع بسیاری از اتفاقات و رخدادهای جهانی که ژئوپولیتیک جهان را تغییر می‌دهد و دنیا را وارد عصر مدرنیته می‌کند از همین قرن آغاز می‌شود.

نکته‌ای که کولی بر آن تاکید می‌کند این است که از اواسط قرن هیجدهم نوشتن قانون اساسی یا بازنویسی قانون اساسی با شتاب زیادی در کشورهای دیگر سرعت گرفته بود. البته کولی یادآور می‌شود که پیش از این دولت‌‌شهرهای یونانی دارای قانون بودند. همچنین حمورابی 1750 سال پیش از میلاد مسیح منشوری را که شکل قانون داشت برای منطقه بین‌النهرین درست کرده بود که از نگاه باستان‌شناسان قدیمی‌ترین لوح قانون بشری است. اما این قوانین یک نویسنده داشتند و آن پادشاه یا حاکم بود که خود را هم جانشین خداوند بر روی زمین می‌دانستند، نه آنکه محصول پارلمان یا مجلس باشد. اما نوشتن قوانین اساسی که پولسازی و قوانین حاکم بر آن بعد از قرن هیجدهم در دنیا شدت می‌گیرد ماحصل انقلاب یا جنگ است- چه جنگ بیرونی و چه جنگ داخلی.

کتاب اسلحه، کشتی و قلم در همان وهله اول انتشارش مورد استقبال رسانه‌ها و دانشگاهیان قرار گرفت. به ویژه مقدمه و فصل‌های این کتاب هر کدام بر اساس مطالعات دقیق صورت گرفته است. موضوعی که کولی در این کتاب به آن اشاره می‌کند انضباط و نظم نظامی است که چقدر در نوشتن قانون اساسی کشورها موثر بوده است. او در مقدمه خود اشاره‌ای به نوشته ماکس وبر در مورد نظم و انضباط و تاثیر آن بر قانون اساسی و دموکراسی می‌کند. کولی در این باره می‌نویسد: «وبر که به دنبال جنگ جهانی اول در کشور خودش آلمان درگیر مباحث قانون اساسی بود برای دانشجویانش درباره اینکه چطور نیاز به گسترش «انضباط نظامی» طی سال‌ها به‌طور اجتناب‌ناپذیری «پیروزی دموکراسی» را پیش آورد، سخنرانی می‌کرد. او استدلال کرده بود که جوامع مختلف، «برای تضمین همکاری توده‌های غیراشرافی مجبور شدند در دستان آنها سلاح و همراه با سلاح، قدرت سیاسی بدهند». کولی می‌گوید در مقابل آتش گشودن یا خدمت در کشتی -چیزی که از قرن هیجدهم به بعد به‌طور فزاینده‌ای در سراسر قاره‌ها نیاز بود- مردان تضمین رای و بیشتر از آن به دست آوردند و این معامله با نوشتن و چاپ قانون تبدیل به حکم و عمومی شد.

نویسنده کتاب در ادامه می‌نویسد که تحلیل خشن‌گونه وبر برخی از جواب‌ها را می‌دهد و این توضیح را می‌دهد که چرا بعد از سال 1850، شهرهایی در بخش‌هایی از آسیا و آفریقا و نیز در اروپا-آمریکا قوانین را صادر کردند که به‌طور همزمان خدمت نظامی اجباری و حق رای برای مردان ایجاد شد. زیرا این پیامد بعدی ارتباط ذاتی میان سطوحی از جنگ از یک‌سو و تکثیر قوانین از سوی دیگر بود.

نگاه رسانه‌ها

89

انتشار کتاب «اسلحه، کشتی و قلم» بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها داشت. روزنامه فایننشال‌تایمز واقعه‌ای را از این کتاب نقل می‌کند و چنین می‌نویسد: «در آگوست سال 2019، اولگا میسیک، یک تظاهرات‌کننده 17ساله وقتی خودش را در میان محاصره پلیس ضدشورش می‌بیند شروع به خواندن بخش‌هایی از قانون اساسی می‌کند. کولی می‌نویسد، «پلیس متن را متوجه شد و آنها کوچک‌ترین حرکتی برای حمله نکردند.»» در اصل این نوشته اهمیت قانون اساسی را برای مردم اعم از نظامی و غیرنظامی، نشان می‌دهد.

اما روزنامه گاردین تحلیل مفصل‌تری از این کتاب ارائه می‌دهد. این روزنامه در معرفی کتاب «اسلحه، کشتی و قلم» چنین می‌نویسد: «تعداد معدودی سند به اندازه قانون اساسی آمریکا مورد احترام است. تا همین چندی پیش سالانه یک میلیون نفر نسخه اولیه منشور آزادی را ذخیره می‌کنند. با این حال همان‌طور که لیندا کولی هوشمندانه در کتاب تازه‌اش نشان می‌دهد قانون اساسی به مثابه لوح‌های سنگی دیده می‌شوند که به ما درباره فرهمندی دوره خودشان می‌گویند تا یک مجموعه تاریخی را از آن برداشت کنیم. او از افسانه‌ای می‌گوید که قوانین اساسی محصول شوق دموکراتیک یا انقلاب بوده است تا اینکه از خاکستر جنگ یا تهدید تجاوز بیرون آمده باشد. ملت‌ها با سندهای قانون اساسی متصلب شده‌اند اما اینها متن‌های بدون مرز هستند که برای تطابق در طول زمان و مکان در دسترس قرار گرفته‌اند. گذشته از همه اینها قوانین اساسی «تکه‌های ظریف و رو به تغییر فناوری» بودند که سفر خیلی دور و درازی کرده بودند و در این مسیر توسعه رسانه‌های چاپی و سرعت بالای سفر و ارتباطات هم آن را یاری کردند.»

این روزنامه در ادامه می‌نویسد که اسلحه، کشتی و قلم سفرش را نه از آمریکای پدران بنیانگذار یا انقلاب فرانسه بلکه از جزیره کرس در سال 1755 مکانی که پاسکال پائولی سرباز سابق یک متن 10صفحه‌ای قانون اساسی را برای این جزیره نوشت آغاز می‌کند. چنین افراد نظامی را ما در سراسر کتاب به عنوان طراحان نظم سیاسی می‌بینیم. در این کتاب ما چهره‌های توسان لوورتیور سیاستمدار نظامی در هائیتی، ناپلئون بناپارت در فرانسه و سیمون بولیوار در آمریکای جنوبی را می‌بینیم. این مزیت سرباز-قانونگذار یکی از موضوعات اصلی کولی را تهیه می‌کند: ترکیب شمشیر و قلم- قدرت و حق- در ساختن قانون اساسی.

گاردین در همین ارتباط به موضوع جالبی اشاره می‌کند. کشورها به قوانین اساسی نیاز داشتند اما نه به خاطر آزادی مردم بلکه برای دفاع خودشان از پرخاشگری بیرون و تجزیه از درون. به همین ترتیب، نقطه پایانی کتاب غیرمتعارف است. کولی کتاب را نه با حقوقدانان و سیاستمدارانی که جامعه ملل را در سال 1920 برای روشن کردن دوباره شعله آزادی قانون اساسی بنیان نهادند پایان می‌دهد بلکه در عوض او کتاب را با قانون اساسی سلطنتی سلسله میجی در ژاپن می‌بندد که امید سیاسی مدرنیزاسیون تا هند و آفریقای شمالی شده بود و مدت کوتاهی بعد از آن روسیه را در جنگ 1905 شکست می‌دهد. پادشاهان و امپراتوران نویسندگان قانون اساسی را استخدام کردند تا به دنبال مشروعیت باشند و نیز مدعی مردمی بودن. کولی نه‌تنها میجی را بلکه کاترین کبیر روسیه و گوستاو سوم سوئد و نیز پادشاهان کمتر قدرتمند مثل پومار دوم تائیتی و شاه کالاکائوآ هاوایی را هم مشمول این موضوع می‌کند.

در اینجا ما با موارد بیشتری سروکار داریم تا ارزیابی مجدد رئال پولیتیک که در پشت تکامل لیبرالیسم و دموکراسی قرار دارد. اسلحه، کشتی و قلم با بافتن جنگ و «قانون» توجه را به مساله چندساله در بررسی شهروندی جلب می‌کند: چه کسی خودی است و چه کسی غیرخودی.‍ کولی فاش می‌کند که قوانین قرن‌های 18 و 19 با آمادگی نظامی صورت گرفت. اعطای حقوق سیاسی همراه با سربازی اجباری. نیروهای نظامی منحصراً یک حرفه مردانه بود به همین خاطر در اکثر کشورها زنان اساساً بخشی از قانون اساسی نبودند تا اینکه زمانی رسید که آنها در ماشین‌های جنگی به یک مهره موثر تبدیل شدند. این هم تا زمان جنگ جهانی اول که جذب کارخانه‌های نظامی شدند و در زمین‌های ارتشی در مزارع کار می‌کردند تا ملت را تغذیه کنند، روی نداد. رای آنها هم به‌زودی پس از آن آمد.

اما چرا این قوانین ضعف داشتند؟ برای مثال تا همین اواسط قرن بیستم سیاهان در آمریکا حق رای نداشتند. یا مثلاً چرا بسیاری از سیستم‌های سیاسی دنیای جدید مثل کالیفرنیا، استرالیا و در نهایت زلاندنو استثنائاتی را بر اساس نژاد درست کردند. کولی در این باره می‌نویسد که قوانین اساسی مهاجران تازه در این سرزمین‌ها به دنبال غصب زمین و جنگ با مردمان بومی آنجا روی داد و به همین سبب حکومت سفیدپوست‌ها را ایجاد کرد و اعمالی را به وجود آوردند که ده‌‌ها سال طول کشید تا لغو شوند. در همان دوران همان‌طور که کولی تاکید می‌کند، پیامد احکام قانونی که برده‌ها را پس از جنگ داخلی آمریکا آزاد کرد در نادیده انگاشتن رنگین‌پوست‌ها در قوانین سراسر جنوب آمریکا و دیگر ایالت‌ها بروز یافت.

گاردین در ادامه معرفی این کتاب چنین می‌نویسد: شمشیر و قلم کولی او را قادر می‌کند تا یکی از مشهورترین قوانین و البته نانوشته در جهان را توضیح دهد: و آن هم بریتانیاست. بریتانیا از آشوب دیگر نقاط دنیا رهایی یافت اما نه به خاطر آنکه قانون اساسی بهتری دارد چنان‌که بسیاری دوست دارند به آن اعتقاد داشته باشند بلکه به سه دلیل ساده و آن هم این است که اول، یک کشور بسیار قدیمی است و دوم، پیامد جنگ داخلی دهه 1640 و انقلاب شکوهمند 1689-1688 است. در قرن نوزدهم یک بریتانیای قدرتمند و آرام خودش را به عنوان خدمتکار قانون‌سازان دیگر نقاط دنیا نشان داد. لندن به عنوان یک مرکز مالی و نشرمحور تصویر قوانین اساسی چاپی بود. جرمی بنتهام فیلسوف برای تبعیدی‌های سیاسی و حاکمان موروثی که خواستار مشاوره‌اش بودند و برای بسیار دیگری که نبودند، سخنگوی قانون اساسی شده بود. تاریخدانان بریتانیایی که از دهه 1820 شروع شده بود در مطالعه علمی قانون پیشتاز این ماجرا بودند و آنها با منشور ماگنا کارتا یک سند قدیمی که سرمشق و نمونه یک حیات تازه بود، شروع کردند.

مثل تمام کتاب‌های تاریخی بزرگ تصویر بزرگی در اینجا هست اما در عین حال جزئیات را هم می‌گوید و به مقایسه هم می‌پردازد و اخلاق زمانه خودش را هم بازگو می‌کند. در اینجا چند کشف جالب توجه هم هست: برای مثال جزیره پیت کرن در اقیانوس آرام با قانون اساسی سال 1838 خود که علاوه بر مردان به زنان هم حق رای می‌داد و همچنین به دنبال حق حیات حیوانات و حفاظت از محیط زیست هم بود و قانون اساسی سال 1814 نروژ که مردم را تشویق می‌کرد به داخل دیوارهای خانه خودشان چسب بزنند.

کولی کار خودش را با سال 1914 به پایان می‌رساند هر چند که در پایان گفتار او بر این نکته تاکید می‌کند که هنوز در عصر جنگ سایبری و دموکراسی دیجیتالی قانون اساسی نوشته‌شده بر روی کاغذ مهم است. گاردین در پایان می‌نویسد که اسلحه؛ کشتی و قلم یک بازگویی از گذشته است که مطمئناً ما را نسبت به حال و آینده به تفکر مجدد وادار می‌کند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.